เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการ

pH, ออกซิเจนละลายน้ำ, การนำไฟฟ้า, ความขุ่น, TOC, โซเดียม, ซิลิกา, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

การวิเคราะห์กระบวนการของ METTLER TOLEDO

แผนกวิเคราะห์กระบวนการ จะผลิตระบบการวัดค่าเชิงวิเคราะห์สำหรับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม แผนกนี้ประกอบด้วยสองหน่วยธุรกิจ คือ Ingold และ Thornton ซึ่งทั...

แผนกวิเคราะห์กระบวนการ จะผลิตระบบการวัดค่าเชิงวิเคราะห์สำหรับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม แผนกนี้ประกอบด้วยสองหน่วยธุรกิจ คือ Ingold และ Thornton ซึ่งทั้งสองหน่วยเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการตลาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

  • Ingold คือผู้นำระดับโลกในด้านระบบการวัดค่า pH, ออกซิเจนละลายน้ำ และ ก๊าซออกซิเจน, CO2 ละลายน้ำ, การนำไฟฟ้า และ ความขุ่น สำหรับระบบการวัดเชิงวิเคราะห์กระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีชีวภาพ และยา โดยมีความเชี่ยวชาญหลักที่สำคัญ คือระบบวัดค่าเหล่านี้ในสายการผลิตที่มีคุณภาพสูง สำหรับกระบวนการทางเคมีที่มีข้อกำหนดมากมายและการใช้งานที่ต้องถูกสุขลักษณะและมีการฆ่าเชื้อ
  • Thornton คือผู้นำด้านอุปกรณ์ตรวจสอบน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปใช้กับเซมิคอนดักเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตไฟฟ้า ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ ความเชี่ยวชาญหลัก คือระบบวัดค่าในสายการผลิต ซึ่งได้แก่ การนำไฟฟ้า, ความต้านทาน, TOC, ออกซิเจนและโอโซนละลายน้ำ เพื่อวิเคราะห์และควบคุมความบริสุทธิ์ของน้ำ

รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา