Online vannkjemianalysatorer

Online vannkjemianalysatorer

Pålitelig online-overvåking av rent og ultrarent vann

Disse vannkjemianalysatorene er laget for raske og pålitelige online-målinger i rent og ultrarent vann. Som vannanalysator for kraftverk støtter de korrosjonsovervåking og forebygging av avskalling på turbiner og kjeler. I halvledervann bidrar disse analysatorene til å maksimere wafer-utbytte og produktivitet.

Ring for tilbud
+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hvordan bidrar vannkjemianalysatorer til å forebygge korrosjon og avskalling?

Vannkjemianalysatorer tar automatiske, online-vannprøver ved kritiske punkter der kontaminanter kan skade viktig produksjonsutstyr og øke nedetiden. Disse analysatorene bekrefter kontinuerlig at vannkvaliteten er innenfor bestemte områder, eller varsler operatørene om å iverksette egnede tiltak når kvaliteten er utenfor spesifikasjonene, slik at det ikke oppstår skade. 

Hvor skal jeg plassere en vannkjemianalysator slik at den best forebygger korrosjon?

Vannkjemianalysatorer skal installeres slik at de overvåker steder der det er viktig å bekrefte at kontaminantfritt rentvann leveres. Disse vannkjemianalysatorene er spesielt viktige på steder som involverer overvåking av DI-harpiks i tilførsels- og poleringstrinn i vannsyklusen. I kraftverk fungerer disse som vannanalysatorer for kraftverk eller sykluskjemianalysatorer for kraftverk, som overvåker vanndampsyklusen på punkter der vannet eller dampen kommer inn i kjelen og turbinen.

Hva er det viktigste man må se etter i en vannkjemianalysator?

Det viktigste man må se etter i en vannkjemianalysator er evnen til å gi pålitelig online-overvåking på spornivå kombinert med automatisk funksjon som kalibrering. Dette vil gi minimal operatørinngripen. 

I tillegg, avhengig av dine spesifikke krav, finnes det andre viktige faktorer, fra muligheten til å passe på et trangt sted til muligheten til å utføre flere målinger med samme analysator. Vannkjemianalysatorer bør være fleksible slik at de oppfyller behovene for dine bruksområder.