Kemisk syntes och processutveckling - Översikt - METTLER TOLEDO

  Kemisk syntes och processutveckling

  Kontroll av syntesreaktorer, automatiserade labbreaktorer och mantlade labbreaktorer

   

  Automatiserade labbreaktorer och reaktorsystem för kemisk syntes och processutveckling

  Kontrollera och registrera alla reaktionsparametrar dygnet runt

  Syntesreaktorer och automatiserade labbreaktorer erbjuder en inn...

  Kontrollera och registrera alla reaktionsparametrar dygnet runt

  Syntesreaktorer och automatiserade labbreaktorer erbjuder en innovativ plattform för kemisk syntes, utveckling och kilolabbet. Dessa verktyg för kemisk syntes och processutveckling öppnar nya möjligheter för att upptäcka syntetiska vägar, utforska förhållanden och optimera reaktionsparametrar. Beroende på driftsvolym och målet med undersökningen, väljer forskarna mellan olika versioner av syntesreaktorer eller automatiserad labbreaktorkontroll.

  Anpassningsbara, applikationsspecifika verktyg och arbetsstationer sträcker sig från nybörjarnivå till avancerad nivå. Befintliga syntesreaktorsystem och labbreaktorer, inklusive vanligt förekommande mantlade labbreaktorer, kan uppgraderas för att erbjuda ytterligare funktioner, kontrollmöjligheter och smart datahantering.

  Idag tillämpar forskarna effektiva och möjliggörande tekniska lösningar för att vidga forskningen och utvecklingen av innovativa molekyler och optimerade processförhållanden. Syntesreaktorteknologier öppnar nya möjligheter för kontroll, optimering och rapportering av viktiga processförhållanden.  Ersätt den rundbottnade kolven och minska de kemiska utvecklingstiderna med mera konsekventa, repeterbara experiment och tidigare förståelse av de idealiska reaktionsparametrarna. 


   
  Reactor Systems for Chemical Synthesis
  Automated Lab Reactor Control

  Reactor Systems for Chemical Synthesis

  Automated Jacketed Lab Reactor Control

  Integrated solutions increase productivity in the chemistry lab
  Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.
  Innovation For the Synthesis Lab
  Synthesize, characterize and optimize with fully integrated chemistry workstations
  Characterize and Optimize Chemical Processes
  Ensure robust and scalable processes from 0.5 mL to 1000 mL
  Develop Ideal Chemistry Conditions
  Explore a wide range of operating temperatures without the need for an ice bath, oil bath, heating mantle or a cryostat
  Identify Innovative Reactions
  Screen more parameters with safe, 24 hour, unattended experiments
  Make Fast Decisions
  Capture and report data-rich experiments
  Innovation For Process Development and Scale-Up
  Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
  Simple Interface
  Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
  Report All Experimental Data
  Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
  Unattended Control
  Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
  Occupational Safety
  The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended
  Reactor Systems for Chemical Synthesis

  Integrated solutions increase productivity in the chemistry lab

  Innovation For the Synthesis Lab
  Synthesize, characterize and optimize with fully integrated chemistry workstations
  Characterize and Optimize Chemical Processes
  Ensure robust and scalable processes from 0.5 mL to 1000 mL
  Develop Ideal Chemistry Conditions
  Explore a wide range of operating temperatures without the need for an ice bath, oil bath, heating mantle or a cryostat
  Identify Innovative Reactions
  Screen more parameters with safe, 24 hour, unattended experiments
  Make Fast Decisions
  Capture and report data-rich experiments
  Automated Lab Reactor Control

  Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.

  Innovation For Process Development and Scale-Up
  Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
  Simple Interface
  Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
  Report All Experimental Data
  Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
  Unattended Control
  Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
  Occupational Safety
  The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended

  Service

  Service For Chemical Synthesis and Process Development

  Se våra tjänster – anpassade för att passa er utrustning

  Vi ger support och service för er mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

  Optimering
  Underhåll & optimering
  Kvalitetstandard
  Kalibrering & Kvalitet
  Expertis
  Utbildning & Rådgivning

  Trycksaker

  Documentation for Synthesis Reactors, Automated Lab Reactors and Jacketed Lab Reactor Control

  Datablad

  EasyMax Basic Synthesis Reactor
  Synthesize more new compounds, eliminate non-viable candidates earlier and perform reaction optimization at volumes from 0.5 mL to 400 mL.
  EasyMax Advanced Synthesis Reactor (A4 Size)
  Smaller volume designed for reaction screening and optimization while larger volume is for scale-up experiments and crystallization studies.
  OptiMax
  Quickly deliver new chemical compounds, characterize the process, reduce failures, and ensure workflow and sustainability.
  RX-10 Reactor Control
  RX-10 provides an interface connecting any types and volumes of jacketed reactors to cryostats, thermostats, stirrer motors, and sensors. This allows...

  Kataloger

  Reactor Systems for Chemical Synthesis
  Replace round bottom flasks and jacketed lab reactors with reactor systems for simple chemical and process development enabling scientists to deliver...

  Relaterade produkter och lösningar

  FTIR-spektroskopi - Övervakning av kemiska reaktioner i realtid
  FTIR-spektroskopi - För realtidsövervakning av kemiska reaktioner.
  Partikelmätning
  Förstå, optimera och kontrollera partiklar och droppar med partikelstorleksanalys på plats. och partikelmätning i realtid.
  Reaktionskalorimetrar för processutveckling, säkerhet och uppskalning
  Reaktionskalorimetri från kontroll till produktion
  EasySampler
  EasySampler utvecklades för att eliminera dessa problem genom att tillhandahålla en automatiserad och robust inlinemetod för tagning av representativa...

  Mjukvara

  iC Data Center
  Capture, Prepare, Share Experimental Data
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.