Sendere
Sendere

Sendere

Høyytelses-sendere for overvåking og kontroll av in-line målesystemer

 

Ofte stilte spørsmål om sendere

Hva er en sender?

En sender er den komponenten i et målesystem som kommuniserer til brukere og oversetter sensoravlesninger til må...

Hva er en sender?

En sender er den komponenten i et målesystem som kommuniserer til brukere og oversetter sensoravlesninger til målinger på skjermen. Sendere er en integrert del av in-line målesystemer som brukes til kontroll og overvåking av industrielle prosesser.

METTLER TOLEDO tilbyr det følgende omfattende utvalget av sendere: ph-sender, sender for oppløst oksygen, konduktivitetssender, resistivitetssender, TOC-sender, sender for oppløst ozon, turbiditetssender, CO2-sender og strømningssender.

Hvordan fungerer en sender?

Senderen fungerer ved at den måler råsignalet fra en analytisk sensor (avhengig av sensoren kan dette være trykk, strøm eller resistivitet) og omdanner det til et digitalt signal, slik at målingen kan vises på senderens display.

Sendere kan programmeres for ulike funksjoner for å bedre målefunksjonalitet, kontrollere en prosess eller samle inn data. Avhengig av typen sender, vil signalet vises på displayet, og et utsignal kan sendes som et analogt signal eller et digitalt signal via en feltbuss.

Hvilke måleparametere har senderen?

En METTLER TOLEDO sender dekker alle viktige parametere for prosessanalyse, inkludert mål av pH, ORP (redoks), oppløst oksygen (DO), resistivitet, total organisk karbon (TOC), oppløst ozon, CO₂, oksygen, ozon, konduktivitet og turbiditet.

Hvilke sendere tilbyr METTLER TOLEDO?

METTLER TOLEDO tilbyr et omfattende utvalg av sendere for måling av pH, DO, konduktivitet, resistivitet, TOC, oppløst ozon, turbiditet, CO2 og strømning. Våre multiparametersendere tilbyr fleksibiliteten til enkanals og multikanals målinger med blandet modus ved å kombinere flere enn én måleparameter i en enkelt sender, og reduserer dermed kompleksitet og kostnad per målepunkt. Utvalget av METTLER TOLEDO-sendere oppfyller et bredt spekter av spesifikke kundebehov i ulike og krevende industrier der det kreves høy presisjon og pålitelighet. METTLER TOLEDO-sendere er innovasjonsledere som etablerer høye standarder for forventninger til moderne prosessteknologi – fra grunnleggende bruk til sofistikerte krav.

Hva er en pH-sender?

METTLER TOLEDO-sendere er multiparametersendere. I tillegg til å måle pH måler senderne andre parametere, inkludert DO, resistivitet, TOC, oppløst ozon, CO2, oksygen, ozon, konduktivitet og turbiditet. Ulike parametre inkluderes avhengig av sendermodell.

Hva er en konduktivitetssender?

METTLER TOLEDO-sendere er multiparametersendere. I tillegg til å måle konduktivitet måler senderne andre parametere, inkludert pH, DO, resistivitet, TOC, oppløst ozon, CO2, oksygen, ozon og turbiditet. Ulike parametre inkluderes avhengig av sendermodell.

Hva er en oppløst oksygen-sender?

METTLER TOLEDO-sendere er multiparametersendere. I tillegg til å måle oppløst oksygen måler senderne andre parametere, inkludert pH, resistivitet, TOC, oppløst ozon, CO2, oksygen, ozon, konduktivitet og turbiditet. Ulike parametre inkluderes avhengig av sendermodell.

Hva er en enkanalssender?

En enkanalssender tar kun imot mål fra én sensor. Denne brukes i enkle eller dedikerte prosesser der det kun er nødvendig å måle en enkelt parameter.

Hva er en flerkanalssender?

En flerkanalssender er en sender for tilkobling av flere sensorer. Denne brukes i prosesser der flere enn ett målepunkt av samme parameter eller flere parametere må overvåkes.

Hvilke sensorer kan kobles til en sender?

Både analoge og digitale sensorer kan kobles til de fleste av METTLER TOLEDOs sendere. Digitale sensorer inneholder vår Intelligent Sensor Management (ISM)-teknologi der det finner sted et digitalt «håndtrykk» mellom sensoren og senderen, slik at sensoren kan identifisere seg til senderen for automatisk omdannelse til den målingstypen. For analoge sensorer finner dette «håndtrykket» sted etter at brukeren manuelt angir typen måling til senderen.

Kan sendere brukes i farlige områder?

Mange METTLER TOLEDO-sendere er spesielt utviklet for farlige områder med potensielt eksplosjonsfarlige eller giftige omgivelser. Sendere med laveffekts 2-trådsenheter med ATEX/FM-godkjenning sikrer sikker drift under disse forholdene.

Hvilke kommunikasjonsprotokoller bruker senderne?

METTLER TOLEDO-sendere tilbyr alle vanlige digitale kommunikasjonsprotokoller, inkludert HART®, Profibus®-PA, FOUNDATION fieldbus.

Hvordan velger du riktig sender?

Riktig sender bør velges på bakgrunn av følgende kriterier:

Bruksområder, eksplosjonsfarlige soner, ikke-eksplosjonsfarlige soner, 2-trådet eller 4-trådet effekt-/sensorkrav, behov for én eller flere parametere, behov for én eller flere kanaler, kommunikasjon til kontrollsystemer og Intelligent Sensor Management (ISM).

Kan du utføre sensorkalibrering på en sender?

