AutoChem - Produkter - METTLER TOLEDO

  AutoChem

  Kjemisk syntetisering, prosessutvikling og partikkelstørrelse

   

  Laboratorie-til-anlegg-verktøy for kjemisk prosessutvikling

  Automatiserte syntetiseringsreaktorer og kontrollerte laboratoriereaktorer erstatter tradisjonelle flasker med rund bunn og dobbeltbunnete laboratoriereaktorer og gjør det mulig for kjemikere innen syntetisk-organisk kjemi å utforske nye reaksjonsforhold og utvikle innovativ kjemi i et forsknings- og utviklingsnmiljø.  Teknikere bruker en avansert versjon av disse automatiserte laboratoriereaktorsystemene (ALR-systemene) for å måle reaksjonskalorimetri i sanntid og termodynamiske data for forståelse og kontroll av prosessikkerhet.

  Ubetjent, helautomatisert prøvetaking av kjemiske reaksjoner, inkludert grums, gjør det mulig for kjemikere og teknikere å hente prøver gjennom hele reaksjonen, noe som gir verdifull informasjon.  Med den unike patenterte prøveproben slukker EasySampler prøven på prøvepunktet og ved reaksjonsforholdene, slik at man får en virkelig representativ prøve for nøyaktig analytiske data. 

  In-itu reaksjonsanalyse med redusert total refleksjon (ATR) Fourier Transform Infrared (FTIR) spektroskopi sikrer overvåkning i av viktige reaksjonsarter i sanntid.  Ved å følge reaksjonsprogresjon, oppstart, omdanning, mellomproduktenes dannelse og endepunktene kan disse verktøyene optimere prosessdesign og kvalitet. Økt prosesskunnskap fra inline reaksjonsanalyse støtter utviklingen av parti- og kontinuerlig flytkjemi og gjør det mulig å oppskalere kjemiske reaksjoner.

  Inline partikkelstørrelse og formanalyse gjør det mulig for forskere og teknikere å spore hastigheten og graden av endring i partikler, krystaller og dråper, slik de eksisterer naturlig i prosessen.   Ved å forstå hvordan partiklene endres i sanntid, kan teknikere spore konsekvensen mellom partier, velge endepunkter og optimere nedstrøms produksjon og produktkvalitet. 

  Inline prosessanalytisk teknologi (PAT) er probebaserte instrumenter som sporer kritiske prosessparametre og kvalitetsattributter for Quality by Design-kriterier (QbD).  PAT-instrumenter for laboratoriet bidrar å utvikle en kvalitetsprosess. PAT-instrumenter på anlegget muliggjør overvåkning og kontroll av en prosess.

  Integrert programvare lar forskere kombinere all teknologi i en enkel og kraftig plattform, som innhenter data, visualiserer og tolker eksperimenter, klargjør og rapporterer resultater og sammenlikner partier eller eksperimenter.

   

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.