Przemysł chemiczny - METTLER TOLEDO
Rozwiązania dla przemysłu chemicznego
podnoszące bezpieczeństwo, jakość i wydajność
Jakość materiałów i stany magazynowe
pod pełną kontrolą
Analizator wilgoci
Wagosuszarki halogenowe to idealne rozwiązanie do szybkiego i prostego rutynowego oznaczania zawartości wilgoci.

Analiza różnych próbek w stanie stałym, ciekłym lub o konsystencji pasty jest możliwa przy linii produkcyjnej lub w laboratorium. Można mierzyć zawartość wilgoci na dowolnym etapie całego procesu.
Gęstość i indeks refrakcji
Gęstościomierze i refraktometry umożliwiają łatwą i automatyczną analizę próbek cieczy. To idealne urządzenia do pomiarów rutynowych. Zapewniają szybkie wyniki wyrywkowych kontroli w pobliżu linii produkcyjnej.

Mierzą gęstość, ciężar właściwy, indeks refrakcji oraz stężenie soli, alkoholu i innych związków.
Analiza zawartości tlenu in situ
Przecieki powietrza do systemów pochodniowych i układów odzysku oparów rozpuszczalników organicznych ze zbiorników magazynowych są zjawiskiem groźnym i nie wolno dopuścić, aby przekroczyły wielkość krytyczną. Zwykle służy temu rozcieńczanie gazów wylotowych gazem obojętnym. Analizatory METTLER TOLEDO z technologią przestrajalnego lasera diodowego zapewniają niezawodny pomiar zawartości tlenu in situ, umożliwiając utrzymywanie cały czas bezpiecznego stężenia tlenu.
Wagi kolejowe
Nasze kolejowe pomosty wagowe to ekstremalnie wytrzymałe konstrukcje, zdolne sprostać najtrudniejszym warunkom roboczym. Czujniki wagowe POWERCELL® PDX® o wysokim zakresie ważenia oferują bezprecedensową dokładność i niezawodność. Kolejowe systemy wagowe CIM (Coupled-In-Motion) oszczędzają czas, umożliwiając ważenie wagonów w ruchu.
Wagi samochodowe
Ważenie ciężarówek często stanowi nieodłączny czynnik decydujący o wydajności produkcyjnej i zyskowności przedsiębiorstwa. Nasze wysokiej klasy urządzenia i usługi opracowane zostały pod kątem różnorodnych potrzeb związanych z ważeniem i eksploatacją. Dokładność i niezawodność systemów przyczynia się do ochrony interesów firmy, nawet w najtrudniejszych warunkach.
Kontrola stanów magazynowych
Ważenie stanowi dokładną metodę pomiaru wielkości zapasów w zbiornikach i silosach. Jest niezależne od kształtu zasobnika i doskonale sprawdza się w przypadku materiałów, które nie poziomują się samoistnie. Ponieważ moduły wagowe nie wchodzą w kontakt z mediami procesowymi, zapewniona jest maksymalna precyzja i długa żywotność sprzętu.
Zadania w pracach badawczo-rozwojowych i wdrażaniu rozwiązań
Pod kontrolą dzięki pomysłowym rozwiązaniom
Reaktory laboratoryjne
Efektywna synteza organiczna z EasyMax™ i ReactIR™. Nasze rozwiązania służą innowacyjności w dziedzinie chemii, pomagając naukowcom w wynajdowaniu wykonalnych dróg syntezy nowych produktów. Dzięki szybkiej ocenie różnych potencjalnych dróg, materiałów wyjściowych, elementów składowych i warunków reakcji chemicy mogą bezpiecznie wytworzyć żądaną ilość docelowego związku.
Analiza termiczna — DSC
Technika różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) sprawdza się doskonale w pracach badawczo-rozwojowych nad materiałami oraz w kontroli jakości. Służy do wyznaczania wielkości termofizycznych, analizy procesów cieplnych oraz opisywania cech i porównywania materiałów.

