Phân tích liên tục hình dạng và phân bố kích thước cấu tử - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Phân tích liên tục hình dạng và phân bố kích thước cấu tử

Phân tích liên tục hình dạng và phân bố kích thước cấu tử

Hiểu biết, tối ưu hóa và kiểm soát hệ thống hạt và giọt nhỏ bằng quy trình phân tích liên tục

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Các hệ thống hạt và giọt nhỏ được xem là cực kỳ khó để tối ưu hóa và mở rộng. Với FBRM® và PVM®, METTLER TOLEDO dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực biểu thị đặc điểm hệ thống hạt trực tiếp liên tục. Khả năng đo các hạt khi chúng tồn tại tự nhiên trong một quy trình đã được cải thiện đáng kể để hiểu biết, tối ưu hóa và kiểm soát hệ thống hạt và giọt nhỏ.


Lasentec FBRM của METTLER TOLEDO
Real Time Microscopy For Crystals, Particles and Droplets

ParticleTrack với Công nghệ FBRM

Real-Time Microscopy for Crystals, Particles and Droplets

Công cụ dạng đầu dò được đưa trực tiếp vào quy trình để nghiên cứu thay đổi của kích thước và số lượng hạt theo thời gian sử dụng công nghệ Đo độ phản xạ chùm tia tập trung (FBRM).
Probe-based instrument inserted directly into a process to visualize particles using real-time microscopy with PVM technology.
Đo kích thước và số lượng hạt
Bằng cách theo dõi kích thước và số lượng hạt theo thời gian thực, các nhà khoa học có thể hiểu, tối ưu hóa và tăng quy mô các quy trình một cách tự tin sử dụng các phương pháp có cơ sở.
Hiểu mà không cần lấy mẫu
Bằng cách theo dõi những thay đổi về kích thước và số lượng các hạt vốn đã tồn tại trong quy trình, các nhà khoa học có thể tìm hiểu về quy trình một cách an toàn và không có thời gian trễ - ngay cả ở nhiệt độ và áp suất cực cao.
Tự tin phát triển các quy trình
Bằng cách theo dõi liên tục kích thước và số lượng hạt do điều kiện thí nghiệm thay đổi, có thể tối ưu hóa các quy trình và thu được các hạt phù hợp với mục đích trên cơ sở đồng nhất.
Triển khai trong phòng thí nghiệm và nhà máy
Bằng cách theo dõi các quy trình sản xuất, có thể nhanh chóng xác định tình trạng rối loạn và cải thiện bằng cách sử dụng bằng chứng thu thập được ở quy mô sản xuất tối đa.
Study Particle Size, Shape and Structure
By obtaining real time microscope images of particles as they exist in-process, scientists obtain immediate and comprehensive process understanding for every particle system.
Capture Elusive Mechanisms
By visualizing crystals, droplets and other delicate particle structures, scientists can characterize transient events and elusive mechanisms that are critical for process and product quality.
Investigate Critical Process Events
An image-based trend, sensitive to changes in particle size and concentration helps scientists identify and then investigate important events reducing the time it takes to develop processes
Obtain Evidence for Optimization
By visualizing particles and particle mechanisms inline, scientists acquire unique understanding that supports smarter process development at a lower total.
Lasentec FBRM của METTLER TOLEDO

Công cụ dạng đầu dò được đưa trực tiếp vào quy trình để nghiên cứu thay đổi của kích thước và số lượng hạt theo thời gian sử dụng công nghệ Đo độ phản xạ chùm tia tập trung (FBRM).

Đo kích thước và số lượng hạt
Bằng cách theo dõi kích thước và số lượng hạt theo thời gian thực, các nhà khoa học có thể hiểu, tối ưu hóa và tăng quy mô các quy trình một cách tự tin sử dụng các phương pháp có cơ sở.
Hiểu mà không cần lấy mẫu
Bằng cách theo dõi những thay đổi về kích thước và số lượng các hạt vốn đã tồn tại trong quy trình, các nhà khoa học có thể tìm hiểu về quy trình một cách an toàn và không có thời gian trễ - ngay cả ở nhiệt độ và áp suất cực cao.
Tự tin phát triển các quy trình
Bằng cách theo dõi liên tục kích thước và số lượng hạt do điều kiện thí nghiệm thay đổi, có thể tối ưu hóa các quy trình và thu được các hạt phù hợp với mục đích trên cơ sở đồng nhất.
Triển khai trong phòng thí nghiệm và nhà máy
Bằng cách theo dõi các quy trình sản xuất, có thể nhanh chóng xác định tình trạng rối loạn và cải thiện bằng cách sử dụng bằng chứng thu thập được ở quy mô sản xuất tối đa.
Real Time Microscopy For Crystals, Particles and Droplets

Probe-based instrument inserted directly into a process to visualize particles using real-time microscopy with PVM technology.

Study Particle Size, Shape and Structure
By obtaining real time microscope images of particles as they exist in-process, scientists obtain immediate and comprehensive process understanding for every particle system.
Capture Elusive Mechanisms
By visualizing crystals, droplets and other delicate particle structures, scientists can characterize transient events and elusive mechanisms that are critical for process and product quality.
Investigate Critical Process Events
An image-based trend, sensitive to changes in particle size and concentration helps scientists identify and then investigate important events reducing the time it takes to develop processes
Obtain Evidence for Optimization
By visualizing particles and particle mechanisms inline, scientists acquire unique understanding that supports smarter process development at a lower total.

Kể từ khi có công nghệ Lasentec® năm 2001, METTLER TOLEDO đã không ngừng nâng cao sự phát triển FBRM® và PVM®. Với hàng ngàn hệ thống lắp đặt trên toàn thế giới từ phòng thí nghiệm nghiên cứu & phát triển đến nhà máy sản xuất, các công nghệ dựa trên kỹ thuật dò của chúng tôi đã được công nhận đạt tiêu chuẩn vàng trong việc đo lường và hiển thị hóa mức độ thay đổi trong các hệ thống hạt và giọt nhỏ khi chúng tồn tại tự nhiên trong quy trình.

Dịch vụ

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.