เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครและอัลตราไมโครจาก METTLER TOLEDO
เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครและอัลตราไมโคร

เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครและอัลตราไมโคร

ขนาดตัวอย่างที่เล็กที่สุดเพื่อความประหยัดสูงสุด

XPR Micro Balance
เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPR Micro

เครื่องชั่งความละเอียดสูง XP Micro และ Ultra

เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPR Micro

จำนวนของตัวอย่างที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม
ชั่งน้ำหนักได้แม้แต่ตัวอย่างที่มีราคาแพงปริมาณน้อยที่สุดบนภาชนะบรรจุทดน้ำหนักที่ใหญ่กว่าได้โดยตรงเพื่อลดต้นทุนและลดปริมาณวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดการชั่งสูงสุด 10.1 ก. และความละเอียดในการอ่านค่าต่ำสุด 0.1 μg
ผลลัพธ์ที่รับประกันได้ที่ถูกต้อง
ผ่านระบบการควบคุมอุณหภูมิแบบแอคทีฟ (ATC™)
การรับประกันคุณภาพในตัวแบบแอคทีฟ
โปรไฟล์ผู้ใช้ที่รับประกันคุณภาพและได้รับการอนุมัติจาก GWP
การทำงานที่ปลอดภัย
ที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย
การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่
พื้นที่ติดตั้งที่เล็กที่สุดที่มีการออกแบบแบบสองหน้าจอ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
หน้าจอโต้ตอบผู้ใช้ที่ทันสมัย​​ด้วยสมุดบันทึกผลลัพธ์
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 52 ก.
การชั่งน้ำหนักสารตัวอย่างราคาแพงในปริมาณน้อยที่สุดสามารถชั่งบนภาชนะบรรจุทดน้ำหนักที่ใหญ่กว่าได้
น้ำหนักขั้นต่ำตาม USP ต่ำถึง 1.4 มก.
สารตัวอย่างปริมาณน้อยที่สุดจะช่วยให้เพิ่มความสามารถในการผลิตโดยการประหยัดวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงและลดของเสียลงได้
ตัวอย่างที่ปราศจากไฟฟ้าสถิต
StaticDetect™ จะวัดค่าความผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักอันเนื่องมาจากประจุไฟฟ้าสถิตและแจ้งเตือนเมื่อผลลัพธ์อยู่นอกช่วงค่าความคลาดเคลื่อน
เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ฟังก์ชันการรับประกันคุณภาพตรวจสอบอย่างจริงจังว่าสภาวะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสอดคล้องสำหรับการชั่งน้ำหนักอย่างถูกต้อง
มั่นใจได้กับความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล
เชื่อมต่อเครื่องชั่ง XPR กับซอฟต์แวร์ LabX ซึ่งจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนด MHRA และ FDA 21 CFR ส่วนที่ 11 ในเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล
XPR Micro Balance

จำนวนของตัวอย่างที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดการชั่งสูงสุด 10.1 ก. และความละเอียดในการอ่านค่าต่ำสุด 0.1 μg
ผลลัพธ์ที่รับประกันได้ที่ถูกต้อง
ผ่านระบบการควบคุมอุณหภูมิแบบแอคทีฟ (ATC™)
การรับประกันคุณภาพในตัวแบบแอคทีฟ
โปรไฟล์ผู้ใช้ที่รับประกันคุณภาพและได้รับการอนุมัติจาก GWP
การทำงานที่ปลอดภัย
ที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย
การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่
พื้นที่ติดตั้งที่เล็กที่สุดที่มีการออกแบบแบบสองหน้าจอ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
หน้าจอโต้ตอบผู้ใช้ที่ทันสมัย​​ด้วยสมุดบันทึกผลลัพธ์
เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ XPR Micro

ชั่งน้ำหนักได้แม้แต่ตัวอย่างที่มีราคาแพงปริมาณน้อยที่สุดบนภาชนะบรรจุทดน้ำหนักที่ใหญ่กว่าได้โดยตรงเพื่อลดต้นทุนและลดปริมาณวัสดุ

