Transmitter | For overvåking og kontroll | METTLER TOLEDO
 
Meny
Sendere

Transmitter

Høyytelses-sendere for overvåking og kontroll av in-line målesystemer

Ofte stilte spørsmål om sendere

Hva er en sender?En sender er den komponenten i et målesystem som kommuniserer til brukere og oversetter sensoravlesninger til målinger på skjermen...

Hva er en sender?

En sender er den komponenten i et målesystem som kommuniserer til brukere og oversetter sensoravlesninger til målinger på skjermen. Sendere er en integrert del av in-line målesystemer som brukes til kontroll og overvåking av industrielle prosesser.

METTLER TOLEDO tilbyr det følgende omfattende utvalget av sendere: ph-sender, sender for oppløst oksygen, konduktivitetssender, resistivitetssender, TOC-sender, sender for oppløst ozon, turbiditetssender, CO2-sender og strømningssender.

Hvordan fungerer en sender?

Senderen fungerer ved at den måler råsignalet fra en analytisk sensor (avhengig av sensoren kan dette være trykk, strøm eller resistivitet) og omdanner det til et digitalt signal, slik at målingen kan vises på senderens display.

Sendere kan programmeres for ulike funksjoner for å bedre målefunksjonalitet, kontrollere en prosess eller samle inn data. Avhengig av typen sender, vil signalet vises på displayet, og et utsignal kan sendes som et analogt signal eller et digitalt signal via en feltbuss.

Hvilke måleparametere har senderen?

En METTLER TOLEDO sender dekker alle viktige parametere for prosessanalyse, inkludert mål av pH, ORP (redoks), oppløst oksygen (DO), resistivitet, total organisk karbon (TOC), oppløst ozon, CO₂, oksygen, ozon, konduktivitet og turbiditet.

Hvilke sendere tilbyr METTLER TOLEDO?

METTLER TOLEDO tilbyr et omfattende utvalg av sendere for måling av pH, DO, konduktivitet, resistivitet, TOC, oppløst ozon, turbiditet, CO2 og strømning. Våre multiparametersendere tilbyr fleksibiliteten til enkanals og multikanals målinger med blandet modus ved å kombinere flere enn én måleparameter i en enkelt sender, og reduserer dermed kompleksitet og kostnad per målepunkt. Utvalget av METTLER TOLEDO-sendere oppfyller et bredt spekter av spesifikke kundebehov i ulike og krevende industrier der det kreves høy presisjon og pålitelighet. METTLER TOLEDO-sendere er innovasjonsledere som etablerer høye standarder for forventninger til moderne prosessteknologi – fra grunnleggende bruk til sofistikerte krav.

Hva er en pH-sender?

METTLER TOLEDO-sendere er multiparametersendere. I tillegg til å måle pH måler senderne andre parametere, inkludert DO, resistivitet, TOC, oppløst ozon, CO2, oksygen, ozon, konduktivitet og turbiditet. Ulike parametre inkluderes avhengig av sendermodell.

Hva er en konduktivitetssender?

METTLER TOLEDO-sendere er multiparametersendere. I tillegg til å måle konduktivitet måler senderne andre parametere, inkludert pH, DO, resistivitet, TOC, oppløst ozon, CO2, oksygen, ozon og turbiditet. Ulike parametre inkluderes avhengig av sendermodell.

Hva er en oppløst oksygen-sender?

METTLER TOLEDO-sendere er multiparametersendere. I tillegg til å måle oppløst oksygen måler senderne andre parametere, inkludert pH, resistivitet, TOC, oppløst ozon, CO2, oksygen, ozon, konduktivitet og turbiditet. Ulike parametre inkluderes avhengig av sendermodell.

Hva er en enkanalssender?

En enkanalssender tar kun imot mål fra én sensor. Denne brukes i enkle eller dedikerte prosesser der det kun er nødvendig å måle en enkelt parameter.

Hva er en flerkanalssender?

En flerkanalssender er en sender for tilkobling av flere sensorer. Denne brukes i prosesser der flere enn ett målepunkt av samme parameter eller flere parametere må overvåkes.

Hvilke sensorer kan kobles til en sender?

Både analoge og digitale sensorer kan kobles til de fleste av METTLER TOLEDOs sendere. Digitale sensorer inneholder vår Intelligent Sensor Management (ISM)-teknologi der det finner sted et digitalt «håndtrykk» mellom sensoren og senderen, slik at sensoren kan identifisere seg til senderen for automatisk omdannelse til den målingstypen. For analoge sensorer finner dette «håndtrykket» sted etter at brukeren manuelt angir typen måling til senderen.

Kan sendere brukes i farlige områder?

Mange METTLER TOLEDO-sendere er spesielt utviklet for farlige områder med potensielt eksplosjonsfarlige eller giftige omgivelser. Sendere med laveffekts 2-trådsenheter med ATEX/FM-godkjenning sikrer sikker drift under disse forholdene.

Hvilke kommunikasjonsprotokoller bruker senderne?

METTLER TOLEDO-sendere tilbyr alle vanlige digitale kommunikasjonsprotokoller, inkludert HART®, Profibus®-PA, FOUNDATION fieldbus.

Hvordan velger du riktig sender?

