Automatiserte reaktorer og in situ-analyse
Automatiserte reaktorer

Automatiserte reaktorer og in situ-analyse

Kjemisk syntese, prosessutvikling og partikkelstørrelse

Automatiserte reaktorer og in situ-analyse for kjemisk prosessutvikling

Automatiserte syntesereaktorer og kontrollerte laboratoriereaktorer erstatter tradisjonelle rundbunnede kolber eller mantlede laboratoriereaktorer....

Automatiserte syntesereaktorer og kontrollerte laboratoriereaktorer erstatter tradisjonelle rundbunnede kolber eller mantlede laboratoriereaktorer.  Dette gjør det mulig for forskere innen kjemisk syntese å utforske nye reaksjonsforhold og utvikle innovativ kjemi.  Teknikere bruker en avansert versjon av disse automatiserte laboratoriereaktorsystemene (ALR-systemene) for å måle reaksjonskalorimetri i sanntid og termodynamiske data for forståelse og kontroll av prosessikkerhet.

Ubetjent, fullstendig automatisert prøvetaking av kjemiske reaksjoner, inkludert grums, gjør det mulig for kjemikere og teknikere å ta prøver gjennom hele reaksjonen, noe som gir verdifull informasjon.  Med den unike patenterte prøvesonden slukker EasySampler prøven på prøvepunktet og ved reaksjonsforholdene, slik at man får en virkelig representativ prøve for nøyaktige analytiske data. 

In situ-reaksjonsanalyse med redusert total refleksjon (ATR) Fourier Transform Infrared (FTIR) spektroskopi sikrer overvåkning av viktige reaksjonsarter i sanntid.  Ved å følge reaksjonsprogresjon, oppstart, omdanning, dannelse av mellomprodukter og endepunkter kan disse verktøyene optimere prosessdesign og kvalitet. Økt prosesskunnskap fra inline-reaksjonsanalyse støtter utviklingen av parti- og kontinuerlig flytkjemi og gjør det mulig å oppskalere kjemiske reaksjoner.

Inline-analyse av partikkelstørrelse og form gjør det mulig for forskere og teknikere å spore hastigheten og graden av endring i partikler, krystaller og dråper, slik de eksisterer naturlig i prosessen.   Ved å forstå hvordan partiklene endres i sanntid, kan teknikere spore overensstemmelse mellom partier, velge endepunkter og optimere nedstrøms produksjon og produktkvalitet. 

Inline prosessanalytisk teknologi (PAT) er sondebaserte instrumenter som sporer kritiske prosessparametre og kvalitetsattributter for Quality by Design-kriterier (QbD).  PAT-instrumenter for laboratoriet bidrar til å utvikle en kvalitetsprosess. PAT-instrumenter på anlegget muliggjør overvåkning og kontroll av en prosess.

Integrert programvare lar forskere kombinere all teknologi i en enkel og kraftig plattform, som innhenter data, visualiserer og tolker eksperimenter, klargjør og rapporterer resultater og sammenlikner partier eller eksperimenter.


Applikasjoner

Krystallisering, organisk syntese, prosessutvikling, sikkerhet, PAT-bruksområder

Service

Service for instrumentet

22 30 44 90
Kontakt service

Utforsk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering, til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning
Denne siden er ikke optimalisert for nettleseren din. Vurder å bruke en annen nettleser eller oppgrader nettleseren til den nyeste versjonen for å sikre den beste opplevelsen