พิกัดน้ำหนักสูงสุด 52 ก.
การชั่งน้ำหนักสารตัวอย่างราคาแพงในปริมาณน้อยที่สุดสามารถชั่งบนภาชนะบรรจุทดน้ำหนักที่ใหญ่กว่าได้
น้ำหนักขั้นต่ำตาม USP ต่ำถึง 1.4 มก.
สารตัวอย่างปริมาณน้อยที่สุดจะช่วยให้เพิ่มความสามารถในการผลิตโดยการประหยัดวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงและลดของเสียลงได้
ตัวอย่างที่ปราศจากไฟฟ้าสถิต
StaticDetect™ จะวัดค่าความผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักอันเนื่องมาจากประจุไฟฟ้าสถิตและแจ้งเตือนเมื่อผลลัพธ์อยู่นอกช่วงค่าความคลาดเคลื่อน
เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ฟังก์ชันการรับประกันคุณภาพตรวจสอบอย่างจริงจังว่าสภาวะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสอดคล้องสำหรับการชั่งน้ำหนักอย่างถูกต้อง
มั่นใจได้กับความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล
เชื่อมต่อเครื่องชั่ง XPR กับซอฟต์แวร์ LabX ซึ่งจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนด MHRA และ FDA 21 CFR ส่วนที่ 11 ในเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล

1. เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครคืออะไร

เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครหรืออัลตราไมโครสามารถให้ความแม่นยำสูงสุดของเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการทั้งหมด ความไวสูงในเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครนี้ช่วยให้สามารถชั่งน้ำหนักตัวอย่างได้แม้มีน้ำหนักเพียงแค่ 30 ไมโครกรัม  

เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครให้พิกัดน้ำหนักสูงสุด 10.1 กรัมโดยมีความสามารถในการอ่านค่าต่ำสุดถึง 1 ไมโครกรัม (0.000001 กรัม)
เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับอัลตราไมโครให้ความละเอียดสูงอย่างน่าทึ่งที่ 61 ล้านหลัก พร้อมพิกัดน้ำหนัก 6.1 กรัมโดยมีความสามารถในการอ่านค่า 0.1 ไมโครกรัม (0.0000001 กรัม)

ชื่อทั่วไป

ระดับความถูกต้อง

ความสามารถในการอ่านค่า  

จำนวนหลักหลังจุดทศนิยม (กรัม)

เครื่องชั่งระดับอัลตราไมโคร

 I

0.1 μg

0.0000001 g

7 หลักหรือจุดทศนิยม

เครื่องชั่งระดับไมโคร

 I

1 μg

0.000001 g

6 หลักหรือจุดทศนิยม

เครื่องชั่งระดับเซมิไมโคร

 I

0.01 mg

0.00001 g

5 หลักหรือจุดทศนิยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ METTLER TOLEDO รวมถึงเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ระดับไมโคร โดยให้ความสามารถในการอ่านค่าใกล้เคียงกับเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร นั่นคือ 1 ไมโครกรัม ในรูปแบบของเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ที่มีห้องชั่งด้านนอกและด้านใน เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ระดับไมโคร XPE ให้พิกัดการชั่งสูงสุด พร้อมทั้งมีน้ำหนักต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้ เครื่องรุ่นนี้ช่วยให้ตวงตัวอย่างในปริมาณเล็กน้อยลงสู่ภาชนะทดน้ำหนัก "ขนาดใหญ่" ได้โดยตรง

2. มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร

เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเซลล์วัดค่าเชิงกลที่แม่นยำ การแยกเป็นสองส่วนนี้ช่วยขจัดผลกระทบของอุณหภูมิและผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพของเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครของคุณ

METTLER TOLEDO เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครและอัลตราไมโคร XPR ติดตั้งมาพร้อมกับระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแอคทีฟ (ATC™) วิธีนี้จะเพิ่มความเสถียรในการชั่งน้ำหนักและให้ประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำในระดับที่โดดเด่น

3. เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครใช้ทำอะไร

เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครและอัลตราไมโครมักใช้งานในห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์และห้องปฏิบัติการรับรองคุณภาพ รวมทั้งห้องปฏิบัติการเคมีและเหมืองแร่เพื่อวัดปริมาณผงตัวอย่างและแร่ธาตุปริมาณเล็กน้อย งานวิจัยเครื่องมือแพทย์ยังอาจใช้เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครเพื่อตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกันในส่วนประกอบสำคัญด้วย

การใช้งานเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร ได้แก่ การชั่งน้ำหนักฝุ่นละออง (ตัวกรอง) การสอบเทียบปิเปต การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง และการชั่งน้ำหนักขดลวด การใช้งานเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับอัลตราไมโคร ได้แก่ การชั่งน้ำหนักฝุ่นละออง (ตัวกรอง) การทำเถ้าหรือการเผาไหม้ การอบแห้ง การวัดค่าชั้นเคลือบ และการตรวจสอบปริมาณหกกระจาย

4. เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครของ METTLER TOLEDO รุ่นใดเหมาะกับฉัน

หากต้องการค้นหาเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครของ METTLER TOLEDO ตามความต้องการของคุณ ประการแรก ระบุปริมาณน้อยที่สุดที่คุณต้องการชั่งและระดับความถูกต้องแม่นยำที่ต้องการในการชั่ง (นั่นคือ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้) เพื่อกำหนดเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครที่มีความแม่นยำที่ต้องการ

ทุกๆ การวัดค่าบนเครื่องชั่งใดก็ตามอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน ดังนั้น การทำความเข้าใจถึงความไม่แน่นอนนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้องและการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด เมื่อชั่งน้ำหนักตัวอย่างปริมาณเล็กน้อยบนเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร ความไม่แน่นอนแทบจะเรียกได้ว่าเกิดจากความสามารถในการทำซ้ำเพียงอย่างเดียว (นั่นคือ ที่ช่วงการชั่งน้ำหนักต่ำสุดของเครื่องชั่งที่ระบุ) ความสามารถในการอ่านค่าไม่ได้กำหนดระดับความถูกต้องของเครื่องมือชั่งน้ำหนัก หากแต่เป็นความสามารถในการทำซ้ำหรือขึ้นกับความสามารถในการชั่งน้ำหนักขั้นต่ำ

สอบถามที่ปรึกษาของ METTLER TOLEDO เกี่ยวกับ GWP® Recommendation ซึ่งช่วยคุณเลือกเครื่องชั่งน้ำหนักที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ

 

5. อะไรเป็นความท้าทายและทางออกเพื่อให้ได้รับค่าที่เสถียรบนเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร

เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครเป็นเครื่องมือที่มีความไวสูงมาก การรบกวนเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากผลกระทบแวดล้อมหรือการทำงานของผู้ใช้ สามารถส่งผลต่อความเสถียรในการวัดค่าได้มาก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงแหล่งที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนได้ทั้งหมดเมื่อใช้งานเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครมีความไวสูงมากต่อกระแสลม ฝุ่น และความผันผวนของอุณหภูมิ และควรใช้งานต่อเมื่อมีการดูแลจัดการอุณหภูมิแวดล้อมและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เสถียร ซึ่งหมายถึงวางห่างจากช่องระบายอากาศ หน้าต่าง และประตู

ตำแหน่งวางเครื่องชั่งที่เหมาะสมที่สุดควรจัดวางบนโต๊ะทำงานที่แข็งแรง และจะดีมากหากเป็นโต๊ะชั่งน้ำหนักโดยเฉพาะซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร ปราศจากกระแสลมหรือการสัญจรสูง

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นครั้งแรกหรือเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ใช้เวลาอุ่นเครื่องนาน 6 ชั่วโมงเพื่อการปรับสภาพอุณหภูมิแวดล้อม

