การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในหลากหลายวิธี กรอบกลยุทธ์ของเราจะช่วยให้เราดำเนินงานในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้ลูกค้ามีความยั่งยืนในธุรกิจ ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับสากลภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมทั้งดึงดูด พัฒนา และรักษาพนักงานที่ยอดเยี่ยมให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดตามหลักธรรมาภิบาล

เข้าชมพันธกิจและความคืบหน้าในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราได้ในรายงานความรับผิดชอบขององค์กร

 

กรอบกลยุทธ์

กลยุทธ์ GreenMT จะสนับสนุนพันธกิจของบริษัทโดยการจัดลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เราสามารถสร้างผลกระทบได้อย่างมีนัยสำคัญ

 
GreenMT
GreenMT
 

ความคืบหน้าของ GreenMT 

สรุปรายงานความรับผิดชอบขององค์กรฉบับนี้จะกล่าวถึงความคืบหน้าที่เรามีต่อการบรรลุเป้าหมาย GreenMT ระหว่างระยะเวลาของการรายงานล่าสุด

 

ความมุ่งมั่นของเรา

METTLER TOLEDO เราสร้างสรรค์โซลูชันที่น่าทึ่ง เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า ดีต่อสุขภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน พร้อมรักษาโลกแห่งโอกาสนี้ไว้สําหรับคนรุ่นหลังในอนาคต


อัปโหลด 2024

 

ความคิดริเริ่มของ GreenMT

วิดีโอสั้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มและความสําเร็จด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมายาวนานของเราสองประการ:
 

ลดมลพิษของ CO2

ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2010

อัปโหลดปี 2021
 
CO2 Intensity Scope
CO2 Intensity Scope

การลดของเสียจากแหล่งผลิต

ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2019

อัปโหลดปี 2021
 
Share Waste to Landfill
Share Waste to Landfill
 

ความคืบหน้าของ GreenMT

เราเน้นย้ำถึงความคืบหน้าที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเป้าหมาย GreenMT ที่เราทำในปีที่แล้ว โดยเราได้เพิ่มเติมรายละเอียดของแต่ละด้านไว้ในรายงานประจำปีนี้

 
 

How to Contact Us on Sustainability Topics

More Questions
Specific requests on sustainability at METTLER TOLEDO should be sent to:

sustainability@mt.com

Contact Person:
Christian Gurtner
Head of Sustainability

Mettler-Toledo International Inc.
Im Langacher 44
CH-8606 Greifensee
Switzerland