Gassanalysatorer och gassensorer
 
Meny
Gassanalysatorer och gassensorer

Gassanalysatorer og gassensorer

En ny tilnærming til gassanalyse med in situ og utvinningsteknologi for industrielle installasjoner

Gassanalysatorer och gassensorer

For kontinuerlig måling og kontroll av gasser underveis i prosessen gir vårt avanserte utvalg av slitesterke gassanalysator og gassensorer nøyaktig...

For kontinuerlig måling og kontroll av gasser underveis i prosessen gir vårt avanserte utvalg av slitesterke gassanalysator og gassensorer nøyaktige målinger med minst mulig vedlikehold.

 

Ofte stilte spørsmål om gassanalysator:

Hva er en analysator med justerbar diodelaser (TDL-analysator)?

Analysatorer med justerbar diodelaser er systemer som måler konsentrasjonen av bestemte gassarter i en gassblanding ved bruk av laser-absorpsjonsspektrometri. Enkelt forklart går laserstrålen, stilt inn til å identifisere en bestemt gassart, gjennom gassen til en detektor. Hvis gassen er til stede i gasstrømmen vil lys absorberes slik at intensiteten til signalet reduseres. Lyset som samles ved detektoren registreres av en fotodiode og analyseres for å kvantifisere gasskonsentrasjonen. TDL-analysatorer er i ferd med å erstatte andre teknologier i prosessanlegg da de tilbyr økt produktivitet, oppgradering av kapasitet og bedre sikkerhet.

 

Hvordan kan jeg redusere vedlikeholds- og installasjonskostnader med en TDL-analysator?

Ved å installere en TDL-analysator for in situ gassanalyse kan du fjerne prøvebehandlingssystemet som kreves ved standard ekstraksjonsteknikker. På grunn av konseptet om en brettet optisk bane med én flens som kommer til uttrykk i METTLER TOLEDOs GPro 500-gassanalysator, kan du i tillegg ytterligere redusere installasjons- og vedlikeholdskostnader forbundet med typisk TDL-analysatorjustering.

 

Hvilke gassarter kan måles med en TDL-analysator?

METTLER TOLEDO GPro 500-gassanalysatorer tilbyr måling av karbonmonoksid (CO%), karbondioksid (CO2%), hydrogenklorid (HCl), hydrogensulfid (H2S), oksygengass (O2) eller fuktighet. Vi utvider stadig vårt tilbud av parametere for å imøtekomme industrielle behov.

 

Til hvilke anvendelser egner det seg å bruke en TDL-analysator?

TDL-gassanalysatorer brukes til en rekke ulike bruksområder innenfor et bredt spekter av industrier. Installasjoner er vanlige i kjemiske industrier, petrokjemisk raffinering, legemiddelproduksjon, og næringsmiddelproduksjon. I industrier som kloralkali kan TDL-analysatorer erstatte tradisjonelle målesystemer for overvåking av fuktighet for å forhindre korrosjon av kompresjonssystemer. En GPro 500 med et filtersondetillegg er optimalt for bruk i forbrenningsprosesser der store mengder støv ofte kan hindre måling. Dette oppsettet egner seg spesielt til forbrenningsovner og -kjeler. Ved inertisering og brannsikring gir bruk av en NP-sonde (non-purge) økt sikkerhet og reduserte driftskostnader. For in situ gassmåling i DN50 eller 2"-rør når du har høy eller lav strømningshastighet eller der du ønsker å unngå strømningsreduksjon, gir GPro 500 Wafer Cell-tilpasningen en stabil måling.

 

Hva er en amperometrisk oksygengassensor?

Amperometriske eller polarografiske oksygensensorer måler oksygengass ved bruk av en oksygengjennomtrengelig membran og en elektrokjemisk anode/katode-anordning. Disse sensorene egner seg til gassovervåking ved bruk av nitrogen som slukkegass og overvåking av avgasser. Amperometrisk gassfase-oksygensensorer gir hurtige målinger og er raske og enkle å erstatte, kalibrere og vedlikeholde.

 

Hvor ofte må jeg vedlikeholde en amperometrisk gassensor?

Det indre legemet til en amperometrisk gassensor må erstattes nå og da. Oftere vil man måtte fylle opp elektrolytten i membranenheten til sensoren og skifte ut selve membranenheten. Tidspunkt for utskifting/påfylling varierer avhengig av individuelle bruksforhold, og kunnskap om når disse oppgavene skal utføres er ofte et spørsmål om operatørenes erfaring.    METTLER TOLEDOs amperometriske gassensorer med ISM-teknologi (Intelligent Sensor Management) tilbyr diagnoseverktøy som viser, i antall gjenværende dager, når det indre legemet og membranenheten må skiftes ut eller elektrolytten fylles opp. Disse verktøyene, som Dynamic Lifetime Indicator (DLI), bidrar til å sikre at du unngår uplanlagt nedetid av dine overvåkings- og kontrollprosesser.

 

Hvor ofte må jeg kalibrere en amperometrisk gassensor?

Kalibreringsintervaller er vanskelige å beregne, men ISM-teknologi vil gi deg et estimat basert på forholdene i prosessen der sensoren brukes. Adaptive Calibration Timer (ACT) gir en nøyaktig beregning av når du bør planlegge å kalibrere gassensoren din, noe som innebærer mindre uplanlagt nedetid eller prosessforstyrrelser.


Amperometrisk gass-sensor for oksygenovervåking
Gassanalysatorer med justerbar diodelaser (TDL)

Amperometriske gass-sensorer | O₂-sensor

Justerbar diodelaseranalysator

I prosessgasstrømmer og tankapplikasjoner gir amperometriske oksygengassensorer pålitelige sanntidsmålinger uten behovet for gassprøvetaking eller kondisjonering.
Disse TDL-gassanalysatorene er designet for bruk på stedet og til kjemiske prosesser med ekstraksjon, er lette å installere og krever nesten ikke noe vedlikehold.
Enkel in situ-installasjon i rør og kar
Ikke behov for prøvesystem som krever mye vedlikehold
Enkelt vedlikehold og kalibrering på to minutter
Sondekonseptet med én flens trenger ingen innretting
Avviksfri måling krever ingen kalibrering
Rask respons med installasjon i anlegget
Alternativer for ekstraksjons- og kryssrørinstallasjoner
Amperometrisk gass-sensor for oksygenovervåking

I prosessgasstrømmer og tankapplikasjoner gir amperometriske oksygengassensorer pålitelige sanntidsmålinger uten behovet for gassprøvetaking eller kondisjonering.

Gassanalysatorer med justerbar diodelaser (TDL)

Disse TDL-gassanalysatorene er designet for bruk på stedet og til kjemiske prosesser med ekstraksjon, er lette å installere og krever nesten ikke noe vedlikehold.

Publikasjoner

Teknisk informasjon og bruksinformasjon for gassmåling

Brosjyre for gassanalyse
Spektrometri med justerbar diodelaser – E-bok med teori og bakgrunn
White Paper: HCL-overvåking i sjakter og scrubbere
Process Analytics Product Catalog

Service

Lær mer om våre tjenester

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Videoer

Videoer som demonstrerer gassmåling og bruk og rutiner

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.