Guide till reaktionskalorimetri - METTLER TOLEDO

Guide till reaktionskalorimetri

Designa säkra processer med hjälp av reaktionskalorimetrar

Designa säkra processer med hjälp av reaktionskalorimetrar

Reaktionskalorimetri ger förståelse för en kemisk process och är en viktig källa för säkerhets- och uppskalningsinformation. Reaktionskalorimetrar fastställer hur kemiska reaktioner säkert kan överföras från labb till tillverkning och identifierar problem relaterade till värme- och massaöverföring eller blandning. I guiden till reaktionskalorimetri diskuteras hur vetenskapsmän och kemiska ingenjörer erhåller uppskalning, processäkerhetskontroll och processäkerhetsinformation som låter dem skapa robusta processer och säkerställer att produkter tillverkas säkert.

De ämnen som behandlas inkluderar:

  • Kontroll för skalbarhetsproblem
  • Överför en process från labb till fabrik
  • Förstå den maximala värmefrigöringshastigheten

Denna guide visar värdet med att implementera reaktionskalorimetri i processer och hur man optimerar processäkerhetsundersökningar.

Guide till reaktionskalorimetri
Guide till reaktionskalorimetri

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.