Software Care | METTLER TOLEDO
Software Care

Software Care

Istota času prevádzkyschopnosti a úspechu

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Ponuka služieb Software Care spoločnosti METTLER TOLEDO

Záručné krytie*

SoftwareCare
Štandardná zmluva
SoftwareCare
Komplexná zmluva
Podpora na diaľku
 • Podpora a technická pomoc na diaľku, teda telefonicky, prostredníctvom e-mailu, četu a nástrojov vzdialeného pripojenia
 • Rýchle a účinné riešenie konfigurácie a prevádzkových problémov
 • Rýchla reakcia a vyriešenie problémov
 • Minimalizuje prerušenie bežných obchodných procesov

Vývoj softvéru – aktualizácie a inovácie
 • Upozornenia na nové verzie softvéru a prístup k nim
 • Zlepšenie spoľahlivosti systému a času prevádzkyschopnosti
 • Zhoda s meniacimi sa predpismi a normami
 • Vylepšenie fungovania pre efektívnejšiu prevádzku

Vzdialené zavedenie softvéru
 • Plánovaná, riadená a efektívna elektronická distribúcia aktualizovaného softvéru
 • Včasné a nákladovo efektívne nasadenie softvéru
 • Zaistenie rýchlej aplikácie softvérových aktualizácií

Nasadenie softvéru na pracovisku
 • Profesionálne aktualizácie softvéru a konfigurácia technikmi vyškolenými v závode
 • Skúšanie prevádzky systému servisnými technikmi na potvrdenie spoľahlivej prevádzky

Oprava na mieste prevádzky
 • Praktická podpora na zabezpečenie riadenej prevádzky softvéru a systému
 • Zaškolenie nadriadených pracovníkov a obsluhy do nových funkcií

* Softvérové služby nie sú dostupné vo všetkých regiónoch.
Ďalšie informácie získate od obchodného zástupcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

Softvér je jedným z najdôležitejších komponentov efektívneho vážiaceho systému. Spoločnosť METTLER TOLEDO vám poskytuje celý rad flexibilných a používateľsky prívetivých softvérových riešení na správu cien a položiek, správu váh a marketing predaja. Získajte viac informácií a požiadajte o cenovú ponuku služieb Software Care.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.