Gassanalysatorer och gassensorer
Gassanalysatorer och gassensorer

Gassanalysatorer og gassensorer

En ny tilnærming til gassanalyse med in situ og utvinningsteknologi for industrielle installasjoner

 

Gassanalysatorer och gassensorer

For kontinuerlig måling og kontroll av gasser underveis i prosessen gir vårt avanserte utvalg av slitesterke gassanalysator og gassensorer nøyak...

For kontinuerlig måling og kontroll av gasser underveis i prosessen gir vårt avanserte utvalg av slitesterke gassanalysator og gassensorer nøyaktige målinger med minst mulig vedlikehold.

 

Ofte stilte spørsmål om gassanalysator:

Hva er en analysator med justerbar diodelaser (TDL-analysator)?

Analysatorer med justerbar diodelaser er systemer som måler konsentrasjonen av bestemte gassarter i en gassblanding ved bruk av laser-absorpsjonsspektrometri. Enkelt forklart går laserstrålen, stilt inn til å identifisere en bestemt gassart, gjennom gassen til en detektor. Hvis gassen er til stede i gasstrømmen vil lys absorberes slik at intensiteten til signalet reduseres. Lyset som samles ved detektoren registreres av en fotodiode og analyseres for å kvantifisere gasskonsentrasjonen. TDL-analysatorer er i ferd med å erstatte andre teknologier i prosessanlegg da de tilbyr økt produktivitet, oppgradering av kapasitet og bedre sikkerhet.

 

Hvordan kan jeg redusere vedlikeholds- og installasjonskostnader med en TDL-analysator?

Ved å installere en TDL-analysator for in situ gassanalyse kan du fjerne prøvebehandlingssystemet som kreves ved standard ekstraksjonsteknikker. På grunn av konseptet om en brettet optisk bane med én flens som kommer til uttrykk i METTLER TOLEDOs GPro 500-gassanalysator, kan du i tillegg ytterligere redusere installasjons- og vedlikeholdskostnader forbundet med typisk TDL-analysatorjustering.

 

Hvilke gassarter kan måles med en TDL-analysator?

METTLER TOLEDO GPro 500-gassanalysatorer tilbyr måling av karbonmonoksid (CO%), karbondioksid (CO2%), hydrogenklorid (HCl), hydrogensulfid (H2S), oksygengass (O2) eller fuktighet. Vi utvider stadig vårt tilbud av parametere for å imøtekomme industrielle behov.

 

Til hvilke anvendelser egner det seg å bruke en TDL-analysator?

TDL-gassanalysatorer brukes til en rekke ulike bruksområder innenfor et bredt spekter av industrier. Installasjoner er vanlige i kjemiske industrier, petrokjemisk raffinering, legemiddelproduksjon, og næringsmiddelproduksjon. I industrier som kloralkali kan TDL-analysatorer erstatte tradisjonelle målesystemer for overvåking av fuktighet for å forhindre korrosjon av kompresjonssystemer. En GPro 500 med et filtersondetillegg er optimalt for bruk i forbrenningsprosesser der store mengder støv ofte kan hindre måling. Dette oppsettet egner seg spesielt til forbrenningsovner og -kjeler. Ved inertisering og brannsikring gir bruk av en NP-sonde (non-purge) økt sikkerhet og reduserte driftskostnader. For in situ gassmåling i DN50 eller 2"-rør når du har høy eller lav strømningshastighet eller der du ønsker å unngå strømningsreduksjon, gir GPro 500 Wafer Cell-tilpasningen en stabil måling.

 

Hva er en amperometrisk oksygengassensor?

Amperometriske eller polarografiske oksygensensorer måler oksygengass ved bruk av en oksygengjennomtrengelig membran og en elektrokjemisk anode/katode-anordning. Disse sensorene egner seg til gassovervåking ved bruk av nitrogen som slukkegass og overvåking av avgasser. Amperometrisk gassfase-oksygensensorer gir hurtige målinger og er raske og enkle å erstatte, kalibrere og vedlikeholde.

 

Hvor ofte må jeg vedlikeholde en amperometrisk gassensor?

Det indre legemet til en amperometrisk gassensor må erstattes nå og da. Oftere vil man måtte fylle opp elektrolytten i membranenheten til sensoren og skifte ut selve membranenheten. Tidspunkt for utskifting/påfylling varierer avhengig av individuelle bruksforhold, og kunnskap om når disse oppgavene skal utføres er ofte et spørsmål om operatørenes erfaring.    METTLER TOLEDOs amperometriske gassensorer med ISM-teknologi (Intelligent Sensor Management) tilbyr diagnoseverktøy som viser, i antall gjenværende dager, når det indre legemet og membranenheten må skiftes ut eller elektrolytten fylles opp. Disse verktøyene, som Dynamic Lifetime Indicator (DLI), bidrar til å sikre at du unngår uplanlagt nedetid av dine overvåkings- og kontrollprosesser.

 

Hvor ofte må jeg kalibrere en amperometrisk gassensor?

Kalibreringsintervaller er vanskelige å beregne, men ISM-teknologi vil gi deg et estimat basert på forholdene i prosessen der sensoren brukes. Adaptive Calibration Timer (ACT) gir en nøyaktig beregning av når du bør planlegge å kalibrere gassensoren din, noe som innebærer mindre uplanlagt nedetid eller prosessforstyrrelser.


 
gassmålere
TDL (Tunable Diode Laser)-gassanalysatorer

Amperometrisk oksygengass sensor

TDL (Tunable Diode Laser)-gassanalysatorer

For direktemåling av oksygen i prosessgasstrømmen eller -tanken. Mye for pengene, pålitelig ytelse og lave eierkostnader.
Våre TDL-oksygengassanalysatorer er designet for in situ (petro)kjemiske prosess- og sikkerhetsbruksområder, er utrolig enkel å installere og krever nesten ikke vedlikehold.
Easy in-situ installation
directly in the tank or vessel
No cumbersome sampling system needed
Easy two-minute
maintenance and calibration
Ingen justering er nødvendig
takket være et sondekonsept med enkel flens
Avviksfri måling krever ingen kalibrering
In situ-installasjon for rask responstid
gassmålere

For direktemåling av oksygen i prosessgasstrømmen eller -tanken. Mye for pengene, pålitelig ytelse og lave eierkostnader.

Easy in-situ installation
directly in the tank or vessel
No cumbersome sampling system needed
Easy two-minute
maintenance and calibration
TDL (Tunable Diode Laser)-gassanalysatorer

Våre TDL-oksygengassanalysatorer er designet for in situ (petro)kjemiske prosess- og sikkerhetsbruksområder, er utrolig enkel å installere og krever nesten ikke vedlikehold.

Ingen justering er nødvendig
takket være et sondekonsept med enkel flens
Avviksfri måling krever ingen kalibrering
In situ-installasjon for rask responstid

Publikasjoner

Teknisk informasjon og bruksinformasjon for gassmåling

Service

Lær mer om våre tjenester

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Videoer

Videoer som demonstrerer gassmåling og bruk og rutiner

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.