Software Care

Software Care

Istota času prevádzkyschopnosti a úspechu

+421 2 4444 1221
Kontaktovať servis

Ponuka služieb Software Care spoločnosti METTLER TOLEDO

Záručné krytie*

SoftwareCare
Štandardná zmluva
SoftwareCare
Komplexná zmluva
Podpora na diaľku
 • Podpora a technická pomoc na diaľku, teda telefonicky, prostredníctvom e-mailu, četu a nástrojov vzdialeného pripojenia
 • Rýchle a účinné riešenie konfigurácie a prevádzkových problémov
 • Rýchla reakcia a vyriešenie problémov
 • Minimalizuje prerušenie bežných obchodných procesov

Vývoj softvéru – aktualizácie a inovácie
 • Upozornenia na nové verzie softvéru a prístup k nim
 • Zlepšenie spoľahlivosti systému a času prevádzkyschopnosti
 • Zhoda s meniacimi sa predpismi a normami
 • Vylepšenie fungovania pre efektívnejšiu prevádzku

Vzdialené zavedenie softvéru
 • Plánovaná, riadená a efektívna elektronická distribúcia aktualizovaného softvéru
 • Včasné a nákladovo efektívne nasadenie softvéru
 • Zaistenie rýchlej aplikácie softvérových aktualizácií

Nasadenie softvéru na pracovisku
 • Profesionálne aktualizácie softvéru a konfigurácia technikmi vyškolenými v závode
 • Skúšanie prevádzky systému servisnými technikmi na potvrdenie spoľahlivej prevádzky

Oprava na mieste prevádzky
 • Praktická podpora na zabezpečenie riadenej prevádzky softvéru a systému
 • Zaškolenie nadriadených pracovníkov a obsluhy do nových funkcií

* Softvérové služby nie sú dostupné vo všetkých regiónoch.
Ďalšie informácie získate od obchodného zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

Softvér je jedným z najdôležitejších komponentov efektívneho vážiaceho systému. Spoločnosť METTLER TOLEDO vám poskytuje celý rad flexibilných a používateľsky prívetivých softvérových riešení na správu cien a položiek, správu váh a marketing predaja. Získajte viac informácií a požiadajte o cenovú ponuku služieb Software Care.