Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.

Om virksomheten

Vi leverer måleløsninger
for hele kundens verdikjede

Vi tilbyr presisjonsinstrumenter og tjenester for mange bruksområder innen forskning og utvikling, kvalitetskontroll, produksjon, logistikk og salg til kunder over hele verden.

Forsknings- og utviklingslaboratorium

Kvalitetskontroll

Oppskalering og produksjon

Produksjon og påfylling

Pakking

Logistikk

Salg av næringsmidler

Forsknings- og utviklingslaboratorium

Våre presisjonsinstrumenter brukes som grunnlag i laboratorier for forskning og kvalitetskontroll over hele verden. Veieløsninger med høy ytelse danner grunnlag for gode resultater innen forskning og utvikling. Pipetter er et essensielt verktøy ved forskning innen biovitenskap. Termiske analyseinstrumenter bidrar til å forbedre materialer og termiske reaksjoner. Automatiske kjemiløsninger gir raskere utvikling av nye kjemikalier

Laboratorium for kvalitetskontroll

Innen kvalitetskontroll er det behov for raske og presise analyseinstrumenter samt god datahåndtering. Våre analytiske vekter, titratorer, pH-målere, tetthetsmålere, refraktometre, smeltepunktmålere og pipetter kan skreddersys til kundens bruksområde og levere fullt dokumenterte arbeidsprosesser for alle laboratorier som driver kvalitetskontroll.

Oppskalering og produksjon

Våre sensorer for måling av kritiske væskeanalyseparametere, som pH og oksygennivå, ledeevne eller motstand i vann samt totalt innhold av organisk karbon, setter bedrifter innen farmasi, biovitenskap og annet i stand til å sikre kontinuerlig produktkvalitet og å oppfylle gjeldende bestemmelser. Våre sendere og tilkoblingsløsninger gir effektiv og fleksibel innsamling av data og integrasjon i styresystemer.

LaboratorieveiingAnalyseinstrumenterPipetterAutomatisert kjemiProsessanalyse

Produksjon og påfylling

Vi tilbyr industrivekter i alle størrelser og formater, samt terminaler og programvare for styring og overvåking av produksjonsprosesser. Spesialiserte løsninger for formulering, stykktelling og mange andre bruksområder bidrar til bedre produktivitet og færre feil.

Pakking

Løsninger for produktinspeksjon bidrar til å sikre produktkvalitet, sikkerhet og integritet både på innsiden og utsiden. Våre systemer for metalldeteksjon, kontrollveiing, røntgen og visuell inspeksjon sikrer at produktkvaliteten opprettholdes, samsvar med industristandarder og beskyttelse av forbrukere og merkevarer.

Logistikk

Våre bilvektsystemer gir høyeste presisjon og kan hindre uventet nedetid takket være en unik design og mulighet for fjerndiagnose. For ekspressbefraktere kan programvareløsninger for veiing i bevegelse, dimensjonering og identifikasjon gi økt effektivitet og bedre fortjenestemulighet.

Industriell veiingProduktinspeksjonTransport og logistikk

Salg av næringsmidler

Vi forbedrer effektiviteten ved butikkers håndtering av fersk ferdigmat med løsninger for veiing, emballasje, prising, pakking og merking, fra varemottak til kasse. Internett-kompatible vekter forenkler salg i butikken, håndtering av ferskvarer, kampanjer og mer.

Salg av næringsmidler