เครื่องเปรียบเทียบมวลและระบบชั่งตวงวัดจาก METTLER TOLEDO
เครื่องเปรียบเทียบมวล

เครื่องเปรียบเทียบมวล

เครื่องเปรียบเทียบจาก 0.1 µg ถึง 6000 กก.

 

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของเครื่องเปรียบเทียบมวลจาก METTLER TOLEDO - ก้าวไปสู่อนาคตพร้อม ๆ กับคุณ

1. นิยามของเครื่องเปรียบเทียบมวลคืออะไร

เครื่องเปรียบเทียบมวลหรือเครื่องชั่งเปรียบเทียบ คือเครื่องชั่งที่มีความละเอียดและความสามาร...

1. นิยามของเครื่องเปรียบเทียบมวลคืออะไร

เครื่องเปรียบเทียบมวลหรือเครื่องชั่งเปรียบเทียบ คือเครื่องชั่งที่มีความละเอียดและความสามารถในการทำซ้ำได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ช่วยในการกำหนดแม้กระทั่งมวล ที่อาจเป็นความแตกต่างที่เล็กที่สุด ถึงแม้ว่าเครื่องเปรียบเทียบมวลแบบช่วงระยะเวลา จะถูกนำมาใช้เพื่อการสอบเทียบและการกำหนดมวลเพียงเท่านั้น แต่เครื่องชั่งน้ำหนักเต็มรูปแบบ สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายและสามารถใช้สำหรับการตรวจสอบน้ำหนักได้เช่นเดียวกับการชั่งน้ำหนักทั่วไป ที่ตัวอย่างขนาดเล็กที่มีน้ำหนักมาก หรือตัวอย่างที่มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ต้องนำมารวมกันเพื่อทำการชั่งหนึ่งครั้ง ติดต่อตัวแทน METTLER TOLEDO ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับ GWP Recommendation ที่จะระบุรุ่นที่เหมาะกับความต้องการส่วนตัวของคุณ

2.  อะไรทำให้เครื่องสอบเทียบมวลมีความแตกต่าง

ในขั้นตอนการชั่งน้ำหนักปกติ เครื่องชั่งจะได้รับการสอบเทียบและการชั่งน้ำหนักของแต่ละครั้งจะนำไปเทียบกับศูนย์กรัม ดังนั้นกระบวนการนี้เรียกว่า "น้ำหนักสัมบูรณ์" ในการสอบเทียบน้ำหนัก ซึ่งเป็นประเภทเฉพาะของการชั่งน้ำหนักที่แตกต่างกัน จุดอ้างอิงไม่ได้เป็นเครื่องชั่งสอบเทียบมวลที่ถูกสอบเทียบ แต่เป็นน้ำหนักอ้างอิงที่น้ำหนักทดสอบถูกนำมาเปรียบเทียบ น้ำหนักอ้างอิงต้องมีระดับของน้ำหนักที่สูงกว่าน้ำหนักทดสอบอย่างน้อยหนึ่งระดับ น้ำหนักอ้างอิงแต่ละค่า จะถูกปรับเทียบกับน้ำหนักอื่นที่มีระดับสูงกว่า ซึ่งจะส่งผลให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่ต้นแบบระดับชาติ และสุดท้าย ไปสู่ต้นแบบระดับสากลของน้ำหนักเป็นกิโลกรัมที่ BIPM ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

3. ในการนำไปประยุกต์ใช้งาน เครื่องเปรียบเทียบใช้อะไรบ้าง

การประยุกต์ใช้งานโดยหลักของเครื่องเปรียบเทียบมวล คือใช้ในการปรับเทียบมวล สำหรับระดับของน้ำหนักที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ M 1-3, F1 และ 2 เครื่องเปรียบเทียบมวลแบบแมนนวล จะให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำเพียงพอ สำหรับน้ำหนักในระดับ E1 หรือ E2 ขอแนะนำให้ใช้เครื่องเปรียบเทียบมวลระบบอัตโนมัติ หรือระบบหุ่นยนต์ เนื่องจากความไม่แน่นอนของค่าที่วัดได้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความล้าสมัยของผู้ประกอบการ ในสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NMI's) ซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการวัดค่าที่มีความไม่แน่นอนน้อยที่สุด เครื่องเปรียบเทียบมวลแบบสุญญากาศหรือแบบความดันคงที่จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการวัดค่าในสภาวะที่คงตัว สามารถตัดอิทธิพลแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่น ความสูงทางภูมิศาสตร์ แรงยกตัวของอากาศ หรือสภาพอากาศออกได้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและศูนย์ค้นคว้ามาตรวิทยาใช้เครื่องเปรียบเทียบมวลสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดของมวลหรือแรง

