pH-probe / ORP-probe (Redoks)
 
Meny
pH-prove / ORP-probe (Redoks)

pH-probe / ORP-probe (Redoks)

Pålitelig ORP-/pH-probe for målinger i prosess og vann

Ofte stilte spørsmål om pH-prober

METTLER TOLEDOs pH-prober og ORP-prober er analytiske sensorer av høy kvalitet for måling av in-line pH eller redoks. Vår portefølje tilbyr et stor...

METTLER TOLEDOs pH-prober og ORP-prober er analytiske sensorer av høy kvalitet for måling av in-line pH eller redoks. Vår portefølje tilbyr et stort utvalg av ulike pH- og redoks-prober for en rekke ulike anvendelser:

  • Hygienisk utformede pH-prober for næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri
  • pH- og ORP-prober for rent og ultrarent vann
  • ATEX- og FM-godkjente pH-målere
  • Digitale målere med prediktiv diagnostikk
  • PH-prober uten glass

METTLER TOLEDO har produsert pH-sensorer siden 1948, og siden har vi fortsatt å bygge opp vår kompetanse. Noen nøkkelspørsmål angående valg av pH-sensor inkluderer:

 

Hva er pH-måling?

pH (hydrogenpotensial) er et tall som brukes til å uttrykke hvor sur eller basisk en løsning er på en logaritmisk skala. På denne skalaen er 7 nøytral. Lavere verdier er surere og høyere verdier er mer basiske, med et maksimalt mål på 14. I prosessanvendelser måles pH vanligvis med en in-line pH-probe, der den vanligste er kombinasjonselektroden. En in-line pH-probe krever vanligvis i tillegg en prosesstilpasning, kabel og sender.

 

Hvordan fungerer en pH-probe?

En typisk pH-kombinasjonsprobe består av to separate elektroder slått sammen i ett instrument, en pH-målende elektrode og en referanseelektrode. For å si det enklest mulig bruker en pH-målende elektrode en spesiell pH-sensitiv glassmembran. H+-ioner trenger gjennom membranen slik at det dannes en spenning. Potensialet mellom de to elektrodene er konsentrasjonen av hydrogenionene i løsningen som utgir målet på pH. Last ned en gratis veiledning i pH-teori for mer detaljert informasjon.

 

Hva er forskjellen på en pH-probe, en pH-sensor og en pH-elektrode?

Absolutt ingenting! De tre begrepene brukes om hverandre i bransjen. De kan brukes for prober som brukes i-prosess eller i laboratoriemålinger. Du kan også høre begrepet «pH-måler». Dette kan brukes for enkelt laboratorieutstyr, men begrepet pH-meter kan også vise til kombinasjonen av en in-line pH-probe, kabel og sender.

 

Hvordan velger man riktig pH-probe?

For optimal pH-måling er det avgjørende å velge den rette pH-proben til hvert bruksområde. De viktigste kriteriene er: kjemisk sammensetning, homogenitet, temperatur, prosesstrykk, pH-område og beholderstørrelse (lengde- og breddebegrensninger). Valget av pH-sensor er spesielt viktig for ikke-vannholdige, proteinrike og tyktflytende prøver med lav konduktivitet der glasselektroder for generell bruk er utsatt for ulike feilkilder. Responstiden og nøyaktigheten for en elektrode avhenger av en rekke faktorer. Målinger ved ekstreme pH-verdier og temperaturer eller lav konduktivitet kan ta lengre tid enn måling av vannholdige oppløsninger med nøytral pH-verdi ved romtemperatur.

 

Hvor lenge varer en pH-probe?

Hvor lenge en pH-probe varer varierer avhengig av en rekke faktorer, inkludert kvaliteten på pH-proben, mediet den brukes i, temperaturen den måler ved og hvor godt den vedlikeholdes. En godt vedlikeholdt pH-probe varer vanligvis i seks måneder til ett år ved rutinemessig anvendelse i et gjennomsnittlig rent miljø. Selv om det er betydelige variasjoner i levetiden til pH-prober, bruker intelligente, digitale sensorer med ISM-teknologi en algoritme for å avgjøre den gjenværende levetiden til pH-sensoren din. pH-prober med ISM-teknologi forutser funksjonssvikt av sensoren før det skjer og kan dermed dramatisk redusere nedetid.

 

Hvordan vedlikeholder jeg pH-proben?

De fleste pH-sensorer er vedlikeholdsfrie, men det finnes noen klare eksempler på når vedlikehold er nødvendig. I visse anvendelser (som sukkerproduksjon) der sensorene brukes i en viskøs løsning, må for eksempel tette membraner på pH-sensoren rengjøres. Visse løsninger (som de brukt i produksjonen av lakk) kan også danne et belegg på pH-membranglasset og dermed medføre redusert permeabilitet. Uten rengjøring i disse situasjonene, vil du få feilmålinger og redusert levetid på sensoren.

