Förbättra din metalldetektering - Kostnadsfritt white paper
White Paper

Att förstå utmanande användningsområden – Gratis hämtning av PDF

White Paper

White paper för förbättrad metalldetektering

White paper om förbättrad metalldetektering
White paper om förbättrad metalldetektering

Detta white paper förklarar att inom livsmedelsbranschen uppvisar många av produkterna som inspekteras för metallkontaminering ett fenomen som kallas för 'produkteffekt'. Detta innebär att produkten som inspekteras i sig själv kan hämma inspektionsteknologiernas förmåga att identifiera föroreningen i fråga. När man letar efter föroreningar är det viktigt att observera att metaller inte är de enda materialen som har förmåga att leda elektricitet och alstra magnetfält. Många av de livsmedel vi äter har i mindre grad samma förmåga.

Detta white paper täcker:

  • Hur en metalldetektor fungerar
  • Faktorerna som inverkar på produkteffekten
  • Hur man håller isär 'våta' och 'torra' produkter
  • Hur man hanterar produkteffekt för metalldetektorer med multisimultan frekvens

Applikationer som tillverkar produkter med hög produkteffekt kan vara mycket utmanande och valet av metalldetektor och leverantör är svårare. Genom att läsa detta white paper säkerställer du att du har den senaste kunskapen som förenklar och bidrar till besluten för att maximera effekten.

Vi ber dig fylla i formuläret nedan för att hämta detta kostnadsfria white paper.

Traditionella metalldetektorer gör en avvägning mellan produkteffekten, den maximala driftsfrekvensen och metalldetektorns känslighet. Ju högre produkteffekt (ju våtare produkt), desto lägre optimal frekvens och desto lägre känslighet för detektorn. Om man vänder på saken, ju lägre produkteffekten (ju torrare produkt) är, desto högre är driftsfrekvensen och detekteringskänsligheten. Torra produkter med låg produkteffekt har väldigt liten inverkan på metalldetektorn vid höga frekvenser, så detektorn kan enkelt detektera väldigt små metallföroreningar vid dessa frekvenser. Trots utmaningarna som produkteffekten medför, kommer en modern metalldetektor som använder sig av optimal teknologi fortfarande att uppnå förhållandevis bra resultat. De känsligaste metalldetektorerna på marknaden använder mer än en frekvens samtidigt och går under namnet detektorer med multisimultan frekvens (MSF). De hanterar problemet med produkteffekt på ett nytt och innovativt sätt.

Den nya Profile Advantage-metalldetektorn använder MSF i kombinationer med höga och låga frekvenser samtidigt. Inbyggd produktsignalsdämpning, tvåstegsdiskriminering för frekvens och fas blockerar informationen från dessa frekvenskombinationer för att eliminera produktsignalen. Detta gör det möjligt att upptäcka metallföroreningar som är mycket mindre. Förbättringen av detektorns prestationsförmåga - från traditionella metalldetektorer med enkel frekvens till MSF-detektorn - är så mycket som 50 % i produkteffekt för applikationer med metallfilm.

Relaterade white papers

Minska riskerna för bristande efterlevnad av regelverk
Ett white paper som förklarar sju sätt som servicesupport från en leverantör av produktinspektionsutrustning kan hjälpa producenter att erhålla livsme...
De slutgiltiga kraven i FSMA
Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.
White paper om livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav
Detta white paper tar en titt på de vanligaste livsmedelssäkerhetsstandarderna och de senaste kraven. Det förklarar även hur livsmedelsproducenter kan...
Validering, verifikation och övervakning av produktinspektionsutrustning
Detta white paper ger vägledning till de grundläggande processerna för validering, verifikation och rutinmässig prestandaövervakning för utrustning fö...

Metalldetektionslösningar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.