Prečo je dôležité kalibrovať váhy? | Kalibrácia váh ¦ METTLER TOLEDO
Kalibrácia váh/testovacie závažia

Kalibrácia váh/závažia na váhy

Dokonale navrhnuté na podporu skúšania a kalibrácie váh

Kalibrácia váh: závažia prémiovej kvality na splnenie prísnych požiadaviek na skúšanie

Požiadavky na skúšanie a kalibráciu váh sú v súčasnosti zložitejšie a vyžadujú, aby váhy bolo možné využívať roky v náročných priemyselných prostre...

Požiadavky na skúšanie a kalibráciu váh sú v súčasnosti zložitejšie a vyžadujú, aby váhy bolo možné využívať roky v náročných priemyselných prostrediach. Zabezpečenie kalibrácie váh je kľúčové pre mimoriadne presnú a efektívnu výrobu.

Ak váha nie je kalibrovaná, pre podnik to môže znamenať nemalé finančné straty a čo je ešte horšie, aj stratu dobrého mena. Kalibračné, testovacie a skúšobné závažia od spoločnosti METTLER TOLEDO sú navrhnuté presne podľa potrieb pri skúšaní a kalibrácii priemyselných váh. Liatinové závažia od niekoľkých kilogramov do 5 ton so silným technickým zameraním na bezpečné a produktívne skúšanie sú na túto aplikáciu ideálne a uspokoja aj tie najnáročnejšie požiadavky na testovanie. Závažia z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele sú ideálnou voľbou, keď potrebujete čo najlepší výkon v prostredí s vysokotlakovým čistením a náročnými hygienickými požiadavkami. Tieto testovacie závažia sú k dispozícii v rôznych tvaroch a triedach presnosti na zabezpečenie správnej kalibrácie a rekalibrácie váh.

1. Ako sa kalibruje váha?
Kalibračné laboratóriá sa spoliehajú na výnimočnú hodnotu, ktorú naše testovacie závažia z nehrdzavejúcej ocele s hmotnosťou do 2 ton ponúkajú. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka rozsiahly sortiment závaží na kalibráciu váh, ktorý zahŕňa závažia od 1 mg až do 5 ton vo všetkých triedach presnosti. Všetky druhy testovacích závaží od závaží s rukoväťou až po valcové závažia ponúkajú svoje špecifické výhody pri kalibrácii a rekalibrácii váh.

Niektoré závažia s rukoväťou sú napríklad ideálne do čistých priestorov a do prostredia vysokotlakového čistenia, iné zas majú zváranú konštrukciu s balotinou a pasivovaním upraveným povrchom, ktorý je vhodný do náročnej prevádzky v drsných priemyselných podmienkach. Na elimináciu manuálnej manipulácie počas kalibrácie a rekalibrácie váh spoločnosť METTLER TOLEDO vyvinula závažia, ktoré ponúkajú nespočetné možnosti zdvíhania. Pri kalibrácii váh sú pracovníci vystavení určitým rizikám v súvislosti s manipuláciou s ťažkými závažiami. Niektoré konštrukčné prvky umožňujú prístup zo všetkých strán pre vysokozdvižné vozíky, žeriavy a kladkostroje. To pomáha pracovníkom predísť úrazu vďaka minimalizovaniu nebezpečenstva spojeného s manuálnou manipuláciou počas kalibrácie a rekalibrácie váh.

2. Načo slúžia kalibračné testovacie závažia?
Kalibračné závažia na váhy sa používajú pri kalibrácii váh. Ide o proces na zabezpečenie presného váženia váh. Testovacie závažia pre váhy alebo aj presné závažia sa používajú na kalibráciu váhových systémov s rôznou úrovňou presnosti v závislosti od používania a požiadaviek. V týchto procesoch by sa mali používať certifikované testovacie závažia, aby bola zaručená ich presnosť a aby boli výsledky kalibrácie správne.

3. Aký je limit tolerancie bežnej váhy?
Rovná sa požadovanej presnosti váhy a konkrétnejšie hodnote najvyššej prípustnej nepresnosti, za ktorou sú už výsledky nevyhovujúce (mimo tolerancie) a je potrebné vykonať kalibráciu váhy pomocou certifikovaných kalibračných závaží. Kalibrovaná váha pracuje s vyššou mierou presnosti a udržiava si stanovenú toleranciu lepšie ako nekalibrovaná váha. Z toho dôvodu je kalibrácia váh pomocou certifikovaných závaží kľúčová pre udržanie limitu tolerancie váhy.

4.  Čo sú to závažia na váhy?
Závažia na váhy sú závažia na kalibráciu váh. Pri vykonávaní postupov kalibrácie sú potrebné kalibračné závažia na váhy. Kalibrácia váh pomocou závaží na váhy alebo testovacích závaží by sa mala vykonávať pravidelne v závislosti od používania váhy.

