Analytisk transmitter | Inline-transmitter | Online-transmittere

Analytiske transmittere

Høytytende transmittere for pålitelig inline-analyse

Analytiske sendere er den delen i et målesystem som kommuniserer målingene på skjermen til en bruker eller et styresystem på høyere nivå. METTLER TOLEDO tilbyr analytiske sendere for en rekke ulike analyser, blant annet pH/ORP, oksygen, oppløst karbondioksid og konduktivitet eller resistivitet. Våre høytytende analytiske sendere tilbyr kompatibilitet med tradisjonelle, analoge sensorer og digitale sensorer med Intelligent Sensor Management (ISM).

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Vanlige spørsmål – analytiske transmittere

Hva er en analytisk transmitter?

En analytisk transmitter er en viktig del av en analytisk målekrets eller kontrollkrets. En transmitter behandler målingen fra en analytisk sensor og kommuniserer disse dataene til en bruker eller et styresystem på høyere nivå.

Hvilke måleparametere dekker METTLER TOLEDOs analytiske transmittere?

METTLER TOLEDO tilbyr en rekke multiparametertransmittere (også kalt multivariable transmittere) som dekker alle viktige parametere for prosess- og vannanalyse, inkludert måling av pH, ORP (redoks), oppløst oksygen (DO), resistivitet, total organisk karbon (TOC), oppløst ozon, CO2, oksygen, ozon, konduktivitet og turbiditet.

Hvordan fungerer en analytisk transmitter?

De fleste analytiske transmittere måler råsignalet fra en analytisk sensor (avhengig av sensoren kan dette være trykk, strøm eller motstand) og omdanner det til et digitalt signal, slik at målingen kan vises på transmitterens display. Dette er standardprosessen for kombinasjonen av en analog sensor og en transmitter. Moderne inline-transmittere kan også integreres med digitale sensorer som ISM-sensorer, der signalet konverteres til digital form før det sendes til transmitteren. Med digitale sensorer fungerer transmitteren først og fremst som en skjerm, og tolker de digitale dataene for å gi brukeren viktig informasjon, eller videretransmitter dataene til andre informasjonssystemer.

Kan en analytisk transmitter måle flere parametere samtidig?

Ja. Analytiske transmittere som måler flere parametere samtidig, kalles multiparameter- og flerkanalstransmittere. Denne kategorien av transmittere er optimal for situasjoner der det er behov for å måle flere parametere, men en flerkanalstransmitter kan også brukes når du trenger en redundansmåling for samsvarsformål. Noen multiparametertransmittere kan også tilby beregnede målinger, som beregnet pH basert på konduktivitet. Multiparametertransmittere i METTLER TOLEDOs portefølje kan vise opptil åtte målinger samtidig.

Kan analytiske transmittere kommunisere via Ethernet/IP?

Ja. METTLER TOLEDOs analytiske transmittere tilbyr alle vanlige digitale kommunikasjonsprotokoller, inkludert Ethernet/IP, Profinet, HART, Profibus-PA, FOUNDATION fieldbus.

Hvordan velger jeg riktig analytisk transmitter?

Det er mange kriterier som må legges til grunn når du skal velge en analytisk transmitter. Når du vurderer bruksområdet ditt, bør du tenke over om du kun trenger å måle én parameter med transmitteren, eller om du trenger å måle flere parametere. Trenger du å måle flere parametere, bør du vurdere en multiparametertransmitter. Med en multiparametertransmitter kan du bruke den samme transmittermodellen til forskjellige parametere. Hvis du har behov for at transmitteren måler mer enn ett målepunkt samtidig, trenger du en flerkanalstransmitter. Du bør også vurdere om du har behov for at den analytiske transmitteren kan integreres i et styresystem. Ønsker du å bruke den prediktive diagnostikken i en ISM-sensor, trenger du en analytisk transmitter som godtar ISM-sensorer. Du bør også ta hensyn til produksjonsmiljøet. METTLER TOLEDO tilbyr analytiske transmittere med forskjellige innkapslinger, som også fungerer i farlige områder. Andre ting å ta hensyn til er dataregistreringsevne og brukervennlighet. METTLER TOLEDO anbefaler deg å snakke med en lokal salgsrepresentant, som kan vurdere behovene dine og anbefale den riktige analytiske transmitteren for ditt bestemte bruksområde.