Sensorer for oppløst oksygen, CO₂ og ozon
Oppløst oksygen-sensorer, CO2, ozonsensorer og sonder

Sensorer for oppløst oksygen, CO₂ og ozon

Innebygde høyytelsessonder for nøyaktige målinger

Oppløst oksygen, oppløst karbondioksid, oppløst ozon Vanlige spørsmål

Hva er oppløst oksygen (O2)?Oppløst oksygen er nivået av fritt, ikke-sammensatt oksygen som finnes i vann eller annen væske.Hvorfor måles oppløst o...

Hva er oppløst oksygen (O2)?

Oppløst oksygen er nivået av fritt, ikke-sammensatt oksygen som finnes i vann eller annen væske.

Hvorfor måles oppløst oksygen?

Riktige oksygennivåer er viktig i mange prosesser innen bioteknologi, legemiddelutvikling, næringsmiddel, kjemisk produksjon samt behandling av vann og primærvann. Inline-måling for overvåking av oppløst oksygen er avgjørende for å sikre optimalt produktresultat og kvalitet, redusere kostnadene og sørge for sikre prosesser.

Hva er en oppløst oksygen-måler?

En oppløst oksygen-måler fra METTLER TOLEDO måler nivået av oppløst oksygen i vann eller annen væske kontinuerlig og i sanntid. Avhengig av bruksområdet og industrien blir konsentrasjonen av oppløst oksygen uttrykt enten i relative tall, for eksempel prosentvis metning, volumprosent, prosent oppløst oksygen, ppm eller i absolutte tall, f.eks. mg/l eller mmol/l. Sensorer for oppløst O2 med avansert optisk teknologi kombinerer presise målinger ned til spornivå med lavt vedlikehold.

Hvordan fungerer en oppløst oksygen-måler?

METTLER TOLEDO tilbyr to ulike typer oksygenmålere: amperometrisk og optisk.

Amperometrisk: Sensoren for oppløst oksygen bruker en gassgjennomtrengelig membran til å skille prøven fra den elektrokjemiske cellen på innsiden. Oksygenet diffunderer gjennom membranen i direkte forhold til det delvise trykket til oksygenet i væsken utenfor sensoren. Katoden og anoden inne i sonden er polarisert med spenning, slik at oksygenet utsettes for en elektrokjemisk reaksjon. Oksygenet reduseres ved katoden når anoden oksideres, og produserer en svak strøm som er direkte proporsjonal med mengden oksygen som reagerer. I tillegg bruker sensoren for oppløst oksygen temperaturverdien til å konverter signalet for delvis oksygentrykk til en verdi for oppløst oksygen-konsentrasjon ved å kompensere for at oksygenets løselighet varierer med temperaturen.

Optisk: Oppløst oksygen-sonder som bruker optisk teknologi til målinger inneholder et oksygenfølsomt lag som kan fluoresceres. Dette laget absorberer lys fra en lysdiode i sensoren, og lyset frigjøres som fluorescens. Mengden fluorescens avhenger av oksygennivået i prøvemediet.

Hvordan kalibrerer man en oppløst oksygen-sensor?

Hver oppløst oksygen-måler har egen individuell helling og nullpunkt. Begge verdiene kan endres. For å sikre høy målepresisjon med oppløst oksygen-sensor må man foreta kalibrering hver gang det er skiftet reservedeler på sensoren. Kalibrering av oppløst oksygen-sensorer kan utføres som ett- eller topunkts kalibrering. For ettpunkts kalibrering er luft det vanlige kalibreringsmediet. For topunkts kalibrering brukes i tillegg en gass med 0 % oksygen, som normalt er rent nitrogen.

Hva er oppløst karbondioksid (CO2)?

Oppløst karbondioksid er mengden CO2 som finnes i vann eller annen væske.

Karbondioksid forekommer vanligvis som gass. Derfor er inline og online måling av karbondioksid i prosesser en måling av trykket som karbondioksidet øver enten i gassen eller i væsken det er oppløst i.

Hvordan måler man oppløst CO2?

Oppløst karbondioksid måles med en sensor for oppløst karbondioksid.