DSC dostarcza cennych informacji dotyczących przebiegu procesów, aplikacji, wad jakościowych, identyfikacji, stabilności, reaktywności, bezpieczeństwa chemicznego i czystości materiałów.
Pipety i końcówki
Pipety Rainin usprawniają prace laboratoryjne i przyczyniają się do szybszego uzyskiwania wyników, gwarantując optymalną dokładność i powtarzalność. Nowatorskie ergonomiczne konstrukcje, w tym opatentowany system LTS (Lite-Touch System), do minimum ograniczają zmęczenie i urazy, ograniczając liczbę błędów operatora i niedokładności. Kalibracja i usługi konserwacyjne oferowane przez Rainin są oparte na wysoce precyzyjnych wagach i wiedzy specjalistycznej METTLER TOLEDO.
Wagi stołowe i przenośne
Przesuń zakres ważenia rzędu miligramów i gramów do kilogramów i ton. Do ważenia dużych obiektów na początek zastosuj wagi stołowe z dużymi platformami. Przy produkcji na dużą skalę, należy zastosować wagi podłogowe i zbiornikowe. Certyfikacje ATEX, FM oraz IECEx zapewniają zgodność z wymogami prawnymi i normami branżowymi.
Analiza reakcji
Usprawnij prace badawczo-rozwojowe nad związkami chemicznymi i drogami syntezy oraz ich wdrażanie do produkcji na dużą skalę dzięki urządzeniom ReactIR. Badaj różne fazy reakcji chemicznych w rozmaitych warunkach: wysokiej i niskiej temperatury, wysokiego ciśnienia, próżni, środowisk kwaśnych lub działających żrąco itd. Opcje próbkowania dla reaktorów wsadowych lub przepływowych umożliwiają monitorowanie reakcji w laboratoriach i środowiskach produkcyjnych.
Kontrola procesów przemysłowych
Niezawodne i wytrzymałe czujniki pH i tlenu rozpuszczonego z możliwością sterylizacji w autoklawie, do stosowania w bioreaktorach laboratoryjnych.

