Laboratorievekter, lab-veiing METTLER TOLEDO
Laboratorievekter – velg den beste laboratorievekten

Laboratorieveiing

Vekter til laboratoriet

 

Laboratorieveiing – Laboratorievekter

Hva er forskjellen på masse og vekt?

Ordene "masse" og "vekt" blir ofte brukt om hverandre, og begge fastsettes ved veiing. Når det gjelder labo...

Hva er forskjellen på masse og vekt?

Ordene "masse" og "vekt" blir ofte brukt om hverandre, og begge fastsettes ved veiing. Når det gjelder laboratorievekter er imidlertid forskjellen mellom de to begrepene viktig. Masse måler mengden materiale i et gitt emne, er uavhengig av plassering, og forblir den samme uavhengig av miljøet.

Masse måles ved sammenligning med en laboratorievekt og balansevekt. Kilogram er SI-enheten for masse: Den tilsvarer "International Prototype Kilogram" (IPK), som er det opprinnelige utgangspunktet for måleenheten.

Vekten til et objekt er hvor sterkt tyngdekraften virker på massen som kraft. SI-enheten for vekt er Newton (= 1 kg x m/s2). Et objekt med en masse på 1,0 kg veier ca. 9,81 Newton på jordens overflate (masse multiplisert med jordens tyngdekraft). Vekten til et objekt er lavere på et fjell enn på havnivå på grunn av variasjoner i tyngdekraften. En laboratorievekt av høy kvalitet kan påvise slike forskjeller.

Kilogrammet skal etter planen omdefineres i 2018. Støtte til omdefinering av kilogrammet inneholder mer informasjon om endringen.

Selv om masse og vekt er forskjellige enheter, blir prosessen med å fastslå både vekt og masse kalt veiing.

 

Hvordan fungerer elektroniske vekter? Hva er prinsippet bak elektromagnetisk kraftkompensering?

Med mekaniske balansevekter blir en prøve plassert i den ene enden av stangen og referanselodd i en andre enden. Når enheten er perfekt balansert, representerer loddenes totalverdi prøvens masse.

Elektroniske presisjonsvekter, analysevekter og mikrovekter med høy presisjon fungerer med en sensor basert på elektromagnetisk kraftkompensering. En spole på en flyttbar stang settes inn i et permanent magnetfelt. Posisjonen opprettholdes av en optisk-elektronisk sensor, som reguleres med en presisjon på under en tusendel av en millimeter. Sensoren registrerer loddrette posisjonsendringer når skålen lastes, og dette endrer strømmen i spolen slik at den går tilbake til utgangsstillingen. Jo mer vekt som blir lagt til i skålen, desto mer strøm kreves det for å kompensere, og dette vises med tall på displayet.

 

Laboratorievekter og lesbarhet

Vanlige typer av laboratorievekter er ultra-mikro, mikro, semi-mikro, analysevekt og presisjonsvekt.

Lesbarheten til en vekt er den minste forskjellen mellom to målte verdier som kan leses av på displayet. Med et digitalt display er dette den minste numeriske endringen, også kalt vektintervallet. Lesbarheten til en vekt er ikke det samme som veiepresisjonen.

Ytelsen kan begrenses av flere egenskaper. De viktigste er repeterbarhet (RP), eksentrisitet (EC), non-linearitet (NL) og sensitivitet (SE).

Vårt videokurs om laboratorievekter, Grunnleggende prinsipper og innvirkning på veiing forklarer de grunnleggende konseptene bak gode veieprosedyrer.

 

Hvordan velge riktig laboratorievekt?

Følgende må vurderes for å oppnå presis veiing:

 • Nødvendig veiepresisjon -> angir høyeste grense for vektens tillatte måleusikkerhet for å sikre prosesstoleransene, f.eks. 1 %.
 • Sikkerhetsfaktor -> sikrer at nødvendig veiepresisjon beholdes også med endringer over tid
 • Nødvendig minste nettovekt som skal veies -> spesifiserer minstevekten laboratorievekten skal kunne veie (ifølge måleusikkerhet og/eller kundens prosesstoleranser)
 • Største vekt som skal veies (inkludert tara) -> spesifiserer laboratorievektens kapasitet
 • Miljømessige forhold og veiebruksområde -> spesifiserer ytterligere egenskaper for laboratorievekter

Forsikre deg om at du velger en laboratorievekt som oppfyller DINE prosesskrav og toleranseverdier.

