Mở rộng quy mô Phản ứng Grignard – 4 Bước để Kiểm soát Sự phát triển - METTLER TOLEDO
White Paper

Mở rộng quy mô Phản ứng Grignard – 4 Bước để Kiểm soát Sự phát triển

White Paper

Mở rộng quy mô Phản ứng Grignard Tỏa nhiệt Cao

Mở rộng quy mô Phản ứng Tỏa nhiệt
Mở rộng quy mô Phản ứng Tỏa nhiệt

Các phản ứng hóa học tỏa nhiệt mang nhiều rủi ro nội tại – đặc biệt là khi mở rộng quy mô.  Các nghiên cứu được công bố từ các công ty hóa chất và dược phẩm hàng đầu cho thấy rằng bằng cách làm theo bốn bước chính sau, phản ứng Grignard tỏa nhiệt có thể được mở rộng quy mô từ bàn thí nghiệm đến sản xuất.

Trang trắng này trình bày các nghiên cứu tình huống thể hiện cách mà các nhà nghiên cứu hàng đầu vượt qua những rủi ro liên quan đến phản ứng Grignard tỏa nhiệt đồng thời tăng năng suất trong cả phản ứng liên tục và theo mẻ.  Bằng cách áp dụng các bước sau, với các phương pháp phân tích thời gian thực, các quy trình an toàn hơn với năng suất cao hơn đã được phát triển và mở rộng quy mô.

  1. Phát hiện Sự khởi tạo Phản ứng
  2. Tránh Tích tụ Trong Phản ứng bị Dừng
  3. Đảm bảo Điểm kết thúc Phản ứng Đồng nhất
  4. Áp dụng các Phương pháp Xử lý Liên tục với Kiểm soát Phân tích Phản ứng

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.