Moderní syntetická laboratoř | Bílá kniha zdarma
Know-how
Případová studie
Bílá kniha

Moderní syntetická laboratoř

Know-how
Případová studie
Bílá kniha

Složitost syntetické chemie narůstá každým dnem a chemici jsou nuceni reagovat na nové výzvy inovativními technikami a metodami.

Nové pracoviště pro chemiky
Vývoj nejvhodnějších chemických postupů může být náročný, zejména jsou-li možnosti experimentů omezeny možnostmi vybavení pro chemickou syntézu. Tradiční konfigurace s láhvemi s kulatým dnem, nálevkami a ledovými lázněmi znemožňuje vědcům přístup ke všem možnostem syntézy a k získání dat, která potřebují ke správnému rozhodování při vývoji.  

Naše bílá kniha je určena chemickým laboratořím a obsahuje postupy, jak rozšířit možnosti experimentů, automatizovat únavné úkony a shromažďovat kvalitní data stisknutím jediného tlačítka. 

Stáhněte si bílou knihu „Moderní syntetická laboratoř: Nové pracoviště pro chemiky“ a přečtěte si, jak inteligentní nástroje pro chemickou syntézu ve spojení s digitalizací laboratoře dokáží od základu přeměnit chemický vývoj.

Omezení Vaší laboratoře: překážky při tradiční konfiguraci

U většiny experimentů syntézy se chemici a technologové soustředí na čtyři konkrétní úkony:

  • ohřev a chlazení,
  • míchání,
  • dávkování,
  • odběr vzorků.

Tradiční konfigurace k provedení těchto činností z velké části spoléhá na laboratorní sklo, ohřívací plotýnky, základní chladicí zařízení, míchátka a další periferní vybavení. Provádění experimentů za použití takového vybavení je omezující, a to hned v šesti klíčových ohledech.

1. Špatná využitelnost manuálního vybavení
Manuální postupy k provedení experimentů v různých konfiguracích mohou negativně ovlivnit kvalitu dat a produktivitu laboratoře.

2. Omezený rozsah aplikací
Optimalizace chemických reakcí může být náročná, jsou-li chemici odkázáni na omezený rozsah experimentálních podmínek, zejména co se týče teploty, dávkování, rychlosti míchání, koncentrací a tlaku.

3. Ohrožení bezpečnosti zaměstnanců
Tradiční vybavení pro chemickou syntézu vyžaduje, aby vědečtí pracovníci pracovali v přímém kontaktu s nebezpečnými materiály, rozpouštědly a reagenty.

4. Nekonzistentní akvizice a používání dat
Ruční vedení laboratorního deníku může vyústit ve ztrátu nebo neúplnost dat a vyhledání a opakované využití zdokumentovaných dat může být obtížné.

5. Nedostatečná kvalita řízení parametrů
Při použití manuálního vybavení je obtížné regulovat parametry tak, aby byly dodrženy přísné tolerance po celou dobu reakce. Tím jsou zásadně omezeny možnosti analýzy s více variantami, například při návrhu experimentů (DoE).

6. Informační mezery
Informační mezery vznikající při dlouhotrvajících reakcích omezují možnosti pochopení mechanismů a kinetiky reakcí i tvorby nečistot.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.