การตวงผลิตภัณฑ์ชนิดผงและของเหลวอัตโนมัติ - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
Automated Sample Preparation

การตวงผลิตภัณฑ์ชนิดผงและของเหลวอัตโนมัติ

โซลูชันการตวงจาก Quantos

ระบบการตวงอัตโนมัติ Quantos- ความถูกต้องและความปลอดภัยสูงสุด

การตวงอัตโนมัติด้วยผง Quantos และโมดูลจ่ายของเหลว ช่วยให้คุณได้รับความถูกต้องและความปลอดภัยสูงสุดในการเตรียมตัวอย่าง และสามารถลดน้ำหนักลงได้สูงสุดถึง 30%

Autosampler QS30, การจ่ายสารชนิดผงและของเหลวอัตโนมัติ

เพิ่มความปลอดภัย ลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลาและเงิน ความละเอียดที่มีให้เลือก: 0.1 มก., 0.01 มก., 5µg, 1µg

การจ่ายของเหลวอัตโนมัติ

การจ่ายของเหลวอัตโนมัติสำหรับเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ ความละเอียด 0.1 มก. หรือ 0.01 มก.

การจ่ายผลิตภัณฑ์ชนิดผงแบบมือถือ

การจ่ายผลิตภัณฑ์ชนิดผงแบบแมนนวลด้วยอุปกรณ์มือถือใหม่ สำหรับเป้าหมายการตวงโดยทั่วไป >10 มก.

หัวตวง

หัวตวงสารชนิดผงเพื่อการจัดการผงอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มหัวตวงพร้อมรองรับผงลักษณะต่างๆ และรูปแบบการใช้งานต่างๆ

 

Autosampler (QS30)
การตวงผงและของเหลว
การจ่ายของเหลว
หัวตวง

Autosampler (QS30)

การตวงผงและของเหลว

การจ่ายของเหลว

หัวตวง

ตวงแบบอัตโนมัติครบวงจรด้วยเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPE เพื่อเพิ่มผลผลิต ความละเอียดที่มีให้เลือก: 0.1 มก., 0.01มก. และ 5µg
การจ่ายสารชนิดผงและของเหลวอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัย ลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลาและเงิน ความละเอียดที่มีให้เลือก: 0.1 mg, 0.01 mg, 5 µg, 1 µg
การจ่ายของเหลวอัตโนมัติสำหรับเครื่องชั่งวิเคราะห์ XPE ความละเอียดที่ 0.1 มก. หรือ 0.01 มก.
หัวตวงสารชนิดผงเพื่อการจัดการผงอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มหัวตวงพร้อมรองรับผงลักษณะต่างๆ และรูปแบบการใช้งานต่างๆ
กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การเตรียมตัวอย่างโดยไม่ต้องมีผู้ดูแล กำหนดค่าได้ไม่ยาก
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
สามารถจ่ายได้สูงสุด 30 ตัวอย่างในการทำงานหนึ่งครั้ง
การตวงอย่างปลอดภัยและถูกต้อง
เตรียมเฉพาะที่คุณต้องการ มีความสามารถในการทำซ้ำสูง
กะทัดรัดและถอดแยกชิ้นได้
อัพเกรดอย่างสมบูรณ์จากเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPE
การจ่ายสารชนิดผงอัตโนมัติ
จ่ายสารชนิดผงตั้งแต่ 1mg ถึงระดับกรัม ปราศจากไฟฟ้าสถิต
การจ่ายของเหลวอัตโนมัติ
จ่ายตัวทำละลายส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 มก. ถึงระดับกรัม
ใช้งานง่าย
การคำนวณอัตโนมัติใช้งานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส
การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ
คำแนะนำผู้ใช้ SOP, การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ, ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน
ความเข้มข้นที่สมบูรณ์แบบ
การจ่ายของเหลวและผงแบบกราวิเมตริกโดยอัตโนมัติ
การตวงอย่างปลอดภัย
สารอันตรายหรือสารออกฤทธิ์จะยังคงถูกซีลปิด
คุ้มค่ากับการลงทุน
เตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณให้ทำซ้ำได้
กะทัดรัดและถอดแยกชิ้นได้
อัพเกรดอย่างสมบูรณ์จากเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPE
การจ่ายสารชนิดผงอัตโนมัติ
จ่ายสารชนิดผงตั้งแต่ 1mg ถึงระดับกรัม ปราศจากไฟฟ้าสถิต
การจ่ายของเหลวอัตโนมัติ
จ่ายตัวทำละลายส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 มก. ถึงระดับกรัม
ใช้งานง่าย
การคำนวณอัตโนมัติใช้งานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส
การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ
คำแนะนำผู้ใช้ SOP, การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ, ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน
ความเข้มข้นมีความถูกต้องสูง
จ่ายตัวทำละลายได้โดยอัตโนมัติและอย่างถูกต้อง
การตรวจสอบย้อนกลับได้ครบถ้วน
การระบุด้วย RFID+บาร์โค้ดและการถ่ายโอนข้อมูล
การจ่ายของเหลวอัตโนมัติ
จ่ายตัวทำละลายส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 มก. ถึงระดับกรัม
ใช้งานง่าย
การคำนวณอัตโนมัติใช้งานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส
กะทัดรัดและถอดแยกชิ้นได้
อัพเกรดอย่างสมบูรณ์จากเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPE
การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ
คำแนะนำผู้ใช้ SOP, การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ, ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน
การตวงโดยปราศจากการปนเปื้อน
การใช้หนึ่งหัวต่อผงหนึ่งชนิด ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนข้ามได้
จัดเก็บอย่างปลอดภัย
ปกป้องสารอย่างสมบูรณ์แบบ
ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
RFID ชิปสำหรับการบันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
ออกแบบมาตรงกับรูปแบบการใช้งาน
หัวแต่ละอันของเราจะเหมาะสำหรับรูปแบบการใช้งานเฉพาะ
การปกป้องผู้ใช้
ระบบแบบปิด เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสถูกสารอันตราย
ทนทาน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง
กลไกที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อให้ผงไหลเป็นเนื้อเดียวกัน
Autosampler (QS30)