 

Et annet konkret eksempel er pH-prober med flytende elektrolytt som må få etterfylt elektrolytt når nivået nærmer seg å bli lavere enn nivået på prøveløsningen. Dette vedlikeholdet hindrer tilbakeløp av prøvematerialet inn i proben. Hele referanseelektrolytten må også skiftes regelmessig, ca. én gang i måneden. Dette sikrer at elektrolytten er frisk og at det ikke forekommer krystallisering som følge av fordamping via den åpne påfyllingsporten under måling. Det er viktig å unngå bobler på innsiden av proben, spesielt nær skjøten. Hvis dette skjer, blir målingene ustabile. Bobler fjernes ved å riste proben forsiktig i en loddrett bevegelse, på samme måte som et febertermometer.

Hvordan rengjør jeg en pH-probe?

pH-proben rengjøres ved å skylle den med avionisert vann etter hver måling, men den må aldri tørkes av med tørkepapir. Overflaten på tørkepapiret kan ripe opp og skade den pH-sensitive glassmembranen, fjerne gel-laget og skape elektrostatisk lading på elektroden. Denne elektrostatiske ladingen fører til at det målte signalet blir svært ustabilt. Spesielle rengjøringsprosedyrer kan være nødvendig etter forurensning med bestemte prøver.

 

Hvor ofte bør jeg kalibrere og vedlikeholde en pH-probe?

Regelmessig vedlikehold og kalibrering av pH-proben er avgjørende. Hvordan og hvor ofte pH-proben skal kalibreres og vedlikeholdes avhenger av både proben og anvendelsen. Generelt er den beste måten å vite når pH-proben trenger kalibrering eller vedlikehold på å bruke en intelligent pH-probe med ISM-teknologi. Disse pH-probene bruker en algoritme for å måle tid til vedlikehold og også gi en Adaptive Calibration Timer (ACT).

 

Hvordan oppbevarer jeg en pH-sensor?

pH-sensorer bør alltid oppbevares i referanseelektrolytten. Dette gjør det mulig å bruke pH-sensoren umiddelbart ved behov og sikrer kort responstid. Hvis de oppbevares tørre over lengre perioder, må mange pH-sensorer reaktiveres ved å bløtlegge dem i flere timer før bruk for å få optimale måleresultater. Hvis disse målene ikke er tilstrekkelige, kan man gjenopprette funksjonaliteten til elektroden ved å behandle den med en spesiell reaktiviseringsløsning etterfulgt av en ytterligere behandling i referanseelektrolytten. pH-sensoren må ikke oppbevares i destillert vann da dette vil gi pH-sensoren lengre responstid.

 

Hva er redokspotensial? Hva er ORP?

Redoks er en forkortelse for reduksjons-oksidasjonsreaksjoner. Det er en kjemisk reaksjon som endrer oksidasjonstilstandene til atomer. ORP står for oksidasjons-reduksjonspotensial. Redokspotensial og ORP er to forskjellige måter å si det samme på. Det er et mål i millivolt av tendensen til et kjemisk stoff til å oksidere. Mens pH-verdien måler konsentrasjonen (mer nøyaktig, aktiviteten) til hydrogenioner, bestemmes ORP-verdien av elektronaktiviteten.

 

Hvordan fungerer en redoksprobe?

En ORP-probe eller redoksprobe måler forskjellen i elektronaktivitet forbundet med et edelt metall som platina eller gull og et referansesystem som gir et stabilt potensial, som det som brukes i pH-måling.

 

Hva er holdbarheten til en pH-probe eller en ORP-probe?

Hvis en pH-sensor eller ORP-sensor oppbevares ved normal romtemperatur med den originale endehetten med løsningen på enden av elektroden, kan den vare i godt over et år med ingen reduksjon i ytelse. Hvis oppbevaringsløsningen tørker inn eller lekker som følge av oppbevaring ved høye temperaturer, frysing eller andre årsaker, kan levetiden til proben bli vesentlig redusert.

 

Hva bør jeg se etter i en pH-probe for rentvannsanvendelser?

pH-måling i rent vann krever en pH-elektrode som sikrer homogene, stabile målinger. Sensorer som METTLER TOLEDOs pHure pH-sensor har en spesiell pH-glassmembran med lav motstand, et skjermet strømningskammer og en kontinuerlig utstrømning av elektrolytt. Disse egenskapene og andre gir muligheten for stabile og nøyaktige målinger av pH og ORP som kreves i rentvannsanvendelser ved kraftverk og anlegg for mikroelektronikk.