Technologia ISM (Intelligent Sensor Management) upraszcza obsługę czujników i umożliwia stosowanie tej samej systemowej platformy pomiarowej od etapu badań i rozwoju do produkcji na pełną skalę.
Wiarygodne wyniki
dla wszechstronnej kontroli jakości
Wagi stołowe i przenośne
W przypadku ręcznego ważenia kontrolnego i kontroli jakości, ważną rolę odgrywają takie czynniki, jak szybkość, wydajność produkcyjna i jakość. Nasze wagi przenośne i stołowe przyczyniają się do większej efektywności i precyzji procesów ważenia, jednocześnie obniżając liczbę błędów operatora.
Automatyczne titratory
Miareczkowanie — sprawdzona metoda oznaczania zawartości — osiąga teraz nowy poziom elastyczności i łatwości obsługi dzięki titratorom z serii Excellence. Wyjątkowy interfejs użytkownika One Click™ przyspiesza procedury, a jego obsługa wymaga zaledwie minimalnego szkolenia. Modułowa konstrukcja umożliwia doskonałe przystosowanie sprzętu do każdej aplikacji miareczkowania oraz wymaganego zakresu automatyzacji.
Ważenie laboratoryjne
METTLER TOLEDO wyznacza standardy w świecie wag. Innowacyjne rozwiązania, takie jak SmartSense, SmartGrid i SmartScreen, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo ważenia. Bezkonkurencyjna wydajność pomiarów, pełne bezpieczeństwo danych oraz identyfikowalność i łatwość obsługi to tylko niektóre zalety naszej bogatej oferty wag laboratoryjnych.
Temperatura topnienia i kroplenia
Nowe urządzenia do wyznaczania temperatury topnienia i kroplenia wyposażone są w interfejs One Click®, który umożliwia w pełni automatyczne, powtarzalne i zgodne z normami pomiary. Nawet 6 topniejących próbek w 1 cyklu pomiarowym! Innowacyjna technologia pomiarowa oparta na wykorzystaniu kamery gwarantuje bardzo dokładne wyniki, niedostępną wcześniej identyfikowalność oraz doskonałe możliwości dokumentacji.
Oprogramowanie LabX
LabX przystosowuje się do żądanego sposobu pracy. Jeden wspólny interfejs i oprogramowanie umożliwiają sterowanie i zarządzanie wieloma urządzeniami stacjonarnymi. Wszystkie bieżące i ostatnie wyniki wykonywanych analiz są zawsze dostępne. Aplikacja zapewnia pełną identyfikowalność oraz wsparcie dla laboratoriów podlegających przepisom, a nawet tych, które nie stosują papierowej dokumentacji. LabX w zautomatyzowanym laboratorium eliminuje ryzyko błędów przy przepisywaniu.
Analiza termiczna — TGA
Technika różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) sprawdza się doskonale w pracach badawczo-rozwojowych nad materiałami oraz w kontroli jakości. Służy do wyznaczania wielkości termofizycznych, analizy procesów cieplnych oraz opisywania cech i porównywania materiałów. DSC dostarcza cennych informacji dotyczących przebiegu procesów, aplikacji, wad jakościowych, identyfikacji, stabilności, reaktywności, bezpieczeństwa chemicznego i czystości materiałów.
Pełna kontrola
nad jakością i uzdatnianiem wody
Wykrywanie nieszczelności wymienników ciepła
Gdy medium procesowe przecieka do układu chłodzenia wodą, zanieczyszczenie jonowe standardowo wykrywa się na podstawie wzrostu przewodności albo zmiany pH lub potencjału redoks (ORP). W branżach przetwórstwa węglowodorów płyny procesowe w większości przypadków są organiczne i nieprzewodzące. W takich okolicznościach do wykrywania węglowodorów w wodzie chłodzącej znakomicie nadaje się pomiar zmętnienia.
pH w wodzie o niskiej przewodności
Utrzymanie kotła i turbiny w nienaruszonym stanie w najwyższym stopniu zależy od zachowania kontroli nad pH. Jednak pomiar pH w ultraczystej wodzie jest bardzo trudny ze względu na jej niską przewodność. Czujnik pHure Sensor™ zawiera swobodnie przepływający ciśnieniowy elektrolit referencyjny, który wytwarza przewodność dostateczną dla zapewnienia najdokładniejszych możliwych pomiarów pH czystej wody.
pH w wodzie chłodzącej
Aby zapobiec korozji i osadzaniu się kamienia w układach wody chłodzącej, pH musi być utrzymywane w wąskim zakresie. Aby zapobiec nadmiernemu odkładaniu się minerałów, należy ściśle monitorować całkowite stężenie rozpuszczonych substancji stałych. METTLER TOLEDO oferuje niezawodne rozwiązania do pomiaru obu parametrów, dzięki któremu można niskim kosztem uzyskać maksymalną liczbę cykli obiegowych wody chłodzącej.
Demineralizacja wody
Jednym z kluczowych parametrów stosowanych przy wytwarzaniu wody zdemineralizowanej jest przewodność. Skala zmian wartości przewodności w toku procesu demineralizacji jest bardzo szeroka, dlatego warunkiem dokładności pomiarów jest używanie różnych sond konduktometrycznych do różnych zakresów pomiarowych. Za sprawą pomiarowych układów scalonych cyfrowe sondy konduktometryczne METTLER TOLEDO charakteryzują się niezrównaną dokładnością w najszerszym możliwym zakresie.
pH-metry
Łatwe w obsłudze mierniki i urządzenia do pomiaru pH, przewodności, zasolenia, tlenu rozpuszczonego itp. Przeznaczone do zakładów chemicznych. Charakteryzują się stabilnymi odczytami w krótkim czasie, wytrzymałością i długą żywotnością. Mierniki stacjonarne do laboratorium. Za pomocą mierników przenośnych można zbadać próbki w dowolnym miejscu zakładu.
Kompleksowe rozwiązania pomiarowe
na potrzeby linii produkcyjnych
Grawimetryczna kontrola poziomu
Ciecze, proszki, ciała stałe i gazy gromadzi się, przechowuje i przetwarza w wielu typach zasobników. Grawimetryczna kontrola poziomu jest bardzo wiarygodna i doskonale nadaje się do mierzenia materiałów, które są agresywne, gorące lub nie poziomują się samoistnie. Oferujemy rozwiązania do zarządzania stanami magazynowymi, służące niezmienności produktów i eliminujące straty materiału.
Pomiar pH w reaktorze
Na różnych etapach syntezy, organicznej bądź nieorganicznej, pH często stanowi parametr krytyczny. Czujniki pH METTLER TOLEDO mają bardzo solidną konstrukcję, zapewniającą nieprzerwanie wiarygodne pomiary w najrozmaitszych warunkach przebiegu procesów.
Technologia ISM
Technologia ISM METTLER TOLEDO jest platformą do kontroli procesów przemysłowych, która wykorzystując możliwości inteligentnych czujników, zwiększa niezawodność systemów pomiarowych, poprawia bezpieczeństwo procesów i znacznie obniża nakłady na konserwację.

