Prosessanalysekatalog 2020
Catalog

Prosessanalysekatalog 2020

Catalog

Måleløsninger for industrielle bruksområder – 2020 Prosessanalysekatalog

Prosessanalysekatalog
Prosessanalysekatalog

METTLER TOLEDOs prosessanalysekatalog for 2020 inneholder en omfattende oversikt over løsninger for analytiske målinger i væskeprosessapplikasjoner, renvannsovervåking og gassfasemåling.

Prosessanalysekatalogen inneholder oppdatert informasjon om utstyr for måling av noen av de viktigste analytiske parametrene, inkludert:

  • pH og ORP
  • oppløst oksygen
  • og ledeevne.

METTLER TOLEDO driver kontinuerlig utvikling innen analysefeltet, så du finner også informasjon om unike løsninger som:

Last ned din Prosessanalysekatalog gratis i dag.

Prosessanalysekatalogen inneholder detaljer om METTLER TOLEDOs tre viktigste løsningsgrupper:

Ingold-enheten fokuserer på inline analytiske måleløsninger for industrielle prosesser innen bioteknologi, legemidler, kjemi samt næringsmiddelproduksjon. Analytiske parametre for Ingold i prosessanalysekatalogen omfatter pH, redox og ORP, oppløst karbondioksid (CO2), oppløst oksygen (O2), turbiditet og optisk tetthet, samt ledeevne.

Thornton-enheten er verdensledende innen renvannsanalyse. Thornton-instrumentene brukes globalt innen legemiddel-, bioteknologi-, kraftproduksjon- og mikroelektronikksektoren. Prosessanalysekatalogen inneholder løsninger for rent og ultrarent vann, inkludert USP-regulert vann, samt detaljer om Thornton-løsninger for måling av ledeevne/spesifikk motstand, pH, oppløst oksygen (O2), oppløst ozon (O3), total organisk karbon (TOC), natrium, silika, klorid og sulfat, samt mikrobekontaminering.

METTLER TOLEDO tilbyr også løsninger for gassanalyse, inkludert amperometriske sensorer og justerbare diodelaseranalysatorer (TDL). De unike in situ TDL-analysatorene av probetype i Prosessanalysekatalogen måler parametre som oksygen (O2), karbondioksid (CO2), fuktighet (H2O), hydrogensulfid (H2S), hydrogenklorid (HCl), metan (CH4) og ammoniakk (NH3).

Prosessanalysekatalogen inneholder også informasjon om ISM®-teknologi (Intelligent Sensor Management), en digital sensorplattform som bidrar til å sikre pålitelige målinger med pålitelig drift via unike, prediktive diagnoseverktøy.

Last ned prosessanalysekatalogen i dag for å se det brede utvalget av analytiske parametre som tilbys av METTLER TOLEDO.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.