Know-how

Inovatívna kalibrácia
nádržových váh RapidCal™

Know-how

Nadväznosť rýchlo a bez problémov – kalibrácia nádržových váh RapidCal™
je ideálna metóda pre väčšinu váh na nádržiach, reaktoroch, násypkách
a silách, ktorá šetrí čas aj peniaze.

Tradičné metódy kalibrácie sú časovo náročné, nákladné a obyčajne vedú k neistým výsledkom z hľadiska presnosti a nadväznosti. Nová a inovatívna metóda RapidCal™ od spoločnosti METTLER TOLEDO ponúka ekonomický spôsob kalibrácie váh na nádržiach so zachovaním nadväznosti a bez použitia testovacích závaží alebo purifikovaných kvapalín. Okrem toho sa elimináciou nákladných a rizikových procesov pri substitúcii materiálu zároveň vylučuje riziko kontaminácie vnútra nádrže. 

Kalibrácia nádržových váh RapidCal™
Kalibrácia nádržových váh RapidCal

Ako sa vykonáva kalibrácia nádržových váh inovatívnou metódou RapidCal™

V oblasti váženia nádrží nastala nová doba. Staňte sa súčasťou tejto revolúcie a pripravte svoje nádrže na kalibráciu nádržových váh RapidCal™. Dosiahnete novú úroveň presnosti a výrazne si znížili náklady na kalibráciu. 7 dobrých dôvodov prečo si vybrať metódu RapidCal:

  • Zníženie nákladov
  • Zjednodušenie procesu
  • Rýchlejšia kalibrácia 
  • Bez kontaktu s obsahom nádrže 
  • Zhoda s požiadavkami systémov kvality
  • Presná kalibrácia nádržovej váhy
  • Kalibrácia so zabezpečenou nadväznosťou

 

Čo je to kalibrácia nádržových váh RapidCal™?

RapidCal™ je nový, inovatívny spôsob kalibrácie nádržových váh. Namiesto testovacích závaží alebo plniacich materiálov do nádrže vyvíja silu pôsobiacu nadol hydraulické zariadenie. Zaťaženie nádržovej váhy je počas kalibrácie RapidCal™ rovnaké ako počas normálnej prevádzky. Znamená to, že vplyv potrubí sa kompenzuje. 

Kedy je vhodné použiť metódu RapidCal™?

Metódu RapidCal™ možno použiť na nádržové váhy v rozsahu váživosti 1 – 32 ton, kedykoľvek systém kvality, interné alebo externé predpisy požadujú pravidelnú kalibráciu výrobných a skladovacích zariadení. Ak takáto požiadavka neexistuje, no aj napriek tomu chcete poznať výkonnosť svojej nádržovej váhy, RapidCal™ je taktiež tou pravou metódou. Je to rýchly a jednoduchý postup, kalibrácia je hotová za pár hodín. 

Aké sú výhody?

Metóda RapidCal™ skracuje prestoje pri výrobe len na pár hodín, potom môže výroba pokračovať a strata zisku sa minimalizuje. Metóda RapidCal™ nevyžaduje drahé materiály na kalibráciu, ako napr. purifikovanú vodu. Sila pôsobí zvonku, do vnútra nádrže sa nezasahuje a pred kalibráciou ani po nej nie je potrebné čistenie nádrže. RapidCal™ je presná metóda, a jej výsledkom je certifikát so zabezpečenou nadväznosťou a v súlade s požiadavkami systémov kvality. 

Ako sa táto kalibrácia vykonáva?

Kalibráciu vykoná servisný pracovník spoločnosti METTLER TOLEDO. Zariadenie RapidCal™ sa pripevní na kotviace body na nádrži a na základ. Sila sa vyvíja hydraulickým zariadením a meria sa referenčnými snímačmi zaťaženia. Hodnota na rekalibračnom termináli sa porovná s hodnotou na termináli nádržovej váhy. V prípade potreby sa na nádržovej váhe vykoná justáž. Podrobnosti si môžete pozrieť vo videu. 

Ako sa vyvíja potrebná sila?

Sila sa vyvíja pomocou hydraulických valcov a ručnej pumpy. Moduly RapidCal™ sa pripevnia na kotviace body na nádrži a na základ. Hydraulické valce sú súčasťou kalibračných modulov, ktoré sa tlakujú pomocou ručnej pumpy a vyvíjajú silu pôsobiacu nadol. 

Prečo je metóda RapidCal™ lepšia ako kalibrácia pomocou prietokomera?

Metóda RapidCal™ má oproti kalibrácii pomocou prietokomera mnoho výhod. Je omnoho rýchlejšia, nevyžaduje drahé materiály (ako napr. purifikovaná voda), nedochádza pri nej k styku s obsahom v nádrži a nevyžaduje dlhé zastavenie výroby. 

Ako metóda RapidCal™ skracuje prestoje pri výrobe?

Objednajte si kalibráciu nádržovej váhy servisným pracovníkom spoločnosti METTLER TOLEDO na čas, keď bude nádrž prázdna, a kalibrácia metódou RapidCal™ potrvá len pár hodín.

Ako pripraviť nádržovú váhu na kalibráciu RapidCal™?

Vyžiadajte si od obchodného zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO dokument s technickými odporúčaniami. Obsahuje podrobný popis metódy RapidCal™ a mnoho príkladov rôznych inštalácií nádrží. K dispozícii je aj balík výkresov CAD, ktorý možno použiť už vo fáze navrhovania nádrže.

Je možné modernizovať už jestvujúce nádrže na použitie metódy RapidCal?

Neexistuje jednoznačná odpoveď, veľa záleží na inštalácii, dostupných informáciách, pôvodných výkresoch atď. Kontaktujte nás a naši odborní technici vám poskytnú potrebné informácie.

Je metóda RapidCal™ presnejšia ako kalibrácia pomocou testovacích závaží?

Kalibrácia pomocou testovacích závaží je stále najpresnejšia. Výhodou metódy RapidCal™ v porovnaní s testovacími závažiami je rýchlosť. Je omnoho rýchlejšia a zároveň ponúka veľmi dobrú presnosť.

Čo je potrebné na kalibráciu nádržovej váhy metódou RapidCal?

Metóda RapidCal vyžaduje, aby každá noha nádrže mala horný aj dolný kotevný bod dostatočne pevný na to, aby odolal pôsobeniu ťahovej sily počas kalibrácie. Viac podrobností vám poskytnú naši poradcovia.

Poskytuje spoločnosť METTLER TOLEDO kalibráciu nádrží metódou RapidCal ako službu? V ktorých regiónoch?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka kalibráciu nádrží metódou RapidCal ako službu dostupnú vo všetkých regiónoch. Ak potrebujete viac podrobností, kontaktujte nás.

Je metóda RapidCal™ presnejšia ako kalibrácia pomocou testovacích závaží?

Kalibrácia pomocou testovacích závaží je stále najpresnejšia. Výhodou metódy RapidCal™ v porovnaní s testovacími závažiami je rýchlosť. Je omnoho rýchlejšia a zároveň ponúka veľmi dobrú presnosť.