Good Weighing Practice™ (GWP®) a overovanie - Prehľad - METTLER TOLEDO
GWP® – Good Weighing Practice™ a overovanie

Good Weighing Practice™ (GWP®) a overovanie

Služby na zabezpečenie zhody s normami a optimalizáciu procesov váženia

GWP® – Good Weighing Practice™
Overenie systému

GWP® – Good Weighing Practice™

Overenie systému

GWP® je globálna norma váženia, ktorú možno aplikovať na nové alebo existujúce vážiace zariadenia od ľubovoľného výrobcu v akomkoľvek priemyselnom prostredí.
Vďaka overovaniu systémov s analýzou rizika a profesionálnymi službami dokážete splniť vysoké štandardy kvality.
Služba GWP® Recommendation
Vedecky podložené posúdenie spôsobilosti na zaistenie správneho výberu váhy pre váš proces
Služba GWP® Verification
Jedinečná služba na overenie presnosti nových aj existujúcich zariadení od ľubovoľného výrobcu
Poradenstvo SOP
Zavedenie a modernizácia postupov na integráciu riadenia kvality váh a váženia podľa najnovších svetových noriem
Podpora overenia
Kompletná konzultácia všetkých fáz overenia na mieste
Manuál overovania 1
Informácie potrebné pre kvalifikáciu od spoločnosti METTLER TOLEDO ako predajcu softvéru
Manuál overovania 2
Pokyny, formuláre a protokoly na overenie
GWP® – Good Weighing Practice™

GWP® je globálna norma váženia, ktorú možno aplikovať na nové alebo existujúce vážiace zariadenia od ľubovoľného výrobcu v akomkoľvek priemyselnom prostredí.

Služba GWP® Recommendation
Vedecky podložené posúdenie spôsobilosti na zaistenie správneho výberu váhy pre váš proces
Služba GWP® Verification
Jedinečná služba na overenie presnosti nových aj existujúcich zariadení od ľubovoľného výrobcu
Poradenstvo SOP
Zavedenie a modernizácia postupov na integráciu riadenia kvality váh a váženia podľa najnovších svetových noriem
Overenie systému

Vďaka overovaniu systémov s analýzou rizika a profesionálnymi službami dokážete splniť vysoké štandardy kvality.

Podpora overenia
Kompletná konzultácia všetkých fáz overenia na mieste
Manuál overovania 1
Informácie potrebné pre kvalifikáciu od spoločnosti METTLER TOLEDO ako predajcu softvéru
Manuál overovania 2
Pokyny, formuláre a protokoly na overenie

Publikácie

Literatúra na rozšírenie poznatkov

Good Weighing Practice™ (GWP®) – vedecky podložená norma váženia
Kalibrácia. Čo to je?
Vyhnite sa závažným chybám pri uplatňovaní pravidiel legálnej metrológie
Eliminácia neistoty váženia prináša väčšiu istotu vo výrobnom procese

Služby

Rozšírte si poznatky o postupoch Good Weighing Practice™ a overovaní

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si náš servis – prispôsobený pre vaše zariadenia

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Industrial Catalog 2019/20
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.