Špičkové odborné znalosti spoločnosti METTLER TOLEDO na poli metrológie zahŕňajú závažia, súpravy certifikovaných testovacích závaží a služby kalibrácie pomocou závaží. Naša ponuka závaží zahŕňa závažia na váhy podľa noriem OIML alebo ASTM s hmotnosťou od 50 mikrogramov až do 5 ton vo všetkých triedach presnosti. Naše testovacie závažia sa používajú po celom svete nielen na skúšanie váh, ale tiež ako primárne normy v hmotnostných laboratóriách.

Naším vlastným postupom elektrolytického leštenia držadiel a drôtených závaží v najvyššej triede eliminujeme mikroskopické výstupky na povrchu závaží a závažia sú tak oveľa hladšie ako po mechanickom vyleštení. Vylepšením vlastností pasívnej ochrannej vrstvy proti oxidácii sa zvyšuje dlhodobá stabilita testovacích závaží.

5. Ako možno kalibrovať digitálnu váhu bez závaží?
Teoreticky je závažie potrebné na kalibráciu každej váhy, ak sa má zabezpečiť vysoká presnosť váženia. Ak nie je nutná vysoká presnosť, je možné váhu kalibrovať metódou CalFree od spoločnosti METTLER TOLEDO s použitím výrobných hodnôt snímača zaťaženia a terminálu na kalibráciu. Takáto kalibrácia je rýchla, jednoduchá a zabezpečí určitú mieru presného váženia. Okrem toho, nádržové váhy možno kalibrovať metódou RapidCal. Je to silová metóda kalibrácie s využitím hydrauliky, ktorá pri kalibrácii vyvíja na nádrž tlakovú silu namiesto testovacích závaží. V prípade podlahových váh je obyčajne nevyhnutné použiť závažia.

6. Aké pomôcky sú potrebné na kalibráciu váhy?
Kalibráciu váh od malých stolových váh až po veľké podlahové váhy s vysokou váživosťou možno vykonať pomocou testovacích závaží z nehrdzavejúcej ocele s hmotnosťou do 2 t. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka rozsiahly sortiment kalibračných závaží, ktorý zahŕňa závažia od 1 mg až do 5 ton vo všetkých triedach presnosti. Všetky druhy testovacích závaží od závaží s rukoväťou až po valcové závažia ponúkajú svoje špecifické výhody pri kalibrácii a rekalibrácii váh.

7. Máte v ponuke kalibračné závažia?
Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka kalibračné závažia s rôznou hmotnosťou podľa noriem OIML a ASTM.

8. Aké sú rozdiely medzi triedami OIML?
Presné rozdiely sú vysvetlené v usmerneniach OIML, ale v zásade platí, že trieda E1 má stanovený najužší a trieda M1 najširší limit tolerancie, t. j. najpresnejšia je trieda E1.


Test žeriavových váh na predaj/vysokú váživosť
Skúšobné závažia s rukoväťou
Laboratórne skúšobné závažia
Služba kalibrácie

Testovacie závažia na žeriavové váhy/vysokú váživosť

Skúšobné závažia s rukoväťou

Laboratórne skúšobné závažia

Služba kalibrácie

Stohovateľné závažia z liatiny a nehrdzavejúcej ocele pre váhy s maximálnou váživosťou niekoľkých ton.
Oceľové a liatinové závažia s rukoväťou na testovanie váh s maximálnou kapacitou do 200 kg.
Závažia podľa noriem OIML a ASTM pre analytické a presné váhy s maximálnou kapacitou do 50 kg.
Akreditované kalibračné laboratóriá na celom svete vykonávajú čistenie, kalibráciu, úpravu a dokumentáciu výsledkov v rámci kalibračného certifikátu
Ťažké skúšobné závažia
Jedinečný dizajn pre bezpečné zdvíhanie
Závažia s rukoväťou
Ľahká manipulácia pri rutinnom skúšaní
Laboratórne závažia
Zaistite spoľahlivé váženie v laboratóriu
Služba kalibrácie
Čistenie, kalibrácia a dokumentácia výsledkov
Test žeriavových váh na predaj/vysokú váživosť

Stohovateľné závažia z liatiny a nehrdzavejúcej ocele pre váhy s maximálnou váživosťou niekoľkých ton.

Skúšobné závažia s rukoväťou

Oceľové a liatinové závažia s rukoväťou na testovanie váh s maximálnou kapacitou do 200 kg.

Laboratórne skúšobné závažia

Závažia podľa noriem OIML a ASTM pre analytické a presné váhy s maximálnou kapacitou do 50 kg.

Služba kalibrácie

Akreditované kalibračné laboratóriá na celom svete vykonávajú čistenie, kalibráciu, úpravu a dokumentáciu výsledkov v rámci kalibračného certifikátu

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Ponuka služieb
Využívame najmodernejšie robotické komparátory hmotnosti
Využívame najmodernejšie robotické komparátory hmotnosti
Rozsah až do 5 t
Profesionálne čistenie závaží

Publikácie

Priemyselné závažia
Závažia OIML
Kompetencia v oblasti závaží
12 praktických tipov k správnej manipulácii so závažiami
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.