Thiết bị phân tích kích thước hạt | Mettler Toledo
Thiết bị phân tích kích thước hạt

Thiết bị phân tích kích thước hạt

Hiểu biết, tối ưu hóa và kiểm soát hệ thống hạt và giọt nhỏ bằng quy trình phân tích liên tục

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Các hệ thống hạt và giọt nhỏ được xem là cực kỳ khó để tối ưu hóa và mở rộng. Với FBRM® và PVM®, METTLER TOLEDO dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực biểu thị đặc điểm hệ thống hạt trực tiếp liên tục. Khả năng đo các hạt khi chúng tồn tại tự nhiên trong một quy trình đã được cải thiện đáng kể để hiểu biết, tối ưu hóa và kiểm soát hệ thống hạt và giọt nhỏ.


Công cụ hình ảnh dựa trên đầu dò có thể chụp ảnh độ phân giải cao của tinh thể, hạt và giọt khi chúng tồn tại trong quá trình.
Thông tin chi tiết về thử nghiệm mới
Nghiên cứu sự kết tinh, lượng mưa, huyền phù và nhũ tương ở các mức độ chi tiết không thể đạt được trước đây và tiết lộ những hiểu biết mới sẽ thúc đẩy quá trình ra quyết định phát triển.
Phân tích mạnh mẽ với Tầm nhìn iC
Giám sát các thay đổi quá trình bằng cách sử dụng các phân tích đơn giản hoặc định lượng kích thước và hình dạng hạt bằng các thuật toán tùy chỉnh.
Tính đột phá
Với đầu dò mỏng, nhẹ và kết nối plug-and-play, EasyViewer giúp thiết lập và thu thập dữ liệu dễ dàng. Tập trung thông minh và điều khiển ánh sáng làm giảm bớt gánh nặng của các can thiệp thủ công.
Triển khai tự tin
EasyViewer được xây dựng để sử dụng thường xuyên và cung cấp thông tin đặc biệt - chỉ sau 15 phút đào tạo.
EasyViewer
Công cụ dạng đầu dò được đưa trực tiếp vào quy trình để nghiên cứu thay đổi của kích thước và số lượng hạt theo thời gian sử dụng công nghệ Đo độ phản xạ chùm tia tập trung (FBRM).
Đo kích thước và số lượng hạt
Bằng cách theo dõi kích thước và số lượng hạt theo thời gian thực, các nhà khoa học có thể hiểu, tối ưu hóa và tăng quy mô các quy trình một cách tự tin sử dụng các phương pháp có cơ sở.
Hiểu mà không cần lấy mẫu
Bằng cách theo dõi những thay đổi về kích thước và số lượng các hạt vốn đã tồn tại trong quy trình, các nhà khoa học có thể tìm hiểu về quy trình một cách an toàn và không có thời gian trễ - ngay cả ở nhiệt độ và áp suất cực cao.
Tự tin phát triển các quy trình
Bằng cách theo dõi liên tục kích thước và số lượng hạt do điều kiện thí nghiệm thay đổi, có thể tối ưu hóa các quy trình và thu được các hạt phù hợp với mục đích trên cơ sở đồng nhất.
Triển khai trong phòng thí nghiệm và nhà máy
Bằng cách theo dõi các quy trình sản xuất, có thể nhanh chóng xác định tình trạng rối loạn và cải thiện bằng cách sử dụng bằng chứng thu thập được ở quy mô sản xuất tối đa.
Lasentec FBRM của METTLER TOLEDO
Probe-based instrument inserted directly into a process to visualize particles using real-time microscopy with PVM technology.
Study Particle Size, Shape and Structure
By obtaining real time microscope images of particles as they exist in-process, scientists obtain immediate and comprehensive process understanding for every particle system.
Capture Elusive Mechanisms
By visualizing crystals, droplets and other delicate particle structures, scientists can characterize transient events and elusive mechanisms that are critical for process and product quality.
Investigate Critical Process Events
An image-based trend, sensitive to changes in particle size and concentration helps scientists identify and then investigate important events reducing the time it takes to develop processes
Obtain Evidence for Optimization
By visualizing particles and particle mechanisms inline, scientists acquire unique understanding that supports smarter process development at a lower total.
Real Time Microscopy For Crystals, Particles and Droplets
EasyViewer

Công cụ hình ảnh dựa trên đầu dò có thể chụp ảnh độ phân giải cao của tinh thể, hạt và giọt khi chúng tồn tại trong quá trình.

