AutoChem - Produkter - METTLER TOLEDO

  AutoChem

  Kjemisk syntetisering, prosessutvikling og partikkelstørrelse

   

  Laboratorie-til-anlegg-verktøy for kjemisk prosessutvikling

  Automatiserte syntetiseringsreaktorer og kontrollerte laboratoriereaktorer erstatter tradisjonelle flasker med rund bunn og dobbeltbunnete ...

  Automatiserte syntetiseringsreaktorer og kontrollerte laboratoriereaktorer erstatter tradisjonelle flasker med rund bunn og dobbeltbunnete laboratoriereaktorer og gjør det mulig for kjemikere innen syntetisk-organisk kjemi å utforske nye reaksjonsforhold og utvikle innovativ kjemi i et forsknings- og utviklingsnmiljø.  Teknikere bruker en avansert versjon av disse automatiserte laboratoriereaktorsystemene (ALR-systemene) for å måle reaksjonskalorimetri i sanntid og termodynamiske data for forståelse og kontroll av prosessikkerhet.

  Ubetjent, helautomatisert prøvetaking av kjemiske reaksjoner, inkludert grums, gjør det mulig for kjemikere og teknikere å hente prøver gjennom hele reaksjonen, noe som gir verdifull informasjon.  Med den unike patenterte prøveproben slukker EasySampler prøven på prøvepunktet og ved reaksjonsforholdene, slik at man får en virkelig representativ prøve for nøyaktig analytiske data. 

  In-itu reaksjonsanalyse med redusert total refleksjon (ATR) Fourier Transform Infrared (FTIR) spektroskopi sikrer overvåkning i av viktige reaksjonsarter i sanntid.  Ved å følge reaksjonsprogresjon, oppstart, omdanning, mellomproduktenes dannelse og endepunktene kan disse verktøyene optimere prosessdesign og kvalitet. Økt prosesskunnskap fra inline reaksjonsanalyse støtter utviklingen av parti- og kontinuerlig flytkjemi og gjør det mulig å oppskalere kjemiske reaksjoner.

  Inline partikkelstørrelse og formanalyse gjør det mulig for forskere og teknikere å spore hastigheten og graden av endring i partikler, krystaller og dråper, slik de eksisterer naturlig i prosessen.   Ved å forstå hvordan partiklene endres i sanntid, kan teknikere spore konsekvensen mellom partier, velge endepunkter og optimere nedstrøms produksjon og produktkvalitet. 

  Inline prosessanalytisk teknologi (PAT) er probebaserte instrumenter som sporer kritiske prosessparametre og kvalitetsattributter for Quality by Design-kriterier (QbD).  PAT-instrumenter for laboratoriet bidrar å utvikle en kvalitetsprosess. PAT-instrumenter på anlegget muliggjør overvåkning og kontroll av en prosess.

  Integrert programvare lar forskere kombinere all teknologi i en enkel og kraftig plattform, som innhenter data, visualiserer og tolker eksperimenter, klargjør og rapporterer resultater og sammenlikner partier eller eksperimenter.


   
  In Situ FTIR-spektroskopi, reaksjonsovervåking i sanntid

  Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR-spektroskopi) for overvåking av kjemiske reaksjoner i sanntid

  Automated Lab Reactor Control

  Automatiserte kjemireaktorer kontrollerer og arkiverer alle reaksjonsparametere, hele døgnet.

  Unttatended Automated Chemical Reaction Sampling

  Helautomatisert prøvetaking, inkludert prøveinnhenting, slukking ved reaksjonsforhold, uttynning og plassering i medisinflaske

  partikkelmåling

  Partikkelmåling - optimerer og kontroller partikler og dråper med in situ partikkelsysstemkarakterisering i sanntid

  Applikasjoner

  Crystallization, Organic Synthesis, Process Development, Safety, PAT Applications

  Service

  Service For Your Instrument

  22 30 44 90
  Kontakt service

  Sjekk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

  Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

  Driftstid
  Support & Reperasjon
  Overensstemmelse
  Kalibrering & Kvalitet
  Ekpertise
  Trening & Rådgivning
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.