การวิเคราะห์กระบวนการ - ผลิตภัณฑ์ - METTLER TOLEDO

  การวิเคราะห์กระบวนการ

  pH, ออกซิเจนละลายน้ำ, การนำไฟฟ้า, ความขุ่น, TOC, โซเดียม, ซิลิกา, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

   

  การวิเคราะห์กระบวนการของ METTLER TOLEDO

  แผนกวิเคราะห์กระบวนการ จะผลิตระบบการวัดค่าเชิงวิเคราะห์สำหรับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม แผนกนี้ประกอบด้วยสองหน่วยธุรกิจ คือ Ingold และ Thornton ซึ่งทั้งสองหน่วยเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการตลาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

  • Ingold คือผู้นำระดับโลกในด้านระบบการวัดค่า pH, ออกซิเจนละลายน้ำ และ ก๊าซออกซิเจน, CO2 ละลายน้ำ, การนำไฟฟ้า และ ความขุ่น สำหรับระบบการวัดเชิงวิเคราะห์กระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีชีวภาพ และยา โดยมีความเชี่ยวชาญหลักที่สำคัญ คือระบบวัดค่าเหล่านี้ในสายการผลิตที่มีคุณภาพสูง สำหรับกระบวนการทางเคมีที่มีข้อกำหนดมากมายและการใช้งานที่ต้องถูกสุขลักษณะและมีการฆ่าเชื้อ
  • Thornton คือผู้นำด้านอุปกรณ์ตรวจสอบน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปใช้กับเซมิคอนดักเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตไฟฟ้า ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ ความเชี่ยวชาญหลัก คือระบบวัดค่าในสายการผลิต ซึ่งได้แก่ การนำไฟฟ้า, ความต้านทาน, TOC, ออกซิเจนและโอโซนละลายน้ำ เพื่อวิเคราะห์และควบคุมความบริสุทธิ์ของน้ำ
   
  Intelligent Sensor Management
  Power of an Analyzer- TDL
  How to measure pH in-line - free guide
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.