ตวงแบบอัตโนมัติครบวงจรด้วยเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPE เพื่อเพิ่มผลผลิต ความละเอียดที่มีให้เลือก: 0.1 มก., 0.01มก. และ 5µg

กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การเตรียมตัวอย่างโดยไม่ต้องมีผู้ดูแล กำหนดค่าได้ไม่ยาก
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
สามารถจ่ายได้สูงสุด 30 ตัวอย่างในการทำงานหนึ่งครั้ง
การตวงอย่างปลอดภัยและถูกต้อง
เตรียมเฉพาะที่คุณต้องการ มีความสามารถในการทำซ้ำสูง
กะทัดรัดและถอดแยกชิ้นได้
อัพเกรดอย่างสมบูรณ์จากเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPE
การจ่ายสารชนิดผงอัตโนมัติ
จ่ายสารชนิดผงตั้งแต่ 1mg ถึงระดับกรัม ปราศจากไฟฟ้าสถิต
การจ่ายของเหลวอัตโนมัติ
จ่ายตัวทำละลายส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 มก. ถึงระดับกรัม
ใช้งานง่าย
การคำนวณอัตโนมัติใช้งานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส
การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ
คำแนะนำผู้ใช้ SOP, การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ, ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน
การตวงผงและของเหลว

การจ่ายสารชนิดผงและของเหลวอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัย ลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลาและเงิน ความละเอียดที่มีให้เลือก: 0.1 mg, 0.01 mg, 5 µg, 1 µg

ความเข้มข้นที่สมบูรณ์แบบ
การจ่ายของเหลวและผงแบบกราวิเมตริกโดยอัตโนมัติ
การตวงอย่างปลอดภัย
สารอันตรายหรือสารออกฤทธิ์จะยังคงถูกซีลปิด
คุ้มค่ากับการลงทุน
เตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณให้ทำซ้ำได้
กะทัดรัดและถอดแยกชิ้นได้
อัพเกรดอย่างสมบูรณ์จากเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPE
การจ่ายสารชนิดผงอัตโนมัติ
จ่ายสารชนิดผงตั้งแต่ 1mg ถึงระดับกรัม ปราศจากไฟฟ้าสถิต
การจ่ายของเหลวอัตโนมัติ
จ่ายตัวทำละลายส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 มก. ถึงระดับกรัม
ใช้งานง่าย
การคำนวณอัตโนมัติใช้งานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส
การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ
คำแนะนำผู้ใช้ SOP, การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ, ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน
การจ่ายของเหลว

การจ่ายของเหลวอัตโนมัติสำหรับเครื่องชั่งวิเคราะห์ XPE ความละเอียดที่ 0.1 มก. หรือ 0.01 มก.

ความเข้มข้นมีความถูกต้องสูง
จ่ายตัวทำละลายได้โดยอัตโนมัติและอย่างถูกต้อง
การตรวจสอบย้อนกลับได้ครบถ้วน
การระบุด้วย RFID+บาร์โค้ดและการถ่ายโอนข้อมูล
การจ่ายของเหลวอัตโนมัติ
จ่ายตัวทำละลายส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 มก. ถึงระดับกรัม
ใช้งานง่าย
การคำนวณอัตโนมัติใช้งานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส
กะทัดรัดและถอดแยกชิ้นได้
อัพเกรดอย่างสมบูรณ์จากเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPE
การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ
คำแนะนำผู้ใช้ SOP, การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ, ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน
หัวตวง

หัวตวงสารชนิดผงเพื่อการจัดการผงอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มหัวตวงพร้อมรองรับผงลักษณะต่างๆ และรูปแบบการใช้งานต่างๆ

การตวงโดยปราศจากการปนเปื้อน
การใช้หนึ่งหัวต่อผงหนึ่งชนิด ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนข้ามได้
จัดเก็บอย่างปลอดภัย
ปกป้องสารอย่างสมบูรณ์แบบ
ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
RFID ชิปสำหรับการบันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
ออกแบบมาตรงกับรูปแบบการใช้งาน
หัวแต่ละอันของเราจะเหมาะสำหรับรูปแบบการใช้งานเฉพาะ
การปกป้องผู้ใช้
ระบบแบบปิด เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสถูกสารอันตราย
ทนทาน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง
กลไกที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อให้ผงไหลเป็นเนื้อเดียวกัน

การให้บริการ

+66 (0)2 723 0384 คุณสันติ
ติดต่อแผนกบริการ

สำรวจบริการของเรา - ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ

สิ่งพิมพ์

ซอฟต์แวร์ LabX

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.