Innholdet av oppløst CO2 uttrykkes med ulike enheter avhengig av bruksområde og bransje.

Hva er en oppløst CO2-sensor?

En oppløst karbondioksid-sensor er en analytisk sensor som måler oppløst karbondioksid. METTLER TOLEDOs sonder for oppløst CO2 leverer presise sanntidsdata som gir bedre forståelse av viktige gjærings- og cellekulturprosesser. Informasjonen som måles av oppløst CO2-sensoren gir innsikt i cellemetabolismen og andre endringer i bioreaktoren.

Hvordan fungerer en oppløst CO2-sensor?

METTLER TOLEDOs sonder for oppløst CO2 måler inline og gir CO2-verdier i sanntid basert på teknologien med Severinghaus-prinsippet, som bruker korrelasjonen mellom oppløst karbondioksid og pH i en væske. Sensorelektroden er en utvidet pH-elektrode som er atskilt fra målemediet med en elektrolyttfylt gassgjennomtrengelig membran. CO2 diffunderer gjennom membranen og inn i den indre elektrolytten i sensoren for oppløst karbondioksid, der den balanseres med bikarbonat-ioner og endrer pH-verdien. Den relative endringen i elektrolyttens pH-verdi måles deretter av den utvidede pH-elektroden og korreleres mot CO2.

Hvordan kalibrerer man en oppløst CO2-sensor?

Kalibrering av en oppløst CO2-sonde består av to trinn. Det første trinnet er kalibrering av pH-elektroden i pH-bufferne utenfor membranhuset. I dette trinnet blir pH-elektrodens helling og nullpunkt kalibrert. Trinn to ved kalibrering av en oppløst CO2-sensor er nødvendig etter sterilisering, og kalles prosesskalibrering. Det andre trinnet i kalibreringen korrigerer det lille avviket i pH-elektroden etter sterilisering.

Hva er oppløst ozon?

Ozon er en sterkt oksiderende gass som injiseres i vann eller genereres elektrolytisk i vann. Oppløst ozon tilbakeføres svært raskt til harmløst oksygen, avhengig av vannets temperatur og pH-verdi, og må derfor genereres og måles svært nær prosessen.

Hvordan måler man oppløst ozon?

Oppløst ozon måles med en sensor for oppløst ozon.

Hva er en oppløst ozon-sensor?

En oppløst ozon-sensor er en analytisk sensor som måler oppløst ozon.

Hvordan fungerer en oppløst ozon-sensor?

Sensoren for oppløst ozon bruker en gassgjennomtrengelig membran til å skille prøven fra den elektrokjemiske cellen på innsiden. Ozonet diffunderer gjennom membranen i direkte forhold til det delvise trykket til ozonet i væsken utenfor oppløst ozon-sensoren. Katoden (elektroden der konvensjonell strøm forlater en polarisert elektrisk enhet) og anoden (elektroden der konvensjonell strøm strømmer inn i en polarisert elektrisk enhet) inne i sonden er polarisert med en spenning for å utsette ozonet for en elektrokjemisk reaksjon. Ozonet reduseres ved katoden når anoden oksideres, og produserer en svak strøm som er direkte proporsjonal med mengden ozon som reagerer. En beskyttende elektrode er montert rundt katoden. I tillegg bruker sensoren for oppløst ozon temperaturverdien til å konverter signalet for delvis ozontrykk til en verdi for oppløst ozon-konsentrasjon ved å kompensere for at ozonets løselighet varierer med temperaturen.

Hvordan kalibrerer man en oppløst ozon-sensor?

Kalibrering av en oppløst ozon-sensor beregner nye kalibreringskonstanter for sensoren (nullstrøm og helling). Derfor må en kalibreringsprosedyre med nullstrøm og en kalibreringsprosess med hellingsprosess utføres på oppløst ozon-sensoren.

For de fleste bruksområder brukes ozonfri luft eller vann, som danner den mest pålitelige standarden for kalibrering av nullstrøm.


