Czujniki rozpuszczonego tlenu, czujniki CO₂ i ozonu
Czujniki tlenu rozpuszczonego, CO2, czujniki ozonu

Czujniki rozpuszczonego tlenu, CO₂ i ozonu

Dokładne pomiary dzięki czujnikom o wysokiej wydajności do pomiarów inline

Rozpuszczony tlen, rozpuszczony dwutlenek węgla, rozpuszczony ozon — często zadawane pytania (FAQ):

Czym jest tlen rozpuszczony (O2)?Tlen rozpuszczony to poziom wolnego, niezwiązanego tlenu obecnego w wodzie lub innej cieczy.Po co mierzy się ilość...

Czym jest tlen rozpuszczony (O2)?

Tlen rozpuszczony to poziom wolnego, niezwiązanego tlenu obecnego w wodzie lub innej cieczy.

Po co mierzy się ilość tlenu rozpuszczonego?

Odpowiednie poziomy tlenu są ważne w wielu procesach w biotechnologii, rozwoju farmacji, w branży spożywczej, produkcji chemicznej oraz w uzdatnianiu wody i wody pierwotnej. Pomiar inline w celu monitorowania rozpuszczonego tlenu jest niezwykle ważny dla optymalizacji uzysku i jakości produktu, redukcji kosztów oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów.

Co to jest czujnik tlenu rozpuszczonego?

Miernik tlenu rozpuszczonego METTLER TOLEDO stale mierzy w czasie rzeczywistym poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie lub innej cieczy. W zależności od rodzaju zastosowania i branży stężenie tlenu rozpuszczonego wyrażane jest albo w liczbach względnych, takich jak procent nasycenia, procent objętości, procent rozpuszczonego tlenu, ppm, lub w liczbach bezwzględnych, np. mg/l lub mmol/l. Czujniki rozpuszczonego O2 z najnowocześniejszą technologią optyczną łączą w sobie precyzję pomiaru nawet śladowych ilości tego pierwiastka z niewielkimi potrzebami konserwacyjnymi.

Jaka jest zasada działania miernika tlenu rozpuszczonego?

METTLER TOLEDO oferuje dwa różne rodzaje czujników tlenu: amperometryczne i optyczne.

Amperometryczny: Ten czujnik tlenu rozpuszczonego wykorzystuje przepuszczającą gaz membranę do oddzielenia próbki od wnętrza ogniwa elektrochemicznego. Tlen przenika przez membranę w ilości wprost proporcjonalnej do ciśnienia częściowego tlenu w cieczy poza czujnikiem. Katoda i anoda wewnątrz czujnika są polaryzowane napięciem umożliwiającym reakcję elektrochemiczną tlenu. Tlen jest redukowany na katodzie, zaś anoda jest utleniana, i powstaje niewielki prąd wprost proporcjonalny do ilości reagującego tlenu. Ponadto czujnik tlenu rozpuszczonego wykorzystuje wartość temperatury do przeliczenia sygnału częściowego ciśnienia tlenu na wartość stężenia tlenu rozpuszczonego, uwzględniając temperaturową zmienność rozpuszczalności tlenu.

Optyczny: Czujniki tlenu rozpuszczonego wykorzystujące technologię optyczną zawierają wrażliwą na tlen warstwę fluorescencyjną. Warstwa ta pochłania światło z diody elektroluminescencyjnej w czujniku, a światło jest uwalniane jako fluorescencja. Ilość fluorescencji zależy od zawartości tlenu w próbce.

Jak skalibrować czujnik tlenu rozpuszczonego?

Każdy miernik tlenu rozpuszczonego ma swoje własne nachylenie i punkt zerowy. Obie wartości mogą ulegać zmianie. Aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru czujnika tlenu rozpuszczonego, po każdej wymianie części zamiennych czujnika należy przeprowadzać kalibrację. Kalibracja czujnika tlenu rozpuszczonego może być wykonana 1-punktowo lub 2-punktowo. W przypadku kalibracji 1-punktowej normalnym medium kalibracyjnym jest powietrze, zaś dla kalibracji 2-punktowej należy dodatkowo zastosować gaz z 0% zawartości tlenu, którym zwykle jest czysty azot.