นอกเหนือไปจากการประยุกต์ใช้ทางมาตรวิทยา โดยการใช้เครื่องชั่งสอบเทียบแล้ว ยังสามารถนำไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่การปฏิบัติงานตามปกติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ สำหรับการประยุกต์ใช้งานเหล่านี้ เครื่องเปรียบเทียบมวลจะเรียกว่า เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง

การประยุกต์ใช้งานบางชนิดในอุตสาหกรรม อาทิเช่น:

  • Formulation (การควบคุมการผสมสูตร) – หากมีระดับที่ยอมรับได้ค่อนข้างต่ำ และช่วงการชั่งน้ำหนักที่ปลอดภัยของเครื่องชั่ง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเครื่องมือได้
  • การประยุกต์ใช้การชั่งน้ำหนักที่แตกต่างกัน - หากความแตกต่างของมวลมีน้อยมากและเครื่องชั่งน้ำหนักแบบปกติไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้
  • การเติมก๊าซ – ขวดที่บรรจุอากาศที่มีความหนักจะถูกเติมก๊าซอ้างอิงเข้าไปในปริมาณที่เล็กน้อย
  • การขูดขีด - เกียร์จะถูกนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับการขัดสีหลังจากที่เครื่องยนต์ทำงานในเวลาที่กำหนดไว้ในสารหล่อลื่นในการตรวจสอบ
  • การวัดค่าแรง – การวัดที่นำแรงมาใช้จะถูกชดเชยด้วยเซลล์ชั่งน้ำหนัก

 

4. อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องเปรียบเทียบมวลและเครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่องเปรียบเทียบมวลมีการออกแบบและหลักการเหมือนกันกับเครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ความแตกต่างระหว่างเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องเปรียบเทียบมวลก็คือ ประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอ่านละเอียดและความสามารถในการทำซ้ำ

เครื่องชั่งในห้องแล็บ โดยปกติจะถูกระบุโดยคุณสมบัติหลักของความสามารถในการทำซ้ำ (RP), การชั่งเบี่ยงเบนจากศูนย์กลาง (EC), ภาวะความไม่เป็นเชิงเส้น (NL) และความไว (SE) เนื่องจากการสอบเทียบน้ำหนักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนักที่แตกต่างกัน เครื่องเปรียบเทียบมวลจะถูกระบุเพิ่มเติมด้วยการทำการชั่งน้ำหนักที่แตกต่างกัน ABA ซ้ำ (RP ABA)

 

5. มีวิธีการใดบ้างในการสอบเทียบเครื่องเปรียบเทียบมวล

ตามกฎข้อบังคับ เครื่องเปรียบเทียบมวลที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมวลไม่จำเป็นต้องนำมาปรับเทียบ เนื่องจากน้ำหนักอ้างอิงถูกปรับเทียบและให้มั่นใจในการตรวจสอบที่สามารถย้อนกลับไปยัง BIPM และนิยามของกิโลกรัม เพื่อป้องกันการลงทุนของคุณและให้มั่นใจถึงการจะได้รับการตรวจวัดค่าอย่างต่อเนื่อง METTLER TOLEDO ขอแนะนำให้ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามปกติต่อไป

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องเปรียบเทียบมวลในงานอื่นที่แตกต่างจากการสอบเทียบน้ำหนัก คุณจำเป็นต้องใช้มาตรฐานคุณภาพที่มีอยู่กับเครื่องชั่ง XPR-C เช่นเดียวกับเครื่องชั่งวิเคราะห์หรือความแม่นยำอื่น ๆ

 


 
เครื่องเปรียบเทียบมวลระบบสุญญากาศ M_one และ M_10
เครื่องเปรียบเทียบมวลระบบหุ่นยนต์
เครื่องเปรียบเทียบมวลอัตโนมัติ

