Thiết bị phân tích kích thước hạt | Mettler Toledo
Tiếng Việt
Thiết bị phân tích kích thước hạt

Thiết bị phân tích kích thước hạt

Hiểu biết, tối ưu hóa và kiểm soát hệ thống hạt và giọt nhỏ bằng quy trình phân tích liên tục

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Probe-based imaging tool that captures high-resolution images of crystals, particles and droplets as they exist in process.
New Experimental Insights
Study crystallization, precipitation, suspensions, and emulsions at previously unobtainable levels of detail and reveal new insights that will power process development decision making.
Powerful Analytics with iC Vision
Monitor process changes using simple analytics, or quantify particle size and shape with customized algorithms.
Breakthrough Usability
With a slim, lightweight probe and plug-and-play connection, EasyViewer makes setup and data capture effortless. Smart focus and lighting controls alleviate the burden of manual interventions.
Confident Deployment
EasyViewer is built for frequent use and provides exceptional information - after as little as 15 minutes training.
EasyViewer
Công cụ dạng đầu dò được đưa trực tiếp vào quy trình để nghiên cứu thay đổi của kích thước và số lượng hạt theo thời gian sử dụng công nghệ Đo độ phản xạ chùm tia tập trung (FBRM).
Đo kích thước và số lượng hạt
Bằng cách theo dõi kích thước và số lượng hạt theo thời gian thực, các nhà khoa học có thể hiểu, tối ưu hóa và tăng quy mô các quy trình một cách tự tin sử dụng các phương pháp có cơ sở.
Hiểu mà không cần lấy mẫu
Bằng cách theo dõi những thay đổi về kích thước và số lượng các hạt vốn đã tồn tại trong quy trình, các nhà khoa học có thể tìm hiểu về quy trình một cách an toàn và không có thời gian trễ - ngay cả ở nhiệt độ và áp suất cực cao.
Tự tin phát triển các quy trình
Bằng cách theo dõi liên tục kích thước và số lượng hạt do điều kiện thí nghiệm thay đổi, có thể tối ưu hóa các quy trình và thu được các hạt phù hợp với mục đích trên cơ sở đồng nhất.
Triển khai trong phòng thí nghiệm và nhà máy
Bằng cách theo dõi các quy trình sản xuất, có thể nhanh chóng xác định tình trạng rối loạn và cải thiện bằng cách sử dụng bằng chứng thu thập được ở quy mô sản xuất tối đa.
Lasentec FBRM của METTLER TOLEDO
EasyViewer

Probe-based imaging tool that captures high-resolution images of crystals, particles and droplets as they exist in process.

Lasentec FBRM của METTLER TOLEDO

Công cụ dạng đầu dò được đưa trực tiếp vào quy trình để nghiên cứu thay đổi của kích thước và số lượng hạt theo thời gian sử dụng công nghệ Đo độ phản xạ chùm tia tập trung (FBRM).

Kể từ khi có công nghệ Lasentec® năm 2001, METTLER TOLEDO đã không ngừng nâng cao sự phát triển FBRM® và PVM®. Với hàng ngàn hệ thống lắp đặt trên toàn thế giới từ phòng thí nghiệm nghiên cứu & phát triển đến nhà máy sản xuất, các công nghệ dựa trên kỹ thuật dò của chúng tôi đã được công nhận đạt tiêu chuẩn vàng trong việc đo lường và hiển thị hóa mức độ thay đổi trong các hệ thống hạt và giọt nhỏ khi chúng tồn tại tự nhiên trong quy trình.

Dịch vụ

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn