Váhy a riešenia do nebezpečných priestorov - Prehľad - METTLER TOLEDO
Hazaradous Area Scales and Solutions

Váhy a riešenia do nebezpečných priestorov

Presné váženie s maximálnou bezpečnosťou vo výbušnom prostredí

Iskrovo bezpečné váženie v nebezpečnom priemyselnom prostredí, vďaka ktorému budú vaše produkty kvalitnejšie

Riešenia od spoločnosti METTLER TOLEDO do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu vám pomôžu splniť bezpečnostné a environmentálne normy a zároveň zvý...

Riešenia od spoločnosti METTLER TOLEDO do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu vám pomôžu splniť bezpečnostné a environmentálne normy a zároveň zvýšiť produktivitu a kvalitu produktov vďaka všeobecne schváleným zariadeniam do nebezpečných prostredí. Či potrebujete vážiť v zóne 1 alebo 21, divízii 1, zóne 2 a 22 alebo divízii 2, spoločnosť METTLER TOLEDO zaručuje presnosť svojich váh, indikátorov, príslušenstva, váhových modulovváhových platforiem všetkých veľkostí, tvarov a váživostí.


Controllers and Weighing Terminals for Hazardous Area
Plošinové a kompaktné váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Riadiace jednotky a váhové terminály do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Váhové plošiny a plošinové váhy na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Ponúkajú presné výsledky a rýchly prenos materiálu v rôznych aplikáciách od základného plnenia až po komplexné dávkové meranie.
Efektívne a spoľahlivé váženie s kvalitnými plošinovými váhami a prenosnými váhami v akejkoľvek priemyselnej aplikácii.
Odolné a presné podlahové váhy METTLER TOLEDO zabezpečujú precízne váženie ťažkého objemného nákladu.
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Odolnosť
Navrhnuté do drsného a náročného prostredia
Výkonnosť
Softvérové riešenia a možnosti programovania pre ľubovoľnú aplikáciu váženia
Univerzálnosť
Od manuálnych až po plne automatizované riešenia, jednoduchá integrácia
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Univerzálne
Široký sortiment váživostí a veľkostí plošín
Presné
Vysoko presné váhy poskytujú spoľahlivé výsledky tam, kde naozaj ide o presnosť
Odolné
Navrhnuté do drsného a náročného prostredia
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Odolné
Navrhnuté do drsného a náročného prostredia
Presné
Reprodukovateľné merania od miligramov až po tony
Univerzálne
Široký sortiment váživostí a veľkostí plošín
Weighbridges and Truck Scales for Hazardous Area
Rail Scales for Hazardous Area
Váhové moduly, snímače zaťaženia a vážiace snímače do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Mostové a automobilové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Váhy koľajových vozidiel do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Váhové moduly, snímače zaťaženia a vážiace snímače do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Kompletný rad mostových váh, komponentov a príslušenstva na váženie v najnáročnejších odvetviach a prostrediach.
Určená na presné váženie koľajových vozidiel s vyššou kapacitou bez zníženia bezpečnosti.
Riešenia vyvinuté na jednoduchú integráciu, maximálnu linearitu, opakovateľnosť, rýchlosť a dlhú životnosť v náročnom priemyselnom prostredí.
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Pevnosť
Osvedčená konštrukcia váh pre náročné aplikácie
Životnosť
Prvotriedne materiály a výrobné procesy pre dlhú životnosť
Viac konfigurácií
Váženie celého vozidla, jednotlivých náprav alebo len jednej nápravy
Zóna 1/21 a 2/22, divízia 1 a 2
Pevnosť
Osvedčená konštrukcia váh pre náročné aplikácie
Životnosť
Prvotriedne materiály a výrobné procesy pre dlhú životnosť
Váženie spojených koľajových vozidiel v pohybe
Váženie koľajových vozidiel počas ich prechodu cez úsek železničnej trate
Vysoká výkonnosť
Rýchle, spoľahlivé výsledky a dlhá doba životnosti
Univerzálnosť
Jednoduchá integrácia do prispôsobených aplikácií váženia
Odolnosť
Navrhnuté do drsného a náročného prostredia
Controllers and Weighing Terminals for Hazardous Area

Ponúkajú presné výsledky a rýchly prenos materiálu v rôznych aplikáciách od základného plnenia až po komplexné dávkové meranie.

Plošinové a kompaktné váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Efektívne a spoľahlivé váženie s kvalitnými plošinovými váhami a prenosnými váhami v akejkoľvek priemyselnej aplikácii.

Podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Odolné a presné podlahové váhy METTLER TOLEDO zabezpečujú precízne váženie ťažkého objemného nákladu.

Weighbridges and Truck Scales for Hazardous Area

Kompletný rad mostových váh, komponentov a príslušenstva na váženie v najnáročnejších odvetviach a prostrediach.

Rail Scales for Hazardous Area

Určená na presné váženie koľajových vozidiel s vyššou kapacitou bez zníženia bezpečnosti.

Váhové moduly, snímače zaťaženia a vážiace snímače do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Riešenia vyvinuté na jednoduchú integráciu, maximálnu linearitu, opakovateľnosť, rýchlosť a dlhú životnosť v náročnom priemyselnom prostredí.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si náš servis – prispôsobený pre vaše zariadenia

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie

Príručky, biele knihy a webové semináre – rozsiahle vedomosti o vážení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Príručka o bezpečnostných kompetenciách v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
Katalóg produktov a riešení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Webový seminár o normách a nariadeniach týkajúcich sa priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Plagát o označovaní zariadení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Biela kniha o iskrovej bezpečnosti

Videá

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.