Bílá kniha: Procesní FTIR pro bezpečnou redukci tetrahydridoboritanem sodným - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Bílá kniha: Procesní FTIR pro bezpečnou redukci tetrahydridoboritanem sodným

Bílá kniha

PAT s využitím procesní FTIR ve firmě Roche

PAT Using Process FTIR at Roche
PAT Using Process FTIR at Roche

John O'Reilly z irské pobočky Roche popisuje udržitelný systém procesní analytické technologie (PAT) s využitím procesní FTIR pro bezpečný provoz zařízení na redukci tetrahydridoboritanem sodným.  V irské pobočce Roche používají inovativní přístup k začlenění PAT za účelem překlenutí mezery mezi PAT a kontrolou kvality, přičemž dále začleňují PAT jako rutinní výrobní systém.

Zjistěte, jak firma Roche úspěšně integrovala aplikace PAT do stávajících výrobních systémů s použitím procesní FTIR, včetně:

  • automatizace
  • informační technologie (IT)
  • kontroly kvality (QC)
  • zajišťování kvality (QA)
  • údržby
  • výzkumu a vývoje (R&D)
 

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.