Hóa học dòng chảy liên tục | Mettler Toledo
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

Hóa học dòng chảy liên tục

Webinar - On Demand

Sử dụng phân tích PAT Online

Batch Cooling Crystallization
Batch Cooling Crystallization

Eric Fang của tập đoàn Snapdragon Chemistry thảo luận về cách tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và tối ưu hóa quy trình hóa học dòng chảy liên tục. Việc thực hiện sớm hóa học dòng chảy trong nghiên cứu và phát triển dược phẩm tạo ra giá trị cao nhất. Thêm vào đó, Eric cũng thảo luận về lý do tại sao hóa học dòng chảy liên tục lại là hóa học an toàn. Hãy tham gia cùng 500 nhà nghiên cứu đã xem phần thuyết trình này

Eric Fang, Director of Chemistry - Snapdragon Chemistry, Inc.
34 Minutes
English

Công nghệ sản xuất liên tục, hay hóa học dòng chảy cung cấp một môi trường có khả năng được kiểm soát cao và có dữ liệu phong phú để phát triển các định hướng sản xuất thiết thực đối với các phân tử phức tạp. Hơn nữa, có thể tận dụng công nghệ này giúp giảm đáng kể chi phí các nhà máy sản xuất và đơn giản hóa việc chuyển giao kỹ thuật. Nhận ra được các lợi ích từ các công nghệ sản xuất liên tục đòi hỏi chuyên môn về hóa học, phân tích và kỹ thuật. Sự phát triển của các mẫu thu nhỏ phù hợp cho sản xuất liên tục làm phức tạp hơn việc phát triển hiệu quả các quy trình sản xuất liên tục. Lợi ích của việc ứng dụng các công nghệ phân tích quy trình khác nhau vào thiết kế quy mô phòng thí nghiệm và phát triển các quy trình liên tục trong ngành công nghiệp dược phẩm và hóa chất sẽ được thảo luận. Các tình huống nghiên cứu nêu bật các giải pháp và thách thức trong phát triển các quy trình phản ứng hóa học sẽ được trình bày.


Hóa học dòng chảy liên tục có thể sử dụng cho các phản ứng tiềm ẩn nguy hiểm, gồm:

  • Hydro hóa – dễ cháy, dễ bắt cháy, có nguy cơ nổ
  • Oxy hóa – tỏa nhiệt, phản ứng mạnh, nguy cơ nổ
  • Halogen hóa – ăn mòn, độc
  • Các hợp chất của Nitơ – tỏa nhiệt, gây nổ, độc
  • Các hợp chất MW Các-bon phản ứng thấp – độc, tạo khí CO, Cyanua và Phosgene
Hóa học dòng chảy liên tục
Eric Fang

Người thuyết trình

Sau khi hoàn thành bậc Cử nhân tại Đại học Fudan, Thượng Hải, Trung Quốc, Eric Fang chuyển đến Canada để học tiếp bậc Thạc Sĩ về hóa học vô cơ tại Đại học Waterloo và bậc Tiến Sĩ về hóa học hữu cơ tại Đại học Toronto cùng Giáo sư Mark Lautens. Sau khi nâng cao trình độ học thuật của mình với vai trò là nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ NSERC tại Đại học Harvard cùng Giáo sư Eric Jacobsen, Eric tham gia vào Amgen với tư cách là một nhà hóa học tại Đại học Cambridge, MA, nơi ông phát triển các quy trình cho nhiều ứng viên của phòng khám. Eric dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại Amgen về công nghệ sản xuất liên tục các phân tử nhỏ. Sau gần 7 năm tại Amgen, Eric gia nhập Tập đoàn Snapdragon Chemistry và hiện giữ chức Giám đốc về hóa học

 

Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.