Truyền nhiệt và Mở rộng quá trình | Mettler Toledo
Tiếng Việt

Truyền nhiệt và Mở rộng quá trình

Truyền nhiệt trong các ống khuấy ảnh hưởng đến mở rộng quy mô quá trình như thế nào

Gọi để được báo giá
Reaction Calorimetry

Các Ứng dụng

Applications Related to Heat Transfer and Scale-up

Crystallization and Precipitation
Optimize Crystal Size, Yield and Purity With Crystallization Equipment

By understanding crystallization processes and choosing the right process parameters, it is possible to repeatably produce crystals of the correct size, shape and purity while minimizing issues downstream.

Crystallization and Precipitation

By understanding crystallization processes and choosing the right process parameters, it is possible to repeatably produce crystals of the correct size, shape and purity while minimizing issues downstream.

Ấn phẩm

Publications on Heat Transfer and Scale-up

Application Notes

Heat Transport in Agitated Vessels
This application note describes how reaction calorimetry provides accurate measurement of the thermal resistances and the heat evolved from reactions...

Webinars

Đo nhiệt lượng Phản ứng trong Ngành Hóa chất
Hội thảo trực tuyến này tập trung vào các ứng dụng và tầm quan trọng của việc pha trộn và đo nhiệt lượng phản ứng trong ngành xử lý hóa chất. Rất nhiề...

Các Sản phẩm liên quan

Technology related to Heat Transfer and Scale-up