ISM zapewnia większą produktywność przy niższych kosztach operacyjnych w przypadku rozwiązań do pomiaru pH, ORP, przewodności oraz tlenu rozpuszczonego i w fazie gazowej.
Titratory Karla Fischera
Metoda Karla Fischera to standardowa metoda wyznaczania zawartości wody dająca wiarygodne i dokładne wyniki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk na titratorze wolumetrycznym lub kulometrycznym, a wyniki będą gotowe w ciągu kilku minut. Szczelne zamknięcie systemów miareczkowania całkowicie eliminuje ryzyko kontaktu operatorów z odczynnikami KF. Zakres dla metody kulometrycznej wynosi od 1 ppm do 5%. Zakres dla metody wolumetrycznej wynosi od 100 ppm do 100%.
Rozwiązania do mieszania i napełniania
Zapewnij poprawność produkcji
Sterowanie procesami porcjowania
Terminal IND780batch optymalizuje procesy porcjowania przez zapewnienie niezmiennego, dokładnego transferów materiału, minimalizuje straty materiału i poprawia jakość porcjowania. Kontrola tolerancji, identyfikacja materiału na podstawie kodu kreskowego oraz wyświetlanie monitów — wszystko to stanowi pomoc dla operatora
Napełnianie beczek i butli gazowych
Ręczne i automatyczne napełnianie beczek i butli gazowych wymaga wielkiej dokładności. Niezależnie od tego, czy waga jest autonomiczna, czy zintegrowana z systemem, musi zapewniać szybkie i precyzyjne osiąganie masy docelowej. Nasze rozwiązania mają wszelkie niezbędne atesty urzędów miar i wag oraz certyfikaty dopuszczenia do stosowania w strefach Ex.
Grawimetryczna kontrola poziomu
Ciecze, proszki, ciała stałe i gazy gromadzi się, przechowuje i przetwarza w wielu typach zasobników. Grawimetryczna kontrola poziomu jest bardzo wiarygodna i doskonale nadaje się do mierzenia materiałów, które są agresywne, gorące lub nie poziomują się samoistnie. Oferujemy rozwiązania do zarządzania stanami magazynowymi, służące niezmienności produktów i eliminujące straty materiału.
Wykrywanie ciał obcych
Systemy Safeline do wykrywania zanieczyszczeń pomagają zagwarantować bezpieczeństwo produktów niezależnie od tego, czy wykorzystywana jest technologia detekcji metali, czy też kontrola rentgenowska. Systemy kontroli rentgenowskiej mogą również wykonywać szereg kontroli jakości na linii produkcyjnej, zapewniając integralność produktu i opakowania. Razem zapewniają wysoką jakość całego produktu z zewnątrz i w środku.
Dynamiczne ważenie kontrolne
Automatyczne sterowanie napełnianiem w połączeniu z technologią bieżącej adiustacji napełniarki gwarantuje jednorodność napełnienia opakowań. Dzięki temu gotowe produkty spełniają wymogi prawne i regulacyjne obowiązujące w branży. Dzięki integracji z innymi urządzeniami, takimi jak kamery, skanery, wykrywacze metali i urządzenia rentgenowskie, powstaje w rezultacie wysokiej klasy system kontroli.
Rozwiązania kontrolne zapewniające
jakość produktów i zadowolenie klientów
Ważenie w magazynie
Nasza szeroka gama wag stołowych i podłogowych umożliwia znaczne przyspieszenie procesów magazynowych i logistycznych. Nasze wagi, zarówno stacjonarne, jak i przenośne, charakteryzują się szerokimi zakresami ważenia oraz wysoką dokładnością, aby spełnić wymagania klientów. Wag tych można używać m.in. w celach kontroli zapasów, liczeniu sztuk i sprawdzaniu kompletności.
Ważenie pojazdów
Czujniki wagowe POWERCELL® są najdokładniejszymi i najbardziej niezawodnymi czujnikami pomiarowymi do ważenia pojazdów. Od ponad 20 lat wytrzymują działanie najbardziej ekstremalnych sił natury. Czujniki pomiarowe POWERCELL PDX udostępniają diagnostykę zapobiegawczą i zapewniają niezrównane parametry, niezawodność i czołowy w branży całkowity koszt posiadania.
Wymiarowanie palet i paczek
Wymiary, masa oraz identyfikator stanowią podstawę każdej faktury i muszą być zawsze prawidłowe. Nasze rozwiązania Cargoscan™ do wymiarowania palet i paczek oferują wysoką wydajność i wytrzymałość. Wszystkie rozwiązania zostały zatwierdzone przez urząd miar i wag, co gwarantuje maksymalną ochronę przychodów i zaufanie klientów.
Wykrywanie ciał obcych
Systemy Safeline do wykrywania zanieczyszczeń pomagają zagwarantować bezpieczeństwo produktów niezależnie od tego, czy wykorzystywana jest technologia detekcji metali, czy też kontrola rentgenowska. Systemy kontroli rentgenowskiej mogą również wykonywać szereg kontroli jakości na linii produkcyjnej, zapewniając integralność produktu i opakowania. Razem zapewniają wysoką jakość całego produktu z zewnątrz i w środku.
Dynamiczne ważenie kontrolne
Automatyczne sterowanie napełnianiem w połączeniu z technologią bieżącej adiustacji napełniarki gwarantuje jednorodność napełnienia opakowań. Dzięki temu gotowe produkty spełniają wymogi prawne obowiązujące w branży. Dzięki integracji z innymi urządzeniami, takimi jak kamery, skanery, wykrywacze metali i urządzenia rentgenowskie, powstaje w rezultacie wysokiej klasy system kontroli.
Zastanawiasz się nad kompletnym rozwiązaniem czy poszukujesz konkretnego urządzenia?
W razie pytań skontaktuj się z nami.
Lepsza kontrola nad procesami i jakością
w całym procesie produkcji
Od przyjęcia surowców, przez opracowanie i wytwarzanie docelowego produktu, aż po zapakowanie oraz realizowanie zamówień — METTLER TOLEDO jest najlepszym partnerem realizującym wszelkie potrzeby związane z ważeniem i mierzeniem. Nasz ogromny asortyment precyzyjnych urządzeń gwarantuje powtarzalność i dokładność pomiarów oraz przestrzeganie krajowych przepisów.