Good Weighing Practice™ (GWP®) er en universal tilnærming til valg og testing av veieinstrumenter. En global standard som kan brukes i alle industrielle områder og arbeidsområder for nye eller eksisterende veiesystemer. GWP® gir dokumentasjon på reproduserbare veieresultater i samsvar med alle gjeldende kvalitetsstandarder.

GWP® gir pålitelig produktkvalitet og samsvar med reguleringer, og er en målestokk for laboratorievekter som bruker to hovedkriterier til å fastslå kvalitet:

 • Veiekapasiteten må være større enn den største bruttolasten brukeren forventer å veie
 • Veieinstrumentets minimumsvekt for nødvendig presisjon - inkludert sikkerhetsfaktor - må være mindre enn den minste prøven brukeren forventer å veie.

 

Hvilken oppløsning har laboratorieveieutstyret?

Oppløsningen er i hvilken grad endringer kan påvises, og uttrykkes vanligvis som et antall desimaler. Det er kapasiteten (i g) delt på lesbarheten (i g).

En analysevekt med en kapasitet på 200 g og en lesbarhet på 0,00001 g har en oppløsning på 20 millioner punkter. METTLER TOLEDOs komparator med høyeste oppløsning er M1 massekomparator, som har 1 milliard punkter.

 

Hvilke toleranseverdier gjelder for veieprosessene?

Toleransene avgjør om en laboratorievekt fungerer "godt nok" til å oppfylle prosesskravene og hvor mye avvik som er tillatt. Toleransene angir kriteriene for en godkjent- / ikke godkjent-erklæring. Toleransene kommer fra en rekke kilder, inkludert offentlige myndigheter, produksjonsindustri og selve prosessen.

 • Lovregulerte toleranser:
  De lovregulerte toleransene i OIML R76 eller NIST Handbook 44 (kun i USA) angir krav for handelsgodkjenning. Disse toleransene er relativt store, og oppfylles enkelt med laboratorievekter eller ved veiing i nedre del av veieområdet.
 • Produsentens toleranser:
  Produsentens toleranser sikrer at utstyret oppfyller produsentens spesifikasjoner. Produsentens toleranser tar ikke hensyn til brukerspesifikke prosesskrav, og er ikke egnet for å forbedre veieprosessen.
 • Prosesstoleranser:
  Spesifikke prosesstoleranser som defineres av brukeren, støtter forbedring av prosessene og sparer materiale, svinn og ekstraarbeid. For laboratorievekter i et bruksområde som krever handelsgodkjenning bør prosesstoleranser brukes i tillegg til lovregulerte toleranser. Du finner flere opplysninger om METTLER TOLEDOs GWP Verification® i: Good Weighing Practice.

  Lovregulerte toleranser beskytter forbrukerne, men tar ikke hensyn til produsentens spesifikke krav. Optimering av prosesstoleransene kan ha stor innvirkning på prosessens lønnsomhet.

 
analysevekt

Vore analysevekterer er en perfekt kombinasjon av høy ytelse, pålitelighet og enkel i bruk. Nøyaktig analysevekt med hurtige resultater.

Presisjonsvekt

Vores presisjonsvekt er verdensledende for pålitelig veiing med høy presisjon både i laboratoriet og i tøffe industrielle forhold.

Mikrovekt

Overvinner begrensningene for veiing: Excellence mikrovekter og ultramikrovekter viser enestående presisjon selv med de minste prøver.

Doseringssystem

Automatisert doseringssystem for dosering av 1 mg til 5 g frittflytende pulver med alternativ for væskedosering for å gjøre dosering enklere og sikrere.

Good Weighing Practice™ (GWP®)

GWP® er en global veiestandard som kan brukes på nytt eller eksisterende veieutstyr fra alle produsenter i alle bransjer og på alle arbeidsplasser.

Tørkevekt

METTLER TOLEDOs serie med tørkevekter gir rask, presis og pålitelig fuktmåling.

Mass Comparators - Balances from 0.1 µg to 6000 kg

Massekomparatorer setter standarden innen massemetrologi, og sikrer sporbarhet til den internasjonale prototypen.

Testlodd for vekter

Velg lodd fra et stort område på 50 μg til 5000 kg for å teste vekten, og optimaliser kalibreringsprosessene med smart tilbehør.

Spesialiserte løsninger

Gull- og karatvekter, veieløsninger for stent og filter, kalibreringsløsninger for mikro-, enkelt- og flerkanals pipetter – vi tilbyr en bred portefølje skreddersydd for dine spesifikke behov.

