White Paper

Partikelstorleksanalys för processoptimering

White Paper

Partikelkarakterisering från småskaliga laboratoriereaktorer till fullskaliga produktionsrörledningar

White paper: Partikelstorleksanalys för processoptimering
White paper: Partikelstorleksanalys för processoptimering

Detta white paper presenterar några av de vanligaste metoderna för partikelstorleksanalys och hur de kan användas för att effektivt leverera partikelprodukter av hög kvalitet. Mer specifikt kombinerar forskare nu offline-partikelstorleksanalysatorer med processinstrument för partikelkarakterisering och optimerar och förbättrar därmed processerna. Här ges exempel där denna kombinerade metod gör det möjligt för forskare att:

  • Få detaljerad processförståelse genom att direkt mäta förändringar i partikelstorlek och partikelantal när processparametrar varierar
  • Fastställ driftsförhållanden som krävs för att leverera ändamålsenliga partiklar på en konsekvent basis
  • Övervaka och korrigera processavvikelser under kontinuerlig produktion eller batchproduktion
  • Undvik tidsfördröjningar och fel i samband med provtagning, förberedelse och offline-analys

Vanliga tillämpningar är bland annat kristallisering, emulsion, suspensioner, flockulering, dispersion, homogenisering, våtfräsning, polymerisation, mikroinkapsling, olje-vattenseparation, sönderdelning och upplösning.

Ytterligare resurser för partikelkarakterisering