TOC-analysatorer og online-overvåking av biobyrde i vann

TOC-analysatorer og biobyrdeanalysatorer

Sanntidsovervåking av TOC og mikrobiell kontaminering

Total organisk karbon-analysatorer og mikrobeanalysatorer er laget for å forbedre prosesskontrollen og effektiviteten med sanntidsovervåking av kontaminering i et vannsystem. De måler kontinuerlig TOC for vannet i systemet og overvåker biobyrde i et vannsystem, for å gjøre det enklere å reagere umiddelbart på en kontamineringshendelse. Disse systemene er egnet for vann i farmasøytisk industri, vannsykluskjemi i kraftverk og ultrarent vann for mikroelektronikk.

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hvordan virker en TOC-analysator?

METTLER TOLEDOs total organisk karbon-analysatorer bruker UV-oksidering og måling av konduktivitetsdifferanse for å fastsette organisk kontaminering. Konduktivitetssensorer med høy ytelse tar en konduktivitetsmåling før og etter at en vannprøve er eksponert for UV-lys på 185 nanometer. UV-eksponeringen bryter ned forbindelsene i de ikke-ioniske, organiske stoffene (oksidering) som utgjør karbondioksid og vann. Dette danner kullsyre som spaltes til ioniske konduktive klasser. Økningen i konduktivitet etter oksidering er direkte proporsjonal med TOC-målingen.

Jeg måler allerede konduktivitet, hvorfor trenger jeg en TOC-analysator?

Konduktivitetsmålinger er utmerket for å påvise ionisk kontaminering, men organiske kontaminanter er generelt ikke-ioniske. Derfor kan de ikke påvises med standard konduktivitetsmålinger, men krever en TOC-analysator for å gi tilstrekkelig måling av organisk kontaminering.

Hvor skal jeg foreta en TOC-måling i vannsystemet mitt?

TOC-analysatorer brukes vanligvis til måling gjennom hele vannrenseprosessen og på spesifikke punkter i vannets bruksprosess. Viktige bruksområder der en TOC-analysator kan være nyttig inkluderer:

  • Overvåking av membraneffekt etter omvendt osmose
  • Overvåking av harpikslevetid og effekt etter avionisering
  • Sikre at lave organiske nivåer opprettholdes etter lagring i renvannstanker etter sluttbehandling
  • Sikre lave organiske nivåer før vannretur i resirkulerings- og gjenvinningsprosesser
  • Overvåking av UV-belysningens effekt etter TOC-destruksjon i vannrensing
  • Sikre endelig vannkvalitet før distribusjonslinjene til bruksstedene

Hvordan er bruk av en METTLER TOLEDO biobyrdeanalysator annerledes enn å utføre vanlige platetellingsmålinger?

Sammenlignet med online-målingene som er tilgjengelige for andre parametre som kreves av farmakopé-forskrifter, kan biobyrdeanalyse ved platetelling forsinke prosessen vesentlig. Man har hatt disse laboratoriebaserte metodene i over hundre år, og prosedyren har ikke endret seg stort. En vannprøve legges på en agarplate i fem dager eller mer, og deretter telles antallet kolonidannende enheter (CFU-er). Metoden er ikke bare langsom, den gir dessuten bare et øyeblikksbilde av systemets vannkvalitet på det tidspunktet prøven ble tatt. 

Med en online-analysator for biobyrde i vann er inline-deteksjonen raskere enn laboratoriemetoder. Derfor kan du foreta raskere endringer i prosessen ved en uventet økning av biobyrden i vannet. Dette gir kontinuerlige data i sanntid, slik at du får et komplett bilde av biobyrden i vannsystemene.

METTLER TOLEDO anbefaler å bruke en biobyrdeanalysator sammen med platetelling, ikke som en erstatning for platetelling.

Hvilke ulike typer vann brukes i farmasøytisk produksjon?

Det brukes flere ulike typer vann i farmasøytisk produksjon. TOC av vann og biobyrde i vannsystemet bør overvåkes på riktig måte for hver av disse vanntypene. Hver type brukes på ulike trinn i prosessen, og har ulike spesifikasjoner for renhet. Renset vann (PW) er vann som er behandlet for å fjerne urenheter ned til lave nivåer. Vann for injeksjon (WFI) er vann som brukes som tilsetning i produksjon av parenterale legemidler. Ultrarent vann (UPW) er vann som er renset til ekstremt lave nivåer av urenheter, som må oppfylle svært strenge spesifikasjoner. 

Denne siden er ikke optimalisert for nettleseren din. Vurder å bruke en annen nettleser eller oppgrader nettleseren til den nyeste versjonen for å sikre den beste opplevelsen