เมื่อใช้เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร พยายามให้กระแสการพาความร้อนภายในห้องชั่งลดลงน้อยที่สุด ซึ่งสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลลัพธ์ได้ จับต้องตัวอย่างโดยใช้ปากคีบชิ้นงาน (tweezer) เท่านั้น และรอให้ปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิห้อง เมื่อนำตัวอย่างไปวางบนเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร ควรเปิดประตูให้แคบที่สุดในระยะเวลาอันสั้นที่สุด

ปฏิบัติตามคู่มือในการชั่งน้ำหนักเฉพาะของ METTLER TOLEDO 10 ขั้นตอนเพื่อการชั่งน้ำหนักตัวอย่างในปริมาณน้อยได้สำเร็จและรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรับมือความท้าทายเมื่อชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร รวมถึงการพิจารณาตำแหน่งจัดวางเครื่องชั่งและการสอบเทียบเครื่องชั่งอย่างเหมาะสม

6. ชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครได้อย่างไร

สวมถุงมือทุกครั้งที่ทำงานกับเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร รอยนิ้วมือและน้ำมันจากมือจะมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ หากต้องการเริ่มต้นการทำงานชั่งน้ำหนัก เปิดประตูและวางภาชนะบรรจุบนจานชั่งโดยใช้ปากคีบ ปิดประตูและรอให้ค่าเสถียร ทดน้ำหนักเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร เพื่อหลีกเลี่ยงการหกเลอะเทอะในเครื่องชั่ง ให้นำภาชนะบรรจุหรือภาชนะชั่งออก ตวงตัวอย่างภายนอกห้องชั่ง และวางตัวอย่างลงบนจานชั่ง ปิดประตูและรอให้ค่าเสถียร จดบันทึกน้ำหนักสุทธิหรือทำขั้นตอนซ้ำจนกระทั่งได้น้ำหนักที่ต้องการ เครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครมีความไวสูงต่อการเคลื่อนที่ ไม่จับต้องโต๊ะวางเครื่องขณะรอให้เครื่องชั่งเสถียรค่า ทำความสะอาดเครื่องชั่ง เครื่องมือ และสถานที่ทำงานหลังการใช้แต่ละครั้ง

ตู้ครอบของเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโคร XPR ของ METTLER TOLEDO ช่วยให้เข้าใช้งานจานชั่งได้ง่ายทั้ง 360° และมองเห็นได้โดยรอบ ไม่มีขอบหรือมุมที่วัตถุตัวอย่างอาจตกค้างหรือติด และชิ้นส่วนทั้งหมดถอดออก ทำความสะอาด และเปลี่ยนใหม่ได้ในไม่กี่ขั้นตอน

7. สอบเทียบ ปรับตั้งค่า และทดสอบเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครเป็นประจำได้อย่างไร

ความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักมาจากการสอบเทียบเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครที่ถูกต้อง ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ใบรับรองการสอบเทียบช่วยยืนยันว่าเครื่องชั่งอ่านละเอียดระดับไมโครทำงานอย่างถูกต้อง การทดสอบเครื่องชั่งเป็นประจำ ของผู้ใช้จะตรวจพบปัญหาที่เป็นไปได้ในการทำงานก่อนจะถึงรอบเวลาสอบเทียบถัดไป

ฟังก์ชันการปรับตั้งค่าอัตโนมัติโดยใช้ตุ้มน้ำหนักทดสอบภายใน เช่น FACT หรือ proFACT ช่วยให้แน่ใจว่าเครื่องชั่งจะยังคงความถูกต้องแม่นยำไว้ แม้อยู่ระหว่างความผันผวนในอุณหภูมิแวดล้อมก็ตาม

METTLER TOLEDO ได้พัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับโลกสำหรับการเลือก การสอบเทียบ และการใช้งานอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักอย่างปลอดภัย ซึ่งเรียกว่า GWP® หรือ Good Weighing Practice™ และการสอบเทียบและการปรับตั้งค่าเครื่องชั่งและตาชั่ง – คำนิยามที่ชัดเจน

การให้บริการ

+66 (0)2 723 0384 คุณสันติ
ติดต่อแผนกบริการ

สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี

สิ่งพิมพ์

ซอฟต์แวร์ LabX

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.