Czujniki rozpuszczonego tlenu, czujniki CO₂ i ozonu
 
Menu
Czujniki tlenu rozpuszczonego, CO2, czujniki ozonu

Czujniki rozpuszczonego tlenu, CO₂ i ozonu

Dokładne pomiary dzięki czujnikom o wysokiej wydajności do pomiarów inline

Rozpuszczony tlen, rozpuszczony dwutlenek węgla, rozpuszczony ozon — często zadawane pytania (FAQ):

Czym jest tlen rozpuszczony (O2)?Tlen rozpuszczony to poziom wolnego, niezwiązanego tlenu obecnego w wodzie lub innej cieczy.Po co mierzy się ilość...

Czym jest tlen rozpuszczony (O2)?

Tlen rozpuszczony to poziom wolnego, niezwiązanego tlenu obecnego w wodzie lub innej cieczy.

Po co mierzy się ilość tlenu rozpuszczonego?

Odpowiednie poziomy tlenu są ważne w wielu procesach w biotechnologii, rozwoju farmacji, w branży spożywczej, produkcji chemicznej oraz w uzdatnianiu wody i wody pierwotnej. Pomiar inline w celu monitorowania rozpuszczonego tlenu jest niezwykle ważny dla optymalizacji uzysku i jakości produktu, redukcji kosztów oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów.

Co to jest czujnik tlenu rozpuszczonego?

Miernik tlenu rozpuszczonego METTLER TOLEDO stale mierzy w czasie rzeczywistym poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie lub innej cieczy. W zależności od rodzaju zastosowania i branży stężenie tlenu rozpuszczonego wyrażane jest albo w liczbach względnych, takich jak procent nasycenia, procent objętości, procent rozpuszczonego tlenu, ppm, lub w liczbach bezwzględnych, np. mg/l lub mmol/l. Czujniki rozpuszczonego O2 z najnowocześniejszą technologią optyczną łączą w sobie precyzję pomiaru nawet śladowych ilości tego pierwiastka z niewielkimi potrzebami konserwacyjnymi.

Jaka jest zasada działania miernika tlenu rozpuszczonego?

METTLER TOLEDO oferuje dwa różne rodzaje czujników tlenu: amperometryczne i optyczne.

Amperometryczny: Ten czujnik tlenu rozpuszczonego wykorzystuje przepuszczającą gaz membranę do oddzielenia próbki od wnętrza ogniwa elektrochemicznego. Tlen przenika przez membranę w ilości wprost proporcjonalnej do ciśnienia częściowego tlenu w cieczy poza czujnikiem. Katoda i anoda wewnątrz czujnika są polaryzowane napięciem umożliwiającym reakcję elektrochemiczną tlenu. Tlen jest redukowany na katodzie, zaś anoda jest utleniana, i powstaje niewielki prąd wprost proporcjonalny do ilości reagującego tlenu. Ponadto czujnik tlenu rozpuszczonego wykorzystuje wartość temperatury do przeliczenia sygnału częściowego ciśnienia tlenu na wartość stężenia tlenu rozpuszczonego, uwzględniając temperaturową zmienność rozpuszczalności tlenu.

Optyczny: Czujniki tlenu rozpuszczonego wykorzystujące technologię optyczną zawierają wrażliwą na tlen warstwę fluorescencyjną. Warstwa ta pochłania światło z diody elektroluminescencyjnej w czujniku, a światło jest uwalniane jako fluorescencja. Ilość fluorescencji zależy od zawartości tlenu w próbce.

Jak skalibrować czujnik tlenu rozpuszczonego?

Każdy miernik tlenu rozpuszczonego ma swoje własne nachylenie i punkt zerowy. Obie wartości mogą ulegać zmianie. Aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru czujnika tlenu rozpuszczonego, po każdej wymianie części zamiennych czujnika należy przeprowadzać kalibrację. Kalibracja czujnika tlenu rozpuszczonego może być wykonana 1-punktowo lub 2-punktowo. W przypadku kalibracji 1-punktowej normalnym medium kalibracyjnym jest powietrze, zaś dla kalibracji 2-punktowej należy dodatkowo zastosować gaz z 0% zawartości tlenu, którym zwykle jest czysty azot.

Co to jest rozpuszczony dwutlenek węgla (CO2)?

Rozpuszczony dwutlenek węgla to poziom CO2 obecnego w wodzie lub innej cieczy.

Dwutlenek węgla zwykle występuje w postaci gazu. Z tego powodu pomiar dwutlenku węgla inline i online w procesach jest pomiarem ciśnienia wywieranego przez ten gaz na inny gaz lub ciecz, w której jest rozpuszczony.

Jak mierzy się rozpuszczony CO2?

Pomiaru rozpuszczonego dwutlenku węgla dokonuje się za pomocą czujnika.

