Výkonnostné balíčky

Inštalačné balíčky

Dokonalosť od samého začiatku

+421 2 4444 1221
Kontaktovať servis

StarterPac – okamžite pripravené

Potrebujete začať s presným vážením
od prvého dňa?


Ušetrite čas aj peniaze s kratším časom zaškolenia. Odborní servisní pracovníci spoločnosti METTLER TOLEDO vám váhu nainštalujú a priamo na mieste zaškolia vašich pracovníkov do jej funkcií, aby mohli ihneď začať pracovať.

StarterPac – okamžite pripravené

Máte zavedený systém riadenia
kvality?

Počas inštalácie poskytujeme službu overenia spôsobilosti z hľadiska inštalácie, prevádzky, výkonu a údržby (IQ, OQ, PQ a MQ). Táto služba je zárukou konzistentnej kvality a jej výstupom je dokumentácia na účely auditu
pre aplikácie v bezpečnom aj výbušnom (EX) prostredí.

StarterPac – okamžite pripravené

Aký vplyv by malo nesplnenie stanovených tolerancií na váš podnik?

Rizikovo orientovaný plán pravidelného skúšania a kalibrácie zahŕňa primeraný servis na zachovanie presnosti v čase. Ušetríte tak na skúškach a zároveň si zabezpečíte trvalú výkonnosť a zhodu merania.

Okamžite pripravené

 • Inštalácia, nastavenie a zaškolenie obsluhy priamo na mieste
 • Počiatočná kalibrácia podľa potreby

Overenie spôsobilosti pre potreby auditu

 • Inštalácia, nastavenie a zaškolenie obsluhy priamo na mieste
 • Overenie spôsobilosti inštalácie, prevádzky, výkonu a údržby (IQ, OQ, PQ a MQ) z hľadiska kvality a zhody
 • Počiatočná kalibrácia podľa potreby
 • Verzia pre výbušné prostredia

Dlhodobá výkonnosť váhy

 • Inštalácia, nastavenie a zaškolenie obsluhy priamo na mieste
 • Overenie spôsobilosti inštalácie, prevádzky, výkonu a údržby (IQ, OQ, PQ a MQ) z hľadiska kvality a zhody
 • Počiatočná kalibrácia a overenie prevádzkových tolerancií
 • Rizikovo orientovaná skúška a servisný plán na zabezpečenie dlhodobej presnosti váhy
 • S využitím postupov Good Weighing Practice®
 • Verzia pre výbušné prostredia

 

StarterPac – okamžite pripravené

 

IPac – s overením spôsobilosti pre potreby auditu

 

AccuracyPac – dlhodobá výkonnosť váhy

 

 

Kalibrácia a skúšanie

Záruka presnosti merania a zhody s miestnymi aj globálnymi normami vrátane noriem HB44 a OIML pre regulovanú sféru.

Zmluvy o servisnej starostlivosti

Výberom správnej servisnej zmluvy maximalizujete návratnosť svojej investície a výkonnosť svojho zariadenia.

Súlad so zákonom na použitie v obchodnom odvetví

Potrebujete objasniť požiadavky noriem OIML alebo HB44 pre regulovanú sféru alebo vykonať zákonné overenie podľa týchto noriem? Pomôžeme vám.

Servis v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Bezpečnosť na prvom mieste! Technici sú kvalifikovaní a certifikovaní na vykonávanie servisu v nebezpečných zónach 1/21 a 2/22. Získajte ďalšie informácie.