Sensorrengjøring og sensorhussystemer
 
Meny
Sensorhus og sensorrengjøringssystemer

Sensorhus og sensorrengjøringssystemer

Prosesstilpasninger og -løsninger for enhver utfordring

Ofte stilte spørsmål om sensorhus og sensorrengjøring

Hva er et sensorhus? Et sensorhus, også kjent som en prosesstilpasning, er et stykke maskinvare som gjør det mulig å koble sensoren in-line til en...

Hva er et sensorhus?

Et sensorhus, også kjent som en prosesstilpasning, er et stykke maskinvare som gjør det mulig å koble sensoren in-line til en prosesstank eller et rør. Det kan også gjøre det mulig for sensoren å nå ønsket dypde i et åpent magasin for måling.

 

Hva brukes sensorhuset til?

Et sensorhus gjør det mulig å installere en analytisk sensor in-line i en prosess (tank/rør). Huset skal sikre at sensoren er beskyttet og når ønsket dybde for å oppnå optimale analyseresultater. Det finnes flere ulike typer hus. Vanligvis brukes et sensorhus i åpne magasiner, gjennomstrømningsrør, lukkede tanker, kjemiske reaktorer, bioreaktorer og gjæringsbeholdere.

 

Hvilke ulike typer sensorhus finnes?

Valg av riktig hus er avgjørende. Huset må sikre at sensoren er godt beskyttet og kan gi representative målinger. METTLER TOLEDO har fire ulike typer sensorhus, nærmere bestemt:

 • Stasjonære hus: Det stasjonære sensorhuset fastmonteres i en beholder. De brukes i sterile forhold og vanligvis i anvendelser som dekker måling av pH, oppløst oksygen, konduktivitet og turbiditet. METTLER TOLEDOs stasjonære sensorhus utgjør InFit-serien.
 • Inntrekkbare hus: Med inntrekkbare sensorhus kan målesensoren enkelt føres inn og ut uten å forstyrre den pågående prosessen. Inntrekkbare hus brukes vanligvis i prosesser som har en tendens til å forårsake forurensning av sensorer eller som går over lengre perioder. METTLER TOLEDOs inntrekkbare sensorhus utgjør InTrac-serien.
 • Gjennomstrømningshus: Gjennomstrømningssensorhusene er utviklet for punktvis måling i rør eller omløp. De muliggjør kontinuerlig overvåking og direkte innføring av proben i prøvematerialet, eller gjennom METTLER TOLEDOs InTrac- eller InFit-hus. Gjennomstrømningssensorhusene til METTLER TOLEDO utgjør InFlow-serien.
 • Dykkerhus: Dykkersensorhuset brukes i åpne magasiner og kanaler. Husenes utforming muliggjør montering og nedsenking av sensoren i stoffet. METTLER TOLEDOs dykkersensorhus utgjør InDip-serien.

METTLER TOLEDOs sensorhus tilbyr den beste løsningen for å sikre sikkerhet og pålitelighet i prosesser og for etterlevelse av lovkrav.

 

Hva bør du vurdere ved valg av sensorhus?

Det første som bør vurderes ved valg av sensorhus er:

 • Stasjonær eller inntrekkbar utforming
 • Tilkoblingskompatibilitet med prosessen
 • Innsettingslengde
 • Materialet i fuktede deler
 • Prosessforseglingsmaterialer
 • Internasjonale samsvar, f.eks. ATEX/ FM-godkjenning for installasjon i områder klassifisert som eksplosjonsfarlige, forsegling i samsvar med USP-klasse VI, osv.
 • Og i mange tilfeller er sensorens beskyttelsesbur avgjørende for å beskytte sensortuppen fra skade i prøver med høy partikkelbelastning.

 

Kan sensoren rengjøres og kalibreres i sensorhuset?

Hus i InTrac-serien kan brukes med METTLER TOLEDO EasyClean 150 eller EasyClean 200 for programmerbar automatisk sensorspyling. De kan også brukes med EasyClean 400 for programmerbar automatisk rengjøring og kalibrering av pH-sensoren. For InDip-hus i situasjoner der det forventes høy smussbelastning, er det mulig å bruke EasyClean 100 for programmerbar automatisk sensorrensing. Dette reduserer anleggsoperatørens arbeidsmengde med hensyn til manuell rengjøring og kalibrering av sensorer.

 

Hva er sensorrengjøring?

Sensorrengjøring er det rutinemessige vedlikeholdet som må utføres på en sensor for at den skal fungere best mulig.

 

Hvorfor er sensorrengjøring viktig?