เครื่องเปรียบเทียบมวลระบบสุญญากาศ M_one และ M_10

เครื่องเปรียบเทียบมวลระบบหุ่นยนต์

เครื่องเปรียบเทียบมวลอัตโนมัติ

เครื่องเปรียบเทียบระบบสุญญากาศที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมความละเอียดระดับนาโนกรัม คือหลักอ้างอิงในการวัดมวลและมีการนำไปใช้ในสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โซลูชันระบบหุ่นยนต์ ทำงานได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่น จนถึงความแม่นยำระดับ E1 OIML เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบปริมาณงานสูง
เครื่องเปรียบเทียบมวลอัตโนมัติอเนกประสงค์ของเรา จะทำการตรวจวัดโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้มีความละเอียดสูงพิเศษ และมีความสามารถในการทำซ้ำที่เหนือชั้น
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 10 กก. และความสามารถในการอ่านค่าสูงสุด 0.1 µg
การอ้างอิงระดับนานาชาติ
ความสามารถในการทำซ้ำที่เหนือชั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของห้องปฏิบัติการระดับประเทศ
การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักอัตโนมัติ
ตรวจวัดแบบอัตโนมัติครบวงจรได้สูงสุด 6 ตุ้มน้ำหนัก
การตรวจวัดหลายวัตถุแบบไม่ถูกขัดจังหวะ
ใส่วัตถุผ่านระบบ Load-Lock ภายใต้สุญญาศที่สม่ำเสมอ
Individual Accessibility
ผ่านหน้าต่างหน้า ระบบ Load-Lock และการยกขึ้นในแนวตั้ง
สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม
Klimet A30 และ A30V สำหรับสภาพแวดล้อม แรงดันและสุญญากาศที่คงที่
เปรียบเทียบวัตถุทางวิทยาศาสตร์ได้ทั่วโลก
การกำจัดอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถทำการเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 20 กก. และความสามารถในการอ่านค่าสูงสุด 0.1 µg
ระบบอัตโนมัติครบวงจร
ความแม่นยำระดับนาโน ความรวดเร็ว ประสิทธิภาพที่โดดเด่น
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผสมผสานกันได้สูงสุด 4 ระบบ เพื่อครอบคลุมตั้งแต่ 0.1 µg ถึง 20 กก.
ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์
ทำการตรวจวัดข้ามคืน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ลดสาเหตุการเกิดข้อผิดพลาด
กำจัดข้อผิดพลาดด้วยการดำเนินการกับน้ำหนักโดยอัตโนมัติ
การแก้ไขแรงยกอากาศ - โซลูชันอิงสภาพแวดล้อม
ระบบอิงสภาพแวดล้อม Klimet A30 และ ClimaLog30
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 50 กก. และความสามารถในการอ่านค่าสูงสุด 0.1 µg
ประสิทธิภาพที่เหนือชั้น
ความแม่นยำที่เหนือชั้น พร้อมความเที่ยงตรงที่ยังอยู่ในระดับสูงไม่แพ้กัน
ตัวจับตุ้มน้ำหนักแบบอัตโนมัติครบวงจร
ความแม่นยำในระดับดีเยี่ยมสำหรับการกระจายน้ำหนัก
ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์
ทำการตรวจวัดข้ามคืน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ลดสาเหตุการเกิดข้อผิดพลาด
กำจัดข้อผิดพลาดด้วยการดำเนินการกับน้ำหนักโดยอัตโนมัติ
การแก้ไขแรงยกตัวอากาศ - โซลูชันอิงสภาพแวดล้อม
ระบบอิงสภาพแวดล้อม Klimet A30 และ ClimaLog30
ชุด ComparatorPac
ระบบสำหรับการวัดปริมาตร ความหนาแน่น และแรงแม่เหล็ก
เครื่องเปรียบเทียบมวลแบบแมนนวล

