รายละเอียดลักษณะธุรกิจ

การนำเสนอระบบการวัดค่าที่ครอบคลุม
ทุกห่วงโซ่คุณค่าของลูกค้าของเรา

เรานำเสนอเครื่องมือที่แม่นยำและบริการสำหรับการใช้งานด้านต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ การผลิต ลอจิสติกส์ และการค้าปลีกให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก

ห้องแล็บเพื่อการวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพการขยายปริมาณการผลิตและการผลิตการผลิตและการเติมบรรจุการบรรจุหีบห่อลอจิสติกส์การค้าปลีกอาหาร

ห้องแล็บเพื่อการวิจัยและพัฒนา

เครื่องมือที่ละเอียดแม่นยำของเราเป็นเครื่องมือสำคัญของห้องแล็บเพื่อการวิจัยและควบคุมคุณภาพทั้งหมดทั่วโลก ระบบชั่งน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพสูงให้รากฐานสำคัญสำหรับผลการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง การปิเปตเป็นเครื่องมือสำคัญมากสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เครื่องมือวิเคราะห์ความร้อนช่วยในการปรับปรุงวัสดุและพฤติกรรมเมื่อได้รับความร้อนของวัสดุนั้น โซลูชันทางเคมีอัตโนมัติช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาสารเคมีชนิดใหม่

ห้องแล็บเพื่อการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพต้องอาศัยเครื่องมือเชิงวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมทั้งให้การจัดการข้อมูลที่ดี เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ เครื่องไตเตรท เครื่องวัดค่า pH เครื่องวัดความหนาแน่น เครื่องวัดการหักเหของแสง เครื่องวัดค่าจุดหลอมเหลว และปิเปตของเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย และให้ลำดับงานที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนสำหรับห้องแล็บเพื่อการควบคุมคุณภาพทุกแห่ง

การขยายปริมาณการผลิตและการผลิต

เซ็นเซอร์เพื่อการวัดค่าพารามิเตอร์เชิงวิเคราะห์ของเหลวที่สำคัญของเรา เช่น ค่า pH ระดับออกซิเจน ค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ และความต้านทานไฟฟ้า รวมทั้งปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ช่วยให้บริษัทผลิตยา บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ และบริษัทอื่นๆ แน่ใจได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องตามมาตรฐานกฎระเบียบ เครื่องทรานสมิตเตอร์และระบบการเชื่อมต่อช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและการติดตั้งเข้ากับระบบควบคุมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว

เครื่องชั่งสำหรับใช้ในห้องแล็บเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆปิเปตโซลูชันทางเคมีอัตโนมัติเครื่องมือวิเคราะห์น้ำและสารละลายต่างๆ

การผลิตและการเติมบรรจุ

เรานำเสนอเครื่องชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรมในขนาด รูปแบบ หน้าจอเครื่องชั่ง และซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต ระบบที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับการผสมสูตร การนับจำนวนชิ้น และการใช้งานอื่นๆ อีกมาก ช่วยปรับเพิ่มผลผลิตและลดความผิดพลาดได้

การบรรจุหีบห่อ

โซลูชันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ช่วยประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก ระบบการตรวจจับโลหะ ตรวจสอบน้ำหนัก เอ็กซเรย์ และการตรวจสอบด้วยภาพของเรา ให้ความมั่นใจได้ว่าจะยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม อีกทั้งลูกค้าและตราสินค้าได้รับการปกป้อง

ลอจิสติกส์

ระบบเครื่องชั่งรถบรรทุกของเราให้ความถูกต้องแม่นยำระดับสูงสุด และช่วยป้องกันการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดได้ด้วยดีไซน์ออกแบบที่เฉพาะตัวและความสามารถในการวินิจฉัยจากระยะไกล สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วน โซลูชันซอฟต์แวร์การชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ การวัดขนาด และการจำแนกข้อมูลช่วยให้ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้มากขึ้น

การชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การขนส่งและลอจิสติกส์

การค้าปลีกอาหาร

เราปรับปรุงการจัดการอาหารสดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตั้งแต่จุดรับสินค้าไปจนถึงเคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารของผู้ค้าปลีกด้วยโซลูชันการชั่งน้ำหนัก บรรจุหีบห่อ ติดราคา ห่อหุ้มสินค้า และติดฉลากอาหาร เครื่องชั่งที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทำให้การทำการตลาดในร้านค้า การจัดการของสด การส่งเสริมการขายและอื่นๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย

การค้าปลีกอาหาร