Turbiditetsmålere/turbiditetssensorer
Turbiditetsmåler og turbiditetssensor

Turbiditetsmålere/turbiditetssensorer

In-line, høyytelses turbiditetsmåler/turbiditetssensorer for prosesskontroll

Turbiditetsmålere/turbiditetssensorer

Hva er turbiditet?

Turbiditet er en optisk egenskap som beskriver klarheten til en væske. Turbiditet i vann forårsakes av individ...

Hva er turbiditet?

Turbiditet er en optisk egenskap som beskriver klarheten til en væske. Turbiditet i vann forårsakes av individuelle suspenderte partikler eller kolloidalt materiale som sprer eller hindrer lystransmisjon: jo høyere konsentrasjon av suspenderte partikler / kolloidalt materiale, jo høyere turbiditet. Slike partikler er vanligvis for små til å se med det blotte øye, og turbiditetsmåling må derfor utføres med en turbiditetsmåler. Hverdagseksempler på turbide væsker er:

 • Melk – inneholder protein/oljedråper emulgert i vann
 • Avløpsvann – inneholder suspenderte partikler
 • Hveteøl – inneholder gjærceller

 

Hvorfor er turbiditetsmåling viktig?

I mange tilfeller brukes turbiditetsmålere til å vurdere vannkvalitet eller effektiviteten til en filtreringsprosess. Turbiditetsmålinger er viktige indikatorer i mange industrier og bruksområder da de ikke bare påvirker utbyttet av den industrielle prosessen, men også registrerer faktorer som kan være ødeleggende for et system.

 

Hvilke faktorer påvirker turbiditetsmåling?

Som nevnt ovenfor avgjør turbiditetsmåling i hvilken grad suspenderte partikler i et flytende medium sprer lys. Spredningen avhenger av:

 • Partikkelkonsentrasjon: Høyere partikkelkonsentrasjoner fører til større lysspredning og dermed høyere turbiditetsmålinger
 • Partikkelform- og størrelse: Partikler som er mindre enn 1/10 av bølgelengden til synlig lys, gir en symmetrisk spredning av lyset. Større partikler (vanligvis med en diameter større enn bølgelengden til synlig lys) gir en asymmetrisk spredning av lyset. Ved måling av turbiditet må derfor spredningsvinkelen tas hensyn til.
 • Lysets bølgelengde: Som nevnt ovenfor er intensiteten av det spredte lyset avhengig av partikkelstørrelse. I tillegg kan tilstedeværelsen av en farge i væsken redusere mengden lys som måles ved detektoren. Derfor må man vurdere å bruke en passende bølgelengde av lys ved turbiditetsmåling.

Som en konsekvens av de tre punktene ovenfor er det kun mulig å bruke turbiditet som en karakteristisk egenskap til en prøve dersom målemetoden er standardisert. I mange bryggeriprosesser har for eksempel væsken som skal måles en gulaktig farge og inneholder gjærpartikler. For å undersøke filtergjennomtrengning måles derfor mengden lys som spres forover (lavvinkel) og lateralt (høyvinkel) i en vinkel på 25o og 90o i forhold til lyskilden for kvalitetssikringsformål. Røde (650 nm) og blå (460 nm) lyskilder er også spesifisert i retningslinjene for turbiditets- og fargeovervåking.

 

Hvilke forstyrrelser er vanlige i turbiditetsmåling?

Turbiditetsmåling kan påvirkes negativt av tilstedeværelsen av lysabsorberende stoffer eller de som fluorescerer. Denne forstyrrelsen kan minimeres ved å bruke andre bølgelengder enn synlig lys (dvs. 860 nm nær-infrarød). Luftbobler kan forstyrre turbiditetsmålinger, så det kan være viktig å velge et installasjonspunkt der tilstedeværelsen av luftbobler er minimal. Begroing av vinduer er også kritisk i turbiditetsmåling. Førsteklasses teknologi og forholdsprinsippet kan kompensere for fargeendringer i prøven, aldring av lampen som brukes som lyskilde og begroing av det optiske vinduet.

 

Hva er en turbiditetsmåler?

En turbiditetsmåler er en sensor som måler turbiditet. Turbiditetssensorer har to ting til felles:

 • En lyskilde – f.eks. en lysemitterende diode (LED)
 • Én eller flere lysdetektorer – som regel fotodioder

 

Hvilke målemetoder med turbiditetsmåler er vanlige på markedet?

Det finnes flere typer in-line turbiditetssensorer som er optimalisert for spesielle måleområder og ulike bruksområder.

