Kemisk processutveckling | Läs mer här och beställ offert | MT.com
Chemical Synthesis & Process Development Lab Reactors

Kemisk syntes och processutveckling

Kontroll av syntesreaktorer, automatiserade labbreaktorer och mantlade labbreaktorer

Automatiserade labbreaktorer och reaktorsystem för kemisk syntes och processutveckling

Kontrollera och registrera alla reaktionsparametrar dygnet runt Syntesreaktorer och automatiserade labbreaktorer erbjuder en innovativ plattform f...

Kontrollera och registrera alla reaktionsparametrar dygnet runt

Syntesreaktorer och automatiserade labbreaktorer erbjuder en innovativ plattform för kemisk syntes, utveckling och kilolabbet. Dessa verktyg för kemisk syntes och processutveckling öppnar nya möjligheter för att upptäcka syntetiska vägar, utforska förhållanden och optimera reaktionsparametrar. Beroende på driftsvolym och målet med undersökningen, väljer forskarna mellan olika versioner av syntesreaktorer eller automatiserad labbreaktorkontroll.

Anpassningsbara, applikationsspecifika verktyg och arbetsstationer sträcker sig från nybörjarnivå till avancerad nivå. Befintliga syntesreaktorsystem och labbreaktorer, inklusive vanligt förekommande mantlade labbreaktorer, kan uppgraderas för att erbjuda ytterligare funktioner, kontrollmöjligheter och smart datahantering.

Idag tillämpar forskarna effektiva och möjliggörande tekniska lösningar för att vidga forskningen och utvecklingen av innovativa molekyler och optimerade processförhållanden. Syntesreaktorteknologier öppnar nya möjligheter för kontroll, optimering och rapportering av viktiga processförhållanden.  Ersätt den rundbottnade kolven och minska de kemiska utvecklingstiderna med mera konsekventa, repeterbara experiment och tidigare förståelse av de idealiska reaktionsparametrarna. 


Reactor Systems for Chemical Synthesis
Automated Lab Reactor Control

Reactor Systems for Chemical Synthesis

Automated Jacketed Lab Reactor Control

Integrated solutions increase productivity in the chemistry lab
Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.
Innovation For the Synthesis Lab
Synthesize, characterize and optimize with fully integrated chemistry workstations
Characterize and Optimize Chemical Processes
Ensure robust and scalable processes from 0.5 mL to 1000 mL
Develop Ideal Chemistry Conditions
Explore a wide range of operating temperatures without the need for an ice bath, oil bath, heating mantle or a cryostat
Identify Innovative Reactions
Screen more parameters with safe, 24 hour, unattended experiments
Make Fast Decisions
Capture and report data-rich experiments
Innovation For Process Development and Scale-Up
Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
Simple Interface
Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
Report All Experimental Data
Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
Unattended Control
Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
Occupational Safety
The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended
Reactor Systems for Chemical Synthesis

Integrated solutions increase productivity in the chemistry lab

Automated Lab Reactor Control

Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.

Service

Service For Chemical Synthesis and Process Development

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service av er mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Documentation for Synthesis Reactors, Automated Lab Reactors and Jacketed Lab Reactor Control

Datablad

EasyMax Basic Synthesis Reactor
Synthesize more new compounds, eliminate non-viable candidates earlier and perform reaction optimization at volumes from 0.5 mL to 400 mL.
EasyMax Advanced Synthesis Reactor
Smaller volume designed for reaction screening and optimization while larger volume is for scale-up experiments and crystallization studies.
OptiMax
Quickly deliver new chemical compounds, characterize the process, reduce failures, and ensure workflow and sustainability.
RX-10 Reactor Control
RX-10 provides an interface connecting any types and volumes of jacketed reactors to cryostats, thermostats, stirrer motors, and sensors. This allows...

Kataloger

Reactor Systems for Chemical Synthesis
Replace round bottom flasks and jacketed lab reactors with reactor systems for simple chemical and process development enabling scientists to deliver...

Relaterade produkter och lösningar

ftir spektroskopi
FTIR spektroskopi med övervakning av kemiska reaktioner i realtid. Förstå reaktioners kinetik bana och mekanism med ReactIR
analys partikelstorleksfördelning
Analys partikelstorleksfördelning och partikelmätning i realtid. Förstå, optimera och kontrollera partiklar och droppar med partikelstorleksanalys på...
Reaktionskalorimetrar för processutveckling, säkerhet och uppskalning
Reaktionskalorimetri från kontroll till produktion
EasySampler
Unattended, Representative Sampling for a Wide Range of Chemical Reactions

Mjukvara

iControl - Single Instrument License
Single License of iControl for EasyMax™/OptiMax/RC1mx™ or RX-10™
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.