Detekce kovů, rentgenová kontrola nebo obojí? - Bezplatné stažení souboru PDF - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Detekce kovů, rentgenová kontrola nebo obojí? - Bezplatné stažení souboru PDF

Bílá kniha

Nová bílá kniha vysvětluje správný postup při výběru vhodné kontrolní technologie pro zajištění bezpečnosti provozu a řízení jakosti

Detekce kovů, rentgenová kontrola nebo obojí?
Detekce kovů, rentgenová kontrola nebo obojí?

Tato bílá kniha pomůže výrobcům potravin a farmak s výběrem vhodné kontrolní technologie s ohledem na zajištění kvality a bezpečnosti jejich výrobků. Bílá kniha „Detekce kovů, rentgenová kontrola nebo obojí“ obsahuje přehledný souhrn výhod a omezení jednotlivých technologií a provede vás výběrem a rozhodováním o investici.

Detekce kovů a rentgenová kontrola plní již dlouhá léta funkcí první obranné linie proti fyzickým kontaminantům. Výrazné zkvalitnění softwaru i pokrok v technologiích však znamenají, že na první pohled nemusí být zcela zřejmé, která z obou technologií je pro danou aplikaci nejvhodnější.

Naše bílá kniha na 12 stranách vysvětluje princip funkce detektoru kovů a rentgenových kontrolních systémů a dále se věnuje možnostem obou systémů v různých aplikacích.

  • Hliníkové kontaminanty v nekovových obalech
  • Kovové kontaminanty v obalech z hliníkové fólie
  • Kovové kontaminanty v nekovových obalech
  • Kovové kontaminanty v obalech plněných volným pádem
  • Nekovové kontaminanty v libovolném obalu
  • Kontrola kvality bez hledání kontaminantů

V této bílé knize se mimo jiné dočtete, že univerzální kontrolní řešení neexistuje: v některých situacích má jednoznačnou převahu detekce kovů, v jiných rentgenová kontrola. Existují však případy, kdy rozhodování není vůbec snadné. Často se jako nejvhodnější řešení ukáže instalace obou technologií v různých kritických kontrolních bodech (CCP) na téže výrobní lince.

Na pomoc při rozhodování obsahuje tato bílá kniha jednoduchý vývojový diagram a tabulku s přehledným shrnutím důležitých rozdílů mezi oběma technologiemi.

Související bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Snižte riziko nedodržení shody s předpisy
Bílá kniha, která obsahuje popis sedmi způsobů, kterými servis ze strany dodavatele přístroj pro kontrolu výrobků může podpořit získání potravinářské...
Porozumění náročným aplikacím
Každý výrobek kontrolovaný detektorem kovu ovlivňuje schopnost detektoru najít kovové kontaminanty. Odstranění tohoto „vlivu výrobku“ umožňuje odhalit...
Závěrečné požadavky FSMA
Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.

Rentgenová kontrolní řešení

Řešení detekce kovů

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.