LabX® Software - METTLER TOLEDO
Urządzenia LabX
Waga
Zastosowanie oprogramowania LabX w wadze umożliwia technikowi bezpieczną pracę z wytycznymi SOP na ekranie dotykowym. Dane ze wszystkich wag są automatycznie dostępne w biurze.
More details
Titrator
Oprogramowanie LabX umożliwia sterowanie wszystkimi titratorami w sieci, zarządzanie metodami przy użyciu wydajnego edytora metod, przeglądanie automatycznie generowanych wykresów kontrolnych, automatyczne eksportowanie do systemu LIMS oraz wiele innych działań. It offers full 21 CFR part 11 support.
More details
Gęstościomierz i refraktometr
W połączeniu z gęstościomierzami i refraktometrami LiquiPhysics Excellence oprogramowanie LabX gwarantuje centralne i bezpieczne przechowywanie wszystkich danych. Control and access your data with easy data search, configurable reports and a view on results. Łatwa praca z dużymi bazami danych produktów i płynna integracja z systemami LIMS lub ERP.
More details
Melting Point
W połączeniu z systemami Excellence do wyznaczania temperatury topnienia oprogramowanie LabX zapisuje wszystkie wyniki i wideo. Można wielokrotnie analizować wykresy temperatury topnienia, organizować pełne wykazy próbek i generować indywidualnie dostosowane raporty przy jednoczesnej pełnej zgodności z przepisami.
More details
Quantos
Zautomatyzowane rozwiązanie Quantos umożliwia dokładne dozowanie proszków i cieczy metodą grawimetryczną, znacznie zwiększając identyfikowalność i powtarzalność. Połączenie tej funkcji z procesami LabX umożliwia integrację systemu Quantos z istniejącymi procesami.
More details
pH metr
LabX PC software provides centralized and secure data and resource management as well as helpful tools to optimize your workflow. Oprogramowanie LabX umożliwia połączenie systemu SevenExcellence z innymi urządzeniami laboratoryjnymi i zapewnia pełną zgodność laboratorium z normami takimi jak FDA 21 CFR część 11.
More details
UV/VIS Spectrophotometers
Oprogramowanie LabX® do spektrofotometru UV/VIS wzbogaca urządzenie o zaawansowany edytor graficzny na potrzeby oceny widma. Jeden pakiet oprogramowania zapewnia zgodność z przepisami, upraszcza analizę danych i zarządzanie.
More details
Oprogramowanie LabX — przegląd
Przegląd
Oprogramowanie LabX® stanowi dodatkową wartość w laboratorium, automatycznie obsługując dane, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa procesów i zapewniając kompletne wskazówki dla użytkownika w postaci standardowych procedur operacyjnych (SOP).
More details
Workflow
Zapewnij sobie bezpieczeństwo procesów dzięki wskazówkom dla użytkownika wyświetlanym na ekranie dotykowym urządzenia. Organizację pracy można dostosować do standardowych procedur operacyjnych przy wykorzystaniu graficznego edytora, umożliwiającego wprowadzenie zmian w dostarczonych szablonach.
More details
Dane i raporty
Przeglądaj wyniki i raporty w wybrany przez siebie sposób dzięki funkcji szybkiego dostępu do wyszukiwania i zautomatyzowanego przetwarzania. Bez względu na to, czy korzystasz z urządzenia czy z komputera, możesz wyświetlać i analizować wyniki.
More details
Integration
Dużo więcej niż tylko import i eksport danych. Oszczędność czasu i ograniczenie liczby błędów przy przepisywaniu dzięki integracji urządzeń laboratoryjnych METTLER TOLEDO, ELN, LIMS, SAP i Excel z oprogramowaniem LabX.
More details
Regulation
Wsparcie dla laboratorium zapewniające zgodność z przepisami i przygotowanie do audytów. Oprogramowanie LabX wspiera walidację oprogramowania i zgodność z przepisami, w tym z normami 21 CFR część 11, EU GMP oraz ISO 17025.
More details
Oprogramowanie LabX — wsparcie
Downloads
Uzyskaj dostęp do broszur, kart charakterystyki, raportów technicznych, licencji i innych dokumentów.
More details
e-kurs
Oprogramowanie LabX jest dostarczane z zestawem sesji instruktażowych na różne tematy, które pozwalają zmniejszyć nakłady na szkolenia — wystarczy kliknąć przycisk.
More details
Portal oprogramowania
Aktywuj system LabX na portalu aktywacji oprogramowania. Informacje i dokumentację dotyczącą oprogramowania LabX znajdziesz w bazie wiedzy LabX.
More details
Validation
METTLER TOLEDO wspiera zapewnienie zgodności z wymaganiami oraz walidację systemu oprogramowania LabX. Podręczniki walidacji są dostępne w celu zapewnienia sprawnej procedury IQ i OQ.
More details
Software Care
Począwszy od profesjonalnej instalacji systemu aż po regularną konserwację – METTLER TOLEDO oferuje wszystkie potrzebne usługi. Wybierz odpowiedni pakiet stanowiący uzupełnienie systemu LabX i ciesz się stałą efektywnością pracy oraz zgodnością z przepisami.
Saiba mais
One Click jest zastrzeżonym znakiem towarowym METTLER TOLEDO w Szwajcarii, Unii Europejskiej, Rosji i Singapurze.
LabX is a Registered Trademark of METTLER TOLEDO in Switzerland, USA, China, Germany and a further 13 countries.
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.