Bílá kniha: Procesní FTIR pro bezpečnou redukci tetrahydridoboritanem sodným - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Bílá kniha: Procesní FTIR pro bezpečnou redukci tetrahydridoboritanem sodným

Bílá kniha

PAT s využitím procesní FTIR ve firmě Roche

PAT Using Process FTIR at Roche
PAT Using Process FTIR at Roche

John O'Reilly z irské pobočky Roche popisuje udržitelný systém procesní analytické technologie (PAT) s využitím procesní FTIR pro bezpečný provoz zařízení na redukci tetrahydridoboritanem sodným.  V irské pobočce Roche používají inovativní přístup k začlenění PAT za účelem překlenutí mezery mezi PAT a kontrolou kvality, přičemž dále začleňují PAT jako rutinní výrobní systém.

Zjistěte, jak firma Roche úspěšně integrovala aplikace PAT do stávajících výrobních systémů s použitím procesní FTIR, včetně:

  • automatizace
  • informační technologie (IT)
  • kontroly kvality (QC)
  • zajišťování kvality (QA)
  • údržby
  • výzkumu a vývoje (R&D)