Natrium-, silika- og klorid/sulfat-analysatorer
Natrium-, silika- og klorid/sulfat-analysatorer

Natrium-, silika- og klorid/sulfat-analysatorer

Pålitelige, on-line analysatorer med automatisk kalibrering

 

Ofte stilte spørsmål om natrium-, silika- og klorid/sulfat-analysatorer

Effektiv og pålitelig overvåking av lave konsentrasjoner av ulike urenheter i behandling av rent vann er avgjørende for mikroelektroniske og kra...

Effektiv og pålitelig overvåking av lave konsentrasjoner av ulike urenheter i behandling av rent vann er avgjørende for mikroelektroniske og kraftsykluskjemiske prosesser. METTLER TOLEDO tilbyr et utvalg av natrium-, silika- og klorid/sulfat-analysatorer som bruker velutprøvd teknologi med innovative tilnærminger for å gi garantert vannrenhet for å minimere korrosjon og samtidig maksimere vannproduksjon.

Hva er en natriumanalysator?

En natriumanalysator er et on-line målesystem til å sikre at vannet ikke er kontaminert med natrium, som kan være korrosivt og ødeleggende i prosesser som krever rent eller ultrarent vann. De brukes ofte i kraftverk for å overvåke vannveiskjemi eller i produksjon av mikroelektronikk. Helautomatiske on-line systemer som 2300Na-natriumanalysatoren kan overvåke natrium under ppb-nivå.

Jeg måler konduktivitet, hvorfor skal jeg måle natrium?

Natrium bør generelt måles i tillegg til konduktivitet. Ettersom konduktivitet er ikke-spesifikk kan den ikke skille mellom kontaminanter og vannbehandlingskjemikaler som ammoniakk eller fosfater. En natriumanalysator er mer spesifikk og mer følsom. Den kan registrere når en kationbytter må regenereres, mens konduktivitet ikke kan «se» natriumet før nivåene er for høye på grunn av bakgrunnskonduktiviteten til rent vann. Følsomheten til en natriumanalysator er avgjørende ettersom kontaminanter i dampen blir mange ganger mer konsentrert når de samler seg opp i de første kondensdråpene i turbiner, der de er svært korrosive.

Hvordan fungerer en natriumanalysator?

Analysatoren bruker en ioneselektiv elektrode utviklet spesielt for å måle natrium i vannet. Prøvevannet behandles med en reagens for å undertrykke forstyrrelser fra alle andre ioner i vannet, og elektroden måler natriumkonsentrasjonen i vannet mens det strømmer forbi i en kontinuerlig strøm. Med helautomatisk kalibrering gjennomgår analysatoren periodisk kalibrering for å sikre at målingene alltid er nøyaktige og pålitelige.

Hva er silikaanalysator?

En silikaanalysator er et on-line målesystem som bruker kolorimetrisk teknologi for å indetifisere silikaforurensning i rent vann. Kontroll av silika er avgjørende i kraftverk ettersom overdragning av silika i damp kan avleires på turbinblader og betydelig redusere effektivitet og medføre ubalanse i turbinbladene. Det er også svært vanskelig å fjerne og kan føre til sprekkdannelse og svikt i turbinblader. Silikaforurensning i vann brukt i prosesser for produksjon av mikroelektronikk kan føre til at produserte varer ikke godkjennes

Hvordan fungerer en silikaanalysator?

Analyse av silikainnhold er en batchmåling der prøvevann tas i analysatoren og en gruppe reagenser tilsettes for å reagere med silika i vannet. Prøvevannet blir blått på slutten av reaksjonen, og intensiteten på fargen avhenger av konsentrasjonen av silika – jo mer silika, jo mørkere blåfarge. Analysatoren registrerer denne fargeendringen og beregner konsentrasjonen av silika i vannet. Med helautomatisk kalibrering gjennomgår analysatoren periodisk kalibrering for å sikre at målingene alltid er nøyaktige og pålitelige.

Hva er en klorid/sulfat-analysator?