W zależności od rodzaju zastosowania i branży zawartość rozpuszczonego CO2 jest wyrażana w różnych jednostkach.

Co to jest czujnik CO2 rozpuszczonego?

Czujnik rozpuszczonego dwutlenku węgla jest czujnikiem analitycznym, który mierzy rozpuszczony dwutlenek węgla. Czujniki rozpuszczonego CO2 METTLER TOLEDO w czasie rzeczywistym dostarczają precyzyjnych danych, które zwiększają zrozumienie krytycznych procesów w fermentacji i hodowli komórek. Dane mierzone przez czujnik CO2 rozpuszczonego pozwalają wyciągać szczegółowe wnioski o metabolizmie komórkowym i innych zmianach w bioreaktorze.

Jak działa czujnik rozpuszczonego CO2?

Czujnik rozpuszczonego CO2 firmy METTLER TOLEDO mierzy rozpuszczony CO2 inline i podaje jego wartości w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię Severinghaus, która wykorzystuje korelację pomiędzy rozpuszczonym dwutlenkiem węgla a pH cieczy. Elektroda detekcyjna jest elektrodą o podwyższonym pH, oddzieloną od mierzonego medium wypełnioną elektrolitem membraną przepuszczającą gaz. CO2 przenika przez membranę do wewnętrznego elektrolitu czujnika rozpuszczonego dwutlenku węgla, gdzie równoważy się z jonami biowęglanu, zmieniając wartość pH. Względna zmiana wartości pH elektrolitu jest następnie mierzona przez elektrodę o podwyższonym pH i korelowana z CO2.

Jak skalibrować czujnik CO2 rozpuszczonego?

Kalibracja czujnika CO2 rozpuszczonego w wodzie składa się z dwóch etapów. Pierwszym krokiem jest kalibracja elektrody pH w buforach pH bez korpusu membrany. Na tym etapie kalibrowane jest nachylenie i punkt zerowy elektrody pH. Krok drugi kalibracji czujnika rozpuszczonego CO2 jest wymagany po sterylizacji i nazywany jest kalibracją procesu. Drugi etap kalibracji pozwala korygować małe odchylenie elektrody pH po sterylizacji.

Czym jest ozon rozpuszczony?

Ozon jest silnym gazem utleniającym, który jest wstrzykiwany do wody lub elektrolitycznie wytwarzany w wodzie. Rozpuszczony ozon, w zależności od temperatury i pH wody, bardzo szybko przechodzi w nieszkodliwy tlen, dlatego musi być wytwarzany i mierzony bardzo blisko procesu.

Jak mierzy się rozpuszczony ozon?

Rozpuszczony ozon jest mierzony za pomocą czujnika.

Co to jest czujnik ozonu rozpuszczonego?

Czujnik ozonu rozpuszczonego jest czujnikiem analitycznym, który mierzy rozpuszczony ozon.

Jak działa czujnik rozpuszczonego ozonu?

Czujnik ozonu rozpuszczonego wykorzystuje przepuszczającą gaz membranę do oddzielenia próbki od wnętrza ogniwa elektrochemicznego. Ozon przenika przez membranę w ilości wprost proporcjonalnej do ciśnienia częściowego ozonu poza czujnikiem. Katoda (elektroda, z której prąd konwencjonalny opuszcza spolaryzowane urządzenie elektryczne) oraz anoda (elektroda, z której prąd konwencjonalny przepływa do spolaryzowanego urządzenia elektrycznego) wewnątrz czujnika są spolaryzowane napięciem, aby umożliwić reakcję elektrochemiczną ozonu. Ozon jest redukowany na katodzie, zaś anoda jest utleniana, i powstaje niewielki prąd wprost proporcjonalny do ilości reagującego ozonu. Wokół katody znajduje się elektroda ochronna. Ponadto czujnik ozonu rozpuszczonego wykorzystuje wartość temperatury do przeliczenia sygnału ciśnienia częściowego ozonu na wartość stężenia ozonu rozpuszczonego, uwzględniając temperaturową zmienność rozpuszczalności ozonu.

Jak skalibrować czujnik ozonu rozpuszczonego?

W procesie kalibracji czujnika ozonu rozpuszczonego obliczane są nowe stałe kalibracji dla czujnika (prąd zerowy i nachylenie). Z czujnikiem rozpuszczonego ozonu należy więc przeprowadzić procedurę kalibracji przy zerowym prądzie oraz procedurę kalibracji procesu nachylenia.

W przypadku większości zastosowań wykorzystuje się powietrze lub wodę pozbawione ozonu, które są najlepszym standardem do kalibracji prądu zerowego.


