Scale Indicator

Váhové indikátory, ovládače a zariadenia na prenos údajov

Rýchle, všestranné a spoľahlivé ovládače váh a systémy váhových terminálov

Váhový indikátor, známy aj ako váhový terminál alebo indikátor váženia, poskytuje údaje o hmotnosti z váhy obsluhe alebo automatizovanému systému. Mnohé indikátory slúžia aj ako ovládače váh, ktoré na základe údajov z váhy informujú zariadenie, kedy a ako má vykonať určité procesy, napríklad dávkovanie alebo plnenie. Vyberte si z váhových indikátorov so schválením do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, s programovateľným softvérom, pokročilou rýchlosťou automatizácie a ďalšími vlastnosťami.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku

Váhové indikátory IND400

Rad váhových indikátorov IND400 poskytuje intuitívne používateľské prostredie a zabezpečený prístup k údajom na jednoduchom grafickom dotykovom displeji.

zistiť viac..

IND500x Indikátory priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Výkonné riadenie procesov a konzistentná kvalita v bývalých oblastiach.

zistiť viac..

Indikátory hmotnosti automatizácie IND360

Ultra rýchle váhové indikátory na automatizáciu systémov váženia a plnenia nádrží

zistiť viac..

Vysielače hmotnosti ACT

Výkonné, kompaktné a vysokorýchlostné zariadenia na automatizované váženie

zistiť viac..

Indikátory váženia pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu

Bezpečný a spoľahlivý výkon v potenciálne výbušnom prostredí

zistiť viac..

Tank Zásobník Silo

Indikátory nádrže, sila, násypky a váhy zásobníkov

Robustné a flexibilné indikátory a systémy na váhu nádrží a násypiek

zistiť viac..

View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty
+421 2 4444 1221
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu meracích zariadení po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Najčastejšie otázky – Indikátory

Čo je to váhový indikátor?

Váhový indikátor, známy aj ako váhový terminál alebo digitálny indikátor hmotnosti, poskytuje údaje o hmotnosti z váhy obsluhe. Mnohé indikátory slúžia aj ako ovládače váh, ktoré na základe údajov z váhy informujú zariadenie, kedy a ako má vykonať určité procesy, napríklad dávkovanie alebo plnenie.

Základné váhové terminály poskytnú len hodnotu hmotnosti, zatiaľ čo iné váhové terminály a ovládače je možné naprogramovať na riadenie celých automatizačných procesov. Rozsah definície váhových indikátorov alebo ich významu závisí od požiadaviek konkrétneho procesu či aplikácie. Spoločnosť METTLER TOLEDO predáva množstvo váhových indikátorov pre širokú škálu aplikácií.

Na čo slúžia váhové indikátory?

Váhové indikátory alebo ovládače váh sa používajú na rôzne účely, ktoré závisia od aplikácie. Základné váhové terminály poskytujú obsluhe len hodnoty hmotnosti v jednoduchých aplikáciách váženia. Existujú však aj digitálne váhové indikátory alebo indikátory digitálnych váh, ktoré sú plne integrované do procesov na automatizáciu výroby. Návod na obsluhu váhového indikátora pre vaše konkrétne zariadenie vám pomôže presnejšie určiť jeho aplikácie a použitie.

Spoločnosť METTLER TOLEDO predáva váhové indikátory pre širokú škálu aplikácií. Náš sortiment indikátorov digitálnych váh zahŕňa indikátory na nádrže, silá, násypky a koše, automobilové váhy, stolové váhy, prenosné a podlahové váhy, váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchuprogramovateľné váhyváhy pre výrobcov originálnych zariadení a systémových integrátorov.

Na čo sa mám zamerať pri výbere váhového terminálu?

V náročnom priemyselnom prostredí odolajú tvrdým podmienkam a pritom si zachovajú vysokú presnosť a spoľahlivosť len najodolnejšie, dobre navrhnuté a spoľahlivé váhové snímače a váhové terminály. Dôležitá je aj flexibilita z hľadiska požiadaviek vašich špecifických pracovných procesov a zabezpečenia presných potrebných údajov. Váhové terminály by mali umožňovať presnú, spoľahlivú a flexibilnú integráciu do výrobného procesu. Kombinácie snímačov váhových terminálov možno prispôsobiť vašim špecifickým potrebám. V ponuke produktov máme takisto aj analógové váhy a váhové indikátory. Ak viete, že vaša aplikácia bude vyžadovať umývanie váhového indikátora, nezabudnite vybrať váhový indikátor určený do mokrého prostredia.

Ako funguje váhový terminál?

Váhové terminály a ovládače prijímajú elektrické údajové impulzy z váhy a konvertujú ich na hodnoty, ktoré sa vizuálne sprostredkúvajú obsluhe alebo sa digitálne prenášajú do systému. Ak je váhový terminál integrovaný do väčšieho systému, údaje o hmotnosti pomáhajú riadiť procesy a v závislosti od programovania fungujú ako ovládače váhy.

Ako možno integrovať váhové indikátory a ovládače do pracovného procesu?

Automatizované aplikácie si často vyžadujú váhový terminál, ktorý umožňuje integráciu cez sieť Fieldbus, priemyselný Ethernet a integráciu s riadiacimi zariadeniami. To všetko máme v ponuke.Naše váhové indikátory sú prepojené, presné a spolupracujú so softvérom na plnenie, dávkovanie a prípravu receptúr. Váhové indikátory stolových, prenosných a podlahových váh sa jednoducho obsluhujú, sú spoľahlivé a možno ich flexibilne prispôsobiť výrobnému prostrediu. Dodávajú sa s pokročilým používateľským rozhraním a viacjazyčným nastavením, aby bolo pre obsluhu čo najzrozumiteľnejšie. Umožňujú jednoduchú integráciu s periférnymi zariadeniami a systémami MES/MRP. Ponúkame dokonca aj spoľahlivé riešenia terminálov váh pre pokročilé stolové a podlahové aplikácie, ktoré si vyžadujú veľké grafické používateľské rozhranie, pokročilú správu dát a výkonný softvér.

Máte v ponuke váhové terminály do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka kompletný sortiment terminálov vhodných do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré poskytujú bezpečnosť, presnosť a pripojiteľnosť pre rôzne aplikácie váženia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Potrebujem merací prístroj na prenos digitálneho signálu zo snímača zaťaženia. Čo mi viete ponúknuť?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka široký sortiment váhových terminálov a prenosových zariadení, ktoré prevádzajú digitálne signály zo snímačov zaťaženia na formát čitateľný pre človeka. Zároveň poskytujú rozhranie na ovládanie jednotiek, ako sú PLC, DCS atď. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte nás.

Máte v ponuke pripojenie cez sieť Ethernet?

Mnohé z našich váhových terminálov a prenosových zariadení ponúkajú pripojenie cez sieť Ethernet. Podrobnosti si vyžiadajte od našich odborníkov na váženie.

Ako môžem integrovať funkciu váženia do nášho systému PLC/DCS?

Spoločnosť METTLER TOLEDO má v ponuke široký sortiment váhových terminálov a prenosových zariadení s rozhraniami pre PLC a DCS. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte nás.