En klorid/sulfat-analysator er et on-line målesystem som bruker mikrofluidisk kapillærelektroforese som en metode for å detektere klorid- og sulfationer ved veldig lave ppb-nivåer. Den er utformet for å hjelpe kraftproduksjonsanlegg til å møte deres retningslinjer for produksjonskjemi og å oppfylle deres garantikrav til turbiner. Den tar målinger av spormengder som ikke er mulige med typiske ioneselektive kloridanalysatorer eller med kationkonduktivitet som er et kumulativt mål av alle kontaminanter i prøven.

Hvorfor bør jeg bruke en sulfat og kloridanalysator?

Klorid- og sulfationer er svært korrosive og kan forårsake groptæring, spenningssprekking og andre former for korrosjon på rørene til kjeler og dampgeneratorer samt turbiner. De økte omkoblingsforholdene til kraftverk forbundet med behovet for å kompensere for uforutsigbarheten til alternative energikilder, gjør dem mer sårbare for luftinntrengning som kan forverre korrosive forhold. Fordi hyppig omkobling fører til mer korrosive forhold, må det iverksettes tiltak for å øke kjemisk kontroll med meningsfulle analytiske målinger. Ionedeteksjonsanalysatorer som 3000CS-analysatoren tilbyr vesentlig flere relevante ionespesifikke resultater enn målinger av kation- og avgasset kationkonduktivitet for raskere overvåking og kontroll av produksjonskjemi.

Hvordan fungerer en klorid/sulfat-analysator?

En mengde prøvevann sprøytes inn i en mikrofluidisk kapillær kassett sammen med et sett av reagenser. Ved tilførsel av elektrisitet vil klorid- og sulfationene i prøven begynne å bevege seg mot anoden i kassetten og separeres etter hvert som de beveger seg gjennom kapillarrørene. De separerte ionene strømmer gjennom en konduktivitetscelle i kapillarrøret og konsentrasjonen på ionene beregnes fra konduktivitetsmålingen.


 
Chloride/Sulfate Analyzer 3000CS
Sodium Analyzer 2300Na
Silica Analyzer 2800Si

Klorid/sulfat-analysator

Sodium Analyzer 2300Na

Silica Analyzer 2800Si

3000CS-analysatoren fra Thornton tillater påvisning av sporkonsentrasjoner av klorider og sulfater for å kontrollere korrosjon og minimere skader.
The 2300Na Sodium Analyzer provides assurance of water purity to maximize water production and minimize corrosion.
The 2800Si silica analyzer is a reliable, on-line instrument designed specifically for pure water treatment and power chemistry.
Online-målinger hvert 45. minutt
For kontinuerlig overvåking
Grabbprøvekapasitet
For ytterligere prøver eller QC-sjekker
Automatisk kalibrering
Gir pålitelige målinger og sparer tid for tekniker
Fullt innebygd
For å beskytte komponenter og reagenser
Sodium breakthrough detection at sub-ppb levels
Fully automatic, unattended calibration
Automated electrode conditioning
Internal pH checks reduce reagent consumption
Monitor breakthrough of polisher anion resin
Fully automatic, unattended calibration
Less maintenance with large reagent bottles
Grab sample feature simplifies quality checks
Chloride/Sulfate Analyzer 3000CS

3000CS-analysatoren fra Thornton tillater påvisning av sporkonsentrasjoner av klorider og sulfater for å kontrollere korrosjon og minimere skader.

Online-målinger hvert 45. minutt
For kontinuerlig overvåking
Grabbprøvekapasitet
For ytterligere prøver eller QC-sjekker
Automatisk kalibrering
Gir pålitelige målinger og sparer tid for tekniker
Fullt innebygd
For å beskytte komponenter og reagenser
Sodium Analyzer 2300Na

The 2300Na Sodium Analyzer provides assurance of water purity to maximize water production and minimize corrosion.

Sodium breakthrough detection at sub-ppb levels
Fully automatic, unattended calibration
Automated electrode conditioning
Internal pH checks reduce reagent consumption
Silica Analyzer 2800Si

The 2800Si silica analyzer is a reliable, on-line instrument designed specifically for pure water treatment and power chemistry.

Monitor breakthrough of polisher anion resin
Fully automatic, unattended calibration
Less maintenance with large reagent bottles
Grab sample feature simplifies quality checks

Publikasjoner

Service

+47 22 30 44 90
Kontakt service

Videoer

  • Internettkurs/webinarer
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.