Download the Chemicals Solutions brochure
Globalna obecność
Sprzedaż i serwis
Dzięki przedstawicielstwom handlowym działającym w większości krajów oraz wybranym partnerom w pozostałych regionach jesteśmy w stanie obsługiwać klientów na całym świecie. Lokalne przedstawicielstwa handlowe i partnerzy odpowiadają za sprzedaż, obsługę i wsparcie w danym regionie. 5000 przeszkolonych specjalistów ds. serwisu i sprzedaży na całym świecie jest gotowych przyjść z pomocą w każdym miejscu i czasie.

Serwis METTLER TOLEDO
Uściślij wybór
w przemyśle chemicznym
Proszę o dodatkowe informacje
Chemikalia wysokowartościowe i specjalneChemikalia luzem i półprodukty
chemiczne
Produkty petrochemiczne

Polimery


Barwniki, pigmenty
i atramenty

Zgodność, identyfikowalność, spójność i wiarygodność danych pomiarowych mają kluczowe znaczenie. Rozwiązania METTLER TOLEDO obejmują zautomatyzowane opracowywanie leków, efektywne opracowywanie procesów chemicznych oraz zautomatyzowane procesy produkcyjne, jak również usługi uzupełniające, gwarantujące zgodność z przepisami krajowymi, a także spójność i dokładność danych pomiarowych.
0