การสังเคราะห์ทางเคมี การพัฒนากระบวนการ และการวัดขนาดอนุภาค

เครื่องปฏิกรณ์

เครื่องช่วยในการสังเคราะห์ทางเคมี การพัฒนากระบวนการ และการวัดขนาดอนุภาค ในห้องปฎิบัติการ

การใช้งาน

การตกผลึก, การสังเคราะห์สารอินทรีย์, การพัฒนากระบวนการ, ความปลอดภัย, แอปพลิเคชัน PAT

สิ่งพิมพ์

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับการตกผลึก การสังเคราะห์สารอินทรีย์, การพัฒนากระบวนการ, ความปลอดภัย และ PAT

เอกสารไวท์เปเปอร์

การให้บริการ

บริการสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา