ติดต่อบริษัท - METTLER TOLEDO

ประเทศไทย

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือหากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อขอรับใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ โปรดเลือกแผนกที่เกี่ยวข้องและกรอกแบบฟอร์มทางด้านล่าง

เราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

สำนักงานใหญ่

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
272 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0300
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0332

ติดต่อเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องแลป (Laboratory Instruments)

เครื่องชั่งสำหรับใช้ในห้องแลป / Laboratory Weighing
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องชั่งและเครื่องมือวิเคราะห์
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0385 คุณบุปผา
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0384 คุณสันติ
เครื่องวัดและเครื่องมือวิเคราะห์สารละลาย / Analytical Instruments
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องชั่งและเครื่องมือวิเคราะห์
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0349 คุณไตรรัตน์
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ / Pipettes (Rainin)
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องชั่งและเครื่องมือวิเคราะห์
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0385 คุณบุปผา
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0376 คุณสุนิดา

ติดต่อเกี่ยวกับโซลูชั่นสำหรับการชั่งอุตสาหกรรม (Industry Weighing Solution)

เครื่องชั่งในไลน์การผลิต
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องชั่งในอุตสาหกรรม
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0356 คุณนิชนันท์
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0383 คุณณรงค์ศักดิ์

ติดต่อเกี่ยวกับเครื่องมือ AutoChem

เครื่องสังเคราะห์สารอัตโนมัติ
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องชั่งและเครื่องมือวิเคราะห์
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0369 คุณอภิชญา
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์

ติดต่อเกี่ยวกับโซลูชันสำหรับการวิเคราะห์น้ำและสารละลายแบบออนไลน์ (Process Analytics Solutions)

Ingold (เครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์)
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องมือวิเคราะห์น้ำและสารละลาย
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0349 คุณไตรรัตน์
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
Thornton (เครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ในน้ำบริสุทธิ์)
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องมือวิเคราะห์น้ำและสารละลาย
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0349 คุณไตรรัตน์
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์

ติดต่อเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Product Inspection)

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน / Garvens
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0356 คุณนิชนันท์
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0382 คุณสุรเชษฐ์ เอี่ยมกระจ่าง
เครื่องตรวจจับโลหะ / Safeline Metal Detection
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0356 คุณนิชนันท์
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0382 คุณสุรเชษฐ์ เอี่ยมกระจ่าง
เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน / Safeline X-Ray Inspection
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0356 คุณนิชนันท์
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0382 คุณสุรเชษฐ์ เอี่ยมกระจ่าง

ติดต่อเกี่ยวกับโซลูชันสำหรับการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง (Transport and Logistics Solution)

ระบบการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องชั่งในอุตสาหกรรม
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0359 คุณบุษบา
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0383 คุณบรรจบ

ติดต่อเกี่ยวกับโซชั่oสำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร/ตลาดสด/ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Food Retail Solution)

เครื่องชั่งสำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องชั่งค้าปลีก
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0356 คุณนิชนันท์
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0383 คุณบรรจบ

ติดต่อเกี่ยวกับเครื่องชั่งสำหรับใช้ในธุรกิจจิวเวลรี่และร้านทอง

เครื่องชั่งทองและอัญมณี
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกเครื่องชั่งทองและอัญมณี
ฝ่ายขาย
+66 (0)2 723 0385 คุณบุปผา
ฝ่ายบริการ
+66 (0)2 723 0384 คุณสันติ

ติดต่อบริษัทในประเทศไทย

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.