Analizatory chemiczne wody | monitorowanie on-line ☑

Analizatory tlenu rozpuszczonego CO2 i ozonu

Analizatory do monitorowania instalacji wodnej i sterowania procesami

Analizatory in-line umożliwiają ciągłe monitorowanie rozpuszczonego tlenu, rozpuszczonego CO2 i ozonu w procesach uzdatniania wody czystej, bioreaktorach i innych procesach przemysłowych. Pomagają one inżynierom procesu w optymalizacji wydajności, utrzymaniu jakości i obniżeniu kosztów konserwacji. Sondy analityczne nadają się do szerokiego zakresu zastosowań higienicznych i zapewniają stabilne pomiary oraz są wyposażone w technologię zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM), która upraszcza obsługę i konserwację.

Zadzwoń
Czujniki rozpuszczonego CO₂
Czujnik rozpuszczonego ozonu | pureO3
Przetworniki DO, CO₂ i ozonu
Czujniki pH jednorazowego użytku
+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Co to jest analizator tlenu rozpuszczonego?

Analizator tlenu rozpuszczonego METTLER TOLEDO stale mierzy poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie, strumieniu procesu w płynie lub naczyniu w czasie rzeczywistym. W zależności od rodzaju zastosowania i branży, stężenie tlenu rozpuszczonego wyrażane jest albo w liczbach względnych, takich jak procent nasycenia, procent objętości, procent rozpuszczonego tlenu, ppm, lub w liczbach bezwzględnych, np. mg/l lub mmol/l. METTLER TOLEDO oferuje analizatory DO z najnowocześniejszą technologią optyczną, które łączą w sobie precyzję pomiaru nawet śladowych ilości tlenu z niewielkimi wymaganiami w zakresie konserwacji.  

Co to jest analizator CO2 rozpuszczonego?

Analizator rozpuszczonego dwutlenku węgla to system, który mierzy rozpuszczony dwutlenek węgla w procesie ciekłym, głównie w bioreaktorach lub produkcji napojów. Zasadniczo składają się one z czujnika analitycznego in-line do pomiaru rozpuszczonego CO2, przetwornika CO2 oraz przyłączy procesowych lub obudowy. Analizatory rozpuszczonego CO₂ METTLER TOLEDO dostarczają precyzyjnych danych w czasie rzeczywistym, które pozwalają lepiej zrozumieć krytyczne procesy fermentacji, hodowli komórek i warzenia. 

Co to jest analizator ozonu rozpuszczonego?

Analizator rozpuszczonego ozonu jest systemem pomiarowym, który w sposób ciągły monitoruje i mierzy rozpuszczony ozon wtryskiwany do systemu wodnego. Analizatory ozonu METTLER TOLEDO są wyposażone w czujniki, które zapewniają dokładne i wiarygodne pomiary aż do zera ppb. Czujnik w analizatorze rozpuszczonego ozonu firmy METTLER TOLEDO wykorzystuje nowatorskie połączenie membrany, katody i elektrolitu, które zapewnia szybkie i wiarygodne dane pomiarowe o zwiększonej stabilności w różnych zastosowaniach związanych z wodą czystą. Dzięki technologii ISM Podłącz i Mierz czujnik analityczny działający in-line może wyeliminować potrzebę programowania przetwornika, umożliwiając szybką i łatwą instalację.

Jak zarządzać kalibracją czujników analitycznych in-line?

Każdy czujnik analityczny in-line ma inną procedurę kalibracji, a lokalny specjalista METTLER TOLEDO może omówić konkretny proces dla każdego typu czujnika rozpuszczonego gazu in-line. Zależnie od technologii stosowanej w analizatorze DO, ozonu lub CO2, metoda kalibracji krok po kroku może być różna.

Jakie funkcje diagnostyki zapobiegawczej są dostępne w czujnikach analitycznych in-line?

Technologia zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM) oferowana jest wraz z wybranymi sondami analitycznymi in-line, zapewniając użyteczne korzyści, które pomagają wyprzedzić potrzeby czujników. Oprogramowanie iSense jest dostępne w celu prowadzenia rejestrów kalibracji i historii konserwacji czujników oraz umożliwia dostęp do wszystkich funkcji diagnostycznych ISM przechowywanych w pamięci wewnętrznej czujnika. Możliwe jest korzystanie z dynamicznego wskaźnika żywotności czujnika (DLI) dla czujnika analitycznego, adaptacyjnego zegara kalibracji (ACT) i innych funkcji diagnostyki zapobiegawczej ISM z dala od procesu, co pomaga w zarządzaniu czujnikami i umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji.