Hur service underlättar säkerheten - METTLER TOLEDO
 
Meny
Webinar - On Demand

Hur service underlättar säkerheten

Webinar - On Demand
Sju enkla sätt service reducerar riskerna för bristande överensstämmelse
Sju enkla sätt service reducerar riskerna för bristande överensstämmelse

Livsmedelssäkerhet är idag mer utmanande tack vare urbanisering, resor, globalisering, industrialisering och klimatförändringar. Tillverkare måste inte bara översensstämma med globala standarder, utan påverkas också av lokala bestämmelser.

Från detta webinarium tar service support upp sju steg som underlättar för livsmedelsproducenterna att följa de senaste standarderna och reglerna kring livsmedelssäkerhet. Samt hur professionell installation till pågående servicekontrakt, kan minska riskerna för bristande överensstämmelse med specifika industristandarder, lagstiftning och föreskrifter. 

Robert Rogers
20 Minuter
English

Lär dig hur service kan göra överensstämmelse enklare

Livsmedelstillverkare påverkas starkt av globala livsmedelssäkerhetsstandarder som "Global food Safety initiative" (GFSI) och British Retail Consortium (BRC), International Featured Standard (IFS), Säkerhetssystem för livsmedelssäkerhet (FSSC 22000) och Säker kvalitetsmat (SQF). Lokala bestämmelser som moderniseringslagen för livsmedelssäkerhet (FSMA) i USA, ANVISA i Brasilien och livsmedelsstandarderna i Europa spelar också en nyckelroll för att säkerställa att livsmedel som produceras är säkra för konsumenterna.

Att investera i service support för metalldetektering, vision eller röntgeninspektion kan hjälpa dig att lättare uppfylla dina krav på överensstämmelse och minska risken för bristande överenstämmelse.

Att köpa utrustning för produktkontroll är inte tillräckligt

Produktinspektionsutrustning spelar en nyckelroll vid genomförandet av ett livsmedelssäkerhetsprogram. Att ha rätt produktinspektionsutrustning installerad på rätt plats är väsentligt för att uppfylla kraven i standarder och lagstiftning baserat på principerna för HACCP eller Hazard Analysis och Risk Based Preventive Controls (HARPC). 

Att ha rätt utrustning för produktkontroll är dock inte tillräckligt. Utrustningen måste vara:

  • Användas rätt
  • Kunna bevisa att den fungerar på ett tillförlitligt sätt
  • Underhållas så att den fortsätter prestera

Service efter försäljning är nykeln till maximal överensstämmelse

Service support levererad av erfarna servicetekniker är nykeln till att maximera effektiviteten hos din produktinspektionsutrustning och säkerhetställa överensstämmelse med alla krav och de senaste standarderna inom livsmedelssäkerhet. Detta webinar beskriver i enkla och begripliga termer hur service kan säkerställa överensstämmelse med specifika livsmedelssäkerhetsstandarder och regler.

Related Webinars

british retail consortium
Lär dig mer om våra två vanligaste GFSi-standarder, BRC (British Retail Consortium) och IFS och hur de på rätt sätt kan implementeras i livsmedelssäke...
Dynamisk lastcellsteknik – Allt du behöver veta
Det här webbseminariet ger en översikt över de grundläggande principerna och kommer att ge tittarna en bättre förståelse för tekniken bakom kontrollvä...
Explosionsskydd för checkvåg
I detta webinar introduceras ATEX och vi beskriver det viktigaste att tänka på vid användning av checkvågar i explosiva miljöer.
Optimal justering av fyllningsprocesser – så här ökar kontrollvågar vinsten
Det blir allt viktigare med kvalitetssäkring inom tillverkningsprocesser. Tack vare möjligheten att väga 100 % av produkterna och direkt påverka fylln...

Product Inspection Solutions  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.