Inline analysatorer for oppløst oksygen, CO2 og ozon

Analysatorer for CO2 , ozon og oppløst oksygen

Analysatorer for vannsystemovervåking og prosesskontroll

Disse inline-analysatorene gir kontinuerlig overvåking av oppløst oksygen, oppløst CO2 og ozon i rentvannsbehandling, bioreaktorer og andre industrielle prosesser. De hjelper prosessingeniører å optimalisere produktutbyttet, opprettholde kvaliteten og redusere vedlikeholdskostnadene. Disse analytiske sondene er egnet for et bredt spekter av hygieniske bruksområder, gir stabile målinger og tilbyr ISM-teknologi (Intelligent Sensor Management) for å forenkle håndtering og vedlikehold.

Ring for tilbud
+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er en analysator for oppløst oksygen?

En analysator for oppløst oksygen fra METTLER TOLEDO måler kontinuerlig nivået av oppløst oksygen i vann, i en flytende prosesstrøm eller i en beholder i sanntid. Avhengig av bruksområdet og bransjen blir konsentrasjonen av oppløst oksygen uttrykt enten i relative tall, for eksempel prosentvis metning, volumprosent, prosent oppløst oksygen, ppm eller i absolutte tall, f.eks. mg/l eller mmol/l. METTLER TOLEDO tilbyr DO-analysatorer med den nyeste optiske teknologien, som kombinerer presise målinger ned til spornivåer med lite vedlikehold.  

Hva er en oppløst CO2-analysator?

En analysator for oppløst karbondioksid er et system som måler oppløst karbondioksid i en væskeprosess, hovedsakelig i bioreaktorer eller drikkevareproduksjon. De består vanligvis av en inline analytisk sensor for måling av oppløst CO2, en CO2-sender og en prosesstilpasning eller et hus. METTLER TOLEDOs analysatorer for oppløst CO2 leverer presise sanntidsdata som gir bedre forståelse av viktige gjærings-, cellekultur- og bryggeriprosesser. 

Hva er en analysator for oppløst ozon?

En analysator for oppløst ozon er et målesystem som kontinuerlig overvåker og måler oppløst ozon som injiseres i et vannsystem. METTLER TOLEDOs ozonanalysatorer har sensorer som gir nøyaktige og pålitelige målinger ned til null ppb. Sensoren i METTLER TOLEDOs analysator for oppløst ozon bruker en innovativ kombinasjon av membran, katode og elektrolytt, som gir raske, pålitelige måledata med økt stabilitet for ulike rentvannsapplikasjoner. Med ISM Plug and Measure-teknologi kan inline-analytisk sensor eliminere behovet for programmering av senderen, noe som gir rask og enkel installasjon.

Hvordan håndterer jeg kalibrering på en inline analytisk sensor?

Hver inline-analytiske sensor har en ulik kalibreringsprosedyre, og din lokale METTLER TOLEDO-spesialist kan gi deg råd om den spesifikke prosessen for hver type inline-sensor for oppløst gass. Kalibreringsmetoden varierer avhengig av teknologien til den inline analytiske sonden og senderen som brukes i DO-analysatoren, ozonanalysatoren eller CO2-analysatoren.

Hvilke prediktiv diagnostikk er tilgjengelig på en inline analytisk sensor?

ISM-teknologi (Intelligent Sensor Management) tilbys med utvalgte inline analyteisk sonder, og gir nyttige fordeler som hjelper deg å holde deg i forkant av sensorens behov. iSense-programvaren er tilgjengelig for å opprettholde sensorkalibrerings- og vedlikeholdshistorikk og gir deg tilgang til all ISM-diagnostikk som er lagret i sensorens internminne. Du kan kontrollere den inline analytisk sensorens dynamiske levetidsindikator (DLI), adaptive kalibreringstimer (ACT) og annen prediktiv ISM-diagnostikk utenfor prosessen. Dette gjør det lettere å håndtere sensorbeholdningen og sikre optimale prosessbeslutninger.