Analytisk transmitter | Inline-transmitter | Online-transmittere
 
Meny
Transmittere

Analytiske transmittere

Høytytende transmittere for pålitelig inline-analyse

Flerkanal, multiparameter M800
M400-sender
M300 prosess- og vanntransmittere

M800 flerkanalstransmitter

M400-sender

M300 prosess- og vanntransmittere

For prosess- og vannapplikasjoner tilbyr denne multiparameter-transmitteren fleksibel installasjon, driftssikkerhet og forenklede prosesskontrolltiltak.
Den analytiske senderen er egnet for et bredt spekter av applikasjoner og industrier, og kombinerer høy ytelse med enkel bruk og enestående prosesspålitelighet og sikkerhet.
Denne analytiske transmitteren er egnet for et bredt spekter av bruksområder og industrier, og kombinerer høy måleytelse og enkel bruk med utmerket brukerergonomi.
Tilbyr 1, 2 eller 4 kanaler samt multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, O2, CO2, konduktivitet og turbiditet
Water-versjonen inkluderer TOC, ozon og flyt
Enklere betjening takket være intuitivt brukergrensesnitt
Fullfarge berøringsskjerm for enkel betjening
Tilbyr 1 kanal og multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, oppløst O₂, CO₂, O₂ i gassform, konduktivitet, alle TDL-parametere
HART, Foundation Fieldbus, PROFIBUS PA
Sensordiagnostikk i sanntid med ISM
Betjening med berøringsskjerm og programtaster
Tilbyr 1 eller 2 kanaler samt multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, oppløst O2 og O3, resistivitet og konduktivitet
1/4 DIN og 1/2 DIN
Sensordiagnostikk i sanntid med ISM
Berøringsskjerm for enkel betjening
M200 enkel, grunnleggende digital transmitter
Kompakt, sensormontert M100-sender
M700 modulær transmitter

M200 analytisk transmitter

Kompakte M100-sendere

M700 modulær transmitter

Denne transmitteren er beregnet for grunnleggende prosess- og vannapplikasjoner, og har et eksepsjonelt enkelt brukergrensesnitt, pålitelig drift og forenklet idriftsetting og vedlikehold.
For standard overvåkingsapplikasjoner tilbyr denne kompakte senderen en allsidig måleløsning for installasjoner i både farlige og ikke-farlige områder.
Denne modulære transmitteren tilbyr fleksibel bruk av plugin-moduler som gir mulighet for kombinerte målinger fra digitale og analoge sensorer, med valgfri busskommunikasjon.
Tilbyr 1 eller 2 kanaler samt multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, oppløst O2 og O3, konduktivitet, flyt
1/4 DIN og 1/2 DIN
Plug and Measure for rask sensorinstallasjon
Lave installasjonskostnader for grunnleggende måling
Tilbyr 1 kanal og multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, oppløst O₂, CO₂, konduktivitet
HART-kommunikasjon på de fleste modeller
Analog utgang / Bluetooth 4.0 / Digital Modbus RTU
Lave installasjonskostnader
Tilbyr 1 eller 2 kanaler og multiparameterkontroll
Overvåker pH/ORP, O2 i oppløst/gassform, CO2, konduktivitet
Profibus PA, Foundation Fieldbus
Polert rustfritt stål
Ex-godkjent, ATEX sone 1

Transmittere for oppløst oksygen

Konduktivitetstransmittere

DO-transmittere er analytiske transmittere som er designet for kontinuerlig overvåking av oppløst oksygen i industriell prosesstyring og vannovervåking. METTLER TOLEDOs DO-transmittere kan brukes med...
Konduktivitetstransmittere er analytiske transmittere som er designet for å overvåke nivåer av elektrisk konduktivitet i en gitt løsning for industrielle prosesser, farmasøytisk produksjon og overvåki...
Flerkanal, multiparameter M800

For prosess- og vannapplikasjoner tilbyr denne multiparameter-transmitteren fleksibel installasjon, driftssikkerhet og forenklede prosesskontrolltiltak.

M400-sender

Den analytiske senderen er egnet for et bredt spekter av applikasjoner og industrier, og kombinerer høy ytelse med enkel bruk og enestående prosesspålitelighet og sikkerhet.

M300 prosess- og vanntransmittere

Denne analytiske transmitteren er egnet for et bredt spekter av bruksområder og industrier, og kombinerer høy måleytelse og enkel bruk med utmerket brukerergonomi.

M200 enkel, grunnleggende digital transmitter

Denne transmitteren er beregnet for grunnleggende prosess- og vannapplikasjoner, og har et eksepsjonelt enkelt brukergrensesnitt, pålitelig drift og forenklet idriftsetting og vedlikehold.

Kompakt, sensormontert M100-sender

For standard overvåkingsapplikasjoner tilbyr denne kompakte senderen en allsidig måleløsning for installasjoner i både farlige og ikke-farlige områder.

M700 modulær transmitter

Denne modulære transmitteren tilbyr fleksibel bruk av plugin-moduler som gir mulighet for kombinerte målinger fra digitale og analoge sensorer, med valgfri busskommunikasjon.

DO-transmittere er analytiske transmittere som er designet for kontinuerlig overvåking av oppløst oksygen i industriell prosesstyring og vannovervåking. METTLER TOLEDOs DO-transmittere kan brukes med...

Konduktivitetstransmittere er analytiske transmittere som er designet for å overvåke nivåer av elektrisk konduktivitet i en gitt løsning for industrielle prosesser, farmasøytisk produksjon og overvåki...

Publikasjoner

Hvordan velge en prosessanalytisk transmitter
Family Flyer for serien av intelligente transmittere
Process Analytics Product Catalog

Service

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Videoer

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.