Prosessanalysekatalog 2022-23
Catalog

Prosessanalysekatalog 2022-23

Catalog

Sensorer og analysatorer for produksjons- og vannovervåking

Prosessanalysekatalog
Prosessanalysekatalog

METTLER TOLEDOs nye prosessanalysekatalog for 2022-23 inneholder en omfattende oversikt over løsninger for analytiske målinger i væskeprosessapplikasjoner, renvannsovervåking og gassfasemåling. Last ned ditt eksemplar i dag!

Denne katalogen gir oppdatert informasjon om utstyr for måling av noen av de viktigste analytiske parameterne i prosess- og vannovervåking, og inneholder noen unike innovasjoner, som 2850Si dobbel silika- og fosfatanalysator.

I årets katalog finner du:

Prosessanalysekatalogen inneholder detaljer om METTLER TOLEDOs tre viktigste løsningsgrupper:

Ingold-enheten fokuserer på inline analytiske måleløsninger for industrielle prosesser innen bioteknologi, legemidler, kjemi samt næringsmiddelproduksjon. Analytiske parametre for Ingold i prosessanalysekatalogen omfatter pH, redox og ORP, oppløst karbondioksid (CO2), oppløst oksygen (O2), turbiditet og optisk tetthet, samt konduktivitet.

Thornton-enheten er verdensledende innen renvannsanalyse. Thornton-instrumentene brukes globalt innen legemiddel-, bioteknologi-, kraftproduksjon- og mikroelektronikksektoren. Prosessanalysekatalogen inneholder løsninger for rent og ultrarent vann, inkludert USP-regulert vann, samt detaljer om Thornton-løsninger for måling av konduktivitet/spesifikk resistivitet, pH, oppløst oksygen (O2), oppløst ozon (O3), total organisk karbon (TOC), natrium, silika, klorid og sulfat, samt mikrobekontaminering.

METTLER TOLEDO tilbyr også løsninger for gassanalyse, inkludert amperometriske sensorer og justerbare diodelaseranalysatorer (TDL). De unike in situ TDL-analysatorene av probetype i Prosessanalysekatalogen måler parametre som oksygen (O2), karbondioksid (CO2), fuktighet (H2O), hydrogensulfid (H2S), hydrogenklorid (HCl), metan (CH4) og ammoniakk (NH3).

Prosessanalysekatalogen inneholder også informasjon om ISM®-teknologi (Intelligent Sensor Management), en digital sensorplattform som bidrar til å sikre pålitelige målinger med pålitelig drift via unike, prediktive diagnoseverktøy.

Last ned prosessanalysekatalogen i dag for å se det brede utvalget av analytiske parametre som tilbys av METTLER TOLEDO.