Kemisk syntes och processutveckling - Översikt - METTLER TOLEDO

  Kemisk syntes och processutveckling

  Kontroll av syntesreaktorer, automatiserade labbreaktorer och mantlade labbreaktorer

   

  Automatiserade labbreaktorer och reaktorsystem för kemisk syntes och processutveckling

  Kontrollera och registrera alla reaktionsparametrar dygnet runt

  Syntesreaktorer och automatiserade labbreaktorer erbjuder en innovativ plattform för kemisk syntes, utveckling och kilolabbet. Dessa verktyg för kemisk syntes och processutveckling öppnar nya möjligheter för att upptäcka syntetiska vägar, utforska förhållanden och optimera reaktionsparametrar. Beroende på driftsvolym och målet med undersökningen, väljer forskarna mellan olika versioner av syntesreaktorer eller automatiserad labbreaktorkontroll.

  Anpassningsbara, applikationsspecifika verktyg och arbetsstationer sträcker sig från nybörjarnivå till avancerad nivå. Befintliga syntesreaktorsystem och labbreaktorer, inklusive vanligt förekommande mantlade labbreaktorer, kan uppgraderas för att erbjuda ytterligare funktioner, kontrollmöjligheter och smart datahantering.

  Idag tillämpar forskarna effektiva och möjliggörande tekniska lösningar för att vidga forskningen och utvecklingen av innovativa molekyler och optimerade processförhållanden. Syntesreaktorteknologier öppnar nya möjligheter för kontroll, optimering och rapportering av viktiga processförhållanden.  Ersätt den rundbottnade kolven och minska de kemiska utvecklingstiderna med mera konsekventa, repeterbara experiment och tidigare förståelse av de idealiska reaktionsparametrarna. 

   
  Reactor Systems for Chemical Synthesis
  Automated Lab Reactor Control

  Reactor Systems for Chemical Synthesis

  Automated Jacketed Lab Reactor Control

  Integrated solutions increase productivity in the chemistry lab
  Control jacketed lab reactors with third party heating and cooling systems, liquid addition, stirrers, and PAT tools.
  Innovation For the Synthesis Lab
  Synthesize, characterize and optimize with fully integrated chemistry workstations
  Characterize and Optimize Chemical Processes
  Ensure robust and scalable processes from 0.5 mL to 1000 mL
  Develop Ideal Chemistry Conditions
  Explore a wide range of operating temperatures without the need for an ice bath, oil bath, heating mantle or a cryostat
  Identify Innovative Reactions
  Screen more parameters with safe, 24 hour, unattended experiments
  Make Fast Decisions
  Capture and report data-rich experiments
  Innovation For Process Development and Scale-Up
  Connect and control jacketed lab reactors; 2 Liter volumes and higher
  Simple Interface
  Simplify procedures and reduce training with a single, standardized interface for all reactors, stirrers, and thermostats
  Report All Experimental Data
  Securely capture, prepare, and report data from reactors, sensors, and PAT tools
  Unattended Control
  Set procedures for safe, unattended 24 hour operation and improve lab productivity
  Occupational Safety
  The inherently safe system protects the operator and lab even when unattended
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.