Przenośny miernik zawartości tlenu rozpuszczonego
Czujniki tlenu rozpuszczonego
Czujniki rozpuszczonego CO₂

Przenośny miernik zawartości tlenu rozpuszczonego

Czujnik tlenu rozpuszczonego in-line

Czujnik CO₂ | Sonda dwutlenku węgla

Przenośny miernik DO do próbkowania at-line na poziomie pojedynczych ppb lub jako tymczasowe rozwiązanie on-line. Wykorzystuje optyczny pomiar tlenu rozpuszczonego do uzyskania stabilnych i dokładnych...
Wysoko wydajne optyczne i polarograficzne czujniki tlenu rozpuszczonego dla branży chemicznej, farmaceutycznej, energetycznej i spożywczej, a także do zastosowań związanych z mikroelektroniką, ściekam...
Pomiar rozpuszczonego CO₂ metodą in-line w celu optymalizacji produkcji i utrzymania jakości w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i produkcji napojów.
Mobilne rozwiązanie do pomiaru tlenu
Łatwa i intuicyjna obsługa wyświetlacza dotykowego
Obudowa IP67 chroni miernik przed wilgotnym środowiskiem
Konstrukcja przepływowa z możliwością czyszczenia, umożliwiająca pobieranie próbek at-line
Przechowuje dane nawet z 99 punktów pomiarowych
Najniższy poziom detekcji DO od 0,1 ppb (części na miliard) do nasycenia
Maksymalna dokładność i minimalne wymagania w zakresie konserwacji
Możliwość sterylizacji i odporność na powtarzane procesy CIP
Dostępne są modele do aplikacji higienicznych
Diagnostyka zapobiegawcza za pomocą zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM)
Monitorowanie poziomu CO₂ w czasie rzeczywistym w celu zarządzania fermentacją
Eliminacja wyzwań i kosztów związanych z pobieraniem próbek
Pełna identyfikowalność danych w celu wsparcia potrzeb regulacyjnych
Wbudowany licznik SIP, CIP i ekspozycji na autoklaw
Wykonany z materiałów zgodnych z FDA
Czujnik rozpuszczonego ozonu | pureO3
Single Use pH Sensors
Akcesoria kompatybilne z technologią Intelligent Sensor Management (ISM)

Czujnik rozpuszczonego ozonu | pureO3

Single-use Dissolved Oxygen Sensors

Akcesoria kompatybilne z technologią Intelligent Sensor Management (ISM)

Czujnik rozpuszczonego ozonu jest przyrządem analitycznym przeznaczonym do ciągłego monitorowania ozonu w zastosowaniach związanych z wodą czystą. Aby uprościć obsługę czujników i poprawić kontrolę na...
Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...
Akcesoria ISM, takie jak oprogramowanie lub rozwiązania transmisyjne, pozwalają w pełni wykorzystać technologię ISM.
Szybka reakcja ozonu na procesy sanityzacji
Łatwy montaż dzięki nasuwanej membranie
Dokładny pomiar poziomu ozonu nawet do zero ppb
Konserwacja zapobiegawcza zapewniająca maksymalny czas sprawności
Szybkie uruchamianie dzięki technologii Plug and Measure
Designed for 1" Eldon James port disc
Suitable for use in a wide range of applications
Long-term measurement stability
Ideal for welding to bag stock
Kalibracja czujników z dala od procesu
Monitorowanie historii użycia czujników, diagnostyki oraz zapasów
Łatwa weryfikacja systemu za pomocą symulatorów czujników
Podłączanie czujników do komputera lub urządzenia przenośnego
Przenośny miernik zawartości tlenu rozpuszczonego

Przenośny miernik DO do próbkowania at-line na poziomie pojedynczych ppb lub jako tymczasowe rozwiązanie on-line. Wykorzystuje optyczny pomiar tlenu rozpuszczonego do uzyskania stabilnych i dokładnych...

Czujniki tlenu rozpuszczonego

Wysoko wydajne optyczne i polarograficzne czujniki tlenu rozpuszczonego dla branży chemicznej, farmaceutycznej, energetycznej i spożywczej, a także do zastosowań związanych z mikroelektroniką, ściekam...

Czujniki rozpuszczonego CO₂

Pomiar rozpuszczonego CO₂ metodą in-line w celu optymalizacji produkcji i utrzymania jakości w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i produkcji napojów.

Czujnik rozpuszczonego ozonu | pureO3

Czujnik rozpuszczonego ozonu jest przyrządem analitycznym przeznaczonym do ciągłego monitorowania ozonu w zastosowaniach związanych z wodą czystą. Aby uprościć obsługę czujników i poprawić kontrolę na...

Single Use pH Sensors

Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...

Akcesoria kompatybilne z technologią Intelligent Sensor Management (ISM)

Akcesoria ISM, takie jak oprogramowanie lub rozwiązania transmisyjne, pozwalają w pełni wykorzystać technologię ISM.

Biblioteka

Przewodnik po teorii pomiarów tlenu
Przewodnik po dokładnych pomiarach tlenu rozpuszczonego
Katalog produktów do kontroli procesów

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Filmy

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.