Etterfyllbare pH-sonder og redoks-sonder
Hygienisk pH-sonde for sterile applikasjoner
Robust pH-sonde for aggressive applikasjoner
PH-sonde for rent og ultrarent vann

Etterfyllbare pH-sonder og redoks-sonder

Hygienisk pH-sonde for sterile applikasjoner

Robust pH-sonde for aggressive applikasjoner

PH-sonde for rent og ultrarent vann

I applikasjoner der presise målinger er viktig, gir etterfyllbare pH- og ORP-sonder høy nøyaktighet og lang levetid.
Steriliserbare, hygienisk designede pH- og redoks-sensorer (ORP) gir høy målepresisjon innen farmasøytisk industri, bioteknologi og næringsmiddel.
Spesialiserte, svært robuste pH- og redoks-sonder (ORP) som er designet for å fungere pålitelig under aggressive forhold i kjemiske applikasjoner.
Unike pH-sonder som er designet for pålitelig pH-måling i ultrarent vann og renvann med lav konduktivitet.
Etterfyllbar elektrolytt for lengre sensorlevetid
Mulighet til å velge applikasjonsspesifikk elektrolytt
Sølvionfelle hindrer sulfidforgiftning
ISM-diagnostikk indikerer tidslinjer for vedlikehold
Tilgjengelig i pH- og ORP/redoks-modeller
Designet for regelmessige SIP- og CIP-prosesser
For bruk i bioreaktorer med høyt trykk
Diagnostikk bidrar til å hindre avbrudd av batcher
Unike modeller for installasjon opp/ned
Væske-, gel- og polymer-referanseelektrolytter
For bruk i krevende industrielle miljøer
Tåler slipende, klebrige og oksiderende medier
Diagnostikk for enklere håndtering av rengjøring
Modellene i titan hindrer at sensoren knuses
Væske-, gel- og polymer-referanseelektrolytter
Designet for vannbehandlingsapplikasjoner
Flytende væskeelektrolytt for pålitelighet
Eliminerer behovet for flytskål for høy presisjon
Plug and Measure-teknologi for raskt oppsett
Tilgjengelig i pH- og ORP/redoks-modeller
ISFET pH-sonde, glassfrie sensorer
Bærbar pH-måler
Intelligent Sensor Management (ISM) – Tilbehør
Single Use pH Sensors

ISFET pH-sonde, glassfrie sensorer

Bærbar pH-måler

Intelligent Sensor Management (ISM) – Tilbehør

Single Use Sensors for Bag Manufacturers

ISFET pH-sonder er en glassfri løsning for bransjer som næringsmiddel eller bioteknologi, der sikkerhet og hygiene er avgjørende.
Brukervennlige, bærbare pH-målere for industriapplikasjoner. De tilbyr høy målenøyaktighet i en robust, værbeskyttet utforming.
ISM-tilbehør som programvare eller overføringsløsninger gjør at du kan dra full nytte av ISM-teknologien.
Single use sensors for measuring pH and dissolved oxygen in bioprocessing applications requiring single use bags.
Uknuselig solid-state ISFET-teknologi
FDA- og 3-A-kompatible materialer
Hygienisk, EHEDG-testet design
Enhåndsbetjening og intuitivt grensesnitt
Værbeskyttet og robust for krevende miljøer
Strengt falltestet for å sikre holdbarheten
Enkel dataadministrasjon med 2000 lagrede datapunkter
Kalibrer sensorene dine utenfor prosessen
Overvåk sensorhistorikk, diagnostikk og lagerbeholdning
Enkel systemkontroll med sensorsimulatorer
Koble sensorene til en datamaskin eller mobiltelefon
Designed for 1" Eldon James port disc
Suitable for use in a wide range of applications
Long-term measurement stability
Ideal for welding to bag stock
Etterfyllbare pH-sonder og redoks-sonder

I applikasjoner der presise målinger er viktig, gir etterfyllbare pH- og ORP-sonder høy nøyaktighet og lang levetid.

Hygienisk pH-sonde for sterile applikasjoner

Steriliserbare, hygienisk designede pH- og redoks-sensorer (ORP) gir høy målepresisjon innen farmasøytisk industri, bioteknologi og næringsmiddel.

Robust pH-sonde for aggressive applikasjoner

Spesialiserte, svært robuste pH- og redoks-sonder (ORP) som er designet for å fungere pålitelig under aggressive forhold i kjemiske applikasjoner.

PH-sonde for rent og ultrarent vann

Unike pH-sonder som er designet for pålitelig pH-måling i ultrarent vann og renvann med lav konduktivitet.

ISFET pH-sonde, glassfrie sensorer

ISFET pH-sonder er en glassfri løsning for bransjer som næringsmiddel eller bioteknologi, der sikkerhet og hygiene er avgjørende.

Bærbar pH-måler

Brukervennlige, bærbare pH-målere for industriapplikasjoner. De tilbyr høy målenøyaktighet i en robust, værbeskyttet utforming.

Intelligent Sensor Management (ISM) – Tilbehør

ISM-tilbehør som programvare eller overføringsløsninger gjør at du kan dra full nytte av ISM-teknologien.

Single Use pH Sensors

Single use sensors for measuring pH and dissolved oxygen in bioprocessing applications requiring single use bags.

Publikasjoner

Høyest ytelse, høyest nøyaktighet

Veiledning i pH-teori
Veiledning i pH-kalibrering:
Veiledning for nøyaktighet i pH og oppløst oksygen
Prosessanalysekatalog

Service

Lær mer om våre tjenester

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Videoer

How does a pH Probe Work? - Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.