Ako röntgenové systémy odhaľujú kontaminanty – PDF na stiahnutie zdarma - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Ako röntgenové systémy odhaľujú kontaminanty – PDF na stiahnutie zdarma

Biela kniha

Biela kniha zameraná na základy röntgenovej kontroly a spôsob, akým röntgenové systémy detegujú kontaminanty

Ako röntgenové systémy nachádzajú kontaminanty
Ako röntgenové systémy nachádzajú kontaminanty

Táto biela kniha vysvetľuje, čo sú to röntgenové lúče, akým spôsobom röntgenové systémy kontrolujú produkty a ako odhaľujú rôzne kontaminanty v sypkých aj balených produktoch. Venuje sa aj bežným problémom, ktorým výrobcovia čelia pri detekcii fyzických kontaminantov pomocou röntgenových systémov.

S postupným sprísňovaním predpisov v oblasti bezpečnosti potravín nadobúda zhoda a nadväznosť v každom kroku výrobného procesu čoraz vyšší význam. Stále viac výrobcov známych značiek využíva röntgenovú kontrolu na odhaľovanie a vyraďovanie kontaminovaných produktov.

Táto biela kniha, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť, sa podrobne venuje nasledovným piatim kľúčovým oblastiam:

  • Čo sú to röntgenové lúče?
  • Princípy röntgenovej kontroly
  • Typické kontaminanty
  • Odhaľovanie kontaminantov v produktoch a baleniach
  • Zaisťovanie ochrany neporušenosti produktov

V potravinárskom a farmaceutickom priemysle sa systémy na röntgenovú kontrolu využívajú v prvom rade na detekciu kontaminantov. Pri garancii bezpečnosti potravín je prvoradé zaistiť odstránenie všetkých kontaminantov bez ohľadu na aplikáciu a typ balenia.

Stiahnite si túto poučnú bielu knihu a zistite viac

Systémy na röntgenovú kontrolu dokážu nájsť kontaminanty vo všetkých fázach výroby voľných, sypaných, čerpaných aj balených produktov, ale účinnosť technológie závisí od hustoty, hrúbky a homogenity produktu.

Hoci základné princípy röntgenovej kontroly sú rovnaké, je to univerzálna technológia a rozličné aplikácie vyžadujú rozdielne röntgenové systémy. Výber správneho systému je veľmi dôležitý pre úspešnosť röntgenovej kontroly, pretože kontaminanty nemožno zistiť, ak každý prvok, od uhla lúča až po vyraďovací mechanizmus, nebol vybraný tak, aby zodpovedal príslušnej linke a produktu. Poznanie rôznych typov systémov a ich vhodnosti na detekciu rôznych typov kontaminantov je preto základom výberu správneho kontrolného systému a jeho špecifikácií.

Systémy na röntgenovú kontrolu poskytujú výrobcom v potravinárskom a farmaceutickom priemysle istotu, že skontrolované produkty sú kvalitné, bezpečné a sú v zhode s priemyselnými normami ako napr.

  • normy GFSI (Global Food Safety Initiative),
  • normy Britského maloobchodného konzorcia (BRC),
  • Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000),
  • čínsky zákon o bezpečnosti potravín,
  • medzinárodné odporúčané normy pre potraviny (IFS).

Súvisiace biele knihy

Nakoľko bezpečná je röntgenová kontrola potravín?
Táto biela kniha je určená pre výrobcov potravín zvažujúcich röntgenovú kontrolu, ktorá bude v zhode s predpismi a legislatívnymi normami upravujúcimi...
Konečné požiadavky FSMA
Poznanie a dodržiavanie konečných požiadaviek FSMA – príprava na zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín
Princípy náležitej starostlivosti
Táto biela kniha vysvetľuje koncepciu a princípy náležitej starostlivosti a najmä jej dôležitosť z hľadiska poskytnutia dobrého základu pre právnu obr...
 Ako môže hygienický dizajn zariadení znížiť prevádzkové náklady
Táto biela kniha vysvetľuje, prečo je hygienický dizajn zariadení na kontrolu produktov taký dôležitý. Skúma hlavné výhody investície do takýchto zari...

Riešenia röntgenovej kontroly

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.