Riktig sender bør velges på bakgrunn av følgende kriterier:

Bruksområder, eksplosjonsfarlige soner, ikke-eksplosjonsfarlige soner, 2-trådet eller 4-trådet effekt-/sensorkrav, behov for én eller flere parametere, behov for én eller flere kanaler, kommunikasjon til kontrollsystemer og Intelligent Sensor Management (ISM).

Kan du utføre sensorkalibrering på en sender?

Ja, med hjelp av en sender kan det utføres en 1-punktskalibrering, 2-punktskalibrering eller en prosess-sensorkalibrering av den tilkoblede sensoren.


Multi-Channel, Multi-Parameter M800
M400 Analytisk sender
M300 Process & Water Transmitters

Multi-Channel, Multi-Parameter M800

M400 avansert transmitter

M300 Process & Water Transmitters

For prosess- og vannapplikasjoner tilbyr denne multiparameter-transmitteren fleksibel installasjon, driftssikkerhet og forenklede prosesskontrolltiltak.
Den analytiske transmitteren er egnet for et bredt spekter av applikasjoner og industrier, og kombinerer høy ytelse med enkel bruk og enestående prosesspålitelighet og sikkerhet.
Denne analytiske transmitteren er egnet for et bredt spekter av bruksområder og industrier, og kombinerer høy måleytelse og enkel bruk med utmerket brukerergonomi.
Tilbyr 1, 2 eller 4 kanaler samt multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, O2, CO2, konduktivitet og turbiditet
Water-versjonen inkluderer TOC, ozon og flyt
Enklere betjening takket være intuitivt brukergrensesnitt
Fullfarge berøringsskjerm for enkel betjening
Tilbyr 1 kanal og multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, oppløst O2, CO2, O2 i gassform, konduktivitet, alle TDL-parametere
HART, Foundation Fieldbus, PROFIBUS PA
Sensordiagnostikk i sanntid med ISM
Betjening med berøringsskjerm og programtaster
Tilbyr 1 eller 2 kanaler samt multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, oppløst O2 og O3, resistivitet og konduktivitet
1/4 DIN og 1/2 DIN
Sensordiagnostikk i sanntid med ISM
Berøringsskjerm for enkel betjening
M200 enkel, grunnleggende digital transmitter
M100 kompakt transmitter
M700 modulær transmitter

M200 basistransmitter

Kompakt transmitter M100

M700 modulær transmitter

Denne transmitteren er beregnet for grunnleggende prosess- og vannapplikasjoner, og har et eksepsjonelt enkelt brukergrensesnitt, pålitelig drift og forenklet idriftsetting og vedlikehold.
For standard overvåkingsapplikasjoner tilbyr denne kompakte transmitteren en allsidig måleløsning for installasjoner i både farlige og ikke-farlige områder.
Denne modulære transmitteren tilbyr fleksibel bruk av plugin-moduler som gir mulighet for kombinerte målinger fra digitale og analoge sensorer, med valgfri busskommunikasjon.
Tilbyr 1 eller 2 kanaler samt multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, oppløst O2 og O3, konduktivitet, flyt
1/4 DIN og 1/2 DIN
Plug and Measure for rask sensorinstallasjon
Lave installasjonskostnader for grunnleggende måling
Tilbyr 1 kanal og multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, oppløst O2, CO2, konduktivitet
HART-kommunikasjon på de fleste modeller
Analog utgang / Bluetooth 4.0 / Digital MODBUS RTU
Lave installasjonskostnader
Tilbyr 1 eller 2 kanaler og multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, O2 i oppløst/gassform, CO2, konduktivitet
Profibus PA, Foundation Fieldbus
Polert rustfritt stål
Ex-godkjent, ATEX sone 1
Multi-Channel, Multi-Parameter M800

For prosess- og vannapplikasjoner tilbyr denne multiparameter-transmitteren fleksibel installasjon, driftssikkerhet og forenklede prosesskontrolltiltak.

M400 Analytisk sender

Den analytiske transmitteren er egnet for et bredt spekter av applikasjoner og industrier, og kombinerer høy ytelse med enkel bruk og enestående prosesspålitelighet og sikkerhet.

M300 Process & Water Transmitters

Denne analytiske transmitteren er egnet for et bredt spekter av bruksområder og industrier, og kombinerer høy måleytelse og enkel bruk med utmerket brukerergonomi.

M200 enkel, grunnleggende digital transmitter

Denne transmitteren er beregnet for grunnleggende prosess- og vannapplikasjoner, og har et eksepsjonelt enkelt brukergrensesnitt, pålitelig drift og forenklet idriftsetting og vedlikehold.

M100 kompakt transmitter

For standard overvåkingsapplikasjoner tilbyr denne kompakte transmitteren en allsidig måleløsning for installasjoner i både farlige og ikke-farlige områder.

M700 modulær transmitter

Denne modulære transmitteren tilbyr fleksibel bruk av plugin-moduler som gir mulighet for kombinerte målinger fra digitale og analoge sensorer, med valgfri busskommunikasjon.

Publikasjoner

Hvordan velge en prosessanalytisk sender
Family Flyer for serien av intelligente sendere
Process Analytics Product Catalog

Service

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Videoer

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.