 • Lavvinkel lysspredning/absorpsjon: Turbiditetssensorer med denne teknologien (f.eks. METTLER TOLEDOs InPro 8300 RAMS-serien og InPro 8600i/D1- og /D3-seriene) er utviklet for bruk med lave til middels turbiditetsnivåer. Fargemåling (gulhet) er også tilgjengelig i InPro 8300 RAMS-typen TCS og COMBINE/ InPro8600i/D3.
 • Tilbakespredt lys: Disse sensorene (f.eks. METTLER TOLEDOs InPro 8050, InPro 8100 og InPro 8200) er utviklet for prøver med høy partikkelkonsentrasjon på opptil 250 g/l suspendert stoff. Avhengig av bruksområdet er METTLER TOLEDOs sensorer tilgjengelige i både rustfritt stål og polysulfon for anvendelse med henholdsvis legemidler og avløpsvann.

 

Hvordan kalibrerer du en turbiditetsmåler?

Kalibrering av en turbiditetsmåler kan utføres på tre ulike måter med en sender. Den første typen kalles manuell kalibrering. Dette er den raskeste, men også mest grunnleggende kalibreringen. Brukeren kan endre forskyvning og helning, og en måleverdi beregnes og vises. Den andre typen kalles flerpunktskalibrering. Denne typen kalibrering gir best linearitet på prosessen som måles. 2, 3, 4 og 5-punktskalibrering kan utføres – vanligvis uten tilkobling med en sensor som ikke er installert.

Den tredje typen er prosesskalibrering eller in situ kalibrering. Dette er en on-line kalibrering der operatøren åpner prosesskalibreringsmenyen på senderen og lagrer den nåværende turbiditetsmålingen. Operatøren tar deretter en prøve av prosessløsningen for å måle den mot et laboratorieinstrument for å få et referansemål på turbiditet. Avhengig av turbiditetssensoren og -senderen er det mulig å utføre in situ flerpunktskalibreringer (f.eks. METTLER TOLEDO M800-sender og tilbakesprednings turbiditetssensor).

METTLER TOLEDOs turbiditetsmåler/turbiditetssensorer kan brukes i mange industrier, f.eks.:

 • Bioteknologi
 • Farmasøytisk
 • Kjemisk prosess
 • Petrokjemisk
 • Næringsmiddel
 • Bryggerier

 

Hvordan velger du riktig turbiditetssensor?

Turbiditetssensoren bør velges på bakgrunn av ønsket måleområde så vel som bruksområdet. METTLER TOLEDO tilbyr flere allsidige turbiditetssensorer som oppfyller kravene til en rekke ulike anvendelser, som:

 • Gjæring
 • Biomassevekst (optisk tetthet)
 • Krystallisering
 • Faseseparasjon
 • Vann i olje
 • Filtergjennomtrengning
 • Aktivslam
 • Etter filtrering av øl og måling av gulhet
 • Avløpsvann

Kontakt din METTLER TOLEDO-representant for mer informasjon.


Middels til høy turbiditet (teknologi med tilbakestrålt lys)
RAMS-system for optisk produktovervåking
InPro 8600i Turbidity & Color Sensors

Middels til høy turbiditet (teknologi med tilbakestrålt lys)

RAMS-system for optisk produktovervåking

Beer Turbidity Meter InPro 8600i

Stort måleområde fra middels til høy turbiditet - rask prosesstilpasning og enkel installasjon.
Robust og brukervennlig optisk målesensor, utformet for bruk i faseskille applikasjoner med hensyn på turbiditet/farge og for produkt identifikasjon hvor produktet måles på refleksjon og absorbsjon av...
Turbidity sensor and color measurement for upstream and downstream production in the brewery and beverage industries, using scattered light and absorption method.
Suitable for biopharmaceutical and chemical processes
Real in-line multi-point calibration
Quick process adaption with 12mm
allows easy static and retractable installation
Reliable solution for food & beverage industry
Simple and cost effective
measurement with direct 4/20 mA output
Fastest control in phase separation
Accurate wort and finished product control
12-point calibration for precise measurement
Sensor monitoring for measurement reliability
Easy installation; fits in sight-glass
Reduce your investment with unique upstream model
Middels til høy turbiditet (teknologi med tilbakestrålt lys)

Stort måleområde fra middels til høy turbiditet - rask prosesstilpasning og enkel installasjon.

RAMS-system for optisk produktovervåking

Robust og brukervennlig optisk målesensor, utformet for bruk i faseskille applikasjoner med hensyn på turbiditet/farge og for produkt identifikasjon hvor produktet måles på refleksjon og absorbsjon av...

InPro 8600i Turbidity & Color Sensors

Turbidity sensor and color measurement for upstream and downstream production in the brewery and beverage industries, using scattered light and absorption method.

Publikasjoner

White paper om turbiditet og fargemåling
Process Analytics Product Catalog

Service

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning
Internettkurs/webinarer
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.