Applikasjoner

Applikasjoner for veiing i laboratoriet

Publikasjoner

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Programvare og tilbehør

Programvare

LabX direct Software
Applikasjonsprogramvare
MC Link Mass Calibration Software

LabX direct Software

Applikasjonsprogramvare

MC Link Weight Calibration Software

Transfer the results from your balance or moisture analyzer directly into Excel.
METTLER TOLEDO spesialiserer seg på å integrere produkter innen anvendt programvare, tilkoplingsverktøy og relaterte standardprodukter som kan utføre applikasjoner basert på satsvis behandling, SQC, f...
METTLER TOLEDO offers for their comparators a variety of software solutions. No matter if security, proficiency or dissemination is the challenge, we conquer all.
LabX direct Software

Transfer the results from your balance or moisture analyzer directly into Excel.

Applikasjonsprogramvare

METTLER TOLEDO spesialiserer seg på å integrere produkter innen anvendt programvare, tilkoplingsverktøy og relaterte standardprodukter som kan utføre applikasjoner basert på satsvis behandling, SQC, f...

MC Link Mass Calibration Software

METTLER TOLEDO offers for their comparators a variety of software solutions. No matter if security, proficiency or dissemination is the challenge, we conquer all.

Tilbehør

ErgoClips
MinWeigh-dører
AntiStatic Kits
Veiebord

ErgoClips

MinWeigh-dører

AntiStatic Kits

Veiebord

Si adjø til den tradisjonelle veieprosessen der du bruker veiepapir. Dosering i ett trinn direkte over i tareringsbeholderen eliminerer overføringsfeil og sparer penger ved å minimalisere prøvetap.
Med MinWeigh-dørene kan du dosere gjennom et lite vindu direkte inn i tareringsbeholderen uten å åpne trekkbeskyttelsen.
Safely remove electrostatic charge from your sample and tare container before weighing. Automatic options available.
Rutinemessige laboratorieoppgaver som veiing på arbeidssteder som ikke kan justeres, er ofte en belastning på brukeren som fører til redusert konsentrasjon eller upresis betjening.
Grensesnitt (ekstrautstyr)
Tilkoplingskabler
Optical sensors and switches
Auxiliary Displays and Stands

Grensesnitt (ekstrautstyr)

Tilkoplingskabler

Optical sensors and switches

Auxiliary Displays and Stands

Du kan velge mellom grensesnittene Ethernet, Bluetooth og LocalCAN fra METTLER TOLEDO
Tilkoplingskablene RS232C, LocalCAN, CL-5 Pin, CL-7 Pin, MiniMETTLER, DB25 og DB9 for METTLER TOLEDOs vekter.
Sensors, foot switches and adapters allow convenient hands-free operation.
Extra displays as well as stands for terminals and printers allow you to create a truly ergonomic workspace.
Tyverisikringsutstyr
Barcode Scanners
Trekkbeskyttere

Tyverisikringsutstyr

Barcode Scanners

Density Determination

Trekkbeskyttere

Tyverisikringstutstyr fra METTLER TOLEDO omfatter bolter og kabler med og uten låser.
Save time and avoid transcription error by automatically reading-in sample, container and user IDs.
Built-in density determination software guides you step-by-step through the density determination of solid, liquid or pasty substances.
Trekkbeskyttere for nye og eldre modeller av av METTLER TOLEDOs vekter.
Eksterne strømenheter
Below Balance Weighing Devices
Forbruksvarer/tilbehør for fuktighetsanalysatorer
Vernedeksler og transportkasser

Eksterne strømenheter

Below Balance Weighing Devices

Forbruksvarer/tilbehør for fuktighetsanalysatorer

Vernedeksler og transportkasser

115 V og 220 V strømadaptere og kabler fra METTLER TOLEDO.
Below balance weighing devices for SB/SR/SG models.
METTLER TOLEDO tilbyr et fullstendig utvalg av tilbehør for fuktighetsanalysatorer som kreves for nøyaktige og repeterbare målinger.
Deksler er perfekt egnet til å beskytte vekten mot søl fra prøver. Alle vernedeksler er kjemisk resistente og lette å skifte.
Tilbehør for veiemoduler
Pans & Weighing Pans
Tilbehør for filterveiing
Loddtilbehør

