Automatizované presné váhové moduly – Mood Image

Automatizované presné váhové moduly

Automatizované presné váhové moduly poskytujú najvyššiu úroveň linearity, opakovateľnosti a rýchlosti pre potreby výrobcov zariadení, strojov a prístrojov. Kompaktné prevedenie a vysoká presnosť týchto snímačov umožňujú flexibilitu aj v tých najnáročnejších automatizačných aplikáciách a v stiesnených priestorových podmienkach. Využite výhody jednoduchého pripojenia a komplexnej ochrany proti preťaženiu a vyplavovaniu a navrhujte systémy, ktoré poskytnú spoľahlivé výsledky v akomkoľvek výrobnom prostredí.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty
+421 2 4444 1221
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu meracích zariadení po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je to snímač hmotnosti?

Moduly snímačov hmotnosti spoločnosť METTLER TOLEDO prispôsobuje pre potreby výrobcov strojov, zariadení a prístrojov. Snímače hmotnosti hrajú dôležitú úlohu pri zaisťovaní vysokej presnosti váženia a vysokopresné snímače zaťaženia vo váhových moduloch, ktoré ich obsahujú, ponúkajú najvyššiu úroveň linearity, opakovateľnosti a rýchlosti. Radi vám poskytneme viac informácií o technológii a aplikáciách našich vysokopresných snímačov zaťaženia, ako aj o našich ultrapresných snímačoch hmotnosti.

Aké snímače hmotnosti sa používajú v zariadeniach s funkciou váženia? Aké snímače sa používajú vo váhových snímačoch?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka riešenia s presnými, vysokopresnými a ultrapresnými snímačmi zaťaženia, ktoré prinášajú viaceré výhody podľa požiadaviek vášho zariadenia alebo váhy. Kompaktná veľkosť snímačov hmotnosti a vysokopresných snímačov zaťaženia umožňuje ich použitie v priestoroch, ktoré sú pre svoju stiesnenosť naozajstnou výzvou. Tak môžete pre svoje aplikácie s vysokopresnými snímačmi zaťaženia zaistiť tú najvyššiu presnosť váženia. Prospešnou bude pre vás aj komplexná ochrana proti preťaženiu, ktorá chráni snímač zaťaženia s vysokým rozlíšením v prípade zlyhania manipulačných zariadení alebo pochybenia počas inštalácie. Ochrana pri čistení, ktorú možno aktivovať zvýšením tlaku vzduchu, garantuje IP krytie zodpovedajúce úrovni IP 65, vďaka ktorej je možné čistiť snímače hmotnosti v ultrapresných snímačoch zaťaženia striekajúcou vodou.

Ako funguje snímač hmotnosti? Ako fungujú snímače hmotnosti?

Snímač hmotnosti funguje na princípe prevodu hmotnosti alebo sily, ktorá naň pôsobí, na signál. Keď na snímač hmotnosti pôsobí zaťaženie, zmení sa odpor, čo vedie k zmene výstupného napätia. Fungovanie snímačov hmotnosti či miligramových snímačov zaťaženia METTLER TOLEDO závisí aj od toho, či ide o presné, vysokopresné alebo ultrapresné snímače zaťaženia. Plne integrované rozhranie priemyselnej siete Ethernet (Ethernet TCIP/IP) umožňuje taktiež priamu integráciu do automatizačných sietí s prevádzkou v reálnom čase. Viaceré snímače hmotnosti možno zároveň kedykoľvek overiť pomocou vnútorného kalibračného závažia, ktoré zaručuje správne fungovanie miligramového snímača zaťaženia bez zastavenia aplikácie.

Vysokopresné snímače zaťaženia a hmotnosti s najmodernejšími možnosťami konektivity poskytujú kompaktné a cenovo výhodné riešenie na váženie v automatizovaných aplikáciách, kde je potrebné vysoké rozlíšenie a presnosť. Radi vám poskytneme viac informácií o sortimente našich presných, vysokopresných a miligramových snímačov zaťaženia. Rozhodnutie o vhodnej technológiitype a aplikácii snímačov zaťaženia, ako aj o ich špecifikáciách, je na vás.

Aké rozličné typy snímačov existujú? Aké typy snímačov hmotnosti sú k dispozícii?

Spoločnosť METTLER TOLEDO má na predaj široký výber presných, vysokopresných, ultrapresných aj miligramových snímačov zaťaženia. Ideálne presné alebo vysokopresné snímače zaťaženia do svojej aplikácie si môžete vybrať ešte dnes.

Čo sú to vysokopresné snímače zaťaženia?

Riešenia s presnými snímačmi zaťaženia sú prispôsobené potrebám výrobcov strojov a zariadení, pretože ponúkajú jednoduchú elektrickú a mechanickú integráciu. Osvedčená odolnosť miligramových snímačov zaťaženia v snímačoch hmotnosti umožňuje v priemyselnom prostredí spoľahlivú prevádzku počas mnohých rokov. Snímače hmotnosti sú neodmysliteľné pri optimalizácii výkonu miligramových snímačov zaťaženia. Snímače hmotnosti sa bežne využívajú v širokej škále odvetví, kde sa vyžaduje presné meranie, a majú zásadný význam pre úspech a povesť podnikov, ktoré snímače zaťaženia používajú. Ide napríklad o farmaceutický, výrobný a automobilový priemysel.

Ako merať pomocou snímača hmotnosti?

Snímače hmotnosti sú zvyčajne integrované do zariadení a pripojené k systémom PLC. Meranie sa uskutoční umiestnením záťaže a odoslaním signálu hmotnosti na ďalšie spracovanie.

Aký je výstup snímača hmotnosti?

Snímače hmotnosti poskytujú vysoko aktuálne signály hmotnosti, ktoré sa prenášajú cez digitálne sériové komunikačné rozhrania alebo komunikačné rozhrania priemyselného Ethernetu do systémov PLC, aby sa namerané údaje mohli použiť na ďalšie spracovanie.

Čo je to vyváženie nuly v snímači hmotnosti? Čo znamená vynulovanie snímača hmotnosti?

Vyváženie nuly snímača hmotnosti sa používa na nastavenie skutočnej nuly váhy, keď nie je prítomné žiadne zaťaženie. Vyváženie nuly kompenzuje odchýlky snímača hmotnosti, ktoré sú zvyčajne spôsobené zvyškovým napätím z preťaženia snímača zaťaženia alebo opakovaných úkonov, a informuje systém, že nie je prítomné žiadne zaťaženie, čím sa snímač účinne kalibruje na skutočný nulový výstup.

Dajú sa snímače hmotnosti opraviť?

To závisí od snímača. Vo väčšine prípadov je možné vymeniť alebo nahradiť umývateľné jednotky a opotrebované diely, ale samotné snímače nie je možné opraviť.  Obráťte sa na miestneho zástupcu servisu METTLER TOLEDO, ktorý vám pomôže určiť príčinu problému a najlepší postup na sprevádzkovanie systému.

Opotrebúvajú sa snímače hmotnosti?

Snímače hmotnosti sa neopotrebúvajú, ak sa používajú v rámci určeného rozsahu váživosti. Ak sa používajú v náročných podmienkach, môžu sa opotrebovať tesnenia, ktoré je možné vymeniť; spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka výmenu opotrebovaných dielcov.

Ako zistím, či snímač hmotnosti nie je poškodený?

Ak vykonáte kalibráciu a snímač hmotnosti nie je presný, viete, že je poškodený. Kalibračné služby ponúka miestny servisný tím spoločnosti METTLER TOLEDO, ktorý vám pomôže identifikovať prípadné poškodenie a zmierniť riziká pri meraní.

Aké presné sú snímače hmotnosti?

Presnosť je kombináciou rôznych odchýlok, napríklad opakovateľnosti a linearity. Nasledujúci diagram nám pomôže definovať presnosť a na základe toho budeme vedieť odpovedať na otázku, aké presné sú snímače hmotnosti.

Riadok A zobrazuje body váženia so systematickou chybou (nedostatočná správnosť), riadok B body váženia bez systematickej chyby (správne). Stĺpec 1 zobrazuje rozptýlené body váženia (nedostatočná zhodnosť); stĺpec 2 zobrazuje body váženia s prakticky žiadnym rozptylom (zhodné). Presnosť pri opakovanom vážení vyžaduje správne a presné body váženia, preto sú vo všeobecnosti správne iba body váženia v sektore B2.

Najpresnejší snímač hmotnosti od spoločnosti METTLER TOLEDO je SPC s kapacitou do 21 g, odčítateľnosťou 0,01 mg, opakovateľnosťou 0,02 mg a odchýlkou linearity menšou ako 0,05 mg.