Váhy odolné proti výbuchu ¦ Váhové riešenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu | METTLER TOLEDO
 
Menu
Váhy odolné proti výbuchu/váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Váhy odolné proti výbuchu/váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Presné váženie s maximálnou bezpečnosťou vo výbušnom prostredí

Iskrovo bezpečné váženie v nebezpečnom priemyselnom prostredí, vďaka ktorému budú vaše produkty kvalitnejšie

Riešenia od spoločnosti METTLER TOLEDO do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu vám pomôžu splniť bezpečnostné a environmentálne normy a zároveň zvý...

Riešenia od spoločnosti METTLER TOLEDO do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu vám pomôžu splniť bezpečnostné a environmentálne normy a zároveň zvýšiť produktivitu a kvalitu produktov vďaka všeobecne schváleným zariadeniam do výbušných prostredí. Či potrebujete vážiť v zóne 1 alebo 21, divízii 1, zóne 2 a 22 alebo divízii 2, spoločnosť METTLER TOLEDO zaručuje presnosť svojich váh, indikátorov, príslušenstva, váhových modulovváhových plošín všetkých veľkostí, tvarov a váživostí.

V čom spočíva odolnosť váhy proti výbuchu?
Pri hľadaní váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu sa obráťte na dôveryhodného dodávateľa, ktorý vie preukázať iskrovú bezpečnosť svojich zariadení. Iskrová bezpečnosť je priamo zakomponovaná do dizajnu zariadenia.

Spoločnosť METTLER TOLEDO má široké spektrum iskrovo bezpečných váhových riešení do nebezpečných zón. Stolové váhy, podlahové váhy, snímače zaťaženia a iné zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu. Nájdite si to správne riešenie do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu pre vás a zaistite si bezpečné, presné a efektívne váženie.


Controllers and Weighing Terminals for Hazardous Area
Plošinové a kompaktné váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Riadiace jednotky a váhové terminály do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Váhové plošiny a plošinové váhy na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Ponúkajú presné výsledky a rýchly prenos materiálu v rôznych aplikáciách od základného plnenia až po komplexné dávkové meranie.
Efektívne a spoľahlivé váženie s kvalitnými plošinovými váhami a prenosnými váhami v akejkoľvek priemyselnej aplikácii.
Odolné a presné podlahové váhy METTLER TOLEDO zabezpečujú precízne váženie ťažkého objemného nákladu.
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Odolnosť
Navrhnuté do drsného a náročného prostredia
Výkonnosť
Softvérové riešenia a možnosti programovania pre ľubovoľnú aplikáciu váženia
Univerzálnosť
Od manuálnych až po plne automatizované riešenia, jednoduchá integrácia
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Univerzálne
Široký sortiment váživostí a veľkostí plošín
Presné
Vysoko presné váhy poskytujú spoľahlivé výsledky tam, kde naozaj ide o presnosť
Odolné
Navrhnuté do drsného a náročného prostredia
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Odolné
Navrhnuté do drsného a náročného prostredia
Presné
Reprodukovateľné merania od miligramov až po tony
Univerzálne
Široký sortiment váživostí a veľkostí plošín
Weighbridges and Truck Scales for Hazardous Area
Rail Scales for Hazardous Area
Váhové moduly, snímače zaťaženia a vážiace snímače do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Mostové a automobilové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Váhy koľajových vozidiel do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Váhové moduly, snímače zaťaženia a vážiace snímače do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Kompletný rad mostových váh, komponentov a príslušenstva na váženie v najnáročnejších odvetviach a prostrediach.
Určená na presné váženie koľajových vozidiel s vyššou kapacitou bez zníženia bezpečnosti.
Riešenia vyvinuté na jednoduchú integráciu, maximálnu linearitu, opakovateľnosť, rýchlosť a dlhú životnosť v náročnom priemyselnom prostredí.
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Pevnosť
Osvedčená konštrukcia váh pre náročné aplikácie
Životnosť
Prvotriedne materiály a výrobné procesy pre dlhú životnosť
Viac konfigurácií
Váženie celého vozidla, jednotlivých náprav alebo len jednej nápravy
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Pevnosť
Osvedčená konštrukcia váh pre náročné aplikácie
Životnosť
Prvotriedne materiály a výrobné procesy pre dlhú životnosť
Váženie spojených koľajových vozidiel v pohybe
Váženie koľajových vozidiel počas ich prechodu cez úsek železničnej trate
Vysoká výkonnosť
Rýchle, spoľahlivé výsledky a dlhá doba životnosti
Univerzálnosť
Jednoduchá integrácia do prispôsobených aplikácií váženia
Odolnosť
Navrhnuté do drsného a náročného prostredia
Controllers and Weighing Terminals for Hazardous Area

Ponúkajú presné výsledky a rýchly prenos materiálu v rôznych aplikáciách od základného plnenia až po komplexné dávkové meranie.

Plošinové a kompaktné váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Efektívne a spoľahlivé váženie s kvalitnými plošinovými váhami a prenosnými váhami v akejkoľvek priemyselnej aplikácii.

Podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Odolné a presné podlahové váhy METTLER TOLEDO zabezpečujú precízne váženie ťažkého objemného nákladu.

Weighbridges and Truck Scales for Hazardous Area

Kompletný rad mostových váh, komponentov a príslušenstva na váženie v najnáročnejších odvetviach a prostrediach.

Rail Scales for Hazardous Area

Určená na presné váženie koľajových vozidiel s vyššou kapacitou bez zníženia bezpečnosti.

Váhové moduly, snímače zaťaženia a vážiace snímače do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Riešenia vyvinuté na jednoduchú integráciu, maximálnu linearitu, opakovateľnosť, rýchlosť a dlhú životnosť v náročnom priemyselnom prostredí.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie

Príručky, biele knihy a webové semináre – rozsiahle vedomosti o vážení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Príručka o bezpečnostných kompetenciách v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
Katalóg produktov a riešení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Webinár o normách a nariadeniach týkajúcich sa priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Plagát o označovaní zariadení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Biela kniha o iskrovej bezpečnosti

Videá

Pozrite si naše video o bezpečnom a presnom vážení pomocou váh ICS426x, ICS466x a IND560x

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.