Produktkontrollsystemer for matvare- og legemiddelprodusenter

Produktkontrollutstyr

For kvalitetskontroll og prosesser for forurensningsdeteksjon

Våre løsninger for produktkontroll støtter produktivitet, merkevarebeskyttelse og samsvarsmål for produsenter av matvarer og legemiddelprodukter. Vår omfattende portefølje inneholder bl.a. røntgen, metalldeteksjon, kontrollveiing og visuell kontroll. I tillegg inkluderer utvalget vårt produksjonskontroll maskinvare og programvare for serie- og aggregeringsapplikasjoner, og programvare for produksjonsovervåking for effektiv produktivitetsanalyse.

Test Centre

Komplett produktkontrollutstyr for behandling og emballasje

Løsninger for produktkontroll fra METTLER TOLEDO sikrer produktenes kvalitet og integritet, både innvendig og utvendig. Som en del av en global virksomhet drar vi nytte av bransjeerfaring fra samarbeid med kunder over hele verden. Vi satser hardt på å å dekke kundenes behov for hele livsløpet til utstyret deres, helt fra igangkjøring av installasjon til regelmessig vedlikehold og service.

Med vår dype forståelse av utfordringene produsentene står overfor, har vi utviklet en omfattende produktportefølje av avanserte kontrollteknologier for å imøtekomme kundenes ulike krav. Vårt utvalg av produktkontrollutstyr omfatter bl.a. sofistikerte metallforurensningsdetektorer, svært nøyaktige dynamiske kontrollvekter, banebrytende røntgenteknologi og toppmoderne systemer for manuelle maskinkontroll . Disse systemene er tilgjengelige som frittstående, kombinasjonsløsninger eller løsninger integrert i produksjonsutstyret ditt. Den globale porteføljen vår ledsages av enestående global service. Hver løsning vi tilbyr, er et resultat av mange års erfaring og tett samarbeid med kunder i en rekke bransjer og markeder over hele verden. Denne samme erfaringen har produsert ProdX, en programvare for produktivitetsovervåking som vi har utviklet for å bidra til forbedret datainnsamling og fremtidssikring av produktkontrollsystemene dine opp mot Industry 4.0-initiativ.

Alle produktene våre er utviklet for å:

 • Bidra til å beskytte merkevaren din og holde forbrukerne trygge gjennom bruk av avansert teknologi
 • Gi økt produktivitet og lønnsomhet.
 • Opprettholde kvaliteten i henhold til bransjebestemmelser og prarksiskodekser.
 • Våre løsninger styrker virksomheten din, beskytter omdømmet dens og bidrar til å opprettholde konkurransefortrinn.

 

Oversikt over produktkontrollteknologi

Løsninger for kontrollveiing

Leverer 100 % vekt- og fullstendighetskontroll, forbedrer produktivitet og lønnsomhet via det mest omfattende utvalget av kontrollvekter for matvare-, drikkevare-, og kjemikaliebransjen, samt farmasøytisk industri og ikke-matvarebransjer. Vårt sortiment av hygieniske kontrollvekter er klassifisert til IP69 og tåler tøffe rengjøringsrutiner og de fleste kaustiske rengjøringsmidler. Et bredt utvalg av avstands-, håndterings- og sorteringsalternativer støtter nesten alle pakker, mens vår FlashCell EMFR-teknologi gir presise veieresultater, selv ved høye hastigheter på opptil 800 ppm. Denne veieteknologien bidrar til å levere nøyaktig produktlevering, redusert overfylling og optimaliserte produksjonsprosesser.

Safeline metalldetektor

Kontroller produkter i alle former, fra transportpakkede matvareprodukter og bulksement eller granulære materialer, til væsker, masser og slurry. Kontrollsystemer for metalldeteksjonsprodukter hjelper deg med å overholde standarder for kontroll av matvaretrygghet, bransjeveiledning og lovgivning, og hjelper deg med å beskytte forbrukere og merkevaren din mot metallkontaminerte produkter. METTLER TOLEDO Safeline metalldetektorer for legemiddelindusrien har innebygde kontrollsystemer for bruk med alle tabletter, kapsler og farmasøytisk pulver. Disse produktkontrollsystemene sikrer samsvar med forskriftsmessige krav, bekreftelse og kvalifisering av fremgangsmåter.