Tilbehør for veiemoduler

Pans & Weighing Pans

Tilbehør for filterveiing

Loddtilbehør

METTLER TOLEDOs tilbehør for veiemoduler gjør tilkoplingen betraktelig enklere og setter deg i stand til å konstruere et nettverk av flere veieplattformer.
Optional weighing pans for a range of different applications.
Filterveiing er en vanlig applikasjon som brukes i laboratorier der man må bestemme forurensning i atmosfæren, gasser og væsker med filtrering og veiing.
Loddtilbehøret fra METTLER TOLEDO omfatter pinsett, loddgafler, loddhåndtak og lærhansker.
Magnetic Protection Shield (MPS)
SmartPrep
Label printing Scale and Laboratory Scale printers

Magnetic Protection Shield (MPS)

SmartPrep

Thermal and Dot Matrix Printers

The MPS weighing pan protects against magnetic forces and allows magnetic stir bars to be used without affecting the weighing results.
The disposable weighing funnel SmartPrep is an innovative single use consumable to simply and securely weigh-in powders prior to volumetric sample preparation.
Connect your balance or lab instrument to a printer to document results and to ensure compliance with GMP/GLP/ISO.
ErgoClips

Si adjø til den tradisjonelle veieprosessen der du bruker veiepapir. Dosering i ett trinn direkte over i tareringsbeholderen eliminerer overføringsfeil og sparer penger ved å minimalisere prøvetap.

MinWeigh-dører

Med MinWeigh-dørene kan du dosere gjennom et lite vindu direkte inn i tareringsbeholderen uten å åpne trekkbeskyttelsen.

AntiStatic Kits

Safely remove electrostatic charge from your sample and tare container before weighing. Automatic options available.

Veiebord

Rutinemessige laboratorieoppgaver som veiing på arbeidssteder som ikke kan justeres, er ofte en belastning på brukeren som fører til redusert konsentrasjon eller upresis betjening.

Grensesnitt (ekstrautstyr)

Du kan velge mellom grensesnittene Ethernet, Bluetooth og LocalCAN fra METTLER TOLEDO

Tilkoplingskabler

Tilkoplingskablene RS232C, LocalCAN, CL-5 Pin, CL-7 Pin, MiniMETTLER, DB25 og DB9 for METTLER TOLEDOs vekter.

Optical sensors and switches

Sensors, foot switches and adapters allow convenient hands-free operation.

Auxiliary Displays and Stands

Extra displays as well as stands for terminals and printers allow you to create a truly ergonomic workspace.

Tyverisikringsutstyr

Tyverisikringstutstyr fra METTLER TOLEDO omfatter bolter og kabler med og uten låser.

Barcode Scanners

Save time and avoid transcription error by automatically reading-in sample, container and user IDs.

Built-in density determination software guides you step-by-step through the density determination of solid, liquid or pasty substances.

Trekkbeskyttere

Trekkbeskyttere for nye og eldre modeller av av METTLER TOLEDOs vekter.

Eksterne strømenheter

115 V og 220 V strømadaptere og kabler fra METTLER TOLEDO.

Below Balance Weighing Devices

Below balance weighing devices for SB/SR/SG models.

Forbruksvarer/tilbehør for fuktighetsanalysatorer

METTLER TOLEDO tilbyr et fullstendig utvalg av tilbehør for fuktighetsanalysatorer som kreves for nøyaktige og repeterbare målinger.

Vernedeksler og transportkasser

Deksler er perfekt egnet til å beskytte vekten mot søl fra prøver. Alle vernedeksler er kjemisk resistente og lette å skifte.

Tilbehør for veiemoduler

METTLER TOLEDOs tilbehør for veiemoduler gjør tilkoplingen betraktelig enklere og setter deg i stand til å konstruere et nettverk av flere veieplattformer.

Pans & Weighing Pans

Optional weighing pans for a range of different applications.

Tilbehør for filterveiing

Filterveiing er en vanlig applikasjon som brukes i laboratorier der man må bestemme forurensning i atmosfæren, gasser og væsker med filtrering og veiing.

Loddtilbehør

Loddtilbehøret fra METTLER TOLEDO omfatter pinsett, loddgafler, loddhåndtak og lærhansker.

Magnetic Protection Shield (MPS)

The MPS weighing pan protects against magnetic forces and allows magnetic stir bars to be used without affecting the weighing results.

SmartPrep

The disposable weighing funnel SmartPrep is an innovative single use consumable to simply and securely weigh-in powders prior to volumetric sample preparation.

Label printing Scale and Laboratory Scale printers

Connect your balance or lab instrument to a printer to document results and to ensure compliance with GMP/GLP/ISO.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.