ชุด ComparatorPac ™

ระบบสำหรับการวัดปริมาตร ความหนาแน่น และแรงแม่เหล็ก

เครื่องเปรียบเทียบมวลแบบแมนนวล

แพ็คเกจที่ครบครันของเครื่องเปรียบเทียบและซอฟต์แวร์ - ComparatorPac™ คือโซลูชันสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อการสอบเทียบน้ำหนักแบบไม่ซับซ้อนได้สูงสุด 20 กก. OIML F2
โซลูชันที่ใช้งานง่ายและไว้วางใจได้ สำหรับการวัดปริมาตร ความหนาแน่นและแรงแม่เหล็ก เป็นไปตามข้อกำหนดสูงสุดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
การรวมหน้าจอโต้ตอบที่เป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูง เข้ากับซอฟต์แวร์การวัดมวลแบบมีเมนูแนะนำ จะช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกราย
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
เครื่องเปรียบเทียบ XPE 3 เครื่อง และซอฟต์แวร์ MC Link
ข้อเสนอแบบครบวงจร
แพ็คเกจสำหรับเริ่มต้นใช้งานที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
ปรับแต่งได้
แพ็คเกจที่เหมาะสมกับความจำเป็นในพื้นที่ของคุณ
ตัวช่วยเสริมผลิตภาพ
มีซอฟต์แวร์สอบเทียบ MC Link One-Click รวมอยู่ด้วย
ลดความซับซ้อนในการตรวจสอบโรงงาน
ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการอนุมัติอย่างราบรื่น
ลำดับงานที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มความเร็วให้กระบวนการสอบเทียบสูงสุดถึง 40%
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ปริมาตรและความหนาแน่น: แรงแม่เหล็ก 1 กรัม ถึง 20 กก.: 1 กรัม ถึง 50 กก.
เทคนิคการใช้งานเครื่องมือ
วัดปริมาตร ความหนาแน่น และแรงแม่เหล็กของตุ้มน้ำหนัก
VMS สำหรับการวัดความหนาแน่นและมวล
เมื่อใช้เครื่องเปรียบเทียบ XPE มาตรฐาน - เรียบง่ายและไว้วางใจได้
VC1005X - 1 กรัม ถึง 1 กก.
การวัดความหนาแน่นที่รวดเร็วและแม่นยำจนถึงระดับ 1 กรัม
ซัสเซปโทมิเตอร์ S50-K
การวัดแรงแม่เหล็กที่ไม่ซับซ้อนและคุ้มค่าต่อการลงทุน
ลำดับงานแบบมีคำแนะนำ
การควบคุมซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานและการจัดการผลลัพธ์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 5000 กก. และความสามารถในการอ่านค่าสูงสุด 0.1 µg
ประสิทธิภาพสูง
เซลล์ชั่งน้ำหนักชั้นเยี่ยมและระบบปรับระดับ
การปฏิบัติงานของตู้ครอบแบบแฮนด์ฟรี
ควบคุมตู้ครอบด้วยซอฟต์แวร์ MC Link หรือ SmartSens™
การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
ไม่ต้องคัดลอกข้อมูลแบบแมนนวล เมื่อใช้ MC Link
การแนะนำของ MC Link และการควบคุมกระบวนการ
กระบวนการที่ราบรื่นจากคำแนะนำบนหน้าจอ
การบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม
ระบบอิงสภาพแวดล้อม Klimet A30 และ ClimaLog30
เครื่องเปรียบเทียบมวลระบบสุญญากาศ M_one และ M_10

เครื่องเปรียบเทียบระบบสุญญากาศที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมความละเอียดระดับนาโนกรัม คือหลักอ้างอิงในการวัดมวลและมีการนำไปใช้ในสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 10 กก. และความสามารถในการอ่านค่าสูงสุด 0.1 µg
การอ้างอิงระดับนานาชาติ
ความสามารถในการทำซ้ำที่เหนือชั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของห้องปฏิบัติการระดับประเทศ
การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักอัตโนมัติ
ตรวจวัดแบบอัตโนมัติครบวงจรได้สูงสุด 6 ตุ้มน้ำหนัก
การตรวจวัดหลายวัตถุแบบไม่ถูกขัดจังหวะ
ใส่วัตถุผ่านระบบ Load-Lock ภายใต้สุญญาศที่สม่ำเสมอ
Individual Accessibility
ผ่านหน้าต่างหน้า ระบบ Load-Lock และการยกขึ้นในแนวตั้ง
สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม
Klimet A30 และ A30V สำหรับสภาพแวดล้อม แรงดันและสุญญากาศที่คงที่
เปรียบเทียบวัตถุทางวิทยาศาสตร์ได้ทั่วโลก
การกำจัดอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถทำการเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
เครื่องเปรียบเทียบมวลระบบหุ่นยนต์

โซลูชันระบบหุ่นยนต์ ทำงานได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่น จนถึงความแม่นยำระดับ E1 OIML เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบปริมาณงานสูง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 20 กก. และความสามารถในการอ่านค่าสูงสุด 0.1 µg
ระบบอัตโนมัติครบวงจร
ความแม่นยำระดับนาโน ความรวดเร็ว ประสิทธิภาพที่โดดเด่น
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผสมผสานกันได้สูงสุด 4 ระบบ เพื่อครอบคลุมตั้งแต่ 0.1 µg ถึง 20 กก.
ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์
ทำการตรวจวัดข้ามคืน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ลดสาเหตุการเกิดข้อผิดพลาด
กำจัดข้อผิดพลาดด้วยการดำเนินการกับน้ำหนักโดยอัตโนมัติ
การแก้ไขแรงยกอากาศ - โซลูชันอิงสภาพแวดล้อม
ระบบอิงสภาพแวดล้อม Klimet A30 และ ClimaLog30
เครื่องเปรียบเทียบมวลอัตโนมัติ

เครื่องเปรียบเทียบมวลอัตโนมัติอเนกประสงค์ของเรา จะทำการตรวจวัดโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้มีความละเอียดสูงพิเศษ และมีความสามารถในการทำซ้ำที่เหนือชั้น

