Konduktivitetsanalysator | Inline konduktivitetsmåler | Innebygd EC-måler

Konduktivitetsanalysatorer

Pålitelig inline konduktivitetsovervåking i prosess og vann

Disse konduktivitetsanalysatorene brukes til å måle elektrolyttkonduktivitet (EC), en mye brukt analytisk parameter for analyse av vannrenhet, kontroll av kjemiske prosesser og i industrielle avløpsapplikasjoner. Disse inline EC-målerne gir pålitelige målinger for å sikre prosesskontroll. METTLER TOLEDOs portefølje av digitale ISM-konduktivitetsmålere (Intelligent Sensor Management) bidrar til å forbedre kalibreringsprosesser, sikre signalpålitelighet og har brede måleområder.

Ring for tilbud
+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er en konduktivitetsanalysator?

En konduktivitetsanalysator er et system som brukes til inline konduktivitetsmålinger, vanligvis i industrielle prosesser eller rentvannssystemer. En konduktivitetsanalysator består vanligvis av tre komponenter: en konduktivitetssensor, en sender og en prosesstilpasning eller en husenhet. Sammen utgjør disse tre delene en prosesskonduktivitetsanalysator som brukes til kontroll av konduktivitet i et industrielt miljø. METTLER TOLEDO tilbyr et bredt utvalg av ulike konduktivitetssensorer for å oppfylle dine behov for inline konduktivitetsmåling.

Hva er konduktivitet?

Elektrisk konduktivitet er materialers evne til å lede elektrisk strøm. Konduktivitet måles generelt med en elektrisk konduktivitetsmåler (EC-måler) eller en konduktivitetsanalysator.

Hva er resistivitet?

Elektrisk resistivitet er det motsatte av konduktivitet. Resistivitet er den iboende egenskapen som kvantifiserer materialets evne til å hindre gjennomgang av den elektriske strømmen.

Hvordan måler jeg konduktivitet?

Elektrisk konduktivitet er blitt målt med EC-målere i mange år, og er fortsatt en viktig og mye brukt analytisk parameter i dag. Inline EC-målere, også kalt konduktivitetsanalysatorer, er en enkel og økonomisk metode for å gi en indikasjon på konduktiviteten til det målte mediet. Utmerket pålitelighet, følsomhet, respons og den relativt lave kostnad til en konduktivitetsanalysator gjør konduktivitet til et verdifullt og brukervennlig verktøy for kvalitetskontroll. I noen bruksområder brukes resistivitet (det motsatte av konduktivitet) som mål på renhet.