Sprievodca

Príručka o predpisoch v oblasti potravinárskeho priemyslu

Sprievodca

Kritické situácie v oblasti bezpečnosti potravín vedú k stále väčšej verejnej kontrole výrobcov potravín a spotrebitelia požadujú kvalitnejšie a bezpečnejšie potraviny. Práca s dobre navrhnutým systémom správy údajov o kvalite, správnou technológiou váženia a primeraným programom kontroly výrobkov prináša väčšiu bezpečnosť potravín a kvalitu procesov.

Príručka o predpisoch v oblasti potravinárskeho priemyslu
Príručka o predpisoch v oblasti potravinárskeho priemyslu

 

 

Pozrite si video, ako vám potravinárske príručky od spoločnosti METTLER TOLEDO pomôžu zvýšiť produktivitu a zabezpečiť zhodu s normami. Video je k dispozícii len v angličtine.

Táto príručka o predpisoch v oblasti potravinárskeho priemyslu začína prehľadom existujúcich medzinárodných potravinárskych noriem a systémov kvality, ako sú BRC, IFS, SQF a FSSC 22000, a pomáha prijímať informované rozhodnutia v zhode s predpismi prostredníctvom skvalitnenia procesov alebo výberu správnych vážiacich zariadení a kontrolných systémov v nasledovných oblastiach:

 • Záznam a nadväznosť, príprava receptúr, dávkovanie
 • Zákonné požiadavky na balenie (kontrola čistého obsahu, označovanie atď.)
 • Detekcia cudzích telies
 • Hygienicky navrhnuté zariadenia
 • Kalibrácia/kontrola merania, systémy na monitorovanie a kontrolu


Táto príručka obsahujúca 16 kapitol pomôže pracovníkom zodpovedným za bezpečnosť a kontrolu procesov pri plnení cieľov v oblasti kvality a ziskovosti.

 

Obsah

 1. Kapitola 1 – Bezpečnosť a kvalita potravín – súčasný trend certifikácie 06
 2. Kapitola 2 – Nadväznosť na účely zabezpečenia zhody s normami a zlepšenia procesov 14
 3. Kapitola 3 – Zvýšenie výnosov z výroby prostredníctvom správy receptúr orientovanej na proces 20
 4. Kapitola 4 – Bezpečnosť potravín – čerstvé výrobky v maloobchodných predajniach 26
 5. Kapitola 5 – Kontrola kvality balení – kontrola čistého obsahu 34
 6. Kapitola 6 – In-line kontrolné váženie – aspekty kľúčovej technológie 40
 7. Kapitola 7 – Vizuálna kontrola – vyššia kvalita a bezpečnosť procesov 46
 8. Kapitola 8 – Detekcia cudzích telies – kovy 52
 9. Kapitola 9 – Detekcia cudzích telies – röntgenová kontrola 58
 10. Kapitola 10 – Potravinárske váhy s hygienickým dizajnom – menej kontaminácie, vyššie zisky 64
 11. Kapitola 11 – 7 faktorov pri čistení výrobných zariadení 70
 12. Kapitola 12 – Efektívne riadenie kvality v regulovanom prostredí 76
 13. Kapitola 13 – Plnenie noriem legálnej metrológie 84
 14. Kapitola 14 – Dosahovanie špecifických vlastnostní potravín prostredníctvom analytických prístrojov v zhode s normami 92
 15. Kapitola 15 – Pravidelné skúšanie výkonnosti analyzátora vlhkosti 98
 16. Kapitola 16 – Iskrovo bezpečné riešenia – presné váženie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 104

Pred zaregistrovaním sa na stiahnutie celej príručky si môžete pozrieť náhľad jej prvých kapitol.

Oboznámte sa so 16 oblasťami, v ktorých vám váženie a kontrola cudzích telies pomôžu plniť globálne normy bezpečnosti a kvality potravín.