Prosessanalyse

pH-, oppløst oksygen-, konduktivitet-, turbiditet-, TOC-, natrium-, silika-, gassanalysator

Processanalyse

Prosessanalyse er en avdeling ved METTLER TOLEDO som produserer løsninger for analytiske målinger for industrielle produksjonsprosesser. Avdelingen ha...

Prosessanalyse er en avdeling ved METTLER TOLEDO som produserer løsninger for analytiske målinger for industrielle produksjonsprosesser. Avdelingen har over 60 års erfaring som en leder i industrien for prosessanalyse av væske og ultrarent vannanalyse. Prosessanalyse gir produksjonsbedrifter muligheten til bedre kontroll av produksjonen gjennom in-line, on-line eller at-line analytiske målinger. METTLER TOLEDO tilbyr prosessanalytisk utstyr til en rekke bruksområder, industrier og analytiske parametere. Etter hvert som industrielle produsenter ønsker å øke automatisering, blir in-line og on-line analytiske målinger som bidrar til å kontrollere prosesser stadig viktigere.

 

METTLER TOLEDO forstår at pålitelig utstyr er avgjørende for in-process analytiske målinger. Av den grunn utviklet METTLER TOLEDO Intelligent Sensor Management (ISM®), en serie intelligente, digitale analytiske sensorer som leverer prediktiv diagnostikk samt andre verdifulle funksjoner til prosessanalyse. ISM-teknologi gir avanserte sensordiagnostiske verktøy som Dynamic Lifetime Indicator (DLI). DLI bruker en algoritme som kontinuerlig overvåker prosessforhold og sensorytelse for å beregne sensorens gjenværende levetid. Dette reduserer risikoen for at sensoren svikter under en prosess eller produksjonsparti og fører til pålitelig og nøyaktig prosesskontroll.

 

METTLER TOLEDOs portefølje av analytiske parametere for prosessanalyse av væske inkluderer: pH, ORP (redoks), oppløst oksygen (O2), oppløst CO2, turbiditet, konduktivitet/resistivitet, oppløst ozon (O3), total organisk karbon (TOC), mikrobiell forurensning, forurensning av natriumioner, silikakonsentrasjon, klorid- og sulfatanalyse.

 

Prosessanalyse av væske

METTLER TOLEDO Ingold hadde opprinnelig suksess med Dr. Werner Ingolds utvikling av pH-kombinasjonselektroden. Denne oppfinnelsen forenklet måten verden målte pH på. I årene etterpå har METTLER TOLEDO prosessanalyse fortsatt å utvide sin portefølje av in-process analytisk utstyr, både med hensyn til analytiske parametere og måleteknologi. METTLER TOLEDO er verdensledende innen løsninger for prosessanalytiske målesystemer for pH, oppløst og gassholdig oksygen, oppløst CO2, konduktivitet og turbiditet i kjemiske, bioteknologiske og farmasøytiske industrier samt næringsmiddelindustrien. Deres kjernekompetanse ligger i høykvalitets in-line-målinger av disse parametrene i krevende kjemiske prosesser og hygieniske og sterile anvendelser. METTLER TOLEDO produserer sensorer og prober for prosessanalyse til en lang rekke anvendelser, inkludert:

 

Videre innovasjon er avgjørende for å drive frem forbedringer i produksjon hos brukere av prosessanalytisk utstyr, og METTLER TOLEDO fortsetter å skape nye løsninger innen væskeanalyse.

 

Rentvannsanalyse

METTLER TOLEDO Thornton er ledende innen industrielle overvåkingsinstrumenter for rent og ultrarent vann til bruk i farmasi, bioteknologi, halveledere, mikroelektronikk og kraftproduksjon. Deres kjernekompetanse ligger i høykvalitets on-line-målinger av konduktivitet, resistivitet, TOC, oppløst oksygen og ozon ved bestemmelse og kontroll av vannrenhet.

 

METTLER TOLEDO fortsetter å skape nye unike rentvannsanalysatorer for analyse av rent og ultrarent vann. Ett slik eksempel er en pakke analysatorer utviklet for vannveiskjemi ved kraftverk som inkluderer en natriumionanalysator og silikaanalysator, i tillegg til en klorid- og sulfationanalysator som bruker teknologien til mikrofluidisk kapillærelektroforese. METTLER TOLEDO lanserte også et mikrobielt deteksjonssystem som var det første av sitt slag. Denne at-line analysatoren er utformet for å komplettere og erstatte cellekulturtesting som en metode for å identifisere mikrobiell forurensning i farmasøytisk vann.

 

Gassanalyse

I tillegg til prosessanalyse av væske tilbyr METTLER TOLEDO en portefølje av sensorer for gassanalyse. Den unike probeaktige utformingen til GPro 500-gassanalysator med justerbar diodelaser (TDL) eliminerer en av de vanligste installsjonsutfordringene i TDL-gassanalysesystmer, nemlig sensorjustering. GPro 500-sensorene kan installeres in situ slik at de eliminerer vedlikeholdskrevende ekstraksjonssystemer. METTLER TOLEDOs portefølje av analyserbare gasser utvides stadig, og inkluderer karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO), hydrogenklorid (HCl), hydrogensulfid (H2S), oksygen (O2) og fuktighet (H2O). De er pålitelige måleløsninger som krever lite vedlikehold utviklet for prosessanalytiske anvendelser forbundet med sikkerhet, forbrenning og dampgjenvinning.


22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning