Prosesstilpasninger | Sonderengjøringssystemer | Sensorhus

Prosesstilpasninger og rengjøringssystemer

Effektiv sensorinstallasjon og automatisk sonderengjøring

Disse prosedyretilpasningene er laget for å installere og integrere sensorer i en lang rekke prosessmiljøer, inkludert åpne kar, rør, lukkede tanker, kjemiske reaktorer, bioreaktorer og gjæringsbeholdere. En lang rekke prosesstilpasninger er tilgjengelige for å oppfylle din spesifikke inngangstype, tilkoblingsmåte og andre krav. Disse prosesstilpasningene kan kombineres med sonderengjøringssystemer slik at vedlikeholdsoppgaver automatiseres.

Ring for tilbud
Stasjonære sensorhus
Uttrekkbare prosesstilpasningshus
Tilpasninger til gjennomstrømningsprosess
Nedsenkingssensorhus
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva bør du vurdere ved valg av prosesstilpasning for sensorinstallering?

Det viktigste man må huske på når man velger prosesstilpasning, gjelder prosessmediet, installasjonspunktet og rengjørings- og kalibreringskravene. Basert på dine spesifikke prosesskrav bør du vurdere om du trenger et stasjonært eller uttrekkbart oppsett, hvilken kompatibilitet til prosesstilkobling du trenger, innføringslengde, vætede materialer, samt om du trenger et beskyttelsebur for å skjerme sensoren mot skade i prøver med høyt partikkelinnhold.

Din lokale METTLER TOLEDO-representant kan hjelpe deg å velge den riktige prosesstilpasningen som oppfyller dine spesifikke krav.

Hvorfor skal du bytte fra manuell til automatisk sondrerengjøring?

Å bytte fra manuell til automatisk sonderengjøring er en effektiv måte å forenkle vedlikeholdsoppgaver på og redusere kostnadene for sensorens levetid. Manuell sensorrengjøring i tøffe bruksområder kan være risikabelt for operatørens sikkerhet, for eksempel ved eksponering for farlige prosesser og kraftige rengjøringsmidler. Men hvis man bruker et automatisk sonderengjøringssystem som fungerer sammen med en uttrekkbar prosesstilpasning, kan det bidra til å optimalisere operatørens sikkerhet. Automatiske sensorrengjøringsystemer lar deg også velge riktig rengjøringsprosedyre for rask og effektiv rengjøring i utfordrende bruksområder, når sensoren trenger det. I tillegg reduserer automatisk sonderengjøring arbeidskostnadene til et minimum med automatisk sensorrengjøring og -vedlikehold. EasyClean 200e er METTLER TOLEDOs helautomatiske skylle- og rengjøringssystem for inline analytiske sensorer. Med den kompatible InTrac 777e uttrekkbare prosesstilpasningen kan sensorer byttes ut uten at prosessen avbrytes eller operatørens sikkerhet risikeres.

Hvordan utfører de uttrekkbare prosesstilpasningene sensorvedlikehold uten å påvirke den pågående prosessen?

Uttrekkbare prosesstilpasninger muliggjør enkel innsetting og uttak av elektroder/sensorer uten at den pågående prosessen avbrytes. Dette gir tidsbesparelser uten nedetid. En funksjon som gjør dette mulig, er det intelligente sensorlåsessystemet som ivaretar sikkerheten for både prosessen og operatøren. Hvis ingen sensor er installert, er det ikke mulig å gjøre noe. Dette bidrar til å hindre uønsket drift. Uttrekkbare prosesstilpasninger har også høyeffektive rengjøringskamre med fire spraydyser og en sonderengjøringsfunksjon med tilbakeskylling som skyller bort smuss og partikler som sitter fast i innsettingsstaven. Det finnes modeller for helt hygieniske og sterile operasjoner som sikrer prosessens pålitelighet. InTrac 781 og InTrac 784 kan kombineres med automatisk EasyClean-kalibreringssystemer for å spare kostnader og forbedre den generelle sikkerheten.