Co to jest rozpuszczony dwutlenek węgla (CO2)?

Rozpuszczony dwutlenek węgla to poziom CO2 obecnego w wodzie lub innej cieczy.

Dwutlenek węgla zwykle występuje w postaci gazu. Z tego powodu pomiar dwutlenku węgla inline i online w procesach jest pomiarem ciśnienia wywieranego przez ten gaz na inny gaz lub ciecz, w której jest rozpuszczony.

Jak mierzy się rozpuszczony CO2?

Pomiaru rozpuszczonego dwutlenku węgla dokonuje się za pomocą czujnika.

W zależności od rodzaju zastosowania i branży zawartość rozpuszczonego CO2 jest wyrażana w różnych jednostkach.

Co to jest czujnik CO2 rozpuszczonego?

Czujnik rozpuszczonego dwutlenku węgla jest czujnikiem analitycznym, który mierzy rozpuszczony dwutlenek węgla. Czujniki rozpuszczonego CO2 METTLER TOLEDO w czasie rzeczywistym dostarczają precyzyjnych danych, które zwiększają zrozumienie krytycznych procesów w fermentacji i hodowli komórek. Dane mierzone przez czujnik CO2 rozpuszczonego pozwalają wyciągać szczegółowe wnioski o metabolizmie komórkowym i innych zmianach w bioreaktorze.

Jak działa czujnik rozpuszczonego CO2?

Czujnik rozpuszczonego CO2 firmy METTLER TOLEDO mierzy rozpuszczony CO2 inline i podaje jego wartości w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię Severinghaus, która wykorzystuje korelację pomiędzy rozpuszczonym dwutlenkiem węgla a pH cieczy. Elektroda detekcyjna jest elektrodą o podwyższonym pH, oddzieloną od mierzonego medium wypełnioną elektrolitem membraną przepuszczającą gaz. CO2 przenika przez membranę do wewnętrznego elektrolitu czujnika rozpuszczonego dwutlenku węgla, gdzie równoważy się z jonami biowęglanu, zmieniając wartość pH. Względna zmiana wartości pH elektrolitu jest następnie mierzona przez elektrodę o podwyższonym pH i korelowana z CO2.

Jak skalibrować czujnik CO2 rozpuszczonego?

Kalibracja czujnika CO2 rozpuszczonego w wodzie składa się z dwóch etapów. Pierwszym krokiem jest kalibracja elektrody pH w buforach pH bez korpusu membrany. Na tym etapie kalibrowane jest nachylenie i punkt zerowy elektrody pH. Krok drugi kalibracji czujnika rozpuszczonego CO2 jest wymagany po sterylizacji i nazywany jest kalibracją procesu. Drugi etap kalibracji pozwala korygować małe odchylenie elektrody pH po sterylizacji.

Czym jest ozon rozpuszczony?

Ozon jest silnym gazem utleniającym, który jest wstrzykiwany do wody lub elektrolitycznie wytwarzany w wodzie. Rozpuszczony ozon, w zależności od temperatury i pH wody, bardzo szybko przechodzi w nieszkodliwy tlen, dlatego musi być wytwarzany i mierzony bardzo blisko procesu.

Jak mierzy się rozpuszczony ozon?

Rozpuszczony ozon jest mierzony za pomocą czujnika.

Co to jest czujnik ozonu rozpuszczonego?

Czujnik ozonu rozpuszczonego jest czujnikiem analitycznym, który mierzy rozpuszczony ozon.

Jak działa czujnik rozpuszczonego ozonu?

Czujnik ozonu rozpuszczonego wykorzystuje przepuszczającą gaz membranę do oddzielenia próbki od wnętrza ogniwa elektrochemicznego. Ozon przenika przez membranę w ilości wprost proporcjonalnej do ciśnienia częściowego ozonu poza czujnikiem. Katoda (elektroda, z której prąd konwencjonalny opuszcza spolaryzowane urządzenie elektryczne) oraz anoda (elektroda, z której prąd konwencjonalny przepływa do spolaryzowanego urządzenia elektrycznego) wewnątrz czujnika są spolaryzowane napięciem, aby umożliwić reakcję elektrochemiczną ozonu. Ozon jest redukowany na katodzie, zaś anoda jest utleniana, i powstaje niewielki prąd wprost proporcjonalny do ilości reagującego ozonu. Wokół katody znajduje się elektroda ochronna. Ponadto czujnik ozonu rozpuszczonego wykorzystuje wartość temperatury do przeliczenia sygnału ciśnienia częściowego ozonu na wartość stężenia ozonu rozpuszczonego, uwzględniając temperaturową zmienność rozpuszczalności ozonu.

Jak skalibrować czujnik ozonu rozpuszczonego?

W procesie kalibracji czujnika ozonu rozpuszczonego obliczane są nowe stałe kalibracji dla czujnika (prąd zerowy i nachylenie). Z czujnikiem rozpuszczonego ozonu należy więc przeprowadzić procedurę kalibracji przy zerowym prądzie oraz procedurę kalibracji procesu nachylenia.

W przypadku większości zastosowań wykorzystuje się powietrze lub wodę pozbawione ozonu, które są najlepszym standardem do kalibracji prądu zerowego.


Czujniki tlenu rozpuszczonego
Czujniki rozpuszczonego CO₂
Czujnik rozpuszczonego ozonu | pureO3

Czujnik tlenu rozpuszczonego in-line

Czujnik CO₂ | Sonda dwutlenku węgla

Czujnik rozpuszczonego ozonu | pureO3

Optyczne i amperometryczne czujniki DO umożliwiają pomiary in-line w celu monitorowania poziomu tlenu przy ograniczonych wymaganiach konserwacyjnych.
Czujniki CO2 in-line umożliwiają pomiar w czasie rzeczywistym w celu monitorowania nagromadzenia CO2 w bioreaktorach lub poziomów nasycenia węglem w napojach.
Czujniki rozpuszczonego ozonu wykorzystują szybki pomiar do monitorowania ozonu w systemach wody czystej w trakcie i po sanityzacji.
Najniższy poziom detekcji DO od 0,1 ppb (części na miliard) do nasycenia
Maksymalna dokładność i minimalne wymagania w zakresie konserwacji
Możliwość sterylizacji i odporność na powtarzane procesy CIP
Dostępne są modele do aplikacji higienicznych
Diagnostyka zapobiegawcza za pomocą zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM)
Monitorowanie poziomu CO₂ w czasie rzeczywistym w celu zarządzania fermentacją
Eliminacja wyzwań i kosztów związanych z pobieraniem próbek
Pełna identyfikowalność danych w celu wsparcia potrzeb regulacyjnych
Wbudowany licznik SIP, CIP i ekspozycji na autoklaw
Wykonany z materiałów zgodnych z FDA
Szybka reakcja ozonu na procesy sanityzacji
Łatwy montaż dzięki nasuwanej membranie
Dokładny pomiar poziomu ozonu nawet do zero ppb
Konserwacja zapobiegawcza zapewniająca maksymalny czas sprawności
Szybkie uruchamianie dzięki technologii Plug and Measure
Przetworniki DO, CO₂ i ozonu
Obudowa czujnika tlenu rozpuszczonego i CO2
Przenośny miernik tlenu rozpuszczonego