Ja, med hjelp av en sender kan det utføres en 1-punktskalibrering, 2-punktskalibrering eller en prosess-sensorkalibrering av den tilkoblede sensoren.


 
Multi-Parameter Transmitter M800
Analytical Transmitter M400
M300 analytisk sender

M800-sender med flere parametre

M400 Analytisk sender

M300 analytisk sender

Størst mulig fleksibilitet ved installasjon, driftssikkerhet og fullstendig kontroll, alt lett tilgjengelig for prosess- og vannanalyser.
M400 tilbyr enestående prosesspålitelighet og -sikkerhet, og er tilgjengelig som 2- eller 4-trådsversjon.
M300-serien kombinerer høy ytelse med brukervennlighet, og er egnet for en rekke bransjer og bruksområder.
pH/ORP, oppløst oksygen og gassoksygen, CO₂, konduktivitet, innholdsfortegnelse, turbiditet
1, 2 eller 4 kanaler, flere parametere
tyres med intuitiv berøringsskjerm
pH/ORP, dissolved oxygen, CO₂, conductivity, gas O₂ and CO
1 channel, single or multi-parameter
HART®, Foundation fieldbus™, PROFIBUS® PA
pH/ORP, oppløst oksygen, ledningsevne, TOC, oppløst ozon
Fler-parameter og blandet modus
1 eller 2 kanaler
¼ DIN og ½ DIN
M200 enkel, grunnleggende digital transmittere
M100 kompakttransmittere
M700 modulær transmittere

M200 analytisk transmittere

Kompakttransmittere M100

M700 modulær transmittere

De analytiske transmitterne i M200-serien er utformet for systemintegrasjon. Det er en flerparametertransmitter for digitale Intelligent Sensor Management (ISM)-sonder som er tilgjengelig i versjon me...
Digitale transmittere for standard overvåkingsoppgaver. M100-serien er en gruppe enkeltkanal flerparametertransmittere for Intelligent Sensor Management (ISM)-sonder.
Fleksibel bruk av tilleggsmoduler tillater kombinerte målinger fra digitale ISM®- og analoge sensorer med flere ulike typer av busskommunikasjon. M700 er et fleksibelt instrument for sømløs integrerin...
pH/redoks, oppløst oksygen, oppløst ozon, konduktivitet og flyt
1 eller 2 kanaler, flerparameter
¼ og ½ DIN-størrelse tilgjengelig
pH/redoks, oppløst oksygen, karbondioksid, konduktivitet
1 kanal, flerparameter
HART®-kommunikasjon (Head Mount- og DIN Rail-transmitterne)
Aktiv 1 × 4 - 20 mA analog utgang / Bluetooth 4.0 / Digital MODBUS RTU (Sensor Mount-transmitteren)
Lave installasjonskostnader
pH/redoks, oppløst oksygen og oksygengass, CO₂, konduktivitet
1 eller 2 kanaler, flerparameter
Profibus PA, Foundation fieldbus™
Rustfritt stål eller polert
Multi-Parameter Transmitter M800

Størst mulig fleksibilitet ved installasjon, driftssikkerhet og fullstendig kontroll, alt lett tilgjengelig for prosess- og vannanalyser.

pH/ORP, oppløst oksygen og gassoksygen, CO₂, konduktivitet, innholdsfortegnelse, turbiditet
1, 2 eller 4 kanaler, flere parametere
tyres med intuitiv berøringsskjerm
Analytical Transmitter M400

M400 tilbyr enestående prosesspålitelighet og -sikkerhet, og er tilgjengelig som 2- eller 4-trådsversjon.

pH/ORP, dissolved oxygen, CO₂, conductivity, gas O₂ and CO
1 channel, single or multi-parameter
HART®, Foundation fieldbus™, PROFIBUS® PA
M300 analytisk sender

M300-serien kombinerer høy ytelse med brukervennlighet, og er egnet for en rekke bransjer og bruksområder.

pH/ORP, oppløst oksygen, ledningsevne, TOC, oppløst ozon
Fler-parameter og blandet modus
1 eller 2 kanaler
¼ DIN og ½ DIN
M200 enkel, grunnleggende digital transmittere

De analytiske transmitterne i M200-serien er utformet for systemintegrasjon. Det er en flerparametertransmitter for digitale Intelligent Sensor Management (ISM)-sonder som er tilgjengelig i versjon me...

pH/redoks, oppløst oksygen, oppløst ozon, konduktivitet og flyt
1 eller 2 kanaler, flerparameter
¼ og ½ DIN-størrelse tilgjengelig
M100 kompakttransmittere

Digitale transmittere for standard overvåkingsoppgaver. M100-serien er en gruppe enkeltkanal flerparametertransmittere for Intelligent Sensor Management (ISM)-sonder.

pH/redoks, oppløst oksygen, karbondioksid, konduktivitet
1 kanal, flerparameter
HART®-kommunikasjon (Head Mount- og DIN Rail-transmitterne)
Aktiv 1 × 4 - 20 mA analog utgang / Bluetooth 4.0 / Digital MODBUS RTU (Sensor Mount-transmitteren)
Lave installasjonskostnader
M700 modulær transmittere

Fleksibel bruk av tilleggsmoduler tillater kombinerte målinger fra digitale ISM®- og analoge sensorer med flere ulike typer av busskommunikasjon. M700 er et fleksibelt instrument for sømløs integrerin...

pH/redoks, oppløst oksygen og oksygengass, CO₂, konduktivitet
1 eller 2 kanaler, flerparameter
Profibus PA, Foundation fieldbus™
Rustfritt stål eller polert

Publikasjoner

Service

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet

Videoer

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.