Sensorer for oppløst oksygen
Oppløst CO₂-sensorer
Oppløst ozon-sensor | pureO3

Inline-sensor for oppløst oksygen

CO₂-sensor | Karbondioksidsonde

Oppløst ozon-sensor | pureO3

Høytytende optiske og polarografiske sensorer for oppløst oksygen for applikasjoner i kjemisk og farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri, mikroelektronikk, samt applikasjoner som involverer rent...
Inline-måling av oppløst CO₂ for produksjonsoptimering og kvalitetssikring innen bioteknologi, farmasøytisk industri og drikkevareproduksjon.
En oppløst oksygen-sensor er et analytisk instrument som er designet for konstant overvåking av ozon i rentvannsapplikasjoner. ISM-teknologien (Intelligent Sensor Management) i pureO3-sensoren for opp...
Laveste oppløst oksygennivå for deteksjon fra 0,1 ppb til metning
Høyest nøyaktighet og minimalt vedlikeholdsarbeid
Steriliserbar og tåler gjentatt CIP-behandling
Modeller for hygieniske bruksområder
Prediktiv diagnostikk med Intelligent Sensor Management (ISM)
Sanntidsovervåking av CO₂ for håndtering av gjæring
Eliminer utfordringene og kostnadene ved prøvetaking
Full datasporbarhet støtter lovmessige krav
Innebygd SIP-, CIP- og autoklaveringsteller
Fremstilt av FDA-godkjente materialer
Rask ozonrespons med sporing av renseprosessene
Enkelt vedlikehold med membran som trekkes på
Nøyaktig ozonmåling ned til null ppb
Forebyggende vedlikehold for maksimal driftssikkerhet
Rask oppstart med Plug and Measure-teknologi
Portable Dissolved Oxygen Meter
pH sensorer for engangsbruk
Intelligent Sensor Management (ISM) – Tilbehør

Portable Dissolved Oxygen Meter

Oppløst oksygen-sensorer for engangsbruk

Intelligent Sensor Management (ISM) – Tilbehør

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.
Oksygensensorer for engangsbruk bruker optisk punktteknologi til å måle oppløst oksygen i bioprosesseringsapplikasjoner som bruker engangsposer. METTLER TOLEDOs DO-sensorer for engangsbruk er designet...
ISM-tilbehør som programvare eller overføringsløsninger gjør at du kan dra full nytte av ISM-teknologien.
Mobile oxygen measurement solution
Easy and intuitive touchscreen operation
IP67 enclosure resists wet environments
Cleanable flow-through design for at-line sampling
Stores data for up to 99 measurements points
Designet for 1" Eldon James portskive
Egnet for en lang rekke bruksområder
Langsiktig målestabilitet
Ideell for sveising på posene
Kalibrer sensorene dine utenfor prosessen
Overvåk sensorhistorikk, diagnostikk og lagerbeholdning
Enkel systemkontroll med sensorsimulatorer
Koble sensorene til en datamaskin eller mobiltelefon
Sensorer for oppløst oksygen

Høytytende optiske og polarografiske sensorer for oppløst oksygen for applikasjoner i kjemisk og farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri, mikroelektronikk, samt applikasjoner som involverer rent...

Oppløst CO₂-sensorer

Inline-måling av oppløst CO₂ for produksjonsoptimering og kvalitetssikring innen bioteknologi, farmasøytisk industri og drikkevareproduksjon.

Oppløst ozon-sensor | pureO3

En oppløst oksygen-sensor er et analytisk instrument som er designet for konstant overvåking av ozon i rentvannsapplikasjoner. ISM-teknologien (Intelligent Sensor Management) i pureO3-sensoren for opp...

Portable Dissolved Oxygen Meter

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.

pH sensorer for engangsbruk

Oksygensensorer for engangsbruk bruker optisk punktteknologi til å måle oppløst oksygen i bioprosesseringsapplikasjoner som bruker engangsposer. METTLER TOLEDOs DO-sensorer for engangsbruk er designet...

Intelligent Sensor Management (ISM) – Tilbehør

ISM-tilbehør som programvare eller overføringsløsninger gjør at du kan dra full nytte av ISM-teknologien.

Publikasjoner

Veiledning til oksygenteori
Veiledning for presis måling av oppløst oksygen
Process Analytics Product Catalog

Service

Lær mer om våre tjenester

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Videoer

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.