เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ - ผลิตภัณฑ์ - METTLER TOLEDO

  เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ

  ให้คุณมากกว่าเพียงแค่การรับประกัน ไว้วางใจกับผลการวัดที่ถูกต้องเที่ยงตรง

   

  การไตเตรท

  โซลูชันสำหรับเครื่องไตเตรทแบบโพเทนชิโอเมตริก และการไตเตรทแบบ Karl Fischer มาพร้อมกับการใช้งานที่สะดวก ยืดหยุ่น และปริมาณงานสูงสุด กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องไตเตรท ระบบจัดการตัวอย่างอัตโนมัติ เซนเซอร์ และอุปกรณ์เสริม ครอบคลุมเกือบทุกการใช้งานการไตเตรท Good Titration Practice™ แนวทางและเอกสารประกอบ การใช้งานอย่างครอบคลุม รับรองผลการวัดที่ไว้วางใจได้ การทำงานผ่านฟังก์ชัน One Click Titration™ ช่วยลดระยะเวลาการฝึกอบรมและเพิ่มความเร็วให้กับกระบวนการทำงาน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไตเตรท

   

  การตรวจวัดค่า pH-, การนำไฟฟ้า-, ออกซิเจนละลายน้ำ-, ไอออน-

  METTLER TOLEDO มีกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องวัดค่า pH, การนำไฟฟ้า, ออกซิเจนละลายน้ำ และไอออน คุณภาพระดับพรีเมียมครบครัน ตั้งแต่เครื่องวัดพื้นฐานแบบพกพาไปจนถึงเครื่องวัดแบบหลายช่องที่ปรับการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น เช่น เครื่องวัดค่า SevenExcellence ที่ดีที่สุดในตลาดใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นด้วยการออกแบบอุปกรณ์แยกชิ้นได้: ขึ้นอยู่กับส่วนที่ติดตั้ง สามารถวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ได้พร้อมกัน เช่น pH, การนำไฟฟ้า, ไอออน, รีด็อกซ์ ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซนเซอร์วัดค่า pH, ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์และสารละลายมาตรฐาน
   

  การวิเคราะห์ทางความร้อน

  METTLER TOLEDO คือ ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องมือวิเคราะห์ความร้อน กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความต่างทางความร้อนสาร (DSC), เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (TGA), เครื่องวิเคราะห์ทดสอบวัสดุโดยวัดการเปลี่ยนแปลงขนาดวัสดุ เมื่อได้รับความร้อน (TMA) และเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงกล (DMA) รวมถึงระบบซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ความร้อน ที่ประสิทธิภาพสูง ที่ให้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางความร้อน

   

  การวัดจุดหลอมเหลวและจุดหยดตัว

  ในด้านความถูกต้อง การปฏิบัติตามมาตรฐาน และการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดหยดตัว Excellence ทำงานได้ตามมาตรฐานระดับโลกโดยอัตโนมัติ การวัดจุดหลอมเหลว จุดหยดตัว และจุดอ่อนตัว เครื่องมือการจัดเตรียมตัวอย่าง และคุณลักษณะการบันทึกภาพวิดีโอใหม่ล่าสุด ช่วยให้มั่นใจว่าขั้นตอนการวิเคราะห์จะดำเนินการครบถ้วน เชื่อถือได้และปราศจากข้อผิดพลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว, ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดหยดตัว

   

  ความหนาแน่น & ดัชนีการหักเหของแสง

  การวัดค่าแบบแมนนวลด้วยพิคโนมิเตอร์ ไฮโดรมิเตอร์ และเครื่องวัดการหักเหของแสง Abbe แบบออพติคัล ล้าสมัยไปแล้ว เครื่องมือดิจิตอลของเราสามารถวัด ดัชนีการหักเหของแสง และ ความหนาแน่น ได้ง่าย ถูกต้อง และวัดพร้อมกันในระบบแบบหลายพารามิเตอร์อีกด้วย มีรูปแบบการใช้งานที่ครอบคลุม อาทิ Brix, HFCS, ปริมาณแอลกอฮอล์, Oechsle, Plato, ความโน้มถ่วง API และความเข้มข้นอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหนาแน่น , ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดการหักเหของแสง

   

  เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

  เครื่องสเปกโตรโฟโต มิเตอร์ UV/VIS Excellence มาพร้อมกับประสิทธิภาพการนำแสงที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี FastTrack™พร้อมหน้าจอโต้ตอบผู้ใช้ One Click™ ที่ใช้งานได้ง่าย ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้จะได้รับการตรวจสอบยืนยัน กับโมดูล CertiRef เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติตามแพคเกจ GUVP™ (แนวปฏิบัติ Good UV/VIS Practice) ซอฟต์แวร์ LabX® PC ให้คุณปรับขั้นตอนการทำงานด้านสเปกโตรสโคปิกให้รวดเร็วและราบรื่นมากขึ้น เครื่องมือพิเศษสำหรับการวัดปริมาตรน้อยในช่วงแสงอัลตราไวโอเลตที่มองเห็น โดยใช้ เทคโนโลยี LockPath™ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้งานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

   
  ระบบวิเคราะห์เชิงความร้อน Excellence

  เครื่องมือวิเคราะห์เชิงความร้อน Excellence ช่วยให้คุณสามารถกำหนดคุณลักษณะของวัสดุตัวอย่างได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมาก

  เครื่องวัดค่าและเซ็นเซอร์ pH, EC, DO อิออน

  ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการวัดค่า pH, การนำไฟฟ้า ความเข้มข้นอิออน ORP และออกซิเจนละลายน้ำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

  เครื่องไตเตรท

  การวัดความเข้มข้นที่ให้ผลผลิตและความแม่นยำสูงสุด เครื่องไตเตรทและอุปกรณ์เสริมครบชุด ครอบคลุมการใช้งานไตเตรทโดยส่วนใหญ่

  Thermal Value Excellence

  วัดค่าจุดหลอมเหลว, ช่วงการหลอมเหลว, จุดเดือด, จุดหลอมเหลวสลิป และจุดขุ่นโดยอัตโนมัติครบวงจร

  เครื่องวัดความหนาแน่น

  เครื่องวัดความหนาแน่นระบบดิจิทัล สำหรับวัดค่าความหนาแน่น ค่าความถ่วงจำเพาะ และค่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น alcohol%, BRIX, ระดับ API, Baumé, Plato ฯลฯ) มีความแม่นยำสูงและวัดค่าได้รวดเร็ว

  เครื่องวัดการหักเหของแสง

  เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัลจะวัดดัชนีการหักเหของแสงและค่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น BRIX, HFCS, ความเข้มข้น หน่วยที่ผู้ใช้กำหนด) ที่มาพร้อมกับความแม่นยำสูงและการวัดที่รวดเร็ว

  เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS

  เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS มาพร้อมกับการออกแบบการนำแสงที่ยอดเยี่ยม และประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นรองรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการวัดสารที่มีปริมาตรน้อย

  การใช้งาน

  เลือกมากกว่า 1000 รูปแบบการใช้งานสำเร็จรูป - พร้อมให้ดาวน์โหลด

  สิ่งพิมพ์

  รวบรวมทุกขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ

  การให้บริการ

  +66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
  ติดต่อแผนกบริการ

  ซอฟต์แวร์ LabX®

  ซอฟต์แวร์ LabX® ตรงตามมาตรฐาน 21 CFR ส่วนที่ 11, EU GMP และ ISO 17025

  Enlighten Your UV/VIS Results
  UV/VIS Results in a Flash
  UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
  Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
  Refractive Index Measurement Guide
  Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
  pH Theorie Guide
  Density Measurement Guide
  Know the Risk of Your pH Measurement
  Join the GEP eLearning Program
  pH Toolbox for Life Sciences
  Karl Fischer Titration Guides
  Basics of Titration Guide
  High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
  Thermal Analysis Guide
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.