รายละเอียดลักษณะธุรกิจ - METTLER TOLEDO

รายละเอียดลักษณะธุรกิจ

การนำเสนอระบบการวัดค่าที่ครอบคลุม
ทุกห่วงโซ่คุณค่าของลูกค้าของเรา

เรานำเสนอเครื่องมือที่แม่นยำและบริการสำหรับการใช้งานด้านต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ การผลิต ลอจิสติกส์ และการค้าปลีกให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก

ห้องแล็บเพื่อการวิจัยและพัฒนา

การควบคุมคุณภาพ

การขยายปริมาณการผลิตและการผลิต

การผลิตและการเติมบรรจุ

การบรรจุหีบห่อ

ลอจิสติกส์

การค้าปลีกอาหาร

ห้องแล็บเพื่อการวิจัยและพัฒนา

เครื่องมือที่ละเอียดแม่นยำของเราเป็นเครื่องมือสำคัญของห้องแล็บเพื่อการวิจัยและควบคุมคุณภาพทั้งหมดทั่วโลก ระบบชั่งน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพสูงให้รากฐานสำคัญสำหรับผลการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง การปิเปตเป็นเครื่องมือสำคัญมากสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เครื่องมือวิเคราะห์ความร้อนช่วยในการปรับปรุงวัสดุและพฤติกรรมเมื่อได้รับความร้อนของวัสดุนั้น โซลูชันทางเคมีอัตโนมัติช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาสารเคมีชนิดใหม่

ห้องแล็บเพื่อการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพต้องอาศัยเครื่องมือเชิงวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมทั้งให้การจัดการข้อมูลที่ดี เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ เครื่องไตเตรท เครื่องวัดค่า pH เครื่องวัดความหนาแน่น เครื่องวัดการหักเหของแสง เครื่องวัดค่าจุดหลอมเหลว และปิเปตของเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย และให้ลำดับงานที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนสำหรับห้องแล็บเพื่อการควบคุมคุณภาพทุกแห่ง

การขยายปริมาณการผลิตและการผลิต

เซ็นเซอร์เพื่อการวัดค่าพารามิเตอร์เชิงวิเคราะห์ของเหลวที่สำคัญของเรา เช่น ค่า pH ระดับออกซิเจน ค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ และความต้านทานไฟฟ้า รวมทั้งปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ช่วยให้บริษัทผลิตยา บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ และบริษัทอื่นๆ แน่ใจได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องตามมาตรฐานกฎระเบียบ เครื่องทรานสมิตเตอร์และระบบการเชื่อมต่อช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและการติดตั้งเข้ากับระบบควบคุมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว

เครื่องชั่งสำหรับใช้ในห้องแล็บเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆปิเปตโซลูชันทางเคมีอัตโนมัติเครื่องมือวิเคราะห์น้ำและสารละลายต่างๆ

การผลิตและการเติมบรรจุ

เรานำเสนอเครื่องชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรมในขนาด รูปแบบ หน้าจอเครื่องชั่ง และซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต ระบบที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับการผสมสูตร การนับจำนวนชิ้น และการใช้งานอื่นๆ อีกมาก ช่วยปรับเพิ่มผลผลิตและลดความผิดพลาดได้

การบรรจุหีบห่อ

โซลูชันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ช่วยประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก ระบบการตรวจจับโลหะ ตรวจสอบน้ำหนัก เอ็กซเรย์ และการตรวจสอบด้วยภาพของเรา ให้ความมั่นใจได้ว่าจะยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม อีกทั้งลูกค้าและตราสินค้าได้รับการปกป้อง

ลอจิสติกส์

ระบบเครื่องชั่งรถบรรทุกของเราให้ความถูกต้องแม่นยำระดับสูงสุด และช่วยป้องกันการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดได้ด้วยดีไซน์ออกแบบที่เฉพาะตัวและความสามารถในการวินิจฉัยจากระยะไกล สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วน โซลูชันซอฟต์แวร์การชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ การวัดขนาด และการจำแนกข้อมูลช่วยให้ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้มากขึ้น

การชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การขนส่งและลอจิสติกส์

การค้าปลีกอาหาร

เราปรับปรุงการจัดการอาหารสดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตั้งแต่จุดรับสินค้าไปจนถึงเคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารของผู้ค้าปลีกด้วยโซลูชันการชั่งน้ำหนัก บรรจุหีบห่อ ติดราคา ห่อหุ้มสินค้า และติดฉลากอาหาร เครื่องชั่งที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทำให้การทำการตลาดในร้านค้า การจัดการของสด การส่งเสริมการขายและอื่นๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย

การค้าปลีกอาหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.