Thông tin chi tiết về thử nghiệm mới
Nghiên cứu sự kết tinh, lượng mưa, huyền phù và nhũ tương ở các mức độ chi tiết không thể đạt được trước đây và tiết lộ những hiểu biết mới sẽ thúc đẩy quá trình ra quyết định phát triển.
Phân tích mạnh mẽ với Tầm nhìn iC
Giám sát các thay đổi quá trình bằng cách sử dụng các phân tích đơn giản hoặc định lượng kích thước và hình dạng hạt bằng các thuật toán tùy chỉnh.
Tính đột phá
Với đầu dò mỏng, nhẹ và kết nối plug-and-play, EasyViewer giúp thiết lập và thu thập dữ liệu dễ dàng. Tập trung thông minh và điều khiển ánh sáng làm giảm bớt gánh nặng của các can thiệp thủ công.
Triển khai tự tin
EasyViewer được xây dựng để sử dụng thường xuyên và cung cấp thông tin đặc biệt - chỉ sau 15 phút đào tạo.
Lasentec FBRM của METTLER TOLEDO

Công cụ dạng đầu dò được đưa trực tiếp vào quy trình để nghiên cứu thay đổi của kích thước và số lượng hạt theo thời gian sử dụng công nghệ Đo độ phản xạ chùm tia tập trung (FBRM).

Đo kích thước và số lượng hạt
Bằng cách theo dõi kích thước và số lượng hạt theo thời gian thực, các nhà khoa học có thể hiểu, tối ưu hóa và tăng quy mô các quy trình một cách tự tin sử dụng các phương pháp có cơ sở.
Hiểu mà không cần lấy mẫu
Bằng cách theo dõi những thay đổi về kích thước và số lượng các hạt vốn đã tồn tại trong quy trình, các nhà khoa học có thể tìm hiểu về quy trình một cách an toàn và không có thời gian trễ - ngay cả ở nhiệt độ và áp suất cực cao.
Tự tin phát triển các quy trình
Bằng cách theo dõi liên tục kích thước và số lượng hạt do điều kiện thí nghiệm thay đổi, có thể tối ưu hóa các quy trình và thu được các hạt phù hợp với mục đích trên cơ sở đồng nhất.
Triển khai trong phòng thí nghiệm và nhà máy
Bằng cách theo dõi các quy trình sản xuất, có thể nhanh chóng xác định tình trạng rối loạn và cải thiện bằng cách sử dụng bằng chứng thu thập được ở quy mô sản xuất tối đa.
Real Time Microscopy For Crystals, Particles and Droplets

Probe-based instrument inserted directly into a process to visualize particles using real-time microscopy with PVM technology.

Study Particle Size, Shape and Structure
By obtaining real time microscope images of particles as they exist in-process, scientists obtain immediate and comprehensive process understanding for every particle system.
Capture Elusive Mechanisms
By visualizing crystals, droplets and other delicate particle structures, scientists can characterize transient events and elusive mechanisms that are critical for process and product quality.
Investigate Critical Process Events
An image-based trend, sensitive to changes in particle size and concentration helps scientists identify and then investigate important events reducing the time it takes to develop processes
Obtain Evidence for Optimization
By visualizing particles and particle mechanisms inline, scientists acquire unique understanding that supports smarter process development at a lower total.

Kể từ khi có công nghệ Lasentec® năm 2001, METTLER TOLEDO đã không ngừng nâng cao sự phát triển FBRM® và PVM®. Với hàng ngàn hệ thống lắp đặt trên toàn thế giới từ phòng thí nghiệm nghiên cứu & phát triển đến nhà máy sản xuất, các công nghệ dựa trên kỹ thuật dò của chúng tôi đã được công nhận đạt tiêu chuẩn vàng trong việc đo lường và hiển thị hóa mức độ thay đổi trong các hệ thống hạt và giọt nhỏ khi chúng tồn tại tự nhiên trong quy trình.

Dịch vụ

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.