Případová studie: Kontrola kvality ve společnosti Phoenix Formulations
Případová studie

Phoenix Formulations

Případová studie

Spolehněte se na kontrolní přístroje METTLER TOLEDO

Společnost Phoenix Formulations se zabývá výrobou širokého sortimentu výrobků, mezi nimi například směsí pro energetické nápoje a náhrad hlavních pokrmů. Ve společnosti Phoenix Formulations se sypké výrobky, tobolky a tablety na osmi balicích linkách plní do sklenic, skládaných sáčků, kompozitních plechovek, jednorázových sáčků, tyčinkových balení a hromadných kontejnerů.

Společnost Phoenix používá nejmodernější technologie, včetně vysoce vyspělých přístrojů METTLER TOLEDO, divize kontroly výrobků. Náš zákazník se spoléhá na čtyři detektory kovů, tři rentgenové kontrolní systémy a na pět kontrolních vah, které jí pomáhají zajistit špičkovou kvalitu a bezpečnost hotových výrobků.

Spolehlivá kontrola výrobků
„Při projektování našeho nového závodu jsme se plně řídili zásadami náležité pečlivosti,“ říká Kirk Neal, prezident společnosti Phoenix Formulations. „Porovnávali jsme nabídky několika různých dodavatelů kontrolních zařízení a zvažovali detekční citlivost, cenu a nabídku služeb. Společnost METTLER TOLEDO nám dokázala nabídnout i mnohem více. Její systémy se vyznačují stabilitou a spolehlivostí provozu.“

Phoenix Formulations

Nižší spotřeba energií
Na linkách, kde se plní obaly obsahující fólii, se společnost Phoenix spoléhá na rentgenové kontrolní systémy X33, které zajišťují detekci cizorodých těles s vysokou hustotou, a to včetně kovů všech typů. Systém X33 poskytuje společnosti Phoenix Formulations nejen vysokou úroveň detekční citlivosti, ale i nižší spotřebu energie.

Jednodušší změna výroby
Na výrobní linky, kde se plní balení bez obsahu fólie, společnost Phoenix umístila detektory kovů PowerPhasePRO*. Vysoký výkon, tři provozní frekvence a vyspělá funkce „klastrování výrobků“ umožňují přístroji PowerPhasePRO* pracovat na nejvyšší možnou citlivost i při zpracování rozsáhlého sortimentu výrobků, a to zcela bez zásahu obsluhy v případě změny výrobků.

Přesné množství náplně
Společnost Phoenix používá kontrolní váhy XE3, které zajišťují automatickou detekci a vyřazování výrobků s nedostatečnou a nadměrnou hmotností. Pomocí těchto vah kontroluje množství náplně ve skládaných sáčcích. Na dalších čtyřech linkách tyto váhy kontrolují správný počet vícenásobných balení.

* Poznámka: Detektory kovů jsou mimo USA prodávány pod značkou Profile.

Související bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Snižte riziko nedodržení shody s předpisy
Bílá kniha, která obsahuje popis sedmi způsobů, kterými servis ze strany dodavatele přístroj pro kontrolu výrobků může podpořit získání potravinářské...
Posílení kontroly jakosti kulatých balení
Tato bílá kniha pojednává o dvou technikách 360° optické kontroly – spojování snímků vedle sebe a za sebe, a to včetně jejich výhod a nevýhod, které n...
Prevence stahování výrobků z trhu s technologií pro kontrolu výrobků
Bílá kniha se zabývá technologiemi, které pomáhají výrobním podnikům zkvalitňovat programy pro prevenci stahování výrobků z trhu.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.