เครื่องปฏิกรณ์แบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ในแหล่งกำเนิด - ผลิตภัณฑ์ - METTLER TOLEDO

  เครื่องปฏิกรณ์แบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ในแหล่งกำเนิด

  การสังเคราะห์ทางเคมี การพัฒนากระบวนการ และการวัดขนาดอนุภาค

   

  เครื่องมือจากห้องแล็บไปสู่โรงงานสำหรับการพัฒนากระบวนการทางเคมี

  เครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์อัตโนมัติและเครื่องปฏิกรณ์ควบคุมในห้องปฏิบัติการ ใช้แทนขวดปริมาตรก้นกลมหรือเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  ระบบนี้ จะช่วยให้นักวิจัยด้านการสังเคราะห์สารเคมีสามารถสำรวจสภาวะเกิดปฏิกิริยาใหม่ๆ และพัฒนาสารเคมีนวัตกรรม  วิศวกรจะใช้ระบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ (ALR) เวอร์ชันขั้นสูงเหล่านี้ในการวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์ และข้อมูลอุณหพลศาสตร์สำหรับการควบคุมและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของกระบวนการ

   การเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติของปฏิกิริยาทางเคมีโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงของเหลวข้น ช่วยให้นักเคมีและวิศวกรสามารถรับตัวอย่างได้ตลอดการทำปฏิกิริยา ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าสูง  ดัวยหัววัดเก็บตัวอย่างที่จดสิทธิบัตรโดดเด่น ทำให้ EasySampler สามารถยับยั้งตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่างและสภาวะปฏิกิริยา ทำให้สามารถพิสูจน์ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ 

  การวิเคราะห์ปฏิกิริยาในแหล่งกำเนิดพร้อมเครื่องสเปกโตรสโคปีแบบ Attenuated Total Reflection (ATR) Fourier Transform Infrared (FTIR) ให้การตรวจสอบประเภทปฏิกิริยาที่สำคัญแบบเรียลไทม์  เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการออกแบบและคุณภาพของกระบวนการตามความคืบหน้า การริเริ่ม การแปลง การก่อสารตัวกลาง และจุดสิ้นสุดของปฏิกิริยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เพิ่มขึ้นจากการวิเคราะห์ปฏิกิริยาแบบอินไลน์ ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของชุดการผลิตหรือเคมีการไหลต่อเนื่อง และทำให้สามารถปรับขยายสเกลของปฏิกิริยาทางเคมีได้

  การวิเคราะห์ขนาดและรูปทรงของอนุภาคแบบอินไลน์ ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสามารถติดตามอัตราและระดับการเปลี่ยนแปลงของอนุภาค ผลึก หรือหยดของเหลว ขณะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติระหว่างกระบวนการ   จากการทำความเข้าใจว่าอนุภาคสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรแบบเรียลไทม์ ทำให้วิศวกรสามารถติดตามความสม่ำเสมอแบบชุดต่อชุด ตรวจหาจุดสิ้นสุด และปรับปรุงผลผลิตขั้นปลาย รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

  เทคโนโลยีวิเคราะห์กระบวนการ (PAT) แบบอินไลน์ คือเครื่องมือที่อาศัยหัววัดซึ่งติดตามพารามิเตอร์กระบวนการที่สำคัญ และคุณสมบัติด้านคุณภาพสำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพตามการออกแบบ (Quality by Design - QbD)  อุปกรณ์ PAT ในห้องปฏิบัติการช่วยออกแบบกระบวนการด้านคุณภาพ เครื่องมือ PAT ในโรงงานช่วยในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ

  ซอฟต์แวร์ในตัวช่วยให้นักวิจัยสามารถผสานเทคโนโลยีทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มแบบเรียบง่ายและทรงพลัง ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูล แสดงภาพและแปลความหมายการทดลอง จัดเตรียมและรายงานผลลัพธ์ รวมถึงเปรียบเทียบชุดการผลิตหรือการทดลองต่างๆ

   

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.