Przetworniki DO, CO₂ i ozonu

Obudowa czujnika tlenu rozpuszczonego i CO2

Przenośny miernik tlenu rozpuszczonego

Przetworniki te zostały zaprojektowane z myślą o integracji z czujnikami tlenu rozpuszczonego, CO2 i/lub ozonu w celu lepszej kontroli procesu.
Obudowy te umożliwiają instalację sond analitycznych w procesie, zapewniając ochronę czujnika i osiągnięcie pożądanej głębokości w celu uzyskania optymalnych wyników.
Przenośne analizatory tlenu rozpuszczonego umożliwiają pobieranie próbek tlenu na linii produkcyjnej na poziomie pojedynczych ppb lub mogą działać jako tymczasowe analizatory tlenu rozpuszczonego dzia...
Mobilne rozwiązanie do pomiaru tlenu
Łatwa i intuicyjna obsługa wyświetlacza dotykowego
Obudowa IP67 chroni miernik przed wilgotnym środowiskiem
Konstrukcja przepływowa z możliwością czyszczenia, umożliwiająca pobieranie próbek at-line
Przechowuje dane nawet z 99 punktów pomiarowych
Akcesoria kompatybilne z technologią Intelligent Sensor Management (ISM)
Czujniki pH jednorazowego użytku

Akcesoria kompatybilne z technologią Intelligent Sensor Management (ISM)

Czujniki tlenu rozpuszczonego jednorazowego użytku

Akcesoria i oprogramowanie ISM pomagają w kalibracji czujników poza procesem, jednocześnie monitorując historię eksploatacji i zapewniając diagnostykę w czasie rzeczywistym.
Te jednorazowe czujniki tlenu rozpuszczonego są zaprojektowane z myślą o długotrwałej stabilności w jednorazowych zastosowaniach w bioreaktorach.
Kalibracja czujników z dala od procesu
Monitorowanie historii użycia czujników, diagnostyki oraz zapasów
Łatwa weryfikacja systemu za pomocą symulatorów czujników
Podłączanie czujników do komputera lub urządzenia przenośnego
Przeznaczony do dysku portu Eldon James 1"
Szeroki zakres zastosowań
Stabilność pomiarów przez długi czas
Idealne do zgrzewanych torebek
Czujniki tlenu rozpuszczonego

Optyczne i amperometryczne czujniki DO umożliwiają pomiary in-line w celu monitorowania poziomu tlenu przy ograniczonych wymaganiach konserwacyjnych.

Czujniki rozpuszczonego CO₂

Czujniki CO2 in-line umożliwiają pomiar w czasie rzeczywistym w celu monitorowania nagromadzenia CO2 w bioreaktorach lub poziomów nasycenia węglem w napojach.

Czujnik rozpuszczonego ozonu | pureO3

Czujniki rozpuszczonego ozonu wykorzystują szybki pomiar do monitorowania ozonu w systemach wody czystej w trakcie i po sanityzacji.

Przetworniki DO, CO₂ i ozonu

Przetworniki te zostały zaprojektowane z myślą o integracji z czujnikami tlenu rozpuszczonego, CO2 i/lub ozonu w celu lepszej kontroli procesu.

Obudowa czujnika tlenu rozpuszczonego i CO2

Obudowy te umożliwiają instalację sond analitycznych w procesie, zapewniając ochronę czujnika i osiągnięcie pożądanej głębokości w celu uzyskania optymalnych wyników.

Przenośny miernik tlenu rozpuszczonego

Przenośne analizatory tlenu rozpuszczonego umożliwiają pobieranie próbek tlenu na linii produkcyjnej na poziomie pojedynczych ppb lub mogą działać jako tymczasowe analizatory tlenu rozpuszczonego dzia...

Akcesoria kompatybilne z technologią Intelligent Sensor Management (ISM)

Akcesoria i oprogramowanie ISM pomagają w kalibracji czujników poza procesem, jednocześnie monitorując historię eksploatacji i zapewniając diagnostykę w czasie rzeczywistym.

Czujniki pH jednorazowego użytku

Te jednorazowe czujniki tlenu rozpuszczonego są zaprojektowane z myślą o długotrwałej stabilności w jednorazowych zastosowaniach w bioreaktorach.

Biblioteka

Przewodnik po teorii pomiarów tlenu
Przewodnik po dokładnych pomiarach tlenu rozpuszczonego
Katalog produktów do kontroli procesów

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Filmy

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.