Effektiv sensorrengjøring er viktig ettersom det forhinder begroing av membranen til sensoren. Ved å rengjøre sensoren øker du levetiden til sensoren betydelig. Sensorrengjøring er også viktig da det ytterligere forbedrer prosesskontroll og -sikkerhet og reduserer mengden vedlikehold. Automatisk eller manuell oppstart av vedlikehold på sensoren gjør det mulig for personell å bruke tiden sin på viktigere oppgaver. Regelmessig rengjøring og kalibrering av sensoren sikrer i tillegg at sensorene fungerer best mulig og varer lenger.

 

Hvordan rengjør du sensorene?

Rengjøring av sensoren gjøres best ved bruk av METTLER TOLEDOs EasyClean-serie av automatiske rengjøringssystemer, som møter det bredeste spektret av behov.

 

Hvilke typer sensorrengjøringsenheter er tilgjengelig?

METTLER TOLEDO tilbyr følgende:

 • EasyClean 100 og EasyClean 150 tar seg av grunnleggende rens for sensorer med minimal forurensning
 • EasyClean 200e tilbyr en løsning for sensorer utsatt for kraftig begroing
 • EasyClean 400 for pH-sløyfer er rens, rengjøring og kalibrering fullstendig automatisk og tilsynsfritt

EasyClean 400X er for farlige områder, f.eks. i kjemisk industri, som krever spesialutstyr.


Prosesstilpasninger og sensorhus
Stasjonære armaturer
Uttrekbar armatur

Prosesstilpasninger og sensorhus

Stasjonære armaturer

Uttrekkbar armatur

Sensorhus lar en analytisk sensor kobles trygt til de fleste vanlige prosessmiljøer, inkludert åpne kar, rør, lukkede tanker, kjemiske reaktorer, bioreaktorer og gjæringsbeholdere. METTLER TOLEDOs sen...
Dokumentert for sterile forhold og sertifisert i henhold til EHEDGs retningslinjer.
Det brukervennlige konseptet som tillater at føleren kan skiftes ut når som helst med garantert sikkerhet. Uttrekkbare armaturer er tilgjengelige i en rekke forskjellige modeller som passer til spesif...
Gjennomstrømningsbar armatur
Nedsenkbar armatur
Kalibrerings- og rengjøringssystemer

Gjennomstrømningsbar armatur

Nedsenkbar armatur

Sensorrengjørings- og kalibreringssystemer

Hus som tillater kontinuerlig overvåking i rør. Gjennomstrømningsbar armatur fra METTLER TOLEDO kan leveres i forskjellige grunnutføringer for målepunkter i et rør eller siderør. De tillater innføring...
Nedsenkbar armatur i InDip-serien fra METTLER TOLEDO er konstruert til bruk i åpne tanker og kanaler. Med disse kan elektroder/følere med Pg 13,5 gjenge enkelt monteres for nedsenking i prøvemediene....
Sensorrengjøringssystemer er automatiserte systemer som på pålitelig vis rengjør og kalibrerer utvalgte sensorer for å maksimere målingenes oppetid og frigjøre personell til andre arbeidsoppgaver. Aut...
Prosesstilpasninger og sensorhus

Sensorhus lar en analytisk sensor kobles trygt til de fleste vanlige prosessmiljøer, inkludert åpne kar, rør, lukkede tanker, kjemiske reaktorer, bioreaktorer og gjæringsbeholdere. METTLER TOLEDOs sen...

Stasjonære armaturer

Dokumentert for sterile forhold og sertifisert i henhold til EHEDGs retningslinjer.

Uttrekbar armatur

Det brukervennlige konseptet som tillater at føleren kan skiftes ut når som helst med garantert sikkerhet. Uttrekkbare armaturer er tilgjengelige i en rekke forskjellige modeller som passer til spesif...

Gjennomstrømningsbar armatur

Hus som tillater kontinuerlig overvåking i rør. Gjennomstrømningsbar armatur fra METTLER TOLEDO kan leveres i forskjellige grunnutføringer for målepunkter i et rør eller siderør. De tillater innføring...

Nedsenkbar armatur

Nedsenkbar armatur i InDip-serien fra METTLER TOLEDO er konstruert til bruk i åpne tanker og kanaler. Med disse kan elektroder/følere med Pg 13,5 gjenge enkelt monteres for nedsenking i prøvemediene....

Kalibrerings- og rengjøringssystemer

Sensorrengjøringssystemer er automatiserte systemer som på pålitelig vis rengjør og kalibrerer utvalgte sensorer for å maksimere målingenes oppetid og frigjøre personell til andre arbeidsoppgaver. Aut...

Publikasjoner

Sensorhus for krevende miljøer
EasyClean-systemer
Process Analytics Product Catalog

Service

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Videoer

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.