pH-analysator | Inline pH-måler | Prosess-pH-måler | ORP-analysator

pH-analysatorer og ORP-analysatorer

In-line pH-målere for prosess- og vannapplikasjoner

En pH-analysator består av en sensor, en sender og en prosesstilpasning, som kombineres for å passe best mulig til dine pH-kontrollbehov. Inline pH-analysatorer fra METTLER TOLEDO gir nøyaktige pH-målinger i en lang rekke miljøer, fra ultrarent vann til hygienisk måling i en bioreaktor til skitten kjemisk produksjon. pH-analysatorer og ORP-analysatorer som bruker digital ISM-teknologi (Intelligent Sensor Management), bidrar til å redusere vedlikeholdet gjennom integrert prediktiv diagnostikk.

Ring for tilbud
pH-transmittere
Bærbar pH-måler
pH sensorer for engangsbruk
Buffere for inline pH-sensorer
+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er en pH-analysator?

En pH-analysator er et system som brukes til inline pH-målinger, vanligvis i en industriell prosess. En pH-analysator består vanligvis av tre komponenter: en pH-sensor, en sender og en prosesstilpasning eller en husenhet. Sammen utgjør disse tre delene en pH-prosessanalysator som brukes til kontroll av pH i et industrielt miljø. METTLER TOLEDO tilbyr et bredt utvalg av ulike inline pH-sensorer for å imøtekomme dine spesifikke pH-målebehov. I tillegg tilbyr mange pH-sensorer redoksmåling, slik at integrering av en pH-analysator også gjør det mulig å installere en ORP-analysator.

Hva er pH?

pH (hydrogenpotensial) er et tall som brukes til å uttrykke hvor sur eller basisk en løsning er på en logaritmisk skala. På denne skalaen er 7 nøytral, lavere verdier er mer sure og høyere verdier er mer alkaliske. I prosessapplikasjoner måles pH vanligvis med en inline pH-analysator som vanligvis er integrert med en glasskombinasjonselektrode for industrielle pH-målinger. I tillegg krever en inline pH-analysator vanligvis en prosesstilpasning, kabel og sender for å gjøre pH-analysatoren komplett.

Hva bør jeg se etter i en pH-sonde for bruksområder med rentvann?

pH-måling i rentvann krever en pH-elektrode som sikrer konsistente, stabile målinger. Sensorer som METTLER TOLEDOs pHure pH-sensor har en spesiell pH-glassmembran med lav motstand, et skjermet strømningskammer og en kontinuerlig utstrømning av elektrolytt. Disse og andre egenskaper gir muligheten for stabile og nøyaktige målinger av pH og ORP som kreves i rentvannsapplikasjoner ved kraftverk og anlegg for mikroelektronikk.

Hva bør jeg se etter i en pH-analysator for industrielle prosessapplikasjoner?

pH-måling i industrielle bruksområder krever en pH-analysator som oppfyller de spesifikke bruksbehovene på installasjonspunktet. Dette kan være alt fra å kreve en pH-analysator der sensoren er holdbar og har evnen til å yte ved høye trykk og temperaturer i krevende produksjonsmiljøer, til en pH-analysator med en pH-sensor som kan dampsteriliseres eller rengjøres i en autoklav i farmasøytiske bruksområder. 

METTLER TOLEOD produserer et bredt utvalg av sensorer for inline pH-målere og pH-analysatorer, inkludert InPro 2000, InPro 3250 pH-sensorfamilien og en rekke svært robuste pH-sensorer med titanskaft.

Hva er en pH-analysator med Intelligent Sensor Management?

En pH-analysator med ISM-teknologi (Intelligent Sensor Management) er en analysator som er kompatibel med METTLER TOLEDOs ISM pH- og ORP-sensorer. Denne teknologien gir flere fordeler for din pH-analysator, inkludert: 

Et sterkt digitalt signal fra pH-sensoren til pH-senderen, som hindrer interferens med målingen.

Prediktiv diagnostikk som vises på skjermen på pH-senderen eller som er tilgjengelig på kontrollsystemet på høyere nivå hvis pH-analysatoren er integrert via en PLC. Disse diagnostikkene bidrar til å planlegge vedlikehold, kalibrering og rengjøring av sensorer.

Plug and Measure-teknologi, som gjør det mulig å kalibrere pH-sensoren i et sikkert miljø borte fra prosessen og deretter installere sensoren raskt i pH-analysatoren uten kalibrering på stedet.