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 50 กก. และความสามารถในการอ่านค่าสูงสุด 0.1 µg
ประสิทธิภาพที่เหนือชั้น
ความแม่นยำที่เหนือชั้น พร้อมความเที่ยงตรงที่ยังอยู่ในระดับสูงไม่แพ้กัน
ตัวจับตุ้มน้ำหนักแบบอัตโนมัติครบวงจร
ความแม่นยำในระดับดีเยี่ยมสำหรับการกระจายน้ำหนัก
ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์
ทำการตรวจวัดข้ามคืน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ลดสาเหตุการเกิดข้อผิดพลาด
กำจัดข้อผิดพลาดด้วยการดำเนินการกับน้ำหนักโดยอัตโนมัติ
การแก้ไขแรงยกตัวอากาศ - โซลูชันอิงสภาพแวดล้อม
ระบบอิงสภาพแวดล้อม Klimet A30 และ ClimaLog30
ชุด ComparatorPac

แพ็คเกจที่ครบครันของเครื่องเปรียบเทียบและซอฟต์แวร์ - ComparatorPac™ คือโซลูชันสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อการสอบเทียบน้ำหนักแบบไม่ซับซ้อนได้สูงสุด 20 กก. OIML F2

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
เครื่องเปรียบเทียบ XPE 3 เครื่อง และซอฟต์แวร์ MC Link
ข้อเสนอแบบครบวงจร
แพ็คเกจสำหรับเริ่มต้นใช้งานที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
ปรับแต่งได้
แพ็คเกจที่เหมาะสมกับความจำเป็นในพื้นที่ของคุณ
ตัวช่วยเสริมผลิตภาพ
มีซอฟต์แวร์สอบเทียบ MC Link One-Click รวมอยู่ด้วย
ลดความซับซ้อนในการตรวจสอบโรงงาน
ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการอนุมัติอย่างราบรื่น
ลำดับงานที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มความเร็วให้กระบวนการสอบเทียบสูงสุดถึง 40%
ระบบสำหรับการวัดปริมาตร ความหนาแน่น และแรงแม่เหล็ก

โซลูชันที่ใช้งานง่ายและไว้วางใจได้ สำหรับการวัดปริมาตร ความหนาแน่นและแรงแม่เหล็ก เป็นไปตามข้อกำหนดสูงสุดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ปริมาตรและความหนาแน่น: แรงแม่เหล็ก 1 กรัม ถึง 20 กก.: 1 กรัม ถึง 50 กก.
เทคนิคการใช้งานเครื่องมือ
วัดปริมาตร ความหนาแน่น และแรงแม่เหล็กของตุ้มน้ำหนัก
VMS สำหรับการวัดความหนาแน่นและมวล
เมื่อใช้เครื่องเปรียบเทียบ XPE มาตรฐาน - เรียบง่ายและไว้วางใจได้
VC1005X - 1 กรัม ถึง 1 กก.
การวัดความหนาแน่นที่รวดเร็วและแม่นยำจนถึงระดับ 1 กรัม
ซัสเซปโทมิเตอร์ S50-K
การวัดแรงแม่เหล็กที่ไม่ซับซ้อนและคุ้มค่าต่อการลงทุน
ลำดับงานแบบมีคำแนะนำ
การควบคุมซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานและการจัดการผลลัพธ์
เครื่องเปรียบเทียบมวลแบบแมนนวล

การรวมหน้าจอโต้ตอบที่เป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูง เข้ากับซอฟต์แวร์การวัดมวลแบบมีเมนูแนะนำ จะช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกราย

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 5000 กก. และความสามารถในการอ่านค่าสูงสุด 0.1 µg
ประสิทธิภาพสูง
เซลล์ชั่งน้ำหนักชั้นเยี่ยมและระบบปรับระดับ
การปฏิบัติงานของตู้ครอบแบบแฮนด์ฟรี
ควบคุมตู้ครอบด้วยซอฟต์แวร์ MC Link หรือ SmartSens™
การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
ไม่ต้องคัดลอกข้อมูลแบบแมนนวล เมื่อใช้ MC Link
การแนะนำของ MC Link และการควบคุมกระบวนการ
กระบวนการที่ราบรื่นจากคำแนะนำบนหน้าจอ
การบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม
ระบบอิงสภาพแวดล้อม Klimet A30 และ ClimaLog30

การให้บริการ

+66 (0)2 723 0384 คุณสันติ
ติดต่อแผนกบริการ

สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

สิ่งพิมพ์

MC Link

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.