pH sensor / ORP (red-oks)-sensor

  pH sensor / ORP (red-oks)-sensor

   

  pH sensor, ofte stilte spørsmål

  1. Hvor lang levetid har pH elektroder?

  Den forventede levetiden for en riktig brukt og vedlikeholdt pH-elektrode er om lag ett t...

  1. Hvor lang levetid har pH elektroder?

  Den forventede levetiden for en riktig brukt og vedlikeholdt pH-elektrode er om lag ett til tre år. Enkelte faktorer, som høy temperatur og måling ved ekstreme pH-verdier, bidrar til å redusere levetiden også for elektroder som har vært godt vedlikeholdt og riktig lagret. Når en måler begynner å fungere dårlig, kan det være mulig å regenerere den pH-sensitive glassmembranen og gjenopprette elektroden til tidligere funksjonsnivå.

  2. Hvordan velger man riktige pH elektroder?

  For optimal pH-måling er det avgjørende å velge riktig pH-elektrode til hvert bruksområde. De viktigste prøvekriteriene er: kjemisk sammensetning, homogenitet, temperatur, prosesstrykk, pH-område og beholderstørrelse (lengde- og breddebegrensninger). Valget av sensor er spesielt viktig for ikke-vannholdige, proteinrike og tyktflytende prøver med lav konduktivitet der glasselektroder for generell bruk er utsatt for ulike feilkilder. Responstiden og nøyaktigheten for en elektrode avhenger av en rekke faktorer. Målinger ved ekstreme pH-verdier og temperaturer eller lav konduktivitet kan ta lengre tid enn måling av vannholdige oppløsninger med nøytral pH-verdi ved romtemperatur.

  3. Hvordan skal en elektrode vedlikeholdes/rengjøres?

  Regelmessig vedlikehold er svært viktig for å forlenge levetiden til enhver pH-elektrode. For elektroder med flytende elektrolytt må det etterfylles elektrolytt når nivået står i fare for å bli lavere enn nivået på prøveoppløsningen. Dette vedlikeholdet hindrer tilbakeslag av prøvematerialet inn i elektroden. Hele referanseelektrolytten må også skiftes regelmessig, ca. én gang i måneden. Dette sikrer at elektrolytten er frisk og at det ikke forekommer krystallisering som følge av fordamping via den åpne påfyllingsporten under måling. Det er viktig å unngå bobler på innsiden av elektroden, spesielt nær skjøten. Hvis dette skjer, blir målingene ustabile. Bobler fjernes ved å riste elektrden forsiktig med en loddrett bevegelse, på samme måte som et febertermometer.

  Elektroden rengjøres ved å skylle den med avionisert vann etter hver måling, men den må aldri tørkes av med tørkepapir. Overflaten på tørkepapiret kan ripe opp og skade den pH-sensitive glassmembranen, fjerne gel-laget og skape elektrostatisk lading på elektroden. Denne elektrostatiske ladingen fører til at det målte signalet blir svært ustabilt. Spesielle rengjøringsprosedyrer kan være nødvendig etter forurensning med bestemte prøver.


   
  pH sensor / ORP (red-oks)-sensor
  pH-sensor / ORP (red-oks)-sensor

  Overvåkning av pH- og redox- (ORP) parameterne er meget viktig innen mange forskjellige industrielle prosesser, for å redusere kostnader og optimere avkastningen. Kravene til industrielle prosesser er ulike. I kjemiske prosesser må materialet kunne motstå syrer eller sterke kaustiske oppløsninger ved f.eks. høye temperaturer. Elektrodene må også være sertifisert til å kunne brukes farlige miljøer. I legemiddel- og næringsmiddelprosesser skal målesystemene oppfylle hygieniske designkrav og kunne tåle mange steriliseringssykluser og sikre sporbarhet i forbindelse med validering. METTLER TOLEDO tilbyr et bredt utvalg av forskjellige produktfamilier (væske, gel, polymer, glasfri) kombinert med spesialhus, kabler og sendere som sender måleverdiene videre til et prosesstyringssystem. Våre kvalitetsprodukter oppfyller alle spesifikke behov, som f.eks. overholdelse av lovgivning (ATEX, FM, EHEDG) eller spesifikk nøyaktighet eller robusthet.

  pH/Redoks-elektroder med etterfyllbar væskeeletrolytt
  pH-/Redoks-elektroder med gel-, flytende og polymerelektrolytt
  pH-elektroder med polymermantel
  pH-ORP/Redoks-elektroder for behandling av rent vann

  pH/Redoks-elektroder med etterfyllbar væskeeletrolytt

  pH-/Redoks-elektroder med gel-, flytende og polymerelektrolytt

  pH-elektroder med polymermantel

  pH-ORP/Redoks-elektroder for behandling av rent vann

  Problemløseren med kraftig ytelse for svært vanskelige applikasjoner som gir størst nøyaktighet.
  Gir stor nøyaktighet og kraftig ytelse (gel-, væsketype) og er brukervennlig under aggressive forhold (polymertype).
  Den brukervennlige ph elektroden med polymerlegeme og lang levetid.
  THORNTON tilbyr en lang rekke pH-elektroder med VP-forbindelse som kan tilfredsstille kravene til diverse applikasjoner i behandling av rent vann i tillegg til andre prosesser.
  pH-elektrode, uten glass (ISFET)
  Bærbar pH-måler
  Intelligent Sensor Management (ISM) Accessories

  pH-elektrode, uten glass (ISFET)

  Bærbar pH-måler

  Intelligent Sensor Management (ISM) Accessories

  Hygienisk design for applikasjoner i matvareindustrien, der det kreves ytelse og følere uten glass.
  Den banebrytende designen til pH-måler 1140 tillater optimal bruk av måleren i en lang rekke applikasjoner. Egnet for laboratorieanvendelser og applikasjoner i industriell skala.
  ISM accessories such as software or transmission solution allow you to take full advantage of ISM technology.
  pH/Redoks-elektroder med etterfyllbar væskeeletrolytt

  Problemløseren med kraftig ytelse for svært vanskelige applikasjoner som gir størst nøyaktighet.

  pH-/Redoks-elektroder med gel-, flytende og polymerelektrolytt

  Gir stor nøyaktighet og kraftig ytelse (gel-, væsketype) og er brukervennlig under aggressive forhold (polymertype).

  pH-elektroder med polymermantel

  Den brukervennlige ph elektroden med polymerlegeme og lang levetid.

  pH-ORP/Redoks-elektroder for behandling av rent vann

  THORNTON tilbyr en lang rekke pH-elektroder med VP-forbindelse som kan tilfredsstille kravene til diverse applikasjoner i behandling av rent vann i tillegg til andre prosesser.

  pH-elektrode, uten glass (ISFET)

  Hygienisk design for applikasjoner i matvareindustrien, der det kreves ytelse og følere uten glass.

  Bærbar pH-måler

  Den banebrytende designen til pH-måler 1140 tillater optimal bruk av måleren i en lang rekke applikasjoner. Egnet for laboratorieanvendelser og applikasjoner i industriell skala.

  Intelligent Sensor Management (ISM) Accessories

  ISM accessories such as software or transmission solution allow you to take full advantage of ISM technology.

  Service

  +47 22 30 44 90
  Kontakt service
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.