Safeline røntgenkontrolløsninger

Kontaminasjonsdeteksjon og kvalitetskontroll i én maskin. Matvare-, drikkevare- og farmasiprodusenter over hele verden bruker inline-røntgenkontrollsystemer for å beskytte forbrukere, ivareta merkevarenes omdømme, minimere risikoen for dyre tilbakekallinger av produkter og bidra til overholdelse av regelverk. Safelines røntgenkontrollsystemer sikrer trygghet og kvalitet i alle ledd av produksjonsprosessen for rå, bulkstrømnings- (løse), pumpede og emballerte produkter. Verken foliefilmemballasje eller metallisert filmemballasje påvirker sensitiviteten ved røntgendeteksjon av kontaminanter.

Visuelle kontrollsystemer

Utviklet fra bunnen av for å kontrollere produktetiketterkvalitet på tvers av alle markedssegmenter og pakketyper, med fleksibiliteten til å utføre ytterligere form- og integritetskontroller på emballasje. Visuelle maskinstyrte kontrollsystemer utfører nøyaktige kvalitetskontroller av etiketter og emballasje på plastbeholdere, glassflasker, krukker, skru- eller bruskorker, flate pakker og pilleesker. Disse produktkontrollsystemene kan brukes med høye hastigheter, slik at produsenter kan opprettholde produksjonen uten å redusere etikett- og emballasjekvaliteten.

Løsninger for Track & Trace

Track and trace-systemer for synliggjøring av forsyningskjeden tilbyr sporing av produkter og oppdagelse av forfalskning. Vi tilbyr både integrerte og frittstående Track & Trace-løsninger for serialisering, aggregering og verifisering for å støtte samsvar med verdensomspennende forskrifter for farmasøytisk emballasje. Pålitelig og rask kodelesningsteknologi, kombinert med de nyeste integrerte kamerakontrollene (skreddersydd etter kravene innen den farmasøytiske emballasjeindustrien), sikrer problemfrie kvalitetskontrollprosedyrer for emballasje. Programvaremoduler for sentrallinjen og datastyring er også nøkkelkomponenter i denne prosessen. Dette fører til at track and trace-løsninger integreres sømløst i emballasjeprosessen.

ProdX

Avansert produktivitetsprogramvare for sanntidsovervåking av produktkontrollutstyr. ProdX støtter kvalitetskontrollordninger, forbedrer produksjonen og forenkler linjeoperasjonen. Programvaren kobles direkte til METTLER TOLEDO produktkontrollutstyr og gir kritiske kjøretidsdata som kan nås fra hvor som helst, noe som muliggjør fjernovervåking. I tillegg logger og lagrer ProdX alle resultater fra ytelsesovervåkingstester for en enklere revisjonsprosess.

Kombinerte produktkontrollsystemer

Hvis du har flere kontrollkrav og plassbegrensninger, kan du finne det nyttig å integrere flere kontroller i ett enkelt punkt på produksjonslinjen. Miks og match flere inspeksjonsteknologier basert på dine spesifikke behov til et enkelt, kostnadseffektivt system. Kombiner kontrollveiing, metalldeteksjon, røntgen og visuell inspeksjon til én plassbesparende løsning som utnytter tilgjengelig plass på produksjonslinjen effektivt.

Helintegrerte løsninger for produktkontroll, skreddersydd etter dine behov

Uansett hvilke behov du har for inline-produktkontroll, kan vi levere frittstående eller helintegrerte, skreddersydde systemer for å løse utfordringene dine. METTLER TOLEDO Product Inspection Systems sine varemerker – Checkweighing, Safeline, CI-Vision og PCE – gir deg tilsammen det mest omfattende utvalg av produktkontrollutstyr tilgjengelig, alt støttet av et virkelig globalt servicenettverk Vi samarbeider tett med andre utstyrsprodusenter for å designe produksjonsutstyr med integrerte kontrollsystemer. Våre egne team har utviklet kombinasjonskontrollsystemer som bidrar til å etablere sanne kritiske kontrollpunkter med flere kontrollteknologier på produksjonslinjen.

22 30 44 90
Kontakt service

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hvorfor er produktkontrollutstyr viktig i produksjonen?

Pålitelig produktikontrollutstyr er en viktig del av produksjonsprosessen, og bidrar til å bekrefte at produktene er fri for kontaminering og ser best mulig ut. Produktkontroll bidrar til å:

 • eliminere defekter i endeleddet og feilprodusjoner eller kontaminerte produkter
 • automatisere sluttkontroller for å øke produksjonseffektiviteten
 • forhindre vanlige eller gjentatte feil forårsaket av menneskelig svikt
 • brekrefte den høye kvaliteten på produktene dine og beskytte merkevaren din
 • opprettholde levetiden til utstyret ditt gjennom omfattende tjenestetilbud

Hvilke bransjer har nytte av produktkontroll?

Matvare- og drikkevareindustrien

Produktkontroll bidrar til å sikre levering av produkter som er riktige, komplette og trygge – innvendig og utvendig. Disse systemene har innebygde løsninger for produktikontroll for bearbeiding og emballering av våt, tørr, fersk og frossen mat. De bidrar til å forhindre at forurensede og under- eller overvektige produkter når ut til forbrukere, og kontrollerer at produktene ikke har noen feil og ser best mulig ut når de forlater produksjonsanlegget. I tillegg hjelper produktkontrollsystemer virksomheter med å overholde bransjelovgivning og regler for praksis, inkludert IFS, BRCGS, SQF og FSSC 22000-standarder.

Legemiddelindustrien og kosttilskuddindustrien

Vi kan hjelpe deg med å oppnå høyest mulig produktkvalitet og integritet både i prosessen og på slutten av produksjonslinjen, med effektiv og sikker fjerning av forurensede produkter, for lette eller for tunge produkter, ufullstendige eller skadede produkter. METTLER TOLEDO tilbyr også komplette løsninger for serialisering og aggregering – nødvendig for effektive Track & Trace-programmer – som bidrar til å forbedre forsyningskjedens sikkerhet og forhindre spredning av forfalskede legemidler. Programvaren vår gir komplette digitale revisjonsspor for å bevise samsvar med alle relevante forskrifter. Vi kan også støtte kvalitetskontroll av medisinsk utstyr ved hjelp av våre røntgeninspeksjonsløsninger.

Kosmetikk- og kjemikalieindustrien

Produktkontrollsystemer kan skreddersys for å passe til spesifikke produksjonsutfordringer. Våre avanserte systemer for inline-produktkontroll kan tilpasses en lang rekke bruksområder og produkter – og sikre fullstendig pålitelig kontroll, veiing og sortering av alt fra bulkvæske, pulver og granulater til små og middels store pakker med forbruksvarer. Linjeendekontroll av sluttemballasje som kartonger og kasser er også mulig.

Hvilke bruksområder kan produktkontroll utføre?

Deteksjon av fysiske kontaminanter

Forurensede produkter kan forårsake alvorlig skade hvis de når en forbruker; de kan også forårsake enorme problemer for produsenter. De medfører kostbare tilbakekallinger og forhandlerbøter, samt skade på merkevarens omdømme. For å opprettholde samsvar med bransjeforskrifter og forhandlerstandarder må produsentene ha evnen til å oppdage forurensning. Produktkontrollsystemer kan oppdage en rekke forskjellige kontaminanter, inkludert metall, glass, plast, mineralstein, forkalket bein og gummi. Avhengig av de spesifikke kravene i applikasjonen din, kan du trenge enten metalldeteksjon eller et røntgensystem (eller begge deler).

Kontroll og undersøkelse av emballasjefylling

Unødvendig produktoverfylling kan føre til tapt fortjeneste, mens underfylling av produkter kan føre til bøter eller til og med produkttilbakekalling. Det er viktig å ha en metode for å kontrollere at den nødvendige mengden av produktet er i emballasjen. Inline-kontrollveiesystemer bekrefter vekten av hvert enkelt produkt på produksjonslinjen, og kan til og med gi tilbakemelding i sanntid og kontroll med fyllingssystemer for å bidra til å unngå både over- og underfylling av produktemballasje, i samsvar med relevante veieforskrifter. Røntgensystemer kan også utføre kontroller på produkter for å bekrefte ferdigstillelse av sett for pakker med flere komponenter.

Kvalitetskontroll av innhold og emballasje

Det er en rekke faktorer som bidrar til å sikre at sluttproduktene ser best mulig ut og ikke risikerer å bli skadet eller ødelagt under transport. Ved å oppdage emballasjefeil tidlig i prosessen opprettholdes produktkvaliteten din, samtidig som behovet for omarbeiding av produktet og potensielt avfall lenger ned på prosesslinjen reduseres. Visuelle kontrollsystemer inspiserer hver pakke mens den kjører på produksjonslinjen, og verifiserer emballasjekvaliteten.

Etikettkontroll

Produktmerking er den endelige kommunikasjonslinjen mellom produsent og kunde. Det er også en kilde til tilbakekalling av produkter som er lett å forhindre. Visuelle kontrollsystemer bekrefter tilstedeværelsen, innholdet og lesbarheten av produktetiketter for å forhindre forveksling av etiketter samt etikettdata og kvalitetsproblemer.

Kontroll av produktintegritet

Produktintegritet betyr til et produkts fullstendighet eller helhet. Dette kan være alt fra tilstedeværelse av alle forventede deler i et sett, til skadede eller ødelagte varer i en kasse. Produktkontrollutstyr kan identifisere skadede, underfylte eller ufullstendige produkter gjennom en rekke fremgangsåter, fra kontrollveiing til visuell kontroll til røntgenkontroll.

Kan produktkontrollteknologi hjelpe med sporbarhet, datainnsamling og systemintegrasjon?

Track and Trace

Løsninger for produktkontroll kan omfatte bl.a. utstyr for serialisering og aggregering. Serialiseringen av produkter øker sporbarheten på vei gjennom forsyningskjeden, som igjen bidrar til å forhindre salg på gråmarkedet og forfalskning. Track and trace-systemer kan håndtere hele prosessen, fra generering/forespørsel av unike serienumre for individuelle pakker til aggregering av numre for kasser og paller.

Statistisk prosess- og kvalitetskontroll

Produktkontrollsystemer genererer kjøretidsdata, som kan overføres til sentrale kontrollsystemer, noe som gir en sanntidsvisning av systemytelsen. ProdX produktivitetsprogramvare fra METTLER TOLEDO leverer omfattende rapporter for samsvar med nasjonale og internasjonale lover eller standarder og kan være et viktig element i digitaliseringsstrategien din.

Systemintegrasjon og OEM-partnerskap

Frittstående produktkontrollsystemer gir ikke alltid best utnyttelse av plassen på produksjonslinjen – spesielt når det er begrenset med plass. For å levere de beste mulige løsninger for produktkontroll til våre kunder, vil METTLER TOLEDO samarbeide tett med andre OEM-er for å utvikle og bygge produksjonsutstyr med integrerte produktkontrollmuligheter, som utnytter plassen effektivt.

Hvilke typer fysisk kontaminering kan produktkontrollutstyr finne?

Røntgenkontrollsystemer kan oppdage en rekke fremmede forurensninger fra metall, glass, tett plast, mineralforekomster, forkalket bein og gummi.  Metalldeteksjonssystemer kan detektere alle typer metall, inkludert jern, ikke-jernholdig og rustfritt stål. Disse kontaminantene oppdages enkelt ved hjelp av moderne produktkontrollsystemer på raskt bevegelige produksjonslinjer. Nivået av deteksjonsfølsomhet for utstyret vil vanligvis avhenge av følgende (blant andre faktorer):

 • Kontaminantens størrelse og plassering
 • Produksjonslinjens hastighet
 • Kontaminantens tetthet i forhold til tettheten på produktet som kontrolleres
 • Emballasjen som brukes rundt produktet

 

Hvordan finner jeg ut hvilken løsning for produktkontroll som passer best til mine behov?

Det kan være en lang prosess å gjøre den type kapitalinvestering som kjøp av produktkontrollutstyr representerer, og det er viktig å ha så mye informasjon som mulig. For å gjøre avgjørelsen enklere har METTLER TOLEDO en rekke forskjellige valg for å lære mer om systemene våre, inkludert personlige og virtuelle demoer, sammen med testsentre for å demonstrere egenskapene til kontrollsystemene våre på produktene dine.

Vi tilbyr også et bredt utvalg av utleiemaskiner som gir deg fleksibiliteten til å prøve ut et system før du investerer i eierskap.

Hvordan kan jeg få et produktkontrollsystem raskt?

Noen ganger er det ikke tid til en langvarig anskaffelse av kapitalutstyr, andre ganger trenger du bare et bestemt utstyr for en begrenset produksjon. På utvalgte globale steder tilbyr METTLER TOLEDO et hurtigskipningssalternativ for mange av våre standardsystemer, slik at de raskt kan sendes til produksjonsanlegget ditt. Utleiesystemer er også tilgjengelige, slik at du raskt kan installere et komplett funksjonelt produktkontrollsystem og få